Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn Finans

Sortér efter:
Kort overblik over, hvordan realtidssaldi vises i Visma HR.
Vis hele artiklen
12-12-2017 14:39 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 738 Visninger
Lønberegning i Visma Løn Finans
Vis hele artiklen
12-01-2018 13:47 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1630 Visninger
I denne vejledning til pension og orlov, kan du få et samlet overblik over lønarter til håndtering af kapitalpension, alderspension, ratepension, nedsat arbejdstid m.m.
Vis hele artiklen
08-12-2017 21:51 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 1981 Visninger
Dette værktøj er en hjælp til at opdatere medarbejdernes adresser på en nem måde ved at indlæse og opdatere alle medarbejderes adresseoplysninger på én gang.
Vis hele artiklen
22-11-2021 13:55 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 568 Visninger
Introduktion til mit.dk og mitBasic samt logo og afsendernavn i mit.dk
Vis hele artiklen
17-08-2022 09:38 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 240 Visninger
Du kan oprette og ændre satser på specifikke resultattabeller.
Vis hele artiklen
08-12-2017 21:01 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 871 Visninger
Der findes i Visma Løn Finans forskellige muligheder for håndtering af omsorgsdage jf. overenskomst og lokalaftaler.
Vis hele artiklen
09-12-2017 14:35 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1677 Visninger
Introduktion til CPR-validering i Visma Løn Finans
Vis hele artiklen
16-04-2018 14:05 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 741 Visninger
Vejledning til 6. ferieuge i Visma Løn Finans Gældende pr. 1. september 2020
Vis hele artiklen
12-12-2017 13:31 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 2078 Visninger
Fleksible Personalegoder, f.eks. en avis eller et bus/tog kort, er goder, som lønmodtageren én gang årligt har mulighed for at vælge mod til gengæld at få nedsat sin kontante bruttoløn med et beløb, der svarer til, hvad det koster arbejdsgiver at stille goderne til rådighed for lønmodtageren.
Vis hele artiklen
14-12-2017 14:33 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 656 Visninger
I denne vejledning kan du læse om oprettelse, ændring og fratrædelse af medarbejdere i Visma Løn Finans
Vis hele artiklen
13-12-2017 10:32 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1128 Visninger
Denne vejledning beskriver feriesystemet i Visma Løn og Visma Løn Finans.
Vis hele artiklen
16-02-2022 18:35 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 826 Visninger
Denne vejledning indeholder de lønarter, du skal anvende til bogføring i forbindelse med den nye ferielov.
Vis hele artiklen
02-02-2023 22:21 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 53 Visninger
Find de lønarter, du skal bruge i vores Excel lønartskatalog.
Vis hele artiklen
26-01-2018 09:13 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 6174 Visninger
Her kan du se hvordan du tilmelder fakturaer fra Visma Enterprise til Leverandørservice.
Vis hele artiklen
03-02-2023 10:37 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 24 Visninger
Fratrædelse af forudlønnede medarbejdere i Visma Løn Finans
Vis hele artiklen
13-12-2017 11:17 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 899 Visninger
Denne vejledning beskriver løsningen til Timebank og flekstid i Visma Løn Finans.
Vis hele artiklen
09-12-2017 15:36 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1812 Visninger
Med efterreguleringen i Visma Løn Finans kan du regulere løn og øvrige lønoplysninger tilbage i tidligere lønperioder. Efterreguleringer indberettes til eIndkomst.
Vis hele artiklen
08-12-2017 20:50 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 781 Visninger
Lønkørsel i Visma Løn Finans
Vis hele artiklen
08-12-2017 18:10 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 1639 Visninger
Beregning af løn i forbindelse med fravær uden løn Visma Løn Finans kan hjælpe dig med administration af løn i forbindelse med orlov.   Ved orlov kan det være aktuelt, at lønberegningen ændres så der i den periode hvor der er registreret orlov kun beregnes løn på udvalgte lønarter eller slet ingen lønberegning   For at løse dette kan medarbejderens faste lønarter stoppes eller startes i perioden for et eventuelt fravær.   Beregning af dage i forbindelse med fravær  For alle ”FASTE” lønarter gælder, at de forholdsberegnes efter følgende regel: Antal løndage beregnes efter start og slutdato på den faste lønart. Hvis fraværsdato starter før eller slutter efter lønperiodens start og slutdato, benyttes lønperiodens datoer. Tilsvarende benyttes datoer fra medarbejderens ansættelsesfohold i forbindelse med tiltrædelse af fratrædelse, hvis disse starter eller slutter i perioden.   Registrering af fravær i tidligere lønperioder Registreres orlov til en lønperiode der har været anvendt, skal der afvikles efterregulering, for at inkludere fraværsdage i tiden før lønperioden. Se vejledning til Efterregulering.   Oprettelse af lønarter med løntræk Ved anvendelse af en fraværskode hvor der forventes lønstop, oprettes yderligere en fast lønart til løntræk Fast lønart 1006 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. dag afhængig af opsætning på MDLØN. Opsætning på MDLØN viser hvilke personlige tillæg der vil indgå i satsen pr. dag. Satsen beregnes udfra månedsløn divideret med antal dage pr.måned iht. opsætning på stillingskategori. Fast lønart 1007 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. dag afhængig af opsætning på MDLØN. Sats pr. dag beregnes ud fra en faktor opsat på resultattabel FAKDAG. Fast lønart 1008 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. time afhængig af opsætning på MDLØN. Opsætning på MDLØN viser hvilke personlige tillæg der vil indgå i satsen pr. time. Lønarten beregner timer for en hel arbejdsdag. Fast lønart 1009 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. dag på samme måde som lønart 1006 afhængig af opsætning på MDLØN. Opsætning på MDLØN viser hvilke personlige tillæg der vil indgå i satsen pr. dag. Ovennævnte lønarter skal oprettes med samme periode som fraværet. Lønarterne vil herefter beregne antal dage/timer afhængig af opsætning på stillingskategori.  Opsætning af beregninger. For at du kan få MultiLøn Erhverv til at beregne løn ud fra forskellige satser, skal der ske en opsætning i systemet.   Opsætning af beregninger. For at Visma Løn Finans kan beregne løn ud fra forskellige satser, skal der ske en opsætning i systemet.    Opsætning af fraværskoder / lønarter.   Lønarter med særlige beregninger: 1006, månedsløn, træk: månedsløn * antal dage beregnet efter løntrans start og slutdato i forhold til periodens dage. F.eks. løn * 10 (dage fra trans / 20 (dage i perioden).  1007, månedsløn, træk: Årsløn (løntrin, personlig) / 260 (faktor fra resultattabel) * antal dage beregnet efter løntrans start og slutdato. F.eks. 246000 / 260 * 10 (dage fra trans).  1008, månedsløn, træk: timesats (beregnet af alm. Årsløn / årstimer) * antal timer (beregnet som, dage fra trans * 7,4 eller 7,2 * arbejdstidsprocent eller hvis arbejdstidskalender, timerne fra denne) For den enkelte fraværskode kan følgende lønart startes eller stoppes:  
Vis hele artiklen
09-12-2017 12:32 (Senest opdateret 02-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1136 Visninger