Mine områder

Sign in Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.
annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
(updated by Thor Lundehoj VISMA ‎16-07-2019 09:34 )
Andreas Villumsen
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 653 Visninger

1. Tidsfrister
Af hensyn til eIndkomst, er det ikke muligt at ændre dispositionsdatoen til nyt år. Udbetaling med dispositionsdato i 2018 vedrører indkomståret 2018.

 

Undtagelsen er naturligvis de forudlønnedes januarløn, som udbetales i december 2018, men vedrører indkomståret 2019. Seneste dispositionsdato er den 28. december 2018.

 

1.1. Godkendelse af lønkørsel

Hvis I overfører via Nets, BEC, Bankdata:

Alle lønkørsler skal være godkendt senest den 27. december 2018 kl. 10.59 (Ved NemKonto kl. 7.59)

 

Hvis i overfører via SDC:

Alle lønkørsler skal være godkendt senest den 21. december 2018 kl. 13.59.

 

2. Sidste lønkørsel i 2018

2.1. Standard

Følgende kørselsordrer og -selektioner er oprettet som standard med lønkørselstype SIA samt ikrafttrædelseskode S for sidste lønkørsel i året.

 

 • Kørsel 11811- selektion 2, Forudløn
 • Kørsel 11812- selektion 1, Bagudløn og selektion 3, Timeløn

2.2. Supplerende lønkørsel

Hvis du får brug for at oprette en supplerende lønkørsel, kan du med fordel kopiere en standard lønkørsel for at sikre, at du får alle relevante oplysninger med på kørselsselektionen. Husk at oprette ikrafttrædelseskoder og dispositionsdato.

 

3. Huskeliste til dine sidste lønkørsler

3.1. X-markering til eIndkomst

Har du medarbejdere, der skal indberettes med særlig X-markering til eIndkomst, bør du kontrollere:

 • Datointerval for feltmarkering
 • Beløb

Læs mere i Guide til eSkattekort og eIndkomst, som du finder her i Community

 

3.2. Udbetaling af opsparede saldi

Ønsker du at udbetale opsparede beløb, kan du bruge følgende lønarter, der alle tømmer saldoen:

 

 • Afspadsering: Lønart 1925
 • Feriebanktimer: Lønart 1983
 • Flextimer: Lønart 1994
 • Timebank: Lønart 1947
 • Omsorgsdage: Lønart 3320 

Alle ovennævnte lønarter kan registreres under fællesregistrering. Dog tages fratrådte medarbejdere ikke med.

 

Vigtigt: ved forudlønnede skal udbetaling af opsparede saldi ske i lønkørsel 11811, da det er sidste lønkørsel i året.

 

3.3. Pension

3.3.1. Indbetaling af ekstra pension

Ofte er der medarbejdere, der ønsker at indbetale ekstra til pensionen med årets sidste løn. I kan bruge følgende lønarter:

 • Pension orlov/forhøjet: Lønart 6465
 • Pension overførselsservice: Lønart 6407
 • Pension kontooverførsel: Lønart 6417

3.3.2. Flyt afregning af pension via Nets

Pensioner med afregning på dispositionsdato kan flyttes til 2018 på forudlønnede ved at ændre afregningsperiode. Det gælder KUN overførsler via Nets.

 

Det ændres under opsætning og gøres i samarbejde med Visma. Kontakt vores kundecenter, hvis du har brug for ændring af afregningsdato.

 

Opdater afregningsperiode.PNG

3.4. Fratrædelse af forudlønnede medarbejdere

Fratrædelse af forudlønnede medarbejdere skal enten ske i lønkørsel 11811, en supplerende lønkørsel til 11811 eller i årets 13. lønkørsel 11813.

 

4. 13. lønkørsel

Det er KUN nødvendigt at afvikle lønkørsel 11813, hvis:

 • Afstemningsliste år til dato skal udskrives
 • Du mangler at registrere variabel løn, fravær eller efterreguleringer
 • Du mangler at fratræde en forudlønnet medarbejder

Vær opmærksom på, at efter lønkørsel 11813 er kørt, kan der ikke køres flere lønkørsler for 2018, heller ikke supplerende lønkørsler.

  

4.1. Opsætning af kørselsselektioner på lønkørsel 11813

I Visma Løn Finans er kørselsordren 11813 oprettet således, at alle medarbejdergrupper afvikles i én og samme kørsel. Kørslen medtager både bagudlønnede, forudlønnede, timelønnede og 14-dageslønnede.

 

Lønkørsel 11813 foretages på baggrund af medarbejdernes aflønningsform, derfor er det vigtigt at du er bekendt med hvilke aflønningsformer/ kørselsselektioner, du har anvendt i løbet af året.

Bemærk: Aflønningsformer/kørselsselektioner, der ikke har været anvendt i løbet af året, SKAL slettes, ellers kan kørslen ikke afvikles.

 

5. Afstemning efter sidste lønkørsel 
5.1. Afstemning eIndkomst

Det vil være en fordel at danne rapporten Afstemningsliste eIndkomst (år til dato). Rapporten vil indeholde alle beløb, som er forsøgt indberettet til eIndkomst af Visma Løn i det kalenderår rapporten er bestilt for.

