annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.
Regitze Furbo
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 102 Visninger

Indledning

Denne vejledning vil hjælpe dig til, at sikre at din opsætning i Visma Løn er korrekt i forbindelse med overgangsordning til ny ferielov.

 

I den mail du modtog sammen med denne vejledning, er der beskrevet, hvilke områder du skal være særlig opmærksom på. 

 

Det er en god idé at tjekke din opsætning efter nedenstående punkter. Du kan også få hjælp af en konsulent fra Visma ved at kontakte hotline på tlf. 88 97 97 00.

Feriepengegodtgørelse

Tjek følgende resultattabel/Personlige sats:

 

 • Resultattabel 4002 Feriepengegodtgørelse %
  • Som standard anvender Visma Løn 12,5 %, men hvis du har forhøjet feriepengeprocent, vil der på denne tabel fremgå en anden sats.
 • Personligsats 9907 - Feriepengegodtgørelse %
  • Såfremt medarbejderen har en personlig feriepengegodtgørelses procent, vil det fremgå af den personlige lønart.

Ferietillæg

Tjek følgende resultattabel/Personlige sats:

 

 • Resultattabel 4003 Ferietillæg %
  • Som standard anvender Visma Løn 1 %, men hvis du har forhøjet ferietillæg, vil der på denne tabel fremgå en anden sats.
 • Personlig sats 9908 Ferietillæg
  • Såfremt medarbejderen har en personlig ferietillægsprocent, vil det fremgå af den personlige lønart.

 

Feriedage

Tjek følgende resultattabel:

 

 • Resultattabel 4005 Feriedage
  • Som standard optjener Visma Løn 2,08 feriedag pr. måned, men optjener I flere feriedage pr. måned, vil det fremgå af denne tabel.Såfremt at en eller flere af ovenstående resultattabeller eller personlige lønarter skal ændres, er det vigtigt, at du foretager en periodisering af de forskellige opsætning, så ændringerne først træder i kraft på det tidspunkt, som du ønsker.

Ekstra ferietillæg

Da det lovpligtige ferietillæg ikke længere optjenes fra den 1-9-2019, kan virksomheden vælge at give medarbejderne det lovpligtige ferietillæg som et ekstra ferietillæg.
Det ekstra ferietillæg udbetales automatisk ved fratrædelse.

 

For at kunne opspare, afregne og vise ekstra ferietillæg særskilt på lønsedlen skal nedenstående oprettes på de stillingskategorier, I anvender:

Optjening af ekstra ferietillæg

Automatisk optjening af ekstra ferietillæg sker via stillingskategori lønart 4035.

Opret lønart på stillingskategori

 1. Vælg Opsætning, Stillingskategori
 2. Angiv den ønskede stillingskategori f.eks. 1001
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Lønoplysninger”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld felterne Lønart 4035, startdato f.eks. 01092019 og evt. slutdato 

 

Procenten for optjening af ekstra ferietillæg kan enten oprettes på resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg procent gældende for en hel løngruppe, eller hvis det kun er udvalgte medarbejdere, der har ekstra ferietillæg, kan procenten oprettes på medarbejderen under personlige satser lønart 9912 - Ekstra ferietillæg procent.

Opret Ekstra ferietillæg procent på resultattabel

 1. Vælg Opsætning Resultattabel
 2. Angiv resultattabel 4007
 3. Klik på knappen Find
 4. Klik på knappen Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på knappen OK
 7. I højremenuen vælges “Resultattrin”
 8. Klik på knappen Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsatsen for den pågældende aflønningsform
 10. Klik på knappen Gem

 

Opret Ekstra ferietillæg procent på medarbejderen

 1. Vælg Medarbejder, Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges “Personlige satser”
 3. Klik på knappen Ny
 4. Udfyld felterne Periode og Lønart 9912
 5. Klik på knappen OK

Udbetaling af ekstra ferietillæg

Ekstra ferietillæg udbetales på samme måde som det lovpligtige ferietillæg. Det kræver, at en af følgende lønarter oprettes på de relevante stillingskategorier:

 

 • Stillingskategori lønart 3915 - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge ved fratrædelse.
 • Stillingskategori lønart 3925 - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår men reducerer ikke i de opsparede feriepenge ved fratrædelse.

