Mine produkter
Hjælp

Ferie vejledning til Visma Løn

12-10-2020 14:16 (Senest opdateret 14-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 20298 Visninger
PDF vejledning

Feriesystemet

I Visma Løn er det muligt at administrere

 • Optjent ferie i dage eller timer
 • Afholdt ferie i dage eller timer
 • Ferie med løn, udbetaling af ferietillæg/ekstra ferietillæg og overført ferie
 • Løbende afregning af feriepenge til FerieKonto/Feriekasse
 • Løbende beregning af feriepenge til feriekort
 • Ferie på forskud
 • Ingen Ferie

 

Opsætning af feriesystemet sker via den stillingskategori, som den enkelte medarbejder er tilknyttet.

 

1.    Ferieår

Feriesystemet kan arbejde med følgende år:

 • Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020)
 • Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021)
 • Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)

 

2.    FerieKonto regler for indberetning og indbetaling

Perioden for indberetning og indbetaling til FerieKonto, vil ændre sig fra 1.9.2020. Lønsystemet vil automatisk ud fra Lønperioden, afregne efter nedenstående regler:

 • Ferie med løn fratrædelse
  • Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales

 • Feriegodtgørelse - lønsystemet kigger her på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet:
  • Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned
  • Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned

 

Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto.

 

Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene), Hvis der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter der blev udbetalt for meget løn - i det øjeblik feriepengene er afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt. Og kan ikke længere tilbageføres.

 

3.   

 

 

Indberetning til Feriepengeinfo

På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger til eIndkomst.

Opsætning af indberetning til Feriepengeinfo

Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.

 

Feriekort indberetning - indeholder tre valgmuligheder:

 • ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto, Feriekasse eller feriekort.     
 • ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis ingen indberetning til eIndkomst
 • ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasser.

 

 •        Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.

 

Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne:

 • Afstemningsliste (eIndkomst)
 • Ny ferielov Ferieafregningsliste

 

4.    Optjening af feriepenge

Lønsystemet optjener standard 12,5 procent i feriepengegodtgørelse af ferieberettiget løn.

Stillingskategori lønart optjener feriepenge, så på relevante stillingskategorier skal en af følgende lønarter være oprettet, for at der beregnes feriepenge:

 • 4600 – Ferie med løn (funktionær)
 • 4601 – Løbende optjening af feriepenge (timelønnede)

 

Du har mulighed for at ændre feriepengeprocenten for en løngruppe på:

 • Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4002
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet ’Gyldig’
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen
 

 

 1. Klik på Gem

 

Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:

 • Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 

 

 1.      Klik på OK

 

5.    Optjening af feriedage

Lønsystemet optjener standard 2,08 feriedage pr. ansættelsesmåned. Ved skæv ansættelse eller fratrædelse optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag.

Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage:

 • For 14-dageslønnede opsparer 0,96 feriedage pr. lønperioder.
 • Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden.

 

Resultattabellen ’FEENH’ styrer optjening af ferie i dage, med værdien for de pågældende stillingskategorier:

 • Blank eller 0 (nul) for de respektive løngrupper

 

5.1.Optjening af feriedage med mindre end 5 dages arbejdsuge

Medarbejdere der er på deltid og ikke arbejder hver dag i virksomheden, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdsdage medarbejderen har:

 • Personlig sats lønart 9980 oprettes på den pågældende medarbejder med det antal feriedage medarbejderen optjener i et ferieår (1.9.XX-31.8.XX)


Eksempel: En medarbejder der arbejder 4 dage om ugen skal oprettes med 20 feriedage på denne lønart 9980. Lønsystemet vil pr. måned tildele medarbejderen forholdsmæssige feriedage regnet ud fra de 20 divideret med 12 måneder = 1,67.

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 

 

 1. Klik på OK

 

5.2.Afrunding af feriedage

14-dagslønnede og månedslønnede bliver afrundet til 25 feriedage i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 24,96 feriedage ultimo august.
Afrundingen indrapporteres til eIndkomst på timelønnede medarbejdere.

Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af feriedage på timelønnede medarbejdere anvendes korrektionslønart 40055. Det samme gælder, hvis en medarbejder flyttes mellem to arbejdsgivere med samme CVR.nr.

