Mine produkter
Hjælp

Omsorgsdage i Visma Løn Finans

09-12-2017 14:35 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1798 Visninger

Generelt om omsorgsdage

Ordninger

Visma Løn Finans understøtter følgende ordninger :

 1. Omsorgsdage afholdes i løbet af året m/ overførsel til timebank efter årsskiftet
 2. Omsorgsdage afholdes i løbet af året m/ udbetaling i januar
 3. Omsorgsdage omregnes til timer og lægges i timebank.
 4. Omsorgsdage tildeles kvartalsvis og afholdes i året

Bemærk: ved skift mellem ordninger skal stillingskategorilønarter og resultattabeller periodiseres.

 

Funktionalitet

Systemet hjælper dig med administration af følgende:

 

 • Automatisk tildeling af omsorgsdage
  • ved kalenderårets begyndelse og ved ansættelse i løbet af året
  • for grupper af medarbejdere
  • første måned i kvartalet

 

 • Automatisk reduktion i antal omsorgsdage ved årlig tildeling 
  • ved firedages uge
  • ved orlov uden løn 
  • ved fratrædelse i løbet af året

 

 • Danne grundlag for beregning af beløb til udbetaling
 • Afholdelse af omsorgsdage via fraværsregistrering eller variabel transaktion
 • Udbetaling af omsorgsdage - Kontant udbetaling i januar
  • Overførsel til timebank i januar 
  • Ved anfordring 
  • Ved fratrædelse 
  • Løbende for vikarer og korte ansættelser
 • Ingen tildeling af omsorgsdage

Til administration af systemet anvendes lønarter og resultattabeller.

 

Tildeling af omsorgsdage en gang årligt

Tildeling af omsorgsdage foretages i januar måned eller ved ansættelse i året.

 

Tildelingen sker i forhold til antal arbejdsdage pr. uge, der er registreret på Ansættelsesforhold gældende for perioden for tildelingen.

 

Hvis medarbejderen er ansat i lønperioden, beregnes hvor mange omsorgsdage medarbejderen skal tildeles, og hvis medarbejderen på tildelingstidspunktet er fratrådt ud i fremtidien, kan det opsættes at medarbejder kun får tildelt de dage, der er ret til i forhold til fratrædelsesdatoen. 

 

Det kan opsættes at dagene omregnes til timer og lægges i timebanken ved tildeling i stedet for i egen saldo.

 

Dage beregnes ud fra følgende perioder:

Capture2.PNG

 

I forbindelse med orlov eller andet fravær uden løn opgøres disse dage pr. kvartal. hvorved retten til 1 omsorgsdag for det enkelte kvartal mistes. Dette sker automatisk.

 

Der kan maksimalt mistes 4 dage på et år, da 1 dag altid tildeles efter gældende regler.

 

Tildeling af omsorgsdage kvartalsvis

Der tildeles en omsorgsdag ved ansættelse / den 1. januar og yderlige en dag i lønkørsler hvor hhv. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober ligger i lønperioden.

 

Her forholdsberegnes ikke i forhold til orlov eller fratrædelse.

 

Beregningsregler ved udbetaling

 

Beregningsregler for sats pr. omsorgsdag til udbetaling:

 • Bruttoløn for året (sidste kalenderår) inkl. firma pensionsbidrag * 1,92 % / antal tildelte dage = sats pr. dag. Ganges med dage saldo fra året = udbetaling. (lønart 3325). Benyttes ved automatisk udbetaling i januar af ikke bruge dage fra året før.
 • Bruttoløn år til dato * 1,92 % * 12 / 5 * beregnede dage (reduceret i forhold fratrædelses dato og ”mistede” dage ved f.eks. orlov uden løn) = udbetaling. (lønart 3324). Benyttes ved automatisk udbetaling ved fratrædelse.

I begge tilfælde gælder det, at hvis der er afholdt flere dage, end medarbejderen havde ret til, foretages der ikke fradrag i lønnen.

 

Opsætning

Opsætning af resultattabel

Definition af hvilke grupper af medarbejdere som skal tildeles omsorgsdage, styres af

 • Resultattabel 3300 Tildeling af omsorgsdage

 

Resultattabel 3300 kan opsættes med følgende værdier:

 • Indsæt 1 for tildeling af 5 dage i januar og reduktion på fratrædelsestidspunk
 • Indsæt 2 for tildeling af 5 dage i januar, hvor der reduceres forholdsmæssigt, hvis fratrædelsesdato er kendt.
 • Indsæt 3 for kvartalsvis tildeling af omsorgsdage
 • Indsæt 4 for kvartalsvis tildeling af omsorgstimer'

Nyansatte tildeles et forholdsmæssigt antal dage ved ansættelse. For kode 1 vil der ske en forholdsmæssig tildeling, hvis fratrædelsesdatoen er registreret på tildelingstidspunktet.

