annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Arbejdsgiver stamoplysninger

17-12-2020 09:11
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 216 Visninger
Arbejdsgiver stamoplysninger vejledning

Ny arbejdsgiver

 

Du kan oprette en ny arbejdsgiver, såfremt at du skal indberette løn på et andet cvr.nr. end det der findes i Visma Løn i forvejen. Eller hvis du har en anden bank konto, hvor betalinger af løn, skat, feriepenge mm. skal betales fra.

 1. Klik på Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld felterne med oplysninger om den nye arbejdsgiver. Se yderligere beskrivelse af nogle af felterne nedenunder.
 4. Klik på Gem

Husk at du skal oprette en OS aftale til Nets, når du har oprettet en ny arbejdsgiver.  Du opretter en OS aftale via dette link, husk at tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank skal underskriv med digital signatur, hvis I ikke har det, så kan I henvende jer til Nets på 44 89 27 20:

https://overfoerselsservice.nets.eu

 

Felter på arbejdsgiver stamoplysninger:

Arbejdsgiver

Feltet skal altid udfyldes med et arbejdsgivernummer. Feltet udfyldes med maksimalt 6 cifre.

CVR-nr.

Feltet skal ved oprettelse udfyldes med det CVR-nummer, som arbejdsgiveren er blevet tildelt af Skat. CVR-nummeret er på 8 cifre og bliver modulus kontrolleret

Ved ændring af eksisterende arbejdsgiveres CVR-nummer skal Visma Løn kontaktes. Dette er af hensyn til afmelding af abonnement hos SKAT, samt ændring af OS aftale hos Nets.
OBS!! Har du som arbejdsgiver ikke et CVR.nr. men et SEnr, så angives SE.nr. her.
Her kan du IKKE anvende NemKonto.

 

 

Gyldig

Består af 2 datofelter, hhv. start- og slutdato. Dette kaldes også gyldighedsintervallet. Systemet indsætter automatisk slutdato til 31-12-9999.

Oprettes der en slutdato, vil der efter denne dato ikke blive kørt flere lønkørsler for arbejdsgiveren. Skulle der være medarbejdere, der har lønoplysninger med dato efter slutdatoen, vil disse ikke blive behandlet.

Periode

Feltet skal i en opdateringssituation udfyldes med den nye periodes startdato. Det sker ved at oprette en ny periode (Alt+P). Periodens slutdato står automatisk til gyldighedsintervallets slutdato. Når dette er gjort, får den gamle periode automatisk sat slutdatoen til dagen før den nye periodes startdato.

Ved oprettelse af en arbejdsgiver er felterne låst, og perioden sættes automatisk til at være lig med gyldighedsintervallets start- og slutdato.

Navn

Feltet skal altid udfyldes med navnet på arbejdsgiveren og være på max. 30 tegn.

Adresse (linie 1)

Feltet skal altid udfyldes med den første del af arbejdsgiverens adresse. Er der tale om en c/o adresse, angives første del her, og resten i adresselinie 2, dog max. 30 tegn.

Adresse (linie 2)

Feltet kan udfyldes med den anden del af arbejdsgiverens adresse og være på max. 30 tegn.

Postdistrikt

Feltet skal altid udfyldes med postnummeret.

E-mail

Feltet udfyldes med arbejdsgiverens E-mailadresse.

Lønseddel via

Her vælges hvordan lønsedler pr. medarbejder skal leveres. Der kan vælges i mellem følgende:

 • eBoks alle
 • eBoks/Direkte forsend
 • Direkte forsendelse

Løn udbetales via

Her vælges hvordan lønnen skal udbetales til medarbejderen. Der kan vælges i mellem følgende:

 • Anden konto (registrerings- og kontonummer)
 • NemKonto

OBS!! Hvis du vælger NemKonto, skal du tjekke med Nets tlf. 44 89 27 20, at du har en gyldig OSN aftale.

Lønansvarlig

Her tilknyttes nummeret for den lønansvarlige hos arbejdsgiveren. Den lønansvarlige oprettes under menupunktet Arbejdsgiver/Lønansvarlig.

DA-foreningskode

Her indrapporteres den foreningskode som er tildelt af Dansk Arbejdsgiverforening til brug for indberetning af statistik.

Pnr

Her indrapporteres Produktionsnummeret som er tildelt af Skat til brug for indberetning af oplysninger til Skat. Produktionsnummeret kan hentes på hjemmesiden www.cvr.dk.

Kontoplan

Her vises koden for, hvilken kontoplan der anvendes i forbindelse med bogføring. Kontoplanen defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Kontoplan

Sorteringskode

Her vises koden for, hvilken sortering der anvendes i forbindelse med bogføring. Sorteringskoden defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Sorteringskode

Reg./konto

Udfyldes med registreringsnummer på arbejdsgiverens pengeinstitut. Feltet kan max. udfyldes med 4 cifre. Det andet felt udfyldes med kontonummeret på arbejdsgiverens bankkonto. Det vil være fra denne konto, overførslerne trækkes. Kan max. udfyldes med 10 cifre. Vær opmærksom på, at ved ændring af Registreringsnummer og/eller kontonummer skal pengeinstituttet kontaktes for oprettelse af ny OS aftale hos Nets.

Max.træk med.

Feltet kan udfyldes med det maksimale nettobeløb, der må udbetales pr. lønkørsel, pr. lønmodtager. Såfremt nettotrækbeløbet til en person overstiger dette beløb, vil det stå som en bemærkning på Anmærkningslisten.

Fx. Meddelelse nr. 114: Nettoløn 11.222,33 kr. på medarbejder, overskrider maxtræk på 10.000,00 kr.

