annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Guide til Lønramme/Løntrin – automatisk satsændring

14-12-2017 14:36 (Senest opdateret 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 531 Visninger

 

 

Lønramme/Løntrin – automatisk satsændring

 

Funktionaliteten Lønramme/Løntrin er oprettet som et tilvalgsmodul til MultiLøn Erhverv.

 

Hvis du ønsker at benytte modulet, skal du bestille det via her

 

Det kan bruges af virksomheder, der udbetaler løn efter fastlagte lønrammer og løntrin med tilbagevendende og forudsigelige rykninger og reguleringer.

 

Løsningen omfatter også mulighed for regulering af timelønninger, tillæg og fradrag ud fra f.eks. anciennitet eller alderskriterier. MultiLøn Erhverv kan anvendes til at finde den rigtige lønsats, samt automatisk opdatere den enkelte medarbejders ansættelsesforhold i lønkørslen.

 

Det er muligt at rette satser ud fra løngruppe og/eller stillingskategori og evt. anvende de eksisterende resultattabeller, også i en kombination med de ekstra felter ’Lønramme’ og ’Løntrin’. Der kan også anvendes forskellige kombinationer af felterne for satssøgning.

 

OBS: Der sker ikke automatisk rykning ved lønramme 999.

 

Lønramme og Løntrin på Ansættelsesforhold

Medarbejderens ansættelsesforhold kan opdateres med en aktuel Lønramme og et aktuelt Løntrin. Til brug for dette anvendes følgende felter

 

 • Lønramme
 • Løntrin

 

Felterne findes under Medarbejder/Ansættelsesforhold

                                                                                               

Felterne kan opdateres med værdier, der er oprettet i følgende tabeller

 

 • Lønramme
 • Løntrin

 

Felterne kan opdateres med værdier, der er oprettet i tabellerne beskrevet i afsnit 2.1og 2.2.

Ændringer på felterne tilbage i tid vil automatisk sætte et efterreguleringsflag på medarbejderen.

 

Opsætning af Lønramme

Til brug for opdatering på medarbejderens ansættelsesforhold oprettes en tabel med de lønrammer, der er behov for.

 

Oprettelse af tabellen sker i menuen

 

 1. Opsætning/Lønramme
 2. Klik Alt+N
 3. Angiv en betegnelse og en beskrivelse
 4. Klik OK

 

Den betegnelse, der skal angives i Lønramme, er valgfri og kan indeholde op til 6 karakterer. Beskrivelsen for den enkelte lønramme er valgfri og kan være på i alt 30 karakterer.

 

Tip: Sorteringen på felterne er alfanumerisk, dvs. at 10 kommer før 2. Det kan derfor være en god ide at foranstille nuller, hvis betegnelsen på den enkelte lønramme er af forskellig længde, så 02 kommer før 10.

 

Opsætning af Løntrin

Til brug for opdatering på medarbejderens ansættelsesforhold oprettes en tabel med de løntrin der er behov for.

 

Oprettelse af tabellen sker i menuen

 

 1. Opsætning/Løntrin
 2. Klik Alt+N
 3. Angiv en betegnelse og en beskrivelse
 4. Klik OK

 

Den betegnelse, der skal angives i Løntrin, er valgfri og kan indeholde op til 6 karakterer. Beskrivelsen på Løntrin er valgfri og kan være på i alt 30 karakterer.

 

Lønsedlen

Når felterne Lønramme/Trin er udfyldt på et ansættelsesforhold, vil felterne blive udskrevet på lønsedlen.

 

Rykningstabel på ansættelsesforhold

 

Når en Rykningstabel (se afsnit 4) er oprettet, skal den indsættes på de ansættelsesforhold, hvor den er gældende. I felterne på ansættelsesforholdet findes tre linjer med tilhørende felter for hhv. Rykningstabel1, Rykningtabel2 og Rykningstabel3.

 

Vigtigt !

