annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.
Andreas Villumsen
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 193 Visninger

1. Guide til lønkørsel
Inden du starter din lønkørsel bør du tjekke de lønoplysninger, der er indtastet til lønkørslen og se, om der er noget, der skal efterreguleres.

 

2. Fremtidig lønseddel

Har du enkelte medarbejdere, som du ønsker at tjekke lønsedlen for, inden du sætter lønkørslen i gang, kan du køre en fremtidig lønseddel. Det gør du på følgende måde:

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. Indtast arbejdsgiver og medarbejder
 3. Klik på "FIND"
 4. I højremenuen vælger du ’Fremtidig lønseddel’
 5. Skriv en kørselsordre og klik på "OK"

3. Registrerede lønoplysninger

Du kan danne en rapport for at se de registrerede lønoplysninger. Rapporten indeholder de faste og variable lønoplysninger samt personlige satser, som er aktuelle på hver medarbejder.

 1. Vælg venstremenupunkterne Rapporter og Rapporter
 2. I højremenuen vælger du ’Reg.lønoplysninger’
 3. Du kan evt. skrive et interval for medarbejdernumre eller lønarter og vælge en anden dato for ’Gyldighed pr’.
 4. Klik på "OK"

4. Registrerede fraværsoplysninger

Du kan danne en rapport for at se de registrerede fraværsoplysninger. Rapporten indeholder fraværsoplysninger, som er aktuelle på hver medarbejder. Rapporten kan også bestilles for fravær, der har været med i en tidligere lønperiode.

 1. Vælg venstremenupunkterne Rapporter og Rapporter
 2. I højremenuen vælger du ’Reg.fraværsoplysninger’
 3. Skriv evt. et interval for medarbejdernumre og fraværskoder eller inkludér anvendt fravær
 4. Klik på "OK"

5. Kvittering på indlæste eSkattekort

Du kan danne en rapport for at se, om CPR-numrene er gyldige på de nyoprettede medarbejdere til denne lønkørsel.

 1. Vælg venstremenupunkterne Rapporter og Rapporter
 2. I højremenuen vælger du ’Kvitt. på indlæste eSkattekort’
 3. Skriv et datointerval under ’Periode’
 4. Klik på "OK"

Er CPR-nummeret ikke gyldigt, vil der stå en fejlmeddelelse på rapporten. Ret CPR-nummeret og genrekvirer skattekortet.

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Medarbejder stamopl.
 2. Indtast arbejdsgiver og medarbejder
 3. Klik på "FIND"
 4. I højremenuen vælger du ’Genrekvirer eSkattekort’
 5. Skriv typen af skattekort (hovedkort eller bikort) og en startdato
 6. Klik på "OK"

6. Efterregulering

Du kan lave en efterregulering på løn- og fraværsoplysninger, hvis der er indrapporteret ændringer tilbage i tiden på data, der allerede et lønbehandlet.

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration, Efterregulering og Start efterregulering
 2. Klik på "OK"

Når jobbet (efterreguleringen) er kørt, bør du hente en rapport med en specifikation af efterreguleringen, så du kan kontrollere rapportens indhold. Det er vigtigt, at du gennemgår rapporten nøje, inden du godkender efterreguleringen.

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration, Efterregulering og Godkend/slet/annuller og godkend eller annuller efterreguleringen. Hvis du godkender efterreguleringen, kommer ændringerne med i den næste lønkørsel.

7. Dispositionsdato

Du kan ændre dispositionsdatoen i kørselsselektionen, hvis lønnen skal udbetales på en anden dato end den, der hører til stillingskategorien. Det gør du på følgende måde:

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Indtast den ønskede kørselsordre og klik på "FIND"
 3. Find den kørselsselektion, det handler om
 4. Skriv den nye dispositionsdato i feltet ’Disp.dato’. Herefter kommer den nye dato på lønsedlen

Husk at ændre dispositionsdatoen for alle aflønningsformer, dvs. bagudløn, forudløn og timeløn på hvert enkelt selektionsnummer. Dispositionsdatoen skal være en bankdag. Der er validering på feltet, hvis man skriver en dato som ikke er en bankdag.

