annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Guide til timebank og flekstid

09-12-2017 15:36 (Senest opdateret 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 977 Visninger

 Timebank og flekstid

I overenskomsten 2012 er der indgået aftale om Timebank. Alt der skal indgå i timebank bliver opgjort til timer. Timerne kan efterfølgende udbetales eller de kan afspadseres.

 

I overenskomsten fra 2014 er flekstid blevet til en selvstændig saldo i Timebanken, som kun kan afspadseres og ikke udbetales.

 

I Multiløn Erhverv Finans ligger Timebank og Flekstid som to uafhængige saldi, som vises på lønsedlen, så det er synligt, hvad der ikke kan udbetales.

 

Følgende ydelser kan opsættes til at indgå i timebankssaldoen

 • Overarbejdstimer
 • Tillæg for overarbejde 
 • Medarbejdstimer
 • Systemafhængigt merarbejde 
 • Erstatningsfri for SH dage 
 • Tilkald og rådighedsvagt 
 • Tillæg for arbejde i tidsrummet 18 – 7 
 • Tillæg for arbejde på søn og sh dage 
 • Tillæg for ændring i aftalt arbejdstid 
 • Tillæg for ændring i skiftehold turnusplan
 • Omsorgsdage  Aftrapningstillæg (senior) 
 • 6. ferieuge kan forhandles ind i timebanken

Flekstidssaldoen indeholder kun timer fra de relevante flekstids lønarter.

 

Der kan indgås lokalaftale om timebanken. Såfremt der indgås en lokalaftale og nogle af ovennævnte punkter ikke skal indgå i timebanken, skal Multidata kontaktes for at få en løsning der kan tilpasses til den enkelte kundes behov.

 

Oprettelse af timebank

For at medarbejderes registrering af overtid mm kan indgå i timebanken, skal der tilmeldes

 • Stilingskategori lønart 1935 – Hensat til timebank

Lønarter der indgår i timebank

Lønarter til timebank defineres af kunden og opsættes af Bluegarden.

 

Opsætning sker i menuen Opsætning/Lønartstype

 

Alle lønarter der skal indgå i timebank skal opsættes i følgende lønartstyper

 • Lønartstype 7000 - Timebank beløb der omregnes til timer
 • Lønartstype 7001 - Timebank timer opsparede timer

Lønarter der alene vedrører overtid skal yderligere opsættes i

 • Lønartstype 7011 - Timebank timer overtid

Lønarter der alene vedrører øvrig tid skal yderligere opsættes i

 • Lønartstype 7012 - Timebank timer øvrig tid

Lønartstype opsættes i menuen

Opsætning/Lønartstype

Skriv lønartstype op klik på find

I Højremenuen vælges Lønartstypetilknytning

 

Ved oprettelse i lønartstype 7000 skal akkumuleringsregel angives med + og sekvens med 0

Ved oprettelse i lønartstype 7001 skal akkumuleringsregel angives med + og sekvens med 4

Ved oprettelse i lønartstype 7011 skal akkumuleringsregel angives med + og sekvens med 4

Ved oprettelse i lønartstype 7012 skal akkumuleringsregel angives med + og sekvens med 4

 

Omsorgsdage til timebank

Beregning af omsorgsdage til timebank sker ved anvendelse af lønart

 • Stillingskategorilønart 1934 – Omsorgsdage til timebank

Stop for tildeling af omsorgsdage

Såfremt en medarbejder ikke skal have tildelt omsorgsdage det første år medarbejderen er ansat, skal der oprettes

 • Fast lønart nr. 1933 – Stop for tildeling af omsorgsdage

Husk at sætte slutdato på lønarten, da lønarten vil være aktiv indtil slutdatoen.

 

6. ferieuge til timebank

Beregning af 6. ferieuge til timebank sker ved anvendelse af lønart

 • Stillingskategorilønart 1960 – 6. ferieuge til timebank

Stop for tildeling af 6. ferieuge til timebank

Såfremt en medarbejder ikke skal have tildelt 6. ferieuge det første år medarbejderen er ansat, skal der oprettes

 • Fast lønart nr. 1928 – Stop for tildeling af 6. ferieuge

Husk at sætte slutdato på lønarten, da lønarten vil være aktiv indtil slutdatoen.