 

5.3.Optjening af feriedage på løsarbejdere

Har du timelønnede ansat med få timer om ugen og ønsker at der skal beregnes feriedage ud fra præsteret arbejdstimer oprettes følgende lønart på stillingskategorien:

 • 300020 Markering for løsarbejder

 

Lønarten vil tage det antal arbejdstimer som bliver indrapporteret til eIndkomst i felt 200 - Løntimer og gange med faktoren 0,01297(2,08/160,33) og derved finde det antal feriedage som medarbejderen har optjent.

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6.  

   

  Udfyld

   

 7. Klik på OK

 

6.            Optjening af ferietimer

 

Optjening af ferie med løn i timer (15,41)

På den relevante stillingskategori tilknyttes

 • Stillingskategorilønart 4600 - Ferie med løn

 

Resultattabel ’FEENH’ oprettes på relevante løngrupper med værdien ’1’.

 

Med denne opsætning på stillingskategorien og resultattabellen vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned.
Antallet af ferietimer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden.

Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.

 

6.1.Afrunding af ferietimer

Månedslønnede bliver afrundet til 185 ferietimer i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 184,92 ferietimer ultimo august.

Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af ferietimer anvende korrektionslønart 40017. Det samme gælder, hvis en medarbejder flyttes mellem to arbejdsgivere med samme CVR.nr.

 

7.    Tildelt ferie fra tidligere arbejdsgiver

Medarbejderen kan se på lønsedlen:

 • at der er blevet tildelt feriedage fra tidligere arbejdsgiver 
 • når der afholdes ferie tildelt fra tidl. arb.giver.

Variabel lønart 4752 oprettes med antal dage fra tidl. Arbejdsgiver.

Lønarten er IKKE ferieår bestemt men lægger sig i Ny Ferielov Ferieregnskab på linie med indev. År

 

HUSK, at det blot er en styring/visning af dagene, medarb. vil blive trukket i løn som ved “Fri egen regning”, da medarbejderen har feriepenge der udbetales fra FerieKonto/-kort eller lign.

 

Ferie der afholdes, styres således, som skal oprettes i kontoplan:

 • 4866 - Ferietræk tidliger arb.giver dage  
 • 4867 - Ferietræk tidliger arb.giver timer

 

Visning af “Tild. ferie fra tidl. arb.giver” vil alene kunne ses i body 

Ferierækkefølge skal opdateres med lønart 4865 og pensionsgrundlaget med 4866 eller 4867, kontakt Visma.

 

8.    Afregning af feriepenge

Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger:

 • FerieKonto
 • Feriekort
 • Feriekasse – manuelt afregning

 

8.1.Opsætning af feriepengeafregning

Resultattabel FEAFR Ferieafregning styrer afregning af feriepenge til FerieKonto, Feriekort og Feriekasse for både lb. Afregning af feriepenge og afregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionærer, som har ferie med løn.

Resultattabel FEAFR opsættes for alle relevante stillingskategorier el. løngrupper.

Resultattabel

Feriepenge afregnes til

Værdi

FEAFR

FerieKonto

0 eller blank

FEAFR

Feriekort

2

FEAFR

Feriekasse*

1

 

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel ’FEAFR’
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg stillingskategori
 10. Angiv værdi (0, 1 el. 2) i den gældende aflønningsform
 

 

 1. Klik på Gem         

 

 

*Feriepenge til Feriekasse

Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for følgende feriekasser:

Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse).

Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn. 

8.2.Skat af løbende optjente feriepenge

I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse).

Feriepenge til FerieKonto og Feriekasse vil blive beskattet i lønkørsel og blive til Nettoferiepenge, som skal overføres til FerieKonto eller Feriekasse.

Feriepenge til Feriekort, det vil sige at de bibeholdes hos Arbejdsgiver er bruttoferiepenge, altså feriepenge før skat, som først bliver til nettoferiepenge på udbetalingstidspunktet.

 

9.    Ferierækkefølge

Visma Løn er oprettet med en ferierækkefølge, der sikre at det ældste ferie afholdes først og derefter nyt ferie samt ferie på forskud. Når alt ferie og ferie på forskud er afholdt trækkes medarbejderen i løn for antal feriedage/timer.

