annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

13-12-2017 11:05 (Senest opdateret 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1151 Visninger

 

1. Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

 

Fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer kan udbetales med et særligt fradrag på kr. 8.000,- årligt, hvis de er omfattet af lovgivningens definition af begreberne. Medarbejderen skal kun betale A-skat af det beløb der overstiger kr. 8.000,- jf. Skat.

 

Der er flere måder, at yde en fratrædelsesgodtgørelse eller et jubilæumsgratiale til en ansat:

 

 • Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale udbetales fuldt ud til lønmodtageren
 • Arbejdsgiveren indbetaler hele den skattepligtige del af fratrædelsesgodtgørelsen eller jubilæumsgratialet på en pensionsordning
 • Arbejdsgiveren indbetaler en del af den skattepligtige del af fratrædelsesgodtgørelsen eller jubilæumsgratialet på en pensionsordning.
 • Arbejdsgiveren yder en tingsgave som fratrædelsesgodtgørelse eller jubilæumsgratiale, evt. i kombination med et af ovenstående punkter.

Fratrædelsesgodtgørelse eller jubilæumsgratiale til udbetaling

Såfremt beløbet skal betales fuldt ud til lønmodtageren, kan en af følgende lønarter anvendes:

 

 • 5500 - Jubilæumsgratiale
 • 5501 – Fratrædelsesgodtgørelse

 

 1. Vælg menupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på
 3. Udfyld skærmbillede med oplysninger
 4. Klik på

 

Ovenstående lønarter vil på lønsedlen vises ud for lønart 8620

 

Registrering af Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse:

 

 

Beløb

Input lønart

Lønart på lønseddel

 

Beløb til afregning

kr.

100.000

5550/5560

 8620

         

 

Eksempel på udsnit af lønseddel i MultiLøn Erhverv:

 

LA 5500:

LA 5501:

 

Skattepligtig del til pensionsordning

Såfremt den skattepligtige del af beløbet (beløb over kr. 8.000,-) skal til en pensionsordning kan følgende lønarter anvendes:

 

 • 5550 - Jubilæumsgratiale pension PI
 • 5551 - Fratrædelsesgodtg. pension PI
 • 5560 - Jubilæumsgratiale pension INFO.
 • 5565 - Fratrædelsesgodtg. pension INFO

 

Registrering af Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse:

 

 

Beløb

Input lønart

Lønart på lønseddel

 

Beløb til afregning

kr.

100.000

5550/5560

5551/5565

 8620

Indbetaling til pensionsordning

kr.

92.000

 

 

Beløb til udbetaling

kr.

8.000

 

 

 

Vises sådan på lønseddel i MultiLøn Erhverv:

 

LA 5550

La 5551

 

 

OBS! Samme eksempler på LA 5560/5565

Delvis indbetaling til pensionsordning

Samlet udbetaling på kr. 100.000, hvoraf kr. 40.000 indbetales til en pensionsordning. Beløbet skal i dette tilfælde deles i to indrapporteringer.

 

Den del af godtgørelsen som skal indbetales på en pensionsordning skal indrapporteres på lønart:

 

 • 5520 - Jubilæumsgratiale pension Info
 • 5521 - Fratrædelsesgodtg. pension Info
 • 5530 - Jubilæumsgratiale pension PI
 • 5531 – Fratrædelsesgodtg. pension Info
 • 5540 - Jubilæumsgratiale AM-pension.
 • 5541 – Fratrædelsesgodtg AM-pension

 

De kr. 40.000 indrapporteres på lønart 5520/5521/5530/5531/5540/5541

 

De resterende kr. 60.000 indrapporteres på lønart

 

 • 5500 - Jubilæumsgratiale
 • 5501 – Fratrædelsesgodtg

 

Eksempel på registrering af Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse:

 

 

Beløb

Input lønart

Lønart på lønseddel

Beløb til afregning

kr.

60.000

5500/5501

 

Indbetalt til pension

kr.

40.000

5520/5521/5530/5531/5540/

5541

8620

Fratrædelsesgodtgørelse i alt

kr.

100.000

 

 

 

Vises sådan på lønseddel i MultiLøn Erhverv:

 

LA 5501 / 5521

Udbetaling som tinggave

Er Jubilæumsgratialet/fratrædelsesgodtgørelsen samlet på kr. 25.000, hvoraf kr. 5.000 udgør værdien af en tingsgave. Beløbet skal i dette tilfælde deles i to indrapporteringer.

 

De kr. 5.000,- der ydes som gave skal indrapporteres på lønart:

 

 • 5510 – Tinggave ved jubilæum
 • 5511 – Tinggave ved fratrædelse

 

De resterende kr. 20.000 indrapporteres på lønart

 

 • 5500 - Jubilæumsgratiale
 • 5501 – Fratrædelsesgodtg.

 

Eksempel på registrering:

 

 

Beløb

Input lønart

Lønart på lønseddel

Fratrædelsesgodtgørelse til udb.

kr.

20.000

5500/5501

8620

Tinggave

kr.

5.000

5510/5511

8620

Samlet fratrædelsesgodtgørelse

kr.

25.000

 

 

 

Ved registrering af tinggaver skal der ikke betales AM-bidrag, kun A-skat.

 

 

 

Eksempel på lønseddel i MultiLøn Erhverv:

 

LA 5501 / 5511

2. Bogføring af Jubilæumsgratiale/Fratrædelsesgodtgørelse

Her er vist et eksempel på hvordan bogføringen skal være sat op i lønsystemet for at stemme og hvilke lønarter der skal medtages.

 

Medarbejderen har fået udbetalt kr. 10.000,- i jubilæumsgratiale.

 

Udsnit af lønseddel

 

Bogføringsbilag med spec.:

 

4711

     

Månedsløn

42500

0

1000

1004711

     

Hævet i banken               

0

38587,35

9991

200

1010

PERSONLIGT TILLÆG

12000

0

1010

470

1010

JUBILÆUMSGRATIALE            

10000

0

5500

1160

1010

SKYLDIG A-SKAT               

0

18548

8250

1160

1010

SKYLDIG A-SKAT               

0

791

8650

1170

1010

ATP SKYLDIG                  

0

94,65

8100

1180

1010

SKYLDIG AM-BIDRAG            

0

160

8619

1180

1010

SKYLDIG AM-BIDRAG            

0

4194

8220

1270

1010

PENSION SKYLDIG              

0

2125

6201