 

Udbetaling af timebank

Det er muligt at udbetale hele saldoen eller enkelte timer fra timebanken

 

Udbetaling af enkelte timer:

 • Variabel lønart 1936 – Udbetaling timebank overtidstimer
 • Variabel lønart 1937 – Udbetaling timebank øvrig tid
 • Variabel lønart 1938 – Udbetaling timebank prioriteret rækkefølge
 • Variabel lønart 1948 – Udbetaling timebank med % af timeløn i resultattabel 1948

Opsætning af rækkefølge skal ske efter aftale med Bluegarden.

Rækkefølgen er mellem øvrig tid og overtidstimer.

 

Udbetaling af hele saldoen

 • Variabel lønart 1947 – Udbetaling timebank

Ved udbetaling af overtidstimer vil timerne blive indberettet til eIndkomst som løntimer. 

 

NB! Ved korrektion af udbetaling med lønart 1938, skal det være den lønart der står på lønsedlen, som timerne tilbageføres med f.eks. 1937.- Her kan 1938 ikke anvendes.

 

Satser i forbindelse med udbetaling fra timebank

Ved registrering af udbetaling af timer fra timebank vil timerne blive udbetalt til aktuel timeløn.

 

Manuel regulering af timebank

Såfremt der skal korrigeres i timerne til timebank kan følgende lønart anvendes:

 • Variabel lønart 1929 – Korrektion timebank Overtid
 • Variabel lønart 1932 – Regulering timebank øvrig tid

Lønarterne op eller nedskriver alene timerne i timebanken.

 

Registrering af overtidstimer til

Timebank Ønskes registrering af timer til timebank uden angivelse af overtidslønart kan følgende lønart anvendes:

 • Variabel lønart 1931 – Korrektion timebank Overtid (Mertimer til timebank)

Fraværsregistrering af timebank

 • Såfremt der skal afspadseres timer fra timebank skal følgende fraværskode anvendes: Fraværskode 47 – Afholdt timebank

Fraværskoden skal opsættes på relevant stillingskategori og tilknyttes

 • Fraværslønart 1942 – Afholdt timebank rækkefølge

Fraværet nedskriver alene timerne i timebanken.

 

Timebank og fratrædelse

Så snart en medarbejder står med en kode for fratrædelse vil der ikke længere blive indsat timer i timebanken.

Alle lønarter der tidligere er indsat i timebanken, vil efter angivelse af en fratrædelseskode blive udbetalt kontant på lønsedlen.

 

Automatisk udbetaling af timebank ved fratrædelse

Til brug for udbetaling af timebank i forbindelse med fratrædelse kan følgende lønart oprettes på aktuel stillingskategori

 • Stillingskategorilønart 1946 – Udbetal timebank saldo

Efterregulering af timebank ved fratrædelse

Når en dato for fratrædelse oprettes på en medarbejder med tilbagevirkende kraft, vil eventuelle beløb og timer til timebank blive efterreguleret til udbetaling såfremt medarbejderen fratræder i en lønkørsel hvor der har været timer til timebank.

 

Eksempel:

Der er kørt løn for en forudlønnet medarbejder i kørsel 11310 med lønperiode 1.11.2013 – 30.11.2013

I lønkørslen blev der hensat timer til timebank i forbindelse med overarbejde.

 

Efterfølgende indsættes fratrædelsesdato pr. 30.11.2013.

Dette medfører at medarbejderen vil stå til efterregulering, og såfremt efterreguleringen køres, vil timerne fra lønkørsel 11310 blive tilbageført fra timebank og udbetalt kontant til medarbejderen. Saldoen vil ligeledes blive udbetalt.

 

Det er derfor vigtigt at efterregulering for en fratrådt medarbejder først bliver kørt og godkendt når al udbetaling og fravær til timebanken er lønbehandlet.