Ferierækkefølgen vil afholde ferie i følgende rækkefølge:

 1. Optjent ferie, det ældste ferie blive afholdt først
 2. Ferie på forskud, hvis det er tildelt medarbejderen
 3. Træk i løn

 

I nogle overenskomster samt lokalaftaler hos virksomheder, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først. Det er muligt at få tilpasset standard ferierækkefølgen med f.eks. feriefri-. Rækkefølgen kunne være

 

 1. Afholdelse af feriefridage
 2. Afholdelse af optjent ferie
 3. Afholdt ferie på forskud
 4. Træk i løn

 

Det kan oprettes med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise A/S eller bestilles via vores webshop. Rækkefølge opsættes specifikt efter hvordan ”reglerne” er i jeres virksomheden. Fraværet registreres på samme fraværskode til ferie med løn, men kan også ændres til f.eks. fraværskode 50.
Visma Løn finder selv finde ud af hvilken saldi der skal tages af først.

10.Feriepengedifference beregning 

I ferieloven findes en 0% regel.  Det betyder for medarbejdere som optjener ferie med løn, at der skal foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet for ferie, såfremt der er sket ændring i medarbejderens normtid. Dette sker automatisk i lønsystemet, når ferie registreres i dage.

OBS!!! Ved afholdelse af ferie i timer optjenes ferietimer allerede i forhold til normtiden, så der anvendes ikke feriepengedifference beregning.
Der foretages ikke feriepengedifference beregning på 14-dagslønnede medarbejdere.


Formlen lønsystemet bruger:

Nuværende arbejdstidsprocent = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold / overenskomst normtid fra Ansættelsesforhold * 100

Timer pr. dag = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold * 12 / 52 / 5, afrundet til 2 decimaler

Nuværende = -Timer pr. dag * Dage (fortegnet er minus)

Optjent = Timer pr. dag * (Optjent arbejdstidsprocent / Nuværende arbejdstidsprocent) * Dage

 

Eksempel:

 • Der afholdes 5 feriedage
 • Arbejdstid på ferieafholdelsestidspunktet – 160,33 = 7,4 timer pr. dag
 • Arbejdstid på optjeningstidspunktet – 130 = 6 timer pr. dag
 • Timesatsen på afholdelsestidspunktet = 150 kr.

 

 • -7,4 time * 5 feriedage = -37 timer
 • 7,4 time * ((130/160,33*100=81)/(160,33/160,33*100=100)) * 5 feriedage = 30 timer
 • Medarbejderen trækkes i løn: -37 timer + 30 timer * 150 kr. = -1.050 kr.

 

OBS!!! Feriepengedifferenceberegningen skal håndteres manuelt for de dage der ikke er opsparet fra 1. september 2020 eller senere, men som afholdes efter 1.9.2020. Når du har regnet beløbet medarbejderen skal have eller trækkes for, oprettes det på en variabel lønart, som IKKE er ferieberettigede, f.eks. 1171.

Regneark til brug for kontrol af udregning i Visma Løn

 

11.Ferietillæg efter ferieloven

Visma Løn optjener standard 1% i ferietillæg af den ferieberettigede løn.

Det er muligt at ændre det lovpligtige ferietillæg til en anden procent. Det kan enten gøres via en resultattabel, eller en personlig sats lønart.

 • Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig

 

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4003
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny

 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 

 

 1. Klik på Gem
           

 

Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:

 • Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 

 

 1. Klik på OK

 

Udbetaling ifølge ferieloven

Visma Løn er standard sat op til at udbetale ferietillægget efter følgende:

 • Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04.
 • Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07.

Udbetalingen aktiveres ved ikrafttrædelseskode ’T’ på den relevante kørselsselektion. Visma opdater Visma Løn med det lov pligtige udbetaling af ferietillægget.

 

Beregning af ferietillæg

Der findes to stillingskategori lønarter til håndtering af beregning af ferietillægget. Følger du ferieloven er det lovgrundlaget du skal anvende:

 • Stillingskategorilønart 4900 - Ferietillæg lovgrundlag 
  Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning

 • Stillingskategorilønart 4901 - Ferietillæg OK-grundlag
  Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.

 

Stillingskategori lønarterne oprettes således:

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Angiv f.eks. ’1001’
 3. Klik på Find
 4. Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger
 5. Klik på Ny
 6. Angiv enten stillingskategori lønart 4900 eller 4901
 7. Angiv en dato
 8. Klik på Gem

11.1. Udbetaling af ferietillæg - ferieår variabelt

Lønarten tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker.

