annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

NemKontobaserede lønudbetalinger

14-12-2017 15:05 (Senest opdateret 16-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 514 Visninger

 

NemKontobaserede lønudbetalinger

I MultiLøn Erhverv kan du vælge, at lønudbetaling skal ske til medarbejdernes NemKonto.

Udbetalingen via NemKonto sker via Nets. Dog kan udbetalinger via NemKonto kun gennemføres, hvis man har en gyldig aftale om overførselsservice med Nets, der inkluderer overførsler til NemKonto (OSN-aftale). Aftalen kan laves på et CVR-nummer, så benytter I et SE-nummer i stedet i MultiLøn, så kan I ikke benytte NemKonto.

 

OBS! Har I tidligere fået oprettet en OSN-aftale men ikke anvendt den endnu, så vær opmærksom på, at den udløber ved 15 måneders inaktivitet og derfor skal fornyes.

 

Er du i tvivl om I anvender CVR- eller SE-nummer kan det tjekkes på www.cvr.dk. Her vises kun CVR-numre.

Denne aftale kan findes hos Nets under Overførselsservice og er en del af tilmelding til Overførselsservice.

Læs mere hos Nets her.

Afleveringsfrister ved anvendelse af NemKonto

 

Lønudbetaling til medarbejdernes NemKonto skal godkendes tidligere end udbetalinger til registrerings- og kontonumre, der vedligeholdes i lønsystemet.

 

  • Afregning af løn til overførsel via NemKonto skal godkendes senest kl. 8.00 på bankdagen før, lønnen er til disposition.

 

Overholdes tidsfristen ikke, kan Bluegarden ikke garantere, at alle leverancer når igennem til Nets inden kl. 9.00. Tidsfristen er afgørende for, at Nets kan nå at validere, om medarbejderen har en NemKonto, der kan overføres til.

 

Tilmelding til NemKonto i MultiLøn Erhverv

 

For at kunne anvende NemKonto til lønoverførsler via MultiLøn Erhverv, skal du tilmelde arbejdsgiveren. Vær opmærksom på, at har I flere arbejdsgivere på jeres kundeforhold, så skal hver enkelt arbejdsgiver tilmeldes.

 

Gå ind under ’Arbejdsgiver stamoplysninger’, og feltet ’Løn udbetales via’. Her kan du vælge ’NemKonto’. Som standard vil der stå ’Anden konto’, som blot betyder, at du overfører via det registrerings- og kontonummer, som I har fået oplyst af medarbejderen.

 Capture.PNG

 

Når du har tilmeldt arbejdsgiver, kan du på den enkelte medarbejder fravælge overførsel via NemKonto.

 

 

Tilmelding af medarbejder

 

Når arbejdsgiver tilmeldes NemKonto bliver alle medarbejdere automatisk omfattet af denne tilmelding. Undtagelsen er medarbejdere med fiktivt CPR-nummer eller medarbejdere oprettet på et CVR/SE-nummer.

 

Fiktive CPR-numre: 

  • Mænd XXXXXX-9991
  • Kvinder XXXXXX-9992

 

Medarbejderens NemKonto vises ikke i Multiløn Erhverv, da det er Nets og KMD, der er ansvarlige for at fordele udbetalingerne i forhold til CPR-numre. Kontonumre oplyses derfor aldrig, hvilket er en del af den sikkerhed, der ligger bag NemKonto.

 

Når arbejdsgiver IKKE er tilmeldt NemKonto, vil en medarbejders registrerings- og kontonummer vises sådan under stamoplysninger:

 Capture.PNG

 

Når arbejdsgiver ER tilmeldt, vil det så sådan ud:

Capture.PNG

 

Du kan bruge dropdown-menuen til at vælge ’Reg./kontonummer’ i stedet for NemKonto på den enkelte medarbejder.

 

Under fanen Reg/kontonummer i højre-menuen vises de Registrerings- og kontonumre, som er registreret på medarbejderen. Hvis medarbejderen er tilmeldt NemKonto står dette i bunden af skærmbilledet.

 

 Capture.PNG

Nye medarbejdere

 

Når ’Arbejdsgiver’ er tilmeldt til NemKonto, så vil tilmeldingen udover eksisterende medarbejdere også omfatte medarbejdere, der efterfølgende oprettes. Da medarbejder – bortset fra få undtagelser – har ret til at fravælge lønudbetaling til NemKonto, bør I oplyse det, inden medarbejderen får udbetalt sin første løn.

 

Overblik

 

Hvis du ønsker at tilmelde eller framelde flere medarbejdere, kan du via dette skærmbillede nemt få et overblik og tilrette medarbejdere.

 

Gå ind under ’Arbejdsgiver stamopl.’ Og vælg ’lookup’ ved siden af ’Løn udbetales via’.

 Capture.PNG

 

Du vil nu se et skærmbillede med samtlige medarbejdere, og hvorvidt de i MultiLøn Erhverv er tilmeldt NemKonto eller ej.