 

6. ferieuge til timebank

Såfremt 6. ferieuge skal indgå i Timebank skal dette ske ved en manuel regulering af Timabank.

Timer vedr. 6. ferieuge der skal indgå i Timebanken skal oprettes ved 

 • Variabel lønart 1932 – Regulering timebank øvrig tid

Såfremt 6. ferieuge automatisk er tildelt medarbejderen, så skal dette nedskrives manuelt.

 

Oversigt over lønarter i timebank

 

Lønarter der kan indgå i timebank lønartstype 7000 og 7001

 

1081 Særlige arbejdsopg. alm. timer

1300 Alm.timer,merarbejde deltidsan

1301 Overarbejde 150 %

1302 Overarbejde 200 %

1304 Overarbejde 250 %

1306 Overarbejde 50% (½timesats)

1307 Overarbejde 100% (timesats)

1310 Overtimer 50%

1311 Ovetimer 100%

1312 Overtimer 250%

1313 Overtimer Bankdata

1370 Rådighedsvagt 1

1371 Rådighedsvagt 2

1372 Rådighedsvagt 3

1373 Rådighedsvagt 4

1380 FSK overtid +50% +25%

1381 FSK overtid +50% +45%

1382 FSK overtid +100% +25%

1383 FSK overtid +100% +45%

1384 Ferieafløsning deltid, timeløn

1385 Overtidstillæg pct. 6

1386 Overtidstillæg pct. 7

1387 Overtidstillæg pct. 8

1388 Overtidstillæg pct. 9

1389 Overtidstillæg pct. 10

1390 Overtidstillæg pct. 11

1391 Overtidstillæg pct. 12

1392 Overtidstillæg pct. 13

1410 Rådighedsvagt hverdag

1411 Rådighedsvagt weekend

1412 Rådighedsvagt hverdag, timer

1413 Rådighedsvagt weekend, timer

1414 Morgenvagt - 1 dag

1415 Aftenvagt - 1 dag

1430 Turnus ændring

1431 Turnus ændring < 2 uger

1432 Turnus lør/søn/hellig < 2 uger

1433 Delte vagter

1434 Tilkald

1436 Tilkald 2

1442 Skiftehold 3

1443 Skiftehold 4

1444 Skiftehold 5

1450 Øvrig arb.tid 25% kl. 7 -8

1451 Øvrig arb.tid 45% kl. 6 -7,18 -22

1452 Øvrig arb.tid 65% kl. 22 -6

1453 Øvr.arb.tid weekend 65% 6 -22

1454 Øvr.arb.tid weekend 75% 22 -6

1455 IFA 20% kl. 6 -7, 18 -22

1456 IFA 25% kl. 22 -6

1457 IFA weekend 25% kl. 6 -22

1458 IFA weekend 50% kl. 22 -6

1459 Forskudttid 10

1460 Kons. MA -TO 6 -24, FR 6 -18

1461 Kons.FR 18 -24, Samt Lø, SØ og

1462 Konsultation hverdag 24.00 -06

1463 Tlf. konsultation 4

1464 Tlf. konsultation 5

1470 Genetillæg 1

1471 Genetillæg 2

1472 Genetillæg 3

1473 Tilkald

1480 Merarbejde ud over 37 timer

1481 Mask./sysafh.merarb.befordrede

1482 Merarbejde 3

1485 Merarbejde 25% SC -særaftale

1490 Afløsning mandag -fredag 18 -24

1491 Afløsning mandag -lørdag 24 -06

1492 Afløsning lørdag kl.17 -24

1493 Afløsning søn - og helligdage

1494 Forskudttid 15

1495 Forskudttid 16

1500 Forskudttidstillæg 25%

1501 Forskudttidstillæg 45%

1502 Øvrig arb.tid 25% kl. 7 -8

1503 Øvrig arb.tid 45% 6 -7, 18 -22

1504 Øvrig arb.tid 65% kl. 22 -6

1505 Øvr.arb.tid weekend 65% 6 -22

1506 Øvr.arb.tid weekend 75% 6 -22

1507 Vagtlagt udover 45 t/ugen 50%

1508 Mandag - fredag 18.00 -24.00

1509 Mandag - lørdag 24.00 -06.00

1510 Lørdag 14.00 -17.00

1511 Lørdag 17.00 -24.00

1512 Søn - og helligdage

1513 Tidsoversk.sidste periode 50%

1514 Tidsoverskud sidste per. 100%

1515 Aftenvagt

1516 Nattevagt

1517 Forskudttid R

1518 Forskudttid S

1519 Forskudttid T

1520 Forskudttid U

1521 Forskudttid V ½

1931 Reguler timebank Overtid

 

Lønarter Lønartstype 7011

 

1300 Alm.timer,merarbejde deltidsan

1301 Overarbejde 150 % 

1302 Overarbejde 200 %

1304 Overarbejde 250 %

1306 Overarbejde 50% (½timesats)

1307 Overarbejde 100% (timesats)

1310 Overtimer 50%

1311 Ovetimer 100%

1312 Overtimer 250%

1313 Overtimer Bankdata

1380 FSK overtid +50% +25%

1381 FSK overtid +50% +45%

1382 FSK overtid +100% +25%

1383 FSK overtid +100% +45%

1384 Ferieafløsning deltid, timeløn

1385 Overtidstillæg pct. 6

1386 Overtidstillæg pct. 7

1387 Overtidstillæg pct. 8

1388 Overtidstillæg pct. 9

1389 Overtidstillæg pct. 10

1390 Overtidstillæg pct. 11

1391 Overtidstillæg pct. 12

1392 Overtidstillæg pct. 13

1931 Reguler timebank Overtid

 

Lønarter 7012

 

