Mine produkter
Hjælp

Pension og orlov

08-12-2017 21:51 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 2166 Visninger

Kapitalpension (kollektiv overenskomstaftale)

Beregning af max grænser på indbetaling på kapitalpension kan ske i Visma Løn. Max.-beregningen sker ved hjælp af Generel sats, hvor der fra Vismas side er angivet, hvad det maksimale indskud på en Kapitalpension udgør.

 

Generel sats kan findes under menuen Opsætning/Generel sats Her vælges Generel sats 65 – Maxgrænse kapitalpension. Beregning kan foretages på følgende lønarter:

 • Fast lønart 6130 - Pension % firma i tabel
 • Fast lønart 6131 - Pension % egen i tabel
 • Fast lønart 6310 - Pension % firma
 • Fast lønart 6311 - Pension % egen
 • Fast lønart 6410 - Pension beløb firma
 • Fast lønart 6411 - Pension beløb egen

Opsætning af max beregning

Max beregning kan ske på ovennævnte lønarter. Beregningen sker for udvalgte løngrupper. For at Visma Løn kan se hvilke løngrupper der skal beregnes for, skal Resultattabel PENMAX - Maxgrænse på pension ja/nej indeholde værdien ’1’ ud for relevante løngrupper

 

Beløb fra max overføres til ny kapitalpension

Når indbetalingen til en kapitalpension har nået max, kan beløbet overføres til en ny pensionsordning.

 • Fast lønart 6492 - Overf. ny kap.pens. aft. ag., via Nets
 • Fast lønart 6493 - Overt. ny kap. Pens, via reg. / kontonummer

Lønarten udfyldes med afregningstypen / reg/kontonummer, hvor den nye pensionsaftale skal afregnes til

 

Beløb fra max på kapitalpension tilbageføres til medarbejderen

Når indbetalingen til en kapitalpension er nået max, kan restbeløbet tilbageføres til medarbejderen.

 • Fast lønart 6494 - For meget indbet. kap.pens. ag.

Ved brug af denne lønart vil restbeløb fra arbejdsgiver blive udbetalt med lønnen, og restbeløb fra medarbejder vil blive tilbageført i lønnen.

 

Beløb fra max kapitalpension hensættes hos arbejdsgiver

Er ingen af lønarterne fra oprettet vil beløbet blive hensat hos arbejdsgiver.

Når der efterfølgende oprettes en fast lønart , vil det opsamlede hensatte beløb blive afregnet.

 

Alderspension

For alderspension gælder, at indbetalinger ikke kan fradrages før skat. Hvis din medarbejder ønsker at indbetale til en alderspension, kan en af følgende lønarter anvendes:

 • Fast lønart 8760 – Alderspension PI…. - beløb i input (Reg.kontonr.)
 • Fast lønart 8761 – Alderspension …. - beløb i input (PBS-nummer)

Fælles for lønarterne er, at det er træk efter skattelinjen. Er der tale om en firmabetalt ordning, skal pensionsbeløbet udbetales med en ikke ferieberettiget lønart - f.eks. lønart 1170 - og overføres til pensionsselskab ved hjælp af ovenstående lønarter. Bemærk at der skal tages højde for skat og AM-bidrag, og beløbet skal derfor være højere, da lønart 1170 er en bruttoløns lønart.

 

Eksempel: En virksomhed vil gerne overføre kr. 2.000,00 til en alderspension.

 • Lønart 1170    3952,00
 • AM-bidrag 8% 316,00
 • A-skat 45%     1.636,00
 • Lønart 876X 2.000,00

Ratepension og beregning af max

Beregning af max grænser på indbetaling på ratepension kan ske i Visma Løn. Max beregningen sker ved hjælp af Generel sats, hvor der fra Bluegarden er angivet, hvad det maksimale indskud på en Ratepension udgør. Generel sats kan findes under menuen Opsætning/Generel sats.

Her vælges Generel sats 66 – Maxgrænse ratepension.