 

8. Posteringsdato

Det er obligatorisk at der skal være en posteringsdato på kørselsselektionen. Der skal oprettes posteringsdato for både bagudløn, forudløn og timeløn.

 

Det gør du på følgende måde:

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Indtast den ønskede kørselsordre og klik på "FIND"
 3. Find den kørselsselektion, det handler om
 4. Skriv posteringsdato i feltet ’Posteringsdato’.

Husk at ændre posteringsdatoen for alle aflønningsformer, dvs. bagudløn, forudløn og timeløn på hvert enkelt selektionsnummer. Posteringsdato skal være en bankdag. Der er validering på feltet, hvis man skriver en dato som ikke er en bankdag.

 

9. Kør lønkørsel

Du starter en lønkørsel ved at gøre følgende:

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og Lønkørsel
 2. I højremenuen vælger du enten ’Start lønkørsel (med rapporter), ’Start lønkørsel (kun lønsedler), ’Natlig lønkørsel’ eller ’Natlig lønkørsel med annullering’. 
 3. Skriv en kørselsordre og klik på "OK"

Nu kan du gennemgå alle lønsedlerne, inden du godkender lønkørslen. Vælger du at afvikle lønkørslen uden rapporter, er det stadig muligt at se resultatet af udvalgte rapporter via venstremenupunkterne Rapporter og Rapporter på den aktuelle kørsel, hvis du får behov for det.

 

Natlig lønkørsel

Når du bestiller ’Natlig lønkørsel’ vil lønkørslen køre igennem om natten og ligge klar til godkendelse når du møder ind næste morgen.

 

Natlig lønkørsel med annullering

Når du bestiller ’Natlig lønkørsel med annullering’ vil lønkørslen køre igennem om natten og annulleres med det samme. Rapporterne vil dog blive gemt, og dem kan du se under menupunktet Rapporter / ’Vis job’. Anvender I Orkidé vil denne ikke spærre for registreringer i Orkidé mens I afventer at lønkørslen annulleres eller godkendes.

 

Mens natlig lønkørsel afventer

Du kan godt:

 • Registrere ekstra løn og fravær, som medtages i lønkørslen, når den køres om natten.
 • Bestille fremtidige lønsedler

Du kan ikke:

 • Køre efterregulering

Fortryd bestilling af natlig lønkørsel

Har du bestilt en natlig lønkørsel med eller uden annullering, kan du fortryde bestillingen. Ved bestillingen lægger der sig et jobnummer med status ’Bestilt’ ’Fortryd bestilling’ gøres under menupunktet Rapporter / ’Vis job’. Når du har fortrudt bestillingen, vil jobbet ændre status til ’Annulleret’.

 

9.1. Tilbageførsel af hele lønkørslen

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og Tilbagefør/godkend 
 2. Klik på "VIS ALLE"
 3. Klik på "AFVIS ALLE"
 4. Klik på "OK"
 5. Klik på "OK" i dialogboksen.

9.2. Godkend lønkørsel

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og Tilbagefør/godkend
 2. Klik på "VIS ALLE"
 3. Klik på "GODKEND ALLE"
 4. Klik på "OK"
 5. Klik på "OK" i dialogboksen.

10. Godkend afregning

Når en lønkørsel er godkendt, skal du også godkende overførslen af løn. Det gør du ved at godkende afregningen.

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration, Overførsel og Godkend afregning
 2. Marker den kørsel, som skal godkendes
 3. Klik på "GODKEND"

Hvis I har valgt, at der skal være 2 godkendere til lønkørslen, skal den anden godkender udføre samme procedure. Husk, at dato og tidspunkt skal være udfyldt i alle 3 kolonner i ’Godkend afregning’ inden kl. 11:00, hvis lønnen skal være til disposition den efterfølgende bankdag.

 

11. TeleService Internet (Nets)

Når afregningen er godkendt, bør du tjekke, at Nets har modtaget overførslen af din løn, hvis lønnen overføres via overførselsservice. Her vil du også kunne se evt. fejl på medarbejderens bankoplysninger.

Bidragydere