1370 Rådighedsvagt 1

1371 Rådighedsvagt 2

1372 Rådighedsvagt 3

1373 Rådighedsvagt 4

1410 Rådighedsvagt hverdag

1411 Rådighedsvagt weekend

1412 Rådighedsvagt hverdag, timer

1413 Rådighedsvagt weekend, timer

1414 Morgenvagt - 1 dag

1415 Aftenvagt - 1 dag

1430 Turnus ændring

1431 Turnus ændring < 2 uger

1432 Turnus lør/søn/hellig < 2 uger

1433 Delte vagter

1434 Tilkald

1435 Tilkald 1

1436 Tilkald 2

1442 Skiftehold 3

1443 Skiftehold 4

1444 Skiftehold 5

1450 Øvrig arb.tid 25% kl. 7 -8

1451 Øvrig arb.tid 45% kl. 6 -7,18 -22

1452 Øvrig arb.tid 65% kl. 22 -6

1453 Øvr.arb.tid weekend 65% 6 -22

1454 Øvr.arb.tid weekend 75% 22 -6

1455 IFA 20% kl. 6 -7, 18 -22

1456 IFA 25% kl. 22 -6

1457 IFA weekend 25% kl. 6 -22

1458 IFA weekend 50% kl. 22 -6

1459 Forskudttid 10

1460 Kons. MA -TO 6 -24, FR 6 -18

1461 Kons.FR 18 -24, Samt Lø, SØ og

1462 Konsultation hverdag 24.00 -06

1463 Tlf. konsultation 4

1464 Tlf. konsultation 5

1470 Genetillæg 1

1471 Genetillæg 2

1472 Genetillæg 3

1473 Tilkald

1480 Merarbejde ud over 37 timer

1481 Mask./sysafh.merarb.befordrede

1482 Merarbejde 3

1485 Merarbejde 25% SC -særaftale

1490 Afløsning mandag -fredag 18 -24

1491 Afløsning mandag -lørdag 24 -06

1492 Afløsning lørdag kl.17 -24

1493 Afløsning søn - og helligdage

1494 Forskudttid 15

1495 Forskudttid 16

1500 Forskudttidstillæg 25%

1501 Forskudttidstillæg 45%

1502 Øvrig arb.tid 25% kl. 7 -8

1503 Øvrig arb.tid 45% 6 -7, 18 -22

1504 Øvrig arb.tid 65% kl. 22 -6

1505 Øvr.arb.tid weekend 65% 6 -22

1506 Øvr.arb.tid weekend 75% 6 -22

1507 Vagtlagt udover 45 t/ugen 50%

1508 Mandag - fredag 18.00 -24.00

1509 Mandag - lørdag 24.00 -06.00

1510 Lørdag 14.00 -17.00

1511 Lørdag 17.00 -24.00

1512 Søn - og helligdage

1513 Tidsoversk.sidste periode 50%

1514 Tidsoverskud sidste per. 100%

1515 Aftenvagt

1516 Nattevagt

1517 Forskudttid R

1518 Forskudttid S

1519 Forskudttid T

1520 Forskudttid U

1521 Forskudttid V

 

Beregning af timer til timebank når der ikke er optjening i timer sker ved at der på optjeningstidspunktet anvendes timelønnen som faktor til beregning af antal timer til timebank.

 

F.eks.

 

Rådighedsvagt til kr. 500 til en medarbejder der har en timeløn på kr. 185,- vil give følgende i timebanken

 

500/185 = 2,70

 

Flekstidssaldo

 

 