 

Beregning kan foretages på følgende lønarter:

 • Fast lønart 6140 - Pension % firma i tabel
 • Fast lønart 6141 - Pension % egen i tabel
 • Fast lønart 6300 - Pension % firma
 • Fast lønart 6301 - Pension % egen
 • Fast lønart 6412 - Pension beløb firma
 • Fast lønart 6413 - Pension beløb egen

Opsætning af max beregning

Max beregning kan ske på ovennævnte lønarter. Beregningen sker for udvalgte løngrupper. For at MultiLøn Erhverv kan se hvilke løngrupper der skal beregnes for, skal

 • Resultattabel PENMAX - Maxgrænse på pension ja/nej

indeholde værdien ’1’ ud for relevante løngrupper.

 

Beløb fra max overføres til ny ratepension

Når indbetalingen til en ratepension har nået max, kan restbeløbet overføres til en ny pensionsordning.

 • Fast lønart 6482 - Overf. ny ratepens., overføres via Info-service
 • Fast lønart 6483 - Overf. ny ratepens, overføres via reg. / kontonummer

Lønarten udfyldes med afregningstypen / reg/kontonummer, hvor den nye pensionsaftale skal afregnes til.

 

Beløb fra max på ratepension tilbageføres til medarbejderen

Når indbetalingen til en ratepension er nået max, kan restbeløbet tilbageføres til medarbejderen.

 • Fast lønart 6484 - For meget indbet. ratepens. ag.

Ved brug af denne lønart vil restbeløb fra arbejdsgiver blive udbetalt med lønnen, og restbeløb fra medarbejder vil blive tilbageført i lønnen

 

Beløb fra max ratepension hensættes hos arbejdsgiver

Er ingen af lønarterne fra punkt 2.2 eller punkt 2.3 oprettet, vil beløbet blive hensat hos arbejdsgiver. Når der efterfølgende oprettes en fast lønart fra punkt 2.2 eller punkt 2.3, vil det opsamlede hensatte beløb blive afregnet.

 

5. Fuld pension ved nedsat arbejdstid

I flere overenskomster kan seniormedarbejdere aftale nedsat arbejdstid, hvor lønnen reduceres, mens der fortsat indbetales det fulde pensionsbidrag for hhv. arbejdsgiver og medarbejder.

 

5.1. Reduktion af arbejdstid med uændret pensionsbidrag i forhold til fuld arbejdstid

Til brug for beregning af pension ved forskellen mellem fuld arbejdstid og aktuel arbejdstid anvendes

 • Fast lønart 6036 Pension ..... % i tabel, overføres via Info-service
 • Fast lønart 6038 Pension ..... % i tabel, overføres via PI (pengeinstitut)

Der beregnes herefter pension af lønforskellen mellem fuld arbejdstid og den aktuelle arbejdstid. Bemærk: de 2 lønarter kan ikke kombineres på samme medarbejder.

 

5.2. Reduktion af arbejdstid med uændret pensionsbidrag i forhold til angivet arbejdstid

Til brug for beregning af pension ved forskellen mellem en angivet arbejdstid og aktuel arbejdstid kan

 • Fast lønart 6470 Pension v. nedsat arbejdstid oprettes.

På lønarten angives den tidligere månedlige arbejdstid. Der beregnes herefter pension af lønforskellen mellem den indtastede arbejdstid og den nuværende arbejdstid.

 

5.3. Reduktion af arbejdstid med individuel procentsats til pension

Til brug for beregning af pension ved forskellen mellem en angivet arbejdstid og aktuel arbejdstid samt en anden pensionsprocent kan Fast lønart 6476 Pension v. nedsat arbejdstid oprettes.
På lønarten angives den arbejdstid medarbejderen oprindelig var på samt pensionsprocent for arbejdsgiver og medarbejder. Der beregnes herefter pension af lønforskellen mellem den indtastede arbejdstid og den nuværende arbejdstid.

 

5.4. Reduktion af arbejdstid hvor medarbejderen selv betaler pension

Til brug for beregning af pension ved forskellen mellem 160,33 timer og nuværende arbejdstid kan

 • Fast lønart 5900 Fuld pension

oprettes.