Hvis du opretter en rykningstabel med virkning fra en dato i en tidligere lønperiode, skal ansættelsesforholdet altid periodiseres, da systemet ikke efterregulerer ved opdatering af rykningstabellerne.

 

Første felt ud for Rykningstabel1 udfyldes med Rykningskoden. Rykningskoden kan vælges med opslagsknappen. Herefter udfyldes ’Næste ryk.dato’ med dato for, hvornår der første gang skal ske en rykning for den aktuelle medarbejder. Den første rykning er manuel og derfor skal første rykningsperiode ikke med i rykningstabellen. Når Rykningstabel1 er udfyldt med en Rykningskode, ændres Auto.ryk automatisk til Ja. Det er muligt at stoppe den automatiske rykning, ved at markere feltet Auto.ryk med Nej f.eks. hvis en medarbejder afholder orlov, og ikke optjener anciennitet.

 

Der er mulighed for at tilknytte op til 3 rykningstabeller på hver medarbejder.

 

Tip! Ved decentral indlæsning af rykningstabel på ansættelsesforholdet skal altid angives Ja. Er intet angivet oprettes automatisk Nej i feltet Auto.ryk.

 

 

 

Rykningstabeller

 

En rykningstabel anvendes til automatisk at ændre en medarbejders opsætning på ansættelsesforholdet. Det er muligt at ændre følgende på ansættelsesforholdet:

 

 • Lønramme
 • Løntrin
 • Stillingskategori
 • Løngruppe

På rykningstabellen benævnes ovennævnte som Ryktyper.

 

Opsætning af en rykningstabel

På rykningstabellen skal der angives, hvilke ryktyper der skal benyttes.

 

 • Ryktype LØNRAM svarer til Lønramme
 • Ryktype LØNTRN svarer til Løntrin
 • Ryktype ST.KAT svarer til Stillingskategori
 • Ryktype LØNGRP svarer til Løngruppe

 

Når rykningstabellen er oprettet med de ønskede ryktyper, skal rykning udfyldes. Rykning findes i højremenuen.

 

Rykning er delt i FRA og TIL samt antal måneder. Her vil de ryktyper, som er valgt på Rykningstabellen have åbne Fra- og Til-felter.

 

F.eks. Rykningstabel oprettet med LØNRAM og LØNTRN.

Når der vælges Rykning i højremenuen, vil der være to åbne felter der kan udfyldes med Fra- værdier og to åbne felter, der kan udfyldes med Til-værdien. Der kan anvendes opslagsknap til alle fire felter.

 

Feltet Antal mdr., påvirker datoen for den enkelte medarbejders næste rykning. Det angivne antal måneder afgør, hvor ofte der skal rykkes på medarbejderens ansættelsesforhold. Det oftest anvendte vil være 12 mdr.

 

Alle ryktyper oprettet på Rykningstabellen skal udfyldes i FRA felterne. Der skal minimum oprettes én Ryktype pr. Rykningstabel.

 

Oprettelse af en Rykningstabel:

 

 1. Vælg menuen Opsætning/Rykningstabel
 2. Klik Alt+N
 3. Angiv en Rykningskode samt en beskrivelse
 4. Angiv hvilke Ryktyper der skal benyttes (ikke udfyldte skal stå til sidst)
 5. Klik OK
 6. I højremenuen vælges ’Rykning’
 7. Angiv hvilke værdier der skal rykkes fra og rykkes til
 8. Angiv antal måneder til Næste Ryk.dato.
 9. Klik OK

 

Rykningskoden kan udgøre op til 6 karakterer og beskrivelsen kan være på 30 karakterer.

 

Der kan oprettes lige så mange Rykningstabeller, som der er behov for. Rykningstabellerne kan ikke periodiseres, og det anbefales at lave nye frem for at rette i tidligere anvendte rykningstabeller.

 

Vigtigt! Der efterreguleres ikke ved opdatering i rykningstabellerne.