 • Variabel lønart 4785 - ‘Ferietillæg lov- og OK-grundlag’

 

12.Ekstra ferietillæg ferieår

Ekstra ferietillæg er overenskomst- eller aftale bestemt, og perioden det opspares for ændres ikke alle steder til at følge perioden for ferieloven.

Til håndtering af ekstra ferietillæg der følger ferieloven, dvs. opspares i ferieåret (1/9 – 31/8), og udbetales på det aftalte tidspunkt, skal én af følgende stillingskategori lønarter oprettes på de relevante stillingskategorier:

 • Stillingskategorilønart 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag
  Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning.

 • Stillingskategorilønart 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag opsparing
  Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.

 

Stillingskategori lønarterne oprettes således:

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Angiv f.eks. ’1001’
 3. Klik på Find
 4. Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger
 5. Klik på Ny
 6. Angiv enten stillingskategori lønart 4610 eller 4607
 7. Angiv en dato
 8. Klik på Gem

 

Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder:

 • Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4007
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny

 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 

 

 1. Klik på Gem
           

 

Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:

 • Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 

 

 1. Klik på OK

 


Udbetaling af ekstra ferietillæg årligt

Ekstra ferietillæg får ikrafttrædelseskode E, for at sikre at udbetalingen kan ske uafhængigt af ferielovens ferietillæg.

 • Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04.
 • Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07.

Udbetalingen aktiveres ved ikrafttrædelseskode ’E’ på den relevante kørselsselektion. Visma opdater Visma Løn med det lov pligtige udbetaling af ferietillægget.

Når ikrafttrædelseskoden aktiveres i lønkørslen, tømmes opsparet, ikke udbetalt ekstra ferietillæg til medarbejderen.

Ønsker du kun at udbetale det ekstra ferietillæg én gang i året, skal du fjerne ikrafttrædelseskode ’E’ på den pågældende kørselsordre f.eks. 1XX08.

Udbetaling skal ske senest i august måned.

Oprettelse, ændring eller sletning af Ikrafttrædelseskode

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv kørselsordre f.eks. ’12105’
 3. Klik på Find
 4. Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode
 5. Klik på Ny, Angiv ’E’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller
 6. Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’E’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre

  Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3) samt hvis du ønsker det ekstra ferietillæg ikke skal udbetales flere gang om året, ligesom det lovpligtige ferietillæg.

 

12.1. Udbetaling af ekstra ferietillæg - ferieår variabelt

Lønarten tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ekstra ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ekstra ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker

 • Variabel lønart 4780 -  ‘Ferietillæg ekstra lov + OK-grundlag’ 

 

13.Ferietillæg – Kalenderår

Der er overenskomster som har vedtaget, at opsparing af ferietillæg opspares i kalenderåret og udbetales i efterfølgende april måneds lønkørsel.

Der optjenes 1% i ferietillæg, som opspares fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle. Dvs. april lønperiode for de bagudlønnede og maj lønperiode for de forudlønnede - kørselsordre 12X04.

Er procenten for ferietillægget en anden end 1%, kan det ændres generelt for en løngruppe på en resultattabel eller det kan ændres personligt på en medarbejder:

 • Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4003
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny

 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 

 

 1. Klik på Gem
           

 

Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på:

 • Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 

 

 1. Klik på OK

For at sætte Visma Løn op til optjening af ferietillægget i kalenderår, kræver det en ændring på stillingskategorien. Her skal oprettes en af følgende to stillingskategori lønarter, som håndterer optjening i kalenderår.
Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes, eller den ikke skal:

 

 • 4902 - Ferietillæg lov – kalenderår
  Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning.

 

 • 4904 - Ferietillæg OK-grundlag - kalenderår.
  Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning.

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Angiv f.eks. ’1001’
 3. Klik på Find
 4. Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger
 5. Klik på Ny
 6. Angiv enten stillingskategori lønart 4902 eller 4904
 7. Angiv datoen 01-09-2020
 8. Klik på GemUdbetaling af ferietillægget

Visma sørger for at udbetalingen sker, da der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’, for at ferietillægget der er optjent for sidste kalenderår bliver udbetalt. For at ændre udbetaling skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønsket kørselsordre.
Husk at der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv kørselsordre f.eks. ’12104’
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny, Angiv ’E’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller
 5. Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’E’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre
  Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode


Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).