Herefter kan der beregnes forskellen mellem fuld tid og nuværende arbejdstid For at få beregnet pension skal der oprettes en pensionslønart, for lønarter henvises til lønartskataloget, med grundlag 3.

 

6. Pension under orlov uden løn

Medarbejdere, der holder barselsorlov og i forbindelse med orloven har krav på pension, kan i MultiLøn Erhverv automatisk få beregnet pensionen.

 

6.1. Barselsorlov i hele perioder med pension

For medarbejdere, der holder fuld orlov i sammenhængende perioder, benyttes

 • Fraværskode 63 – Barselsorlov u. løn m. pension
  • Tilknyttet fraværslønart 1578 - Orlovsdage u. løn m. pension
 • Fraværskode 61 - Barselsorlov delbarsel
  • Tilknyttet fraværslønart 1578 – Orlovsdage u. løn m. pension

Fraværslønarterne beregner antal orlovsdage ud fra opsætning på stillingskategori.

 

 • Opsætning af fraværskoden på en aktuel stillingskategori sker i menuen
 • Opsætning/Stillingskategori, og i højremenuen vælges Tilladte fraværskoder

For at løn og tillæg kan modregnes i lønnen, skal en af følgende faste lønarter oprettes med faktisk periode:

 • Fast lønart 1006 – Månedsløn træk
  • Sats hentes fra månedsløn tillagt personlige tillæg afhængig af opsætning på beregning af løn.
 • Fast lønart 1007 – Månedsløn træk
  • Sats hentes via opsætning på resultattabel FAKDAG, eller årsløn/260

I lønberegningen trækkes en medarbejder for fuld pension, og for den del af lønnen, hvor arbejdsgiver skal betale, udbetales et kompensationsbeløb, se nedenstående eksempel på lønseddel:

 

Lønseddel.PNG

6.2. Barselsorlov i hele perioder uden pension

For medarbejdere, der holder fuld orlov i sammenhængende perioder, benyttes

 • Fraværskode 70 – Udskudt orlov fuldtid
  • Tilknyttet fraværslønart 1573 - Orlov uden løn
  • Input i dage

Fraværskoden beregner antal orlovsdage ud fra opsætning på stillingskategori.

 

 • Opsætning af fraværskoden på en aktuel stillingskategori sker i menuen
 • Opsætning/Stillingskategori, og i højremenuen vælges

Tilladte fraværskoder For at løn og tillæg kan modregnes i lønnen, skal en af følgende faste lønarter oprettes med faktisk periode:

 • Fast lønart 1006 – Månedsløn træk
  • Sats hentes fra Personlig løn og Personligt tillæg afhængig af opsætning på beregning af løn.
 • Fast lønart 1007 – Månedsløn træk
  • Sats hentes via opsætning på resultattabel FAKDAG, eller årsløn/260
 • Fast lønart 1009 – Månedsløn træk
  • Sats hentes fra Personlig løn og Personligt tillæg afhængig af opsætning på beregning af løn. 

Ønskes der pensionsberegning af den del af lønnen, der vedrører orlov, kan der oprettes en ny pensionslønart med et grundlag, der afviger fra den oprindelige lønart, f.eks. grundlag 4.

 

I Opsætning/Lønartstype vælges f.eks. Lønartstype 6003, og i lønartstilknytning oprettes lønart 1573, i akkumuleringsregel skal der vælges +. Kontakt Visma for at få denne opsætning.

 

6.3. Barselsorlov i enkelte dage med pension

For medarbejdere, der holder orlov i enkelte dage, benyttes

 • Fraværskode 54 – Orlovstimer ant u. løn m. pension
  • Tilknyttet fraværslønart 1569 – Orlovstimer per. u.løn m.pens
 • Fraværskoden beregner antal timer pr. dag som et gennemsnit ud fra opsætning på resultattabel.

 

Til brug for lønreduktion i forbindelse med orlov, skal følgende faste lønart oprettes med faktisk periode:

 • Fast lønart 1008 – Månedsløn træk
  • Sats hentes via timeløn x antal timer i arbejdstidskalenderen, eller en forholdsberegning ud fra 7,4 time pr. dag.