 

Oprettelse af lønart på stillingskategorier

 1. Vælg Opsætning,  Stillingskategori
 2. Angiv den ønskede stillingskategori 
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Lønoplysninger”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld felterne Lønart f.eks. 3925, startdato f.eks. 01092019 og evt. slutdato 

 

Udbetalingen aktiveres på den pågældende kørselsordre for lønperioden via kørselsselektion, hvor du opretter ikrafttrædelseskoden “T”.

 

Oprettelse af ikrafttrædelseskode

 1. Vælg Lønadministration, Kørselsselektion
 2. Angiv den ønskede kørselsordre, hvor det ekstra ferietillæg ønskes udbetalt
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Ikrafttrædelseskode”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld feltet Ikrafttrædelskode med “T”
 7. Klik på knappen OK

 

Bogføring af udbetaling af ekstra ferietillæg

Når udbetalingen af ekstra ferietillæg sker, skal beløbet bogføres. Alt efter hvilken lønart, der er brugt til udbetaling, oprettes lønarten til bogføring på følgende måde:

 

Oprettelse af kontonumre på udbetalingslønart

 1. Klik på OpsætningKontoplan og Kontoplan
 2. Vælg din kontoplan
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Kontoplanlinie”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld felterne
 7. Klik på knappen OK 

 

Korrektion af lønart til ekstra ferietillæg

Har du behov for at korrigere det ekstra ferietillæg eller oprette en saldo, kan det gøres under variable lønoplysninger på lønart 602 - Saldokorrektion af ekstra ferietillæg i år.

 

Oprettelse af variabel lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Variable lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart og Beløb
 4. Klik på knappen OK

 

Forhøjet feriepengegodtgørelsesprocent

Nogle virksomheder har i dag valgt at forhøjet deres feriepengegodtgørelsesprocent til deres medarbejdere. Fra 1-9-2019 vil den forhøjede feriepengegodtgørelsesprocent blive overført til Feriefonden, og de vil dermed blive indefrosset.

 

Ønsker du ikke, at medarbejderne skal have den forhøjede feriepengegodtgørelsesprocent indefrosset, har du følgende valgmulighed i Visma Løn:

 

 • Opret differencen mellem den forhøjede feriepengegodtgørelsesprocent og standard feriepengegodtgørelseprocent på 12,5% som et ekstra ferietillæg.

  Eksempel: I dag optjenes 15 % i feriepenge, som er oprettet på resultattabel 4002. Træk de 12,5% (standard jf. ferieloven) fra de 15 %, det vil sige 2,5 %, som du opretter som et ekstra ferietillæg (se afsnit 5).

 

Forhøjet feriedage

Har virksomheden givet jeres medarbejdere f.eks. 30 dages ferie, og vil fortsætte med det fra den 1-9-2019, så anbefaler vi, at I opretter de ekstra feriedage som f.eks. aftalefridage. 

Se afsnit 8 om aftalefridage.

 

Aftalefridage

Tildeling af Aftalefridage

Du kan tildele aftalefridage i Visma Løn ved brug af variabel lønart 3400 - Aftalefridage. Lønarten opskriver saldoen for aftalefridage med det antal, du opretter på lønarten. 

 

Oprettelse af variabel lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Variable lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart, Antal
 4. Klik på knappen OK

 

Afholdelse af Aftalefridage

Når medarbejderen holder aftalefridage, bruger du:

 

 • Fraværskode 48 – fraværslønart 3405

Opsætning af lønart på fraværskode på relevant stillingskategori

 1.     Klik på Opsætning, Stillingskategori
 2.   Angiv den stillingskategori som fraværskoden skal anvendes på
 3.     I højremenuen vælges “Tilladte fraværskoder”
 4.     Klik på Ny
 5.     Udfyld feltet fraværskode med 48 og lønart 3405
 6. Klik på knappen OK.

 

Saldooversigt på aftalefridage

Efter hver lønkørsel kan du på rapporten ”Medarbejder til gode (År til dato)” se saldoen for aftalefridage på hver enkelt medarbejder.

Bidragydere