 

13.1. Udbetaling af ferietillæg - kalenderår variabelt

Lønarten tømmer opsparet ekstra ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår. 

 • Variabel lønart 4775 ‘Udbetaling ekstra Ferietillæg lov- og OK-grundlag’

 

Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for udbetaling af ferietillæg som optjenes i kalenderåret. På Lønarterne er mulighed for at der kan oprettes det ønskede udbetalingsbeløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.  • Lønart 4773 Udbetaling Ferietillæg lov 
  • Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via lovgrundlag
  • Bogføres på lønart 4652
 • Lønart 4774 Udbetaling af Ferietillæg OK
  • Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via OK - grundlag
  • Bogføres på lønart 4650

 

14.Ekstra Ferietillæg – Kalenderår

Der er overenskomster der har vedtaget, at opsparing af ekstra ferietillæg opspares i kalenderåret og udbetales i efterfølgende april måneds lønkørsel, som det er kendt i den gamle ferielov.

Det ekstra ferietillæg optjenes fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle. Dvs. april lønperiode for de bagudlønnede, og maj lønperiode for de forudlønnede - kørselsordre 12X04.

Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder:

 • Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4007
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny

 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 

 

 1. Klik på Gem
           

 

Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:

 • Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 

 

 1. Klik på OK

 

For at sætte Visma Løn op til optjening af ekstra ferietillæg i kalenderår, kræver det at du opretter en af følgende to stillingskategori lønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes eller den ikke skal:

 

 • 4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag – kalenderår
  Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Dog nedskrives grundlaget når medarbejderen holder fri for egen regning


 • 4624 - Ekstra ferietillæg lov – kalenderår
  Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri for egen regning

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Angiv f.eks. ’1001’
 3. Klik på Find
 4. Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger
 5. Klik på Ny
 6. Angiv enten stillingskategori lønart 4622 eller 4624
 7. Angiv en dato
 8. Klik på Gem

 

 

Udbetaling af ekstra ferietillægget

Visma sørger for at udbetalingen sker, da der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’, for at ferietillægget der er optjent for sidste kalenderår bliver udbetalt. For at ændre udbetaling skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønsket kørselsordre.
Husk at der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv kørselsordre f.eks. ’12104’
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny, Angiv ’U’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller
 5. Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’U’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre
  Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode


Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).

 

14.1. Udbetaling af ekstra ferietillæg - kalenderår variabelt

Lønarten tømmer opsparet ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår. 

 • Variabel lønart 4770 ‘Udbetaling Ferietillæg lov + OK-grundlag’

 

Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for udbetaling af ferietillæg som optjenes i kalenderåret. På Lønarterne er mulighed for at der kan oprettes det ønskede udbetalingsbeløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår. 

 • Lønart 4778 Udbetaling Ekstra Ferietillæg lov
  • Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via lovgrundlag
  • Bogføres på lønart 4653
 • Lønart 4779 Udbetaling af Ekstra Ferietillæg OK 
  • Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via OK - grundlag

 

15.Lønarter til udbetaling af ferietillæg saldi

Udbetaling af saldo på både lovpligtig ferietillæg og ekstra ferietillæg uanset om de er optjent efter kalenderår eller ferieår, kan ske via i forbindelse med at medarbejdere har skiftet arbejdsgiver eller ansættelsesvilkår, og alle typer optjente ferietillæg ønskes udbetalt.

 • Variabel lønart 47 - Afregning af alle ferietillæg, ekskl.  lønperioden
 • Variabel lønart 44770 - Afregning af alle ferietillæg, inkl.  lønperioden

 

Begge lønarter er af typen ‘Variabel efterregulering’, hvilket betyder at de kan efterreguleres på baggrund af den dato de registreres med.

 

Eksempel 1:

Oprettes lønart 47 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo på ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 30. juni.

 

Eksempel 2:

Oprettes lønart 44770 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo på ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 31. juli, dvs. inklusiv lønperiodens optjening af ferietillæg.