 

Hvis du vil rette i oplysningerne om hvorvidt en medarbejder skal have udbetalinger via NemKonto eller ej, kan du dobbeltklikke på medarbejderen og rette til i formularen nederst på siden:

 Capture.PNG

Hvis du kun ønsker at se en liste over medarbejdere, der ikke er tilmeldt NemKonto i lønsystemet, kan du klikke af i denne boks i toppen af billedet:

 Capture.PNG

 

Klik nu på ’Find’ for at få en liste over medarbejdere uden NemKonto vist.

 

 

Decentral registrering

 

Når du opretter eller ændrer medarbejdere via decentral registrering, kan du også til- eller fravælge NemKonto. Tilvalg forudsætter at arbejdsgiveren er tilmeldt.

 

Se nærmere i vejledningen til decentral registrering under formatet ’MLE-25-MEDA’.

 

Medarbejders ret til at sige ’Nej tak’

 

Jeres medarbejdere har til enhver tid ret til at fravælge, at I som privat virksomhed udbetaler løn eller andet til dem via NemKonto:

 

Lov om offentlige betalinger m.v. § 5 a, stk. 3.

Betalingsmodtageren kan til enhver tid meddele en privat udbetaler, at udbetalinger ikke ønskes indsat på modtagerens NemKonto.

 

Fravigelse ved kollektiv overenskomst

 

Nogle kollektive overenskomster medfører, at løn og feriepenge mv. skal udbetales til medarbejderenes NemKonto. Hør nærmere hos jeres arbejdsgiverorganisation, hvis I har behov for at vide mere.

 

Mulighed for at begrænse adgang til ændring af NemKonto

 

Der er oprettet en brugeradgang, som ikke har adgang til at kunne rette på arbejdsgiveroplysninger samt ændre på medarbejdernes reg/kontonummer eller Nemkonto. Brugeradgangen har fuld afgang til resten af Multiløn Erhverv. Denne brugeradgang hedder Fuld – NK og bestilles under ’Bestil hjælp til opgaver’.

 

Dokumentation

 

Revisionsrapport

Når du foretager ændringer på enten Arbejdsgiver eller Medarbejder, der vedrører brugen af NemKonto, så dokumenteres det i revisionsrapporten.

 

Lønseddel

På lønsedlen vil der i stedet for medarbejderens registrerings- og kontonummer være information om, at der overføres via NemKonto:

 Capture.PNG

 

Overførselsliste

På overførselslisten vil der i linjerne med nettoløn stå ’NemKonto’ i stedet for medarbejderens registrerings- og kontonummer.

 

Mere information om NemKonto

 

Hos Nets:

Info om Overførselsservice: Klik her

 

Overførselsservice, vejledninger og regler: Klik her

 

Vilkår for aftale om tilslutning til behandling af NemKontobaserede udbetalinger: Klik her

 

Hos NemKonto:

Udbetal via NemKonto: Klik her

 

Hos Borger.dk:

Info om NemKonto: Klik her

 

Forslag til varslingsbrev til jeres medarbejdere

(I kan bruge dette eller dele af dette forslag, når I varsler jeres medarbejdere)

 

Vi udbetaler nu din løn via NemKonto

De fleste har prøvet at modtage penge fra det offentlige på deres NemKonto. Det har for eksempel været overskydende skat, børnepenge, pension, SU, kontanthjælp, løn, boligsikring eller dagpenge.

Meningen med ordningen er at effektivisere vores betalinger fra os til dig. For os som virksomhed er det nu ikke længere nødvendigt løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger, idet sådanne opdaterede oplysninger allerede findes i NemKonto-systemet. Omvendt vil du som betalingsmodtager ikke længere skulle huske at meddele til os, hvis du får nyt kontonummer.

Dette indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer. Ifølge persondatalovens § 29 har du derfor krav på nedennævnte underretning, som loven kræver, at vi giver dig.

Underretning efter Persondataloven 
Moderniseringsstyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKontosystemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer – også i den nye relation, hvor vi får adgang til at modtage oplysning om dit NemKonto-nummer – er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af skyldige beløb.

Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet.

Hvis du er en fysisk person, vil du i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nummerHvis du er en juridisk person (f.eks. en virksomhed) vil identifikationen ske via det til virksomheden hørende CVR-nummer/SE-nummer/P-nummer.

NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen dit registrerede NemKonto-nummer og tilbagesender betalingsmeddelelsen, hvorefter vi kan foretage udbetalingen af det skyldige beløb til din NemKonto.

Du kan altid ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger ’NemKontoregisteret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan også se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Dette følger af persondatalovens regler. NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via mail på support@nemkonto.dk.

Udbetalinger på anden måde end via din NemKonto 
Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på [….adresse/telefonnr./e-mail m.v…] og bede om at udbetalinger til dig sker via registrerings- og kontonummer, du selv oplyser os.

Mere information 
Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på www.nemkonto.dk. Du kan også læse mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).

Fremhævet tråd