 

For at beregne værdi af omsorgsdage ved udbetaling skal der oprettes en sats i

 • Resultattabel 3302 - Procent af grundlag omsorg

Overenskomstens normale sats er 1,92 %

 

Er medarbejderen ikke opsat i resultattabellerne vil der ikke ske tildeling eller udbetaling af omsorgsdage.

 

Opsætning af stillingskategori

 

Tildeling og opgørelse af omsorgsdage i egen saldo

Aktivering af tildeling sker for hver enkelt stillingskategori ved oprettelse af

 • Stillingskategori lønart 3301 - Tildeling af Omsorgsdage

Når medarbejder fratræder eller timerne opgøres en gang årligt kan dette opsættes til at ske automatisk:

 • Overførsel af saldo til timebank
  • sel af saldo til timebank o Stillingskategorilønart 3319 omregner restdage til timer ud fra arbejdstidsfaktor, og overfører timernefor sidste år i den kørsel hvor der angives ikraftkode J på kørselsselektionen.
  • Stillingskategorilønart 3323 omregner restomsorgsdage til timer og overfører timerne til timebanken i forbindelse med fratrædelse.
 • Udbetaling af omsorgsdagssaldo
  • Stillingskategori lønart 3325 - Omsorgsdage udbetalt - udbetaling i januar (sidste års opsparing) med ikrafttrædelseskode ”J” på kørselsselektion for januar.
  • Stillingskategori lønart 3324 - Omsorgsdage udbetalt – udbetaler ved fratrædelse og afregner eventuelle dage til gode for indeværende år.

Tildeling af omsorgsdage i timebank

Aktivering af tildeling sker for hver enkelt stillingskategori ved oprettelse af

 • Stillingskategori lønart 1934 - Omsorgsdage til Timebank

Lønarten omregner omsorgdage til timer og lægger dem i Timebanken. For udbetaling se Guide til Timebank.

 

Opsætning af midlertidig ansatte

Medarbejdere der ansættes for en begrænset periode på f. eks. 3 måneder, skal ikke have tildelt omsorgsdage, men skal alene have udbetalt værdien af omsorgsdagsgrundlaget.

I Faste lønoplysninger skal oprettes

 • Lønart 3340 - Omsorgsbeløb udbetalt

Lønarten udbetaler værdien for indeværende og sidste år i forbindelse med fratrædelse.

NB! Medarbejder skal være opsat i resultatatbellerne

 

Opsætning timelønnede medarbejdere

Timelønnede medarbejdere der skal have udbetalt værdien af omsorgsdagsgrundlaget skal have oprettet

 • Stillingskategori Lønart 3330 - Omsorgsdage udbetalt

Lønarten udbetaler værdien af omsorgsdagene for sidste år, når Ikraftkode J er angivet på kørselsselektionen, normalt i den lønkørsel der afvikles sidst i januar. I årslønnen indgår følgende.

 • Udbetalt skalaløn (Sædvanlig fast grundløn efter fradrag af eget pensionsbidrag)
 • Udbetalte faste tillæg efter fradrag af eget pensionsbidrag
 • Eget pensionsbidrag og pensionsbidrag fra virksomheden

I forbindelse med fratrædelse skal følgende lønart oprettes

 • Stillingskategori lønart 3341 - Omsorgsbeløb udbetalt

Lønarten udbetaler værdien for indeværende år i forbindelse med fratrædelse.

 

Afholdelse af omsorgsdage

Registrering af afholdte omsorgsdage kan foretages med

 • Fraværsregistrering hvor fraværskode 60 tilknyttes lønart 3315 - Afholdt omsorgsdag
 • Variabel lønart 3316 - Afholdt omsorgsdag, dage i input

Ændring af tildeling af dage

Det er muligt, at ændre på de systemberegnede værdier af dage og grundlag for beregning af sats pr. dag.

 • Ændring foretages via variabel lønart 3300 med antal dage, grundlag samt årstal i input.
 • Dage som +/-, valgfri værdi dog altid ”0”
 • Grundlag som +/-, valgfri dog altid ”0”.
 • Årstal som 2xxx, skal altid udfyldes, og må ikke udfyldes med et årstal, hvor saldoen er opgjort/afregnet.

Manuel udbetaling af omsorgsdage

Manuel udbetaling af omsorgsdage foretages på følgende måder:

 • Variabel lønart 3320 - Omsorgsdage udbetalt – udbetaler til medarbejdere efter eget valg
 • Variabel lønart 3321 - Omsorgsdage udbetalt – udbetaler til medarbejdere efter eget valg med registrering af, dage og sats pr. dag i input

Bemærk: beregning sker i forhold til antal arbejdsdage pr. uge, der er registreret på Ansættelsesforholdet gældende for perioden for fratrædelsen.

Capture.PNGCapture2.PNG

 

 

Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.