 

Følgende lønarter skal oprettes i kontoplan til bogføring:

4786, 4787, 4781, 4782, 4771, 4772, 44771, 44772, 4776, 4777, 4636, 4641

 

16.Prorata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg - ferieår

I ferieloven står der at du kan udbetale ferietillæg i forbindelse med at medarbejderen afholder ferie, det vil sige løbende udbetaling. Der er oprettet variable lønarter til manuel udbetaling af opsparet ferietillæg og ekstra ferietillæg fra ferieloven optjent i ferieåret.

 

 • 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb
  Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  

(Optjent via stillingskategorilønart 4900) 

 

 • 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb

Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  

(Optjent via stillingskategorilønart 4901) 

 

 

 • 4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb

Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag. 
(Optjent via stillingskategorilønart 4610) 

 

 • 4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb

Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4907) 

 

Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag.

 

17.Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse

Ferietillæg skal udbetales enten samtidig med, at ferien, eller også udbetales ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj sammen med lønnen for maj måned. Dette kan du læse i ferielovens § 18.

Har en medarbejder afholdt ferie efter ny ferielov ved sin fratræden, men endnu ikke fået udbetalt ferietillægget, der svarer til de afholdte feriedage. Her vil arbejdsgiveren i forbindelse med lønmodtagerens fratræden skulle afregne ferietillægget svarende til de feriedage, som lønmodtageren har afholdt. Dette ferietillæg skal bare udbetales direkte til lønmodtageren.

For den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt, skal arbejdsgiveren afregne feriegodtgørelse med 12,5 % til FerieKonto. Dette står i ferielovens § 16, stk. 4. Der skal ikke udbetales ferietillæg for den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt endnu. Der er i beregningen af 12,5 % i feriegodtgørelse taget højde for ferietillægget på 1 %. 

OBS!!! Medarbejdere der fratræder med maj og august lønnen, vil IKKE få udbetalt det optjente ferietillæg. Kun det ferietillæg de mangler at få for afholdte feriedage.

Eksempel på fratrædelse pr. 31. marts

 • Optjent i ferieåret 14,56 feriedage
 • Afholdt ferie i alt ultimo fratrædelsesmåned 10 feriedage
 • Restferie til Feriekonto (14,56 - 10 dage) 4,56 feriedage
 • Ferietillæg udbetales ifm. fratrædelse (14,56 -4,56) 10 feriedage
 • Kør en lønkørsel frem, før du sætter fratrædelsesdatoen på og fra rapporten Ny ferielov ferieregnskab, tager du de optjente dage (kolonne R) og dividere det op i Ferietillæg (kolonne AH) og ganger med de 10 feriedage og udbetaler det på en af nedenstående lønarter.

 

Eksempel på fratrædelse pr. 31. august

 • Optjent i ferieåret 25 feriedage
 • Afholdt ferie i alt ultimo fratrædelsesmåned 20 feriedage
 • Restferie til Feriekonto (25 - 20 dage) = 5 feriedage
 • Ferietillæg udbetales ifm. fratrædelse (20 - 18,72 dage) = 1,28 feriedage. Da medarbejderen i maj måned har fået udbetalt ferietillæg for perioden 1.9. til 31.5 = 18,72 feriedage, skal der kun udbetales ferietillæg på forskellen op til afholdte feriedage. Har medarbejderen afholdt mindre end 18.72 feriedage ved fratrædelse, skal der ikke udbetales noget og for meget udbetalt må ikke modregnes.
 • Kør en lønkørsel frem, før du sætter fratrædelsesdatoen på og fra rapporten Ny ferielov ferieregnskab, tager du de optjente dage (kolonne R) og dividere det op i Ferietillæg (kolonne AH) og ganger med de 1,28 feriedage og udbetaler det på en af nedenstående lønarter.

 

Til udbetaling af ferietillæg (optjent i ferieåret), i forbindelse med fratrædelse, kan bruges en af følgende variable lønarter:

 • 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag – beløb

Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.
(Optjent via stillingskategorilønart 4900)

 • 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag – beløb

Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.
(Optjent via stillingskategorilønart 4901)

 

Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag.

18.Ekstra ferietillæg i forbindelse med fratrædelse

I nogle overenskomster skal det ekstra ferietillæg håndteres særskilt i forbindelse med en fratrædelse. 

