Mine produkter
Hjælp

Årsskiftet 2021/2022

01-11-2019 14:03 (Senest opdateret 01-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 12372 Visninger
PDF vejledning


Tidsfrister

Udbetaling med dispositionsdato i 2021 vedrører indkomståret 2020.

Seneste dispositionsdato er den 30. december 2021.

 

Godkendelse af lønkørsel

Alle lønkørsler skal være godkendt senest den 29. december 2021 kl. 10.59. Anvender du NemKonto er det kl. 7.59.

 

Sidste lønkørsel i 2021

Standard

Følgende kørselsordrer og -selektioner er oprettet som standard med lønkørselstype SIA samt ikrafttrædelseskode S for sidste lønkørsel i året.

 • Kørsel 12111- selektion 2, Forudløn
 • Kørsel 12112- selektion 1, Bagudløn og selektion 3, Timeløn
 • Kørsel 22150– 14-dagsløn lige uger
 • Kørsel 42149– 14-dagsløn ulige uger

Supplerende lønkørsel

Får du brug for at oprette en supplerende lønkørsel, kan du kopiere den sidste anvendte standard lønkørsel.

Husk at oprette ikrafttrædelseskoder og dispositionsdato.

Læs mere i vejledningen ’Lønkørsel supplerende’, som du finder på www.community.visma.com

 

Huskeliste til sidste lønkørsel

Udbetaling af opsparede saldi 

Ønsker du at udbetale opsparede beløb, kan du bruge følgende lønarter, der tømmer saldoen:

 • Feriefridage/-timer
  • Lønart 3830 - udbetaler feriefridage
  • Lønart 3832 - udbetaler feriefritimer
 • Søgne- og helligdage
  • Lønart 4540 udbetaler SH-restsaldo (hvis saldoen er negativ trækkes beløbet)
  • Lønart 4541 udbetaler SH-restsaldo (trækker ikke i løn)

 

 • Afspadsering
  • Lønart 1415 udbetaler saldo på de opsparet afspadseringstimer
  • Lønart 1428 udbetaler afspadseringstimer og det afspadseringsbeløb der er opsparet.

 

 • Fritvalgskonto
  • Lønart 4440 udbetaler saldo, ej ferieberettigede
  • Lønart 4488 udbetaler saldo, ferieberettigede

 

Ovennævnte lønarter kan registreres under fællesregistrering. Fratrådte medarbejdere medtages ikke.

Andre lønarter kan forekomme. Se vores vejledninger på www.community.visma.com.

 

Søgne- og helligdagsopsparing (SH)

En evt. SH saldo kan overføres til næste år.

Nedenstående lønarter kan anvendes

 • Lønart 4555 (variabel) eller 4556 (stillingskategori): Beskatter årets SH opsparing og overfører nettobeløbet til næste år.
  • Lønart 4565 bruges til udbetaling af netto-SH der er beskattet via lønart 4555/4556

 

Anvender du ikke en af ovennævnte lønarter, bliver SH saldoen ikke overført til nyt indkomstår.

 

Overførsel af opsparede saldi til pension

Ønsker du at overføre opsparede saldi til pension kan disse lønarter benyttes:

 • Lønart 4570 SH opsparing til AM-pension - beløb
 • Lønart 5991 Fritvalgskonto til AM-pension - beløb
 • Lønart 6471 Fritvalgskonto til Ordinær pension - tømmer saldo
 • Lønart 6476 Fritvalgskonto til Pension pengeinstitut - tømmer saldo

Ekstra indbetaling til pension

Nogle medarbejdere ønsker at foretage en ekstra indbetaling til pension i årets sidste løn. Der findes følgende to variable lønarter, som kan benyttes:

 

 • Lønart 6465 Pension beløb (orlov/forhøjet)
 • Lønart 6455 AM-pension beløb (orlov/forhøjet)

 

Ændring af afregningsdato for forudlønnede

Pensioner der afregnes sammen med nettoløn i 2021, kan afregningen af pension flyttes til 2021. Det gælder KUN overførsler via Nets.

 

Ønsker du ændring af denne opsætning:

 1. Gå til menuen Opsætning og Afregningstype
 2. Angiv Afregningstype
 3. Klik på Find
 4. Find den relevante periode
 5. Angiv nyt ’Tilhørsår’
 6. Klik på OK

Fratrædelse af forudlønnede medarbejdere

Fratrædelse af forudlønnede medarbejdere skal enten ske i lønkørsel 12111, en supplerende lønkørsel eller i årets 13. lønkørsel 12113.

 

Årets 13. lønkørsel

Afvikling af lønkørsel 12113, kan køres hvis:

 

 • Du mangler at registrere variabel løn, fravær eller efterreguleringer
 • Du mangler at fratræde en forudlønnet medarbejder

Vær opmærksom på, at efter lønkørsel 12113 er kørt, kan der ikke køres flere lønkørsler for 2021, heller ikke supplerende lønkørsler.

 

Opsætning af kørselsselektioner på 12113

 

 

12113 indeholder aflønningsformen for bagudlønnede, forudlønnede, timelønnede og 14-dageslønnede.

 

Aflønningsformer der ikke har været anvendt i løbet af året SKAL slettes, ellers kan årskørslen ikke afvikles.