6.4. Barselsorlov i enkelte timer pr. uge/dag med og uden pension

For medarbejdere, der holder orlov i enkelte timer pr. dag, benyttes

 • Fraværskode 53 – Delbarsel før 60. uge
  • Tilknyttet fraværslønart 1563 – Orlovstimer pr. uge m.pens - timer i enheder
 • Fraværskode 62 - Delbarsel efter 60. uge
  • Tilknyttet fraværslønart 1562 – Orlovstimer pr. uge u.pens - timer i enheder.
 • Fraværskode 71 - Udskudt orlov deltid
  • Tilknyttet fraværslønart 1562 – Orlovstimer pr. uge u.pens - timer i enheder
 • Fraværskode 72 - Udskudt orlov deltid pension
  • Tilknyttet fraværslønart 1561 – Orlovstimer pr. uge m.pens - timer i enheder.

Opsætning af fraværskoden på en aktuel stillingskategori sker i menuen Opsætning/Stillingskategori, og i højremenuen vælges "Tilladte fraværskoder"

 

Til fraværskoderne kan følgende lønarter tilknyttes.

 • Fraværslønart 1563 – Orlovstimer pr. uge m.pens - timer i enheder.

Ved oprettelse af fravær med ovennævnte lønarter skal der registreres fraværstimer pr. uge for perioden.

 • Fraværslønart 1568 – Orlovstimer ant. u.løn m.pens - timer i enheder.

Ved oprettelse af fravær med ovennævnte lønarter skal der registres fraværstimer, der ønskes reduceret i lønnen pr. måned. Fælles for alle lønarterne er, at der fradrages i lønnen med aktuel timesats. Lønarterne indgår i pensionsgrundlaget, såfremt der ikke tilrettes i Lønartstypen. Se punkt 6. Opsætning af lønartstype for oprettelse.

 

6.4.1. Beregning af delbarselstimer efter 60. uge

På fraværskoderne 53 og 62, registreres antallet af fraværstimer om ugen – IKKE fraværstimer i hele perioden. På lønsedlen vil timerne pr. måned beregnes sådan:

 

Orlovstimer.PNG

 

7. Opsætning af lønartstype

Til brug for hvilke lønarter, der skal indgå i pensionsgrundlaget, skal lønarter, der indgår i pensionsgrundlaget, opsættes i Lønartstype.

 

I menuen ’Opsætning/Lønartstype’ vælges det pensionsgrundlag, der ønskes, og her tilknyttes lønarter. Der kan vælges mellem følgende pensionsgrundlag

 • Lønartstype 6001 – Pensionsgrundlag 1 - Standardgrundlag
 • Lønartstype 6002 – Pensionsgrundlag 2
 • Lønartstype 6003 – Pensionsgrundlag 3 – Anvendes til lønart 5900
 • Lønartstype 6004 – Pensionsgrundlag 4 – Anvendes til orlovslønarter uden pension
 • Lønartstype 6005 – Pensionsgrundlag 5

7.1.1. Korrektion af pensionsgrundlag

Til korrektion af pensionsgrundlag kan variabel lønart

 • 5905 Ændring af pensionsgrundlag

anvendes. Lønarten skal tilknyttes aktuel lønartstype jf. ovenfor.

 

7.1.2. Lønarter hvor arbejdsgiver betaler medarbejders pension

Følgende lønarter skal oprettes med akkumuleringsregel - (minus)

 • Fast lønart 1006 – Månedsløn træk
 • Fast lønart 1007 – Månedsløn træk
 • Fast lønart 1008 – Månedsløn træk
 • Fraværslønart 1563 – Orlovstimer pr. uge m.pens
 • Fraværslønart 1568 – Orlovstimer ant. u.løn m.pens
 • Lønart 1596 - Pensionsgrundlag orlov

Følgende lønarter skal oprettes med akkumuleringsregel + (plus)

 • Lønart 21568 - Pensionsgrundlag orlov
 • Lønart 21569 - Pensionsgrundlag orlov

Lønarterne giver kompensation til medarbejderen for den del af pensionen, arbejdsgiver skal betale.