 

Læs en rykningstabel

 

Herunder ses et eksempel på en typisk rykningstabel. Hvis man har automatisk rykning, så vil man have trin efter at have været på trin 1010, rykke til trin 1011, hvorefter man 12 måneder senere vil rykke til 1012.

 

Vær opmærksom på, at den første periode altid sættes ind manuelt. Det betyder, at f.eks., at ved en prøveperiode på 3 mdr. + efterfølgende rykningsperioder på 12 mdr., så skal perioden på 3 mdr. ikke med i rykningstabellen, da den første automatiske rykning så vil ske efter 3 mdr., og den første rykningsdato er jo sat ind manuelt.

 Capture.PNG

 

Opsætning af lønsatser

 

Ved tilmelding til Lønramme/-trin – automatisk satsændring bliver det muligt at oprette resultattabeller til månedslønnede. En månedsløn kan findes ud fra tre af følgende værdier på ansættelsesforholdet:

 

 • Lønramme
 • Løntrin
 • Stillingskategori
 • Løngruppe

For at der kan findes en månedsløn ud fra værdierne på ansættelsesforholdet, er der oprettet to resultattabeller

 

 • RTLØN1
 • RTLØN2

 

Månedslønnen findes i følgende rækkefølge:

 

 1. Personlige satser lønart 9900
 2. Resultattabel RTLØN1
 3. Resultattabel RTLØN2

 

Det første sted, hvor der findes et indhold for den aktuelle medarbejder, anvendes.

 

Løn via Resultattabel

En resultattabel er standard opsat til at søge pr. løngruppe. Når kundeforholdet er tilmeldt Lønramme/trin – satsændring, bliver det muligt at ændre løngruppe til en kombination af følgende ryktyper.

 

 • Ryktype LØNRAM svarer til Lønramme
 • Ryktype LØNTRN svarer til Løntrin
 • Ryktype ST.KAT svarer til Stillingskategori
 • Ryktype LØNGRP svarer til Løngruppe

 

Der kan oprettes op til 3 forskellige ryktyper på en resultattabel.

 

Hvis en resultattabel allerede er anvendt med forskellige Løngrupper, og der ønskes tilføjet flere Ryktyper, eller ændret i opsætningen, kan følgende gøres:

 

 1. Periodiser resultattabellen
 2. Slet underliggende resultattrin på den nye periodisering
 3. Tilret Ryktyper på resultattabellen og tryk ALT+G
 4. I højremenu vælges Resultattrin
 5. Opret resultattrin med aktuelle ryktyper og sats pr. aflønningsform.

 

 

 

TIP! Gamle resultattabeller kan udlæses ved at vælge menuen Opsætning/Opsætningsrapporter og i højremenuen vælge Resultattabeller. Vælg Gyldig pr. og tabel. Rapporten udlæses i en csv-fil, der hurtigt kan tilpasses den nye opsætning og indlæses decentralt. Ved Decentral indlæsning af Resultattabeller med Lønramme og Løntrin, skal Lønramme og Løntrin være oprettet inden indlæsning af Resultattabel.

 

Lønkørsel

Hvis en medarbejders Næste ryk.dato indgår i lønperioden, vil medarbejderens ansættelsesforhold blive periodiseret i lønkørslen.

 

Hvis der på medarbejderen er angivet en rykningstabel hvor Næste ryk.dato indgår i aktuel lønperiode, vil lønkørslen periodisere ansættelsesforholdet på datoen for Næste Ryk og opdatere ansættelsesforholdets felter med Ryktabellens Til-værdier. Næste Ryk.dato vil i den nye periodisering være tillagt det antal måneder der er angivet i Ryktabellen. Er der flere Rykningstabeller på ansættelsesforholdet med Næste ryk.dato i samme lønperiode, vil ansættelsesforholdet blive periodiseret flere gange i aktuel rækkefølge. Ligger Næste Ryk.dato med samme dato på samme ansættelsesforhold, vil periodiseringerne blive foretaget i rækkefølge med Rykningstabel1 først.

