annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Realtid

12-12-2017 14:39
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 419 Visninger

Introduktion

Realtidsvisning i Orkidé giver jer og jeres medarbejdere mulighed for at se aktuelle saldi. Det vil hjælpe med et godt overblik over planlagt ferie og restferie.

 

Brugen af realtidsvisning forudsætter, at man har opsat ferierækkefølge og arbejdstidskalender. Opsætning af ferierækkefølge gøres i samarbejde med Bluegarden, og du kan bestille det via vores kundeportal eller ringe til vores kundecenter.

 

De saldi det er muligt at få vist i realtid er:

 

 • Ferie
 • Feriefri
 • Afspadsering i timer
 • Aftalefri i dage
 • Aftalefri i timer
 • Omsorgsdage
 • Omsorgstimer

 

Samtlige saldi vil blive opgjort i:

 

 • Optjent
 • Afholdt
 • Overført
 • Planlagt
 • Udbetalt
 • Rest

 

Det er derudover også muligt at se detaljer for afholdelse af de enkelte saldotyper.

Undtagelser

Vi kan ikke vise følgende i realtid:

 

 • Feriefri der ikke er en del af ferierækkefølgen
 • Feriekort
 • Saldi for 14-dageslønnede

 

 

Realtidssaldi for leder

Ledere kan se realtidssaldi for egne medarbejdere under menupunktet ’Rapporter’ og ’Realtidssaldi for leder’.

 

Når man har klikket sig ind i menupunktet, skal man først vælge den eller de afdelinger, man ønsker at se saldi for. Klik derefter på knappen ’Søg’ øverst i midten. Dernæst skal man vælge/fravælge medarbejdere. Alle medarbejdere er default tilvalgt. Klik på knappen ’Opdater saldi’ øverst til højre for at få vist de valgte medarbejderes saldi.

 

Ønsker du at se resultatet i Excel, så klik på knappen ’Eksporter til Excel’ øverst til venstre.

 

For at se detaljer om de enkelte saldi, kan du klikke på + til venstre for den enkelte saldotype. Herunder er der klikket på + ved ’Ferie med løn’. Man kan nu se en oversigt over de delsaldi, der ligger herunder og hvor meget der for indeværende år, sidste år og forrige år ’Optjent’, ’Udbetalt’, ’Aftholdt’, ’Planlagt’ og til ’Rest’.

 

 

Ønsker du at se yderligere detaljer om, kan du klikke på de enkelte værdier i tabellen. Herunder er der klikket på de 25 dage ud for ’Optjent ferie med løn’, der står i kolonne ’Afholdt’ ud for året 2016.

 

Her vises nu detaljer om, hvornår de enkelte dage er afholdt og hvilken status de har. For at forlade billedet klik på knappen ’OK’.

 

Medarbejder

Under menupunktet ’Fravær’ på den enkelte medarbejder kan de der har adgang se fravær og realtidssaldi på den enkelte medarbejder. Har I leder- og medarbejdermodul har medarbejderen også selv adgang til at se det.

 

I oversigtsbilledet vises det fravær der er registreret i den periode, der er valgt i felterne øverst til højre. Der er default valgt aktuelt ferieår.

 

Du kan vælge om du vil have set saldi for indeværende år, sidste år og forrige år ved at beholde markeringen i muligheden ’Indeværende ferieår’. Eller du kan vælge at få set saldi for næste år, indeværende år og sidste år ved at ændre markeringen til ’Næste ferieår’.

 

For at se realtidssaldi, klik på knappen ’Opdater saldi’ nederst til højre.

 

Når du har klikket på ’Opdater saldi’ vises en oversigt over de enkelte saldotyper. Herunder er der ud for ’Ferie med løn’ klikket på + til venstre for teksten, hvorefter der vises en oversigt over ’Optjent’, ’Udbetalt’, ’Afholdt’, ’Planlagt’ og ’Rest’ for de valgte år.

 

Ønsker du at se yderligere detaljer om, kan du klikke på de enkelte værdier i tabellen. Herunder er der klikket på den ene dag ud for ’Ferie egen regning’, der står i kolonne ’Afholdt’ ud for året 2017.

 

Her vises nu detaljer om, hvornår dagener afholdt og hvilken status den har. For at forlade billedet klik på knappen ’OK’.

 

Minimum og Maksimum

Under menupunktet ’Realtidssaldi’ under ’Indstillinger’ kan man vælge at indsætte værdier for hvor meget der minimum og maksimum må registreres på de enkelte fraværstyper.

 

Du kan her markere med flueben hvilke saldi, der skal angives minimum- og maksimumværdier for. I de 2 yderste kolonner angives den værdi der enten minimum eller maksimum må være for saldoen på den enkelte typer. I eksemplet herunder må saldoen ikke være mindre end -10 for fravær af typen afspadsering.

 

Ved afspadsering er der også angivet, at der skal komme en advarsel, ved en saldo på 50, som i eksemplet er den angivne værdi.

 

Sådan påvirkes saldi

Saldi kan påvirkes af fraværsregistreringer, stillingskategorilønarter, faste lønarter og variable lønarter.

 

Fraværsregistreringer

Realtidssaldi vil tage højde for alle fraværsregistreringer, så snart de er gemt. Uanset hvilken status fraværet har, og om det er registreret i Orkidé eller MultiLøn.

 

Stillingskategorilønarter

Stillingskategorilønarter der påvirker realtidssaldi vil først medtages i visningen, når lønkørslen er kørt og godkendt.

 

Eksempel:

Lønart 3791 tildeling af feriefridage. Dagene vil først blive vist i realtid, når de er blevet behandlet i en lønkørsel, der er godkendt.

 

Faste lønarter

Faste lønarter der påvirker realtidssaldi vil først medtages i visningen, når lønkørslen er kørt og godkendt.

 

Eksempel:

Lønart 3803 Feriefritimer. Timerne vil først blive vist i realtid, når de er blevet behandlet i en lønkørsel, der er godkendt.

 

Variable lønarter

Variable lønarter med enheder i input vil blive vist i realtidssaldi på samme måde som fraværsregistreringer. Variable lønarter er ikke afhængige af en kørt og godkendt lønkørsel.

 

Eksempel:

Lønart 3300 omsorgsdage. Vil fremgå af realtidssaldi når de er registreret. –Også selvom de endnu ikke er lønbehandlet.

 

Efterregulering

Hvis der ændres eller slettes i fravær vil det fremgå af realtidsvisningen. Hvis der er ændret eller slettet i fravær, der allerede er lønbehandlet, så kræver de en efterregulering der er godkendt og er med i en godkend

Fremhævet tråd