 

Afstemning efter årskørsel

Afstemning eIndkomst

Hent rapporten Afstemningsliste eIndkomst (år til dato). Rapporten indeholder beløb, som er forsøgt indberettet til eIndkomst i det kalenderår rapporten er bestilt for.

 

Kvitteringsliste eIndkomst

Efter hver lønkørsel modtager du en kvitteringsliste fra eIndkomst.

 1. Gå til menuen Rapporter og Vis job
 2. Angiv en ’Dato’
 3. Klik på Find
 4. Rapporten eIndkomst kvittering liste kommer omkring kl. 20
 5. Markér rapporten
 6. Klik på ’Hent Aktuelt’


Husk primo 2022

Fraværsstatistik

Fraværsstatistik indberettes automatisk, når en af følgende værdier er sat op på Arbejdsgiver/Arbejdsgiver stamoplysninger. Frist den 28. februar 2022 til DA og DS.

 • 55 – Fraværsstatistik til DS
 • 56 – Fraværsstatistik til DA
 • 57 – Fraværsstatistik til FA

 

 1. Gå til menuen Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger
 2. I højremenuen vælges Tilmelding
 3. Klik på Ny
 4. Angiv ’Serviceydelse’ og ’Dato’, se ovenstående
 5. Klik på OK

 

Årsstatistik.

Årsstatistik indberettes automatisk, når du på Arbejdsgiver er tilmeldt enten serviceydelse 10 (Indberetning til DS), 26 (FA Statistik) eller 16 (DA Statistik). Indberetning af årsstatistik foretages den 20. januar 2022 til DA og DS og næstsidste bankdag i januar til FA.

 

Overførsel af saldi

Feriedage og ferietimer overføres automatisk til nyt kalenderår.

 

Følgende saldi kan overføres til nyt år ved brug af lønarterne:

 • Lønart 310 - Feriefridage
 • Lønart 311 - Feriefritimer
 • Lønart 312 - Feriefribeløb
 • Lønart 313 - Afspadseringstimer
 • Lønart 314 - Omsorgsdage
 • Lønart 315 - Omsorgstimer
 • Lønart 316 - Aftalefridage
 • Lønart 317 - Aftalefritimer
 • Lønart 402 – Fritvalgskonto

 

Husk kun at overføre saldi én gang.

Skal saldi overføres for alle medarbejdere eller bestemte medarbejdergrupper, kan du med fordel gøre det ved hjælp af ’Fællesregistrering’.

 

 1. Gå til menuen Medarbejder, Fællesregistrering og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld skærmbilledet med relevante oplysninger
 4. Klik på OK
   

Har du beskattet og overført SH saldi til 2020 udbetales netto SH med variabel lønart:

 • Lønart 4565 – Netto SH fra sidste år

  Vigtigt: det er ikke muligt at udbetale og overføre opsparede saldi i samme lønkørsel.

 

 

Tilskrivning af feriefridage/-timer

 

Tilskrivning af feriefri der følger kalenderåret skal ske på følgende lønarter

 • Lønart 3800 – Feriefridage
 • Lønart 3801 – Feriefritimer

 

Lønarterne kan registreres via ’Fællesregistrering’/’Variable lønoplysninger’

 

Markering til eIndkomst

Har du medarbejdere med særlig markering til eIndkomst, bør du tjekke medarbejderne inden første lønkørsel:

 

 1. Gå til menuen Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. Angiv Medarbejder nummer
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Felter (eIndkomst)
 5. Kontroller datointerval
 6. Kontroller at felter med beløb indberettes med den korrekte ’Værdi’
 7. Klik på Ny
 8. Angiv felt og dato, gældende for det nye år
 9. Klik på OK

 

Læs mere i vejledningen ’eIndkomst og eSkattekort’, som du finder på www.community.visma.com

 

Efterregulering

Det er kun muligt at efterreguler tilbage i 2021 i januar måned 2022. Herefter skal det være manuelt rettelser i eIndkomst for 2021.

 

Skattekort for 2022

Skattekort for indkomståret 2021 indlæses 12. til 14. november 2021.

 

Rapporten Kvitt. på indlæste eSkattekort kan du udskrive for at se hvilke medarbejdere der er modtaget skattekort på.

 

For at sikre, at eSkattekort er modtaget på alle dine medarbejdere, kan du køre rapporten Medarbejdere uden eSkattekort på den første kørselsordre i 2022.

 

Har du medarbejdere, der ønsker at forhøje deres trækprocent, så skal du gøre følgende:

 

 1. Gå til menuen Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger
 2. Angiv Medarbejder nummer
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Skattekort
 5. Dobbeltklik på det aktive eSkattekort
 6. Klik på Kopier
 7. Angiv Startdato
 8. Angiv procent i feltet ’Ekstra trækpct’
 9. Klik på OK

 

I feltet 'Trækpct.' vil du nu se den oprindelige trækprocent fra SKAT, og efterfølgende vil den ekstra trækprocent blive vist. På lønsedlen vises en samlet trækprocent.

 

En forhøjet trækprocent gælder automatisk i hele skatteåret, og bliver overført hvis der modtages et nyt eSkattekort fra SKAT i indkomståret.

 

Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.