annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Aftalefri

11-07-2019 10:32 (Senest opdateret 11-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 519 Visninger

Vejledning Aftalefri

 

Aftalefridage/-timer

I Visma Løn administreres afholdt aftalefridage-/timer gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter.

 

Optjening og afholdelse af aftalefridage/-timer følger kalenderåret i systemet. Hvis I bruger ferieåret til optjening og afholdelse, skal alle saldi overføres manuelt til et nyt kalenderår ved årsskiftet.

 

 • Aftalefridage

Tildeling

Du kan tildele aftalefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via 

 • Lønart 3400 – Aftalefridage, variable lønoplysninger

Afholdelse

Når medarbejderen holder aftalefridage, bruger du

 • Fraværskode 44 – fraværslønart 3405

 

 • Aftalefritimer

Tildeling

Du kan tildele aftalefritimer i forhold til saldoen i lønsystemet via 

 • Lønart 3401 – Aftalefritimer, variable lønoplysninger

Afholdelse

Når medarbejderen holder aftalefritimer, bruger du

 • Fraværskode 45 – fraværslønart 3406, nedskriver i saldoen

 

 • Udbetaling af aftalefridage/-timer, som en variabel lønoplysning

Du kan udbetale aftalefri som en variabel lønoplysning, hvor der ikke sker en registrering i fraværssystemet. 


Du kan bruge følgende variable lønarter til udbetaling af aftalefri:

 • Lønart 3410 - Udbetaling af aftalefridage, tømmer saldoen og udbetaler aftalefridagene i timer ud fra formlen 4% af månedslønnen divideret med 7,4 gange antal timer
 • Lønart 3411 - Udbetaling af aftalefridage i timer, tømmer saldoen og udbetaler dagene * med 7,4 time, som ganges med månedsløn divideret med normtid overenskomst gange med normtid medarbejder pr. time.
 • Lønart 3412 – Udbetaling af aftalefritimer, oprettes med antal timer der ønskes udbetalt og så hentes satsen automatisk fra medarbejderens personlige satser eller fra resultattabel 1100
 • Lønart 3415 - Udbetaling af aftalefritimer, du angiver timerne og satsen, som ganges med hinanden og udbetales
 • Lønart 3416 – Udbetaling af aftalefritimer, oprettes med et antal og en sats. Lønarten tæller med i ATP timerne og nedskriver saldoen på aftalefritimer
 • Lønart 3417 – Udbetaling af aftalefridage i timer, oprettes med antal aftalefritimer og lønarten bruger månedslønnen divideret med normtiden som timeløn og saldoen på aftalefritimer nedskrives med antal timer
 • Lønart 3418 – Udbetaling af aftalefritimer, oprettes med antal timer som skal udbetales og ganges med satsen fra resultattabel 3418.

 

 • Overførsel af saldo ved årsskiftet

Skal saldi på dine medarbejdere overføres til nyt kalenderår ved årsskiftet. Skal du i forbindelse med første lønkørsel i det nye år, oprette en af følgende variable lønarter på medarbejderen:

 • Lønart 316 – Overførsel af aftalefridage
 • Lønart 317 – Overførsel af aftalefritimer

Dette kan gøres via en fælles registrering, som overfør på aktive medarbejdere

 1. Vælg Medarbejder, Fællesregistrering og Variable lønoplysninger
 2. Angiv evt. ‘Aflønningsform’, ‘Løngruppe’ eller ‘Stillingskategori’
 3. Angiv ‘Dato’ den sidste dag i lønperiode i det nye år
 4. Angiv ’Lønart’
 5. Klik på OK
 6. En oversigt vil komme med op de medarbejdere der vil få oprettet lønarten
 7. Klik på OK

 

 • Visning af aftalefritime saldo på lønsedlen

For at aftalefritime saldoen vises på lønsedlen, skal der oprettes en af følgende stillingskategori lønarter

 • Lønart 3421 – Visning af Aftalefritimer (vises imellem lønarterne og IKKE nederst på lønsedlen). 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg en stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

Aftalefridage saldoen vises automatisk nederst på lønsedlen. 


 

 • Hensættelse af aftalefri i bogføringen

Ønsker du at hensætte aftalefridage eller aftalefritimer i din bogføring, skal du sætte Visma Løn op til det. Aftalefridage kan hensættes til enten timelønnen eller til timelønnen gange en procentsats.


 

 • Hensættelse (Aftalefridage) til timeløn

 • Resultattabel AFTHEN - Aftalefri hensættelse, oprettes med ’1’ for de respektive løngrupper

 

 • Hensættelse (Aftalefridage) til timeløn

 • Resultattabel AFTHEN – Aftalefri hensættelse, oprette resultattabel AFTHEN med en sats for de respektive løngrupper. Hvis f.eks. timelønnen hensættes med timeløn gange 25%, skal resultattabel AFTHEN oprettes med 1,25 på de respektive løngrupper.

For ovenstående punkter gælder at:

Når du opretter aftalefridage på lønart 3400, ganges aftalefridagene med den sats som er angivet for timer pr. dag (personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4) med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede).


 

 • Hensættelse (Aftalefritimer) til timeløn

 • Resultattabel AFTHEN - Aftalefri hensættelse, oprettes med ’1’ for de respektive løngrupper

 

 • Hensættelse (Aftalefritimer) til timeløn gange en procent

 • Resultattabel AFTHEN – Aftalefri hensættelse, oprette resultattabel AFTHEN med en sats for de respektive løngrupper. Hvis f.eks. timelønnen hensættes med timeløn gange 25%, skal resultattabel AFTHEN oprettes med 1,25 på de respektive løngrupper.


For ovenstående punkter gælder at:

Når du opretter aftalefritimer på lønart 3401, ganges timerne med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede). 


 

 • Hensættelse af aftalefri i bogføringen

Hensættelsen bogføres via nedenstående bogføringslønarter. Lønarterne skal oprettes på din kontoplan i Visma Løn i både debet og kredit. 

 

 • 13880 - Aftalefri hensættelse dg/timer
 • 13818 - Aftalefri nedskrivning dg/time
 • 13885 - Aftalefri nedskrivning dg/time
 • 13886 - Aftalefri nedskrivning dg/time
 • 13887 - Aftalefri nedskrivning dg/time
 • 13888 - Aftalefri nedskrivning dg/time 

 

 1. Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan
 2. Angiv kontoplan
 3. I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’
 4. Dobbeltklik på den lønart, du ønsker at ændre kontonummeret på
 5. Klik på Gem

 

Bidragydere
Fremhævet tråd