Opsparing og afholdelse af flekstidssaldo

Flekstimer tildeles med en variabel registrering på lønart 1990, og kan nedskrives enten med en registrering på variabel lønart 1992 eller som en fraværsregistrering.

 

Du kan opsætte således, at en eventuelt resterende flekstidssaldo kan udbetales ved fratrædelse.

 

Opsætning

På relevante stillingskategorier kan opsættes

 • Stillingskategori lønart 407 – Overf. flekstimer år-1

for at saldoen overføres automatisk til næste år ved årsskifte. Alternativt kan anvendes en variabel lønart til at overføre saldi mellem to kalenderår.

 

Desuden kan opsættes

 • Stillingskategori lønart 1997 – Flekstimer udb. saldo ved fratrædelse

for at saldoen udbetales automatisk ved fratrædelse.

 

Skal afholdelse af flekstid ske med en fraværsregistrering, skal fraværskode 46 oprettes på relevante stillingskategorier og tilknyttes

 • Fraværs lønart 1991 – Flekstimer afholdt

Lønarter til flekstidssaldo

 • Variabel lønart 404 – Overf. Flekstimer år -1
 • Variabel lønart 1990 – Flekstimer tildelt
 • Variabel lønart 1992 – Flekstimer afholdt
 • Variabel lønart 1993 – Flekstimer udbetalt
 • Variabel lønart 1994 – Flektimer udb. saldo x timeløn

 

 • Stillingskategori lønart 407 – Overf. flekstimer år-1
 • Stillingskategori lønart 1997 – Flekstimer udb. saldo ved fratrædelse

 

 • Fraværs lønart 1991 – Flekstimer afholdt

Eksempel på lønseddel med timebank

 

Hensættelse til timebank

Medarbejderen har optjent almindelig timeløn og overtidstimer samt en rådighedsvagt. Alle overføres til timebank.

Capture.PNGCapture1.PNG

Ved hensættelse til timebank sker følgende beregning til timer:

 

Timer til mere eller mindre end 100% omregnes til 100% timer. F.eks. er lønart 1310 til 150% og der vil i timebanken blive hensat 1,5 time.

 

Beløb der udbetales omregnes til timer ud fra aktuel timeløn. I ovennævnte eksempel er lønart 1370 – Rådighedsvagt et beløb der omregnes til 6,43 time Kr. 1000/155,60 = 6,43 time

 

I alt hensættes der 8,93 timer til timebank

 

Udbetaling fra timebank

Medarbejderen er steget i løn pr. 1.2 og optjening til timebank sker til lønnen pr. 1.1. Medarbejderen har optjent almindelig timeløn og overtidstimer samt en rådighedsvagt. Alle overføres til timebank.

Medarbejderen får udbetalt 5 timer i alt.

Capture.PNG

Capture.PNG