 

Er et ansættelsesforhold periodiseret skævt i måneden, vil satsen for månesdløn altid findes i den sidste periodisering i lønperioden.

 

På anmærkningslisten vil det fremgå, når en medarbejder er rykket i lønkørslen. Kan fraværdien ikke findes, vil der ikke ske nogen periodisering af ansættelsesforholdet, og Næste ryk.dato vil ikke blive ændret. På anmærkningslisten fra lønkørslen, vil der komme en besked om at der ikke er foretaget en rykning i lønkørslen. Det kan ske, hvis der ikke er oprettet alle trin i en Ryktabel.

 

Har en medarbejder en fremtidig periodisering af ansættelsesforholdet, og der sker en automatisk opdatering i lønkørslen, vil den fremtidige periodisering ikke blive rettet. Det vil fremgå af anmærkningslisten, hvis det er tilfældet.

 

 

 

 

Eksempel på en opsætning

I en overenskomst skal der rykkes et løntrin den 1. januar hvert år indtil sluttrin rammes for de berørte medarbejdere. Lønrammer ændres kun ved udnævnelse.

 

Rykningstabellens trin kunne se sådan ud:

 

 

Ryk-nings-kode

Betegn-else

Ryktype1

Ryktype2

Fraryk1 

Fraryk2 

Tilryk1 

Tilryk2 

Antal måneder

OK 02

Tabel 2               

LØNRAM

LØNTRN

01   

216  

01   

217  

12

OK 02

Tabel 2               

LØNRAM

LØNTRN

01   

217  

01   

218  

12

OK 02

Tabel 2               

LØNRAM

LØNTRN

01   

218  

01   

219  

999

OK 02

Tabel 2               

LØNRAM

LØNTRN

02   

216  

02   

217  

12

OK 02

Tabel 2               

LØNRAM

LØNTRN

02   

217  

01   

218  

12

OK 02

Tabel 2               

LØNRAM

LØNTRN

02   

218  

01   

219  

999

 

 

Når en medarbejder tildeles Rykningskode OK 02, skal angives aftalt lønramme og løntrin, samt hvornår næste rykning skal ske – f.eks. 01-01-2011, og der skal markeres for Ja til automatisk rykning.

 

I januar måneds lønkørsel vil en medarbejder der har lønramme 01 trin 217 få ansættelsesforholdet periodiseret pr. 01-01-2011. Løntrin vil ændres til 218 og Næste Ryk.dato ændres til 01-01-2012. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 01 løntrin 218.

 

I januar måneds lønkørsel vil en medarbejder der har lønramme 01 trin 218 få ansættelsesforholdet periodiseret pr. 01-01-2011. Løntrin vil ændres til 219 og næste Ryk.dato ændres til 31-12-9999. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 01 løntrin 219.

 

.

 

I januar måneds lønkørsel vil en medarbejder der har lønramme 27 trin 218 ikke blive periodiseret, og ansættelsesforholdet ændres ikke. Der kommer i stedet en fejlmeddelelse på Anmærkningslisten, om at medarbejder ikke er rykket. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 27 løntrin 218.

 

En medarbejder med lønramme 01 trin 218 skal flyttes en lønramme op i december måned.  Ansættelsesforholdet periodiseres 01-12-2010 og lønrammen rettes til 02. I januar måneds lønkørsel vil medarbejderens ansættelsesforhold automatisk blive periodiseret pr. 01-01-2011. Løntrin vil ændres til 219 og næste Ryk.dato ændres til 31-12-9999. I resultattabel RTLØN1 vil lønnen blive slået op med lønramme 02 løntrin 219..

 

Hvis lønnen tilbageføres, vil alle ansættelsesforhold opdateret i lønkørslen, blive sat tilbage til deres oprindelige udseende

 

Fremhævet tråd