 

7.1.3. Lønarter hvor arbejdsgiver ikke betaler medarbejders pension

For de medarbejdere, hvor arbejdsgiver ikke skal betale fuld pension i orlovsperioden, skal lønarterne oprettes i det pågældende pensionsgrundlag. Følgende lønarter skal oprettes med akkumuleringsregel - (minus)

 • Fast lønart 1006 – Månedsløn træk
 • Fast lønart 1007 – Månedsløn træk
 • Fast lønart 1008 – Månedsløn træk
 • Fraværslønart 1562 – Orlovstimer pr. uge m.pens, der skal vælges timer i enheder
 • Fraværslønart 1564 – Orlovstimer ant. u.løn m.pens, der skal vælges timer i enheder
 • Fraværslønart 1565 – Orlovstimer ant. u.løn m.pens, der skal vælges timer i enheder
 • Lønart 1596 - Pensionsgrundlag orlov Følgende lønarter skal oprettes med akkumuleringsregel + (plus)
 • Lønart 21568 - Pensionsgrundlag orlov
 • Lønart 21569 - Pensionsgrundlag orlov

Ønsker medarbejderen at betale pension op til fuldtidsløn, kan der oprettes en ny pensionslønart med et nyt pensionsgrundlag, hvor fraværslønarten oprettes.

 

8. Pension med puljefordeling

Visma Løn kan beregne en total sum – pulje – af pension for arbejdsgiver/medarbejder og efterfølgende fordele puljen til flere selskaber i form af et fast beløb og/eller procent. Fordelingen kan ske enten i forhold til et beregnet pensionsgrundlag eller i forhold til et beregnet puljebeløb. Der kan ikke fordeles mere, end der er opsamlet i puljen.

 

8.1. Fordeling af pensionspulje

Systemet vil som udgangspunkt fordele med udgangspunkt i puljebeløb. Ønskes opsætning med udgangspunkt i pensionsgrundlag, skal dette markeres med værdien ’1’ ud for de relevante løngrupper i resultattabellen:

 • ’PULJE’

8.1.1. Beregning af puljebeløb

For at systemet skal kunne beregne hvor meget pension, der i alt skal fordeles, skal en af følgende lønarter oprettes:

 • Fast lønart 6000 Pension ..... % i tabel pulje – resultattabel 6000/6001
 • Fast lønart 6002 Pension ..... % pulje
 • Fast lønart 6004 Pension…...beløb, pulje

8.1.2. Fordeling af fast beløb

For at fordele pensionspulje med et fast beløb skal en af følgende lønarter oprettes:

 • Fast lønart 6050 – Pension ..... beløb / pulje
 • Fast lønart 6052 - Pension PI ..... beløb / pulje
 • Fast lønart 6075 - Pension ..... beløb / pulje
 • Fast lønart 6077 - Pension PI ..... beløb / pulje

8.1.3. Fordeling med procent pr. medarbejder

For at fordele pensionspulje med procent pr. medarbejder skal en af følgende lønarter oprettes:

 • Fast lønart 6054 - Pension ..... % / pulje
 • Fast lønart 6058 - Pension PI ..... % / pulje
 • Fast lønart 6066 - Pension ..... % / pulje
 • Fast lønart 6070 - Pension PI ..... % / pulje
 • Fast lønart 6080 - Pension ..... % / pulje
 • Fast lønart 6084 - Pension PI ..... % / pulje

8.1.4. Fordeling med procent for en gruppe medarbejder

For at fordele pensionspulje med procent for en gruppe medarbejdere skal en af følgende lønarter oprettes:

 • Fast lønart 6056 – Pension ..... % / pulje - resultattabel 6056/6057
 • Fast lønart 6060 – Pension PI ..... % / pulje – resultattabel 6060/6061
 • Fast lønart 6068 – Pension ..... % / pulje - resultattabel 6068/6069
 • Fast lønart 6072 – Pension PI ..... % / pulje - resultattabel 6072/6073
 • Fast lønart 6082 – Pension ..... % / pulje - resultattabel 6082/6083
 • Fast lønart 6086 – Pension PI ..... % / pulje – resultattabel 6086/6087

8.1.5. Fordeling af restpulje

Fordeles hele pensionspuljen via lønarterne i afsnittene 8.1.3 – 8.1.5 ikke, vil den resterende del af puljeberegningen automatisk blive beregnet på følgende lønarter:

 • Fast lønart 6090 – Pension ..... rest pulje
 • Fast lønart 6092 – Pension ..... rest pulje PI

8.2. Beregning af pensionspulje med trin 31

Visma Løn kan beregne en total sum – pulje – af pension for arbejdsgiver/medarbejder og efterfølgende fordele puljen til flere selskaber i form af et fast beløb og/eller procent.

 

Pension med trin 31 er en beregning og fordeling i forhold til den samlede pension. Den første del i forhold til løn på trin 31 og herefter fordeles resten til en eventuel anden modtager. For opsætning skal månedslønnen for trin 31 oprettes i resultattabellen:

 • TRIN31.

8.2.1. Beregning af puljebeløb

For at beregne hvor meget pension, der i alt skal fordeles, skal en af følgende lønarter være oprettet:

 • Fast lønart 6000 Pension ..... % i tabel pulje – resultattabel 6000/6001
 • Fast lønart 6002 Pension ..... % pulje Fast lønart 6004 Pension…...beløb, pulje

Der kan sættes max beregning op på resultattabel MAXTR3 og MAXTR4. Hvis der sættes max på, så vil der blive beregnet op til beløb angivet i resultattabel. Når max er nået beregnes der ikke længere pension.

 

8.2.2. Beregning af pension trin 31

For at fordele pensionspulje med trin 31 skal en af følgende lønarter oprettes:

 • Fast lønart 6008 Pension ..... % trin31
 • Fast lønart 6010 Pension ..... % i tabel trin31
 • Fast lønart 6012 Pension..... % trin31 PI
 • Fast lønart 6014 Pension..... % i tabel trin31

8.2.3. Fordeling af restpulje

Den resterende del af puljeberegningen vil automatisk blive beregnet på følgende lønarter:

 • Fast lønart 6016 Pension ..... rest pulje
 • Fast lønart 6018 Pension ..... rest pulje PI

8.3. Beregning af pension til puljefordeling ved nedsat arbejdstid

I flere overenskomster kan seniormedarbejdere aftale nedsat arbejdstid, hvor lønnen reduceres, mens der fortsat indbetales det fulde pensionsbidrag for henholdsvis arbejdsgiver og medarbejder.

 

8.3.1. Reduktion af arbejdstid med uændret pensionsbidrag for seniorer

Skal en medarbejder have beregnet pension af forskellen mellem den aktuelle deltidsløn og fuldtidlønnen, kan dette håndteres i Visma Løn. Der beregnes pension til pulje af deltidslønnen i forhold opsætning i afsnit 8.1 og 8.2.

 

Derudover skal der til brug for beregning af pension af forskellen mellem deltidslønnen og fuldtidslønnen opsættes følgende faste lønart:

 • Fast lønart 5990 Senior pension firma pulje

Lønart 5990 har følgende input:

 • Firma procent
 • Medarbejder procent (må godt være blank / 0), bruges på lønart 5991
 • Grundlag (f.eks. 6005 / 5), hvis ikke udfyldt hentes grundlag 6000
 • Oprindelig arbejdstid (bruges til beregning af forskel mellem aktuel og tidligere)

Der beregnes herefter pension af lønforskellen mellem den indtastede arbejdstid og den nuværende arbejdstid og tillægger herefter det beregnede pensionsbeløb til den samlede pulje.