Transaktionen vil blive gennemført. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99.

Tekst lønseddel

Feltet kan udfyldes med en tekst, der så udskrives på lønsedlen ved den førstkommende lønkørsel. Efterfølgende slettes teksten. Der kan tastes max. 60 tegn.

Feriekort indberetning

Dette felt styrer indberetning til FerieKonto, Feriekort eller Feriekasse. Der kan vælges i mellem følgende:

 • Arbejdsgivers CVRnr. – anvendes ved FerieKonto eller Feriekort
 • Ingen indberetning – feriepengene bliver IKKE indberettet til eIndkomst
 • Feriekasse/koncern – anvendes ved Feriekasse f.eks. Horesta, 3F eller en af de 19 feriekasser der findes i Danmark. Se her hvilke feriekasser der findes: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2172361

Feriekasse/koncern

Har du i feltet Feriekort indberetning valgt Feriekasse/koncern, skal du i dette felt angive cvr.nr. på feriekassen.

Max.træk arb.

Feltet kan udfyldes med det maksimale bruttotræk pr. lønkørsel for arbejdsgiveren. Såfremt bruttotrækbeløbet fra arbejdsgiveren overstiger dette beløb, kommer der en bemærkning på Anmærkningslisten.

Fx. Meddelelse nr. 127: Bruttoløn 666.777,88 på samtlige medarbejdere overskrider maxtræk 100.000,00.

Transaktionen gennemføres dog, såfremt beløbet ikke overstiger det maksimale træk, som er registreret i Overførsels-service ved blanket OS2. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99.

2.    Tilmelding

Funktionen anvendes til at angive, hvilke serviceydelser arbejdsgiveren ønsker at tilmelde sig.

 

1

Overførsel løn

Overførsel af lønninger til Nets

2

Øvrige overførsler

Overførsel af skat, feriepenge, ATP, pensioner mm.

3

Fraværsadministration

Så der kan registreres fravær på arbejdsgiver

4

Ferieregnskab

Håndtering af ferie i Visma Løn

7

Decentral registrering

Indlæsning af filer

8

Ansættelsesbetegnelse på lønseddel

Visning af Ansættelsesbetegnelsen over medarbejderens navn på lønsedlen

10

Indberetning til DS

Indberetning af lønstatistik til Danmarks Statistik

13

Ambi og A-skat

Indberetning af AM-bidrag og A-skat den 10. i efterfølgende måned

14

Ambi > 250.000 og/el A-Skat > 1.000.000

Indberetning af AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måned

15

DA FERIEKORT

Anvendes ikke

16

DA STATISTIK

Indberetning af lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening

17

DA barselsfond

Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings barselsfond

18

ILtyper med i statistik

Anvendes IKKE

19

Afdeling på lønseddel

Visning af Afdeling over medarbejderens navn på lønsedlen

20

Medarbejdernr på lønseddel

Visning af medarbejdernummer over medarbejderens navn på lønsedlen

21

Udbetalingssted på lønseddel

Visning af Udbetalingssted over medarbejderens navn på lønsedlen

22

Horesta

Anvendes IKKE

23

Årstotal pr. medarbejder

Anvendes IKKE

24

DA/LO udviklingsfonden

Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings udviklingsfond

25

Dataudtræk til 3.part

Anvendes IKKE

26

FA STATISTIK

Indberetning af lønstatistik til Finans Forbundet

27

Indberetning til ACF

Anvendes IKKE

55

Auto indberetning fraværsstatisk DS

Indberetning af fraværsstatistik til Danmarks Statistik

56

Auto indberetning fraværsstatisk DA

Indberetning af fraværsstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening

57

Auto indberetning fraværsstatisk FA

Indberetning af fraværsstatistik til Finans Forbundet

Rapportbestilling

Her vises de rapporter, der automatisk tilknyttes ’udskrifter fra lønkørsel’ samt de rapporter arbejdsgiveren har mulighed for at tilvælge. Der vil automatisk i lønkørslen blive oprettet en rapportbestilling på obligatoriske rapporter i hele arbejdsgiverens gyldighedsperiode.

De frivillige rapporter skal aktivt bestilles af arbejdsgiveren ved at angive start- og slutdato på rapportbestillingen. Rapporterne udskrives i forbindelse med lønkørslen for den bestilte periode. Der kan maks vælges 3 af de frivillige rapporter.

Opdatering af Rapportbestilling på de frivillige rapporter sker ved at dobbeltklikke på den enkelte linje.

Skift af bank oplysninger på arbejdsgiver

Du kan ændre registrerings- og kontonummer på arbejdsgiver ved at lave en ny periode på Arbejdsgiver stamoplysninger. Du skal huske at oprette en ny OS aftale hos Nets, for at pengene kan blive betalt fra det nye registreirngs- og kontonummer. Du skal oprette en OS aftale via dette link Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Hvis I ikke har digital signatur skal I henvende jer til Nets på 44 89 27 20:

https://overfoerselsservice.nets.eu

Skift af CVR nr. på arbejdsgiver

Skal du ændre jeres CVR.nr. skal du ringe til hotline på 88 97 97 00, for at de kan hjælpe dig med at ændre det på en eksisterende arbejdsgiver.

Når du ændrer cvr.nr. skal du samtidig oprette en ny OS aftale til Nets via dette link. Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Hvis I ikke har digital signatur skal I henvende jer til Nets på 44 89 27 20:

https://overfoerselsservice.nets.eu

OBS!! Har du som arbejdsgiver kun et SEnr. kan du IKKE anvende NemKonto.   

Bidragydere
Fremhævet tråd