 

5.2. Kvitteringsliste eIndkomst (år til dato)

Har du differencer på eIndkomst kan du med fordel bestille en samlet oversigt over indberetninger, som SKAT har haft bemærkninger til i løbet af året. Du kan bestille listen via supportmenuen i Community "Bestil hjælp til opgaver"- vælg formularen til specifikke opgaver.

 

Denne faktureres ifølge gældende prisliste.

 

6. Husk i 2019

 

6.0 Efterregulering for 2018

Det er muligt at foretage efterreguleringer for 2018 i januar 2019 og få disse efterreguleringer lønbehandlet og indberettet til eIndkomst i januar 2019. Det skal ske i lønsystemet, så det senest lønbehandles 31. januar 2019.

 

OBS: Hvis du efter januarkørslen, men stadig i januar måned, foretager en efterregulering for 2018, som først lønbehandles i februar, kan vi ikke garantere, at det indberettes korrekt til eIndkomst. 

 

6.1. Løn- og Fraværsstatistik til FA

Visma danner automatisk indberetning af årsstatistikken den næstsidste bankdag i januar, hvis du er tilmeldt serviceydelse 26 under arbejdsgiver stamoplysninger. Fraværsstatistikken skal I selv indsende. Det gør I under ’Lønadministration’, ’Overførsel’ og ’Fraværsstatistik’. Husk at angive den korrekte modtager.

 

Fraværsstatistik.PNG

Når statistik er indsendt kan du se kvittering under ’Rapporter – Vis job’. Vær opmærksom på, at når du indsender manuelt, så overskrives tidligere indberettet statistik.

 

6.2. Overførsel af saldi

Følgende lønarter kan anvendes, hvis saldi skal overføres fra sidste år:

 • Lønart 313 – Overfør afspadseringstimer
 • Lønart 314 – Overfør omsorgsdage (Kun ved lokalaftale)
 • Lønart 316 – Overfør aftalefridage
 • Lønart 317 – Overfør aftalefritimer
 • Lønart 403 – Overfør feriebanktimer
 • Lønart 404 – Overfør flextimer

Eller

Vigtigt: dato skal ligge i 2019. Flex og afspadsering kan overføres via kørselsordre. Forudsætning er at lønart ’407 Overfør flekstimer sidste år ’sættes på stillingskategorien, og ikrafttrædelseskode ’M’ i kørsel 11812 for forudlønnede og 11901 for bagudlønnede.

 

Vigtigt: Husk kun at overføre saldi én gang.

 

6.3. Omsorgsdage

Automatisk tilskrivning af omsorgsdage for 2019 sker i kørsel 11812 for forudlønnede og 11901 for bagudlønnede, hvis lønart 3301 er tilføjet på relevante stillingskategorier. Løngrupper defineres på resultattabel 3300.

 

Overførsel til timebank

Hvis der er indgået lokalaftale om overførsel af omsorgsdage til timebank, kan man bruge én af følgende muligheder:

 • Stillingskategori skal være tilknyttet lønart 1934 ’Omsorgsdage til timebank’ – Så hensættes omsorgsdage til timebank
 • Stillingskategori skal være tilknyttet lønart 3319 ’Omsorgsdage til timebank’– Så omregnes restdage til timer og overføres til timebank i forbindelse med årsskiftet. Husk ikrafttrædelseskode ’J’ på kørselsselektionen.

Udbetaling

Hvis der er indgået lokalaftale, kan dagene udbetales med 1,92% af årslønnen jf. standardoverenskomsten. Dagene skal udbetales via lønkørsel 11901 – forud februar / bagud januar.

 • Stillingskategori skal være tilknyttet 3325 – restdage udbetales
 • Stillingskategori skal være tilknyttet 3330 – 1,92% godtgørelse udbetales
 • Opret ikrafttrædelseskode ’J’ på relevante kørselsselektioner i januar

 

6.4. eSkattekort for 2019

De nye eSkattekort for indkomståret 2019 er indlæses 10. - 11. november 2018. Hvis du trækker rapporten Kvitt. på indlæste eSkattekort kan du sikre, at eSkattekort er modtaget på alle dine medarbejdere.

 

Har du medarbejdere, der ønsker at forhøje deres trækprocent, så skal du gøre følgende:

 1.  Klik på Medarbejder / Medarbejder stamoplysninger
 2. Vælg ’Skattekort’ i (højremenuen)
 3. Dobbeltklik på det aktive eSkattekort
 4. Kopier eSkattekort (ALT+C)
 5. Ret ’Startdatoen’ og udfyld feltet 'Ekstra trækpct.' med den trækprocent, lønmodtageren vil trækkes ekstra for.
 6. Klik på OK.

I feltet 'Trækpct.' vil du nu se den oprindelige trækprocent fra SKAT, og i feltet 'Ekstra Trækprocent' vil den ekstra trækprocent blive vist. På lønsedlen vises en samlet trækprocent. Den forhøjede trækprocent gælder automatisk i hele skatteåret, uanset at der modtages opdateret skattekort i løbet af året. Ved nyt skatteår skal du indberette ekstra trækprocent igen, hvis medarbejderne ønsker det.