 

9. Udbetaling af pensionsbeløb for seniorer

Der er mulighed for en medarbejder på seniorordning at fravælge eget bidrag, samt vælge at få arbejdsgiverbidraget udbetalt, både delvist og fuldt. Ordningen virker kun med puljeordning se opsætning afsnit 8. Det er her vigtig, at lønarter til restfordeling er oprettet, se afsnit 8.1.5.

 

For at kunne benytte udbetaling af pensionsbidrag opsættes følgende faste lønart:

 • Fast lønart 6064 Udb. pension ..... % / pulje

Lønart 6064 har følgende input:

 • Firma procent
 • Medarbejder procent (må godt være blank / 0), bruges på lønart 6065

10. Udbetaling af pension til pensionerede medarbejdere

MultiLøn Erhverv kan udbetale pension til dine pensionerede medarbejdere. Ønsker du, at din pensionerede medarbejder skal beholde sit medarbejdernummer, skal du gøre følgende inden du kan påbegynde udbetalingen af pension:

 1. Fratræd medarbejder med fratrædelseskode 1 ’Feriepenge kontant lønseddel’ eller fratrædelseskode 3 ’Feriepenge til konto’ i medarbejders sidste lønkørsel eller i en supplerende lønkørsel inden nyt ansættelsesforhold oprettes
 2. Genansæt medarbejder i medarbejders første lønkørsel som pensionsmodtager
  Bemærk: du kan ikke benytte fratrædelseskode 2 ’Feriepenge på feriekort’, fordi Visma Løn ikke kan udbetale feriepenge fra feriekort, hvis der oprettes et nyt aktivt ansættelsesforhold.

Udbetaling kan foretages på følgende faste lønarter:

 • Fast lønart 1640 Pensionsudbetaling
 • Fast lønart 1642 Pensionsudbetaling løntrin
 • Fast lønart 1643 Pensionsudbetaling –udligning (Felt 88) – Denne er kun til udbetaling af invalidepension
 • Variabel lønart 1641 Pensionsudbetaling
 • Variabel lønart 1644 Pensionsudbetaling –udligning (Felt 88) Invalidepension

Fælles er, at der skal oprettes Felter eIndkomst fele 68-74 for at der indberettes korrekt til SKAT.

 

11. Tabt arbejdsfortjeneste og Pasning af syge

Til brug for registrering og indberetning til statistik kan følgende fraværskoder anvendes:

 • Fraværskode 39 – Pasning af alvorligt syge §82
  • Tilknyttet fraværslønart 1567 – Pasning af alvorlig syge – ingen løntræk
  • Input timer pr. dag
 • Fraværskode 40 - Pasning af døende §82
  • Tilknyttet fraværslønart 1567 – Pasning af alvorlig syge – ingen løntræk
  • Input timer pr. dag
 • Fraværskode 41 - Tabt arbejdsfortj. §42
  • Tilknyttet fraværslønart 1568 – Orlovstimer uden løn med pens.
  • Input timer pr. dag
 • Fraværskode 42 - Tabt arbejdsfortj. §42 + pct.
  • Tilknyttet fraværslønart 1564 – Tabt arbejdsfortjeneste §42 +%
  • Input timer pr. uge - med automatisk omregning til månedligt træk

Opsætning af fraværskoden på en aktuel stillingskategori sker i menuen Opsætning/Stillingskategori, og i højremenuen vælges Tilladte fraværskoder

 

11.1. Løntimer og pension betalt af kommunen

Ved pasning af syge eller døende kan der i nogle tilfælde skulle ske modregning i løn og pension. Dette kan gøres ved at oprette

 • Fast lønart 1060 – Godkendt Orlov

Lønarten kan oprettes med beløb eller procent.

Eksempel: Kommunen betaler kr. 10.000,- hver måned til medarbejderen, og der beregnes 10% i pension fra kommunen.

 

Lønart 1060 – Godkendt orlov skal oprettes med beløb 10.000 og pension arbejdsgiver 10%

 

I lønkørslen vil der blive modregnet kr. 10.000,- i medarbejderens løn, og der vil blive modregnet 10% af kr. 10.000,- i pensionen betalt af arbejdsgiver.

Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.