Automatisk udbetaling af ekstra ferietillæg - Ferieår

Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse:

 • Stillingskategorilønart 4626 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb fratrædelse
 • Stillingskategorilønart 4627 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb fratrædelse

 

Automatisk udbetaling af ekstra ferietillæg - Kalenderår

Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse:

 • Stillingskategorilønart 4628 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb. fratrædelse
 • Stillingskategorilønart 4629 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb. fratrædelse

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Angiv f.eks. ’1001’
 3. Klik på Find
 4. Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger
 5. Klik på Ny
 6. Angiv enten stillingskategori lønart 4628 eller 4629
 7. Angiv en dato
 8. Klik på Gem

 

 

19.Reduktion af den ferieberettigede løn

Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag. Det er følgende lønarter som tages med i beregningen:

Som er følgende faste lønarter:

 • 1000, 1060, 1065-1069, 1101, 1103, 1108, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1214, 1215, 1251, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1480-1482, 1500, 1502, 1510-1519, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1595, 1596, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1740, 1741, 2999, 3000, 3002, 3004, 3020, 3022, 3024, 3029, 3030, 3032, 3040, 3042, 3044, 3048, 3050-3055, 3059-3067, 3090, 3100, 3999, 33000, 33002, 33004, 33022, 33042, 33044, 43066-43069.

 

Resultattabel ’FEREDU’ styrer nedskrivningen af den ferieberettigede løn.

Der findes fire muligheder for nedskrivning af ferieberettigede løn. Opret resultattabellen med en af følgende værdier:

 • Blank eller 0 (nul) - nedskrives den ferieberettigede løn med 4,8% pr. afholdt feriedag jf. ferieloven.
 • 1 – løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af én dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes.
 • 2 – løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag.
 • 3 – nedskriver IKKE den ferieberettigede løn ved afholdelse af ferie med løn

 

Har du i resultattabel ’FEREDU’ angivet 0 (nul) eller blank og ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge

 • Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4004
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 

 

 1. Klik på Gem         

 

Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEREDU skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes

 • Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 

 

 1. Klik på OK

19.1. Timelønnede medarbejdere, ferie med løn (lærlinge/elever)

Disse medarbejdere optjener ferie i dage med løn. Når disse medarbejdere afholder ferie bliver den ferieberettigede løn nedskrevet med 4,8% af deres timeløn.

 • Resultattabel FEREDU skal være 0/blank for denne løngruppe

 

For at dette grundlag kan være timelønnen, skal lønartstype 4750 oprettes med f.eks. lønart 1100 og sekvens = 0, hvis der er flere lønarter der skal danne grundlaget oprettes disse tilsvarende på denne lønartstype. Kontakt en konsulent hos Visma, for at få hjælp til denne opsætning.

19.2. Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn

Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at ferierækkefølge benyttes (fraværslønart 3950 skal oprettes på fraværskoden), samt at resultattabel:

 • DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper.

 

20.Fri egen regning

Ved afholdelse af ferie med løn, hvor du endnu ikke har optjent nok ferie, vil der ske træk i lønnen for ikke optjent ferie. Løntrækket kan beregnes på tre måder:

 • 4,8% af den ferieberettigede løn pr. feriedage. Det er følgende lønarter der danner grundlaget: Som er følgende faste lønarter:

1000, 1060, 1065-1069, 1101, 1103, 1108, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1214, 1215, 1251, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1480-1482, 1500, 1502, 1510-1519, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1595, 1596, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1740, 1741, 2999, 3000, 3002, 3004, 3020, 3022, 3024, 3029, 3030, 3032, 3040, 3042, 3044, 3048, 3050-3055, 3059-3067, 3090, 3100, 3999, 33000, 33002, 33004, 33022, 33042, 33044, 43066-43069.

 

 • 7,4 time gange timesatsen. 
 • 1/260 pr. afholdt feriedag

 

Resultattabel ’FEEGEN’ har tre muligheder for at styre beregningen af løntrækket ved afholdelse af ferie. Resultattabel ’FEEGEN’ kan oprettes med en af følgende værdier:

 • Blank eller 0 (nul) – løntrækket sker med 4,8% af den ferieberettigede løn per. Afholdt feriedag
 • 1 – løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes.
 • 2 – løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag.

 

Har du i resultattabel ’FEEGEN’ angivet 0 (nul) eller blank og ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge

 • Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4004
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 10.  

   

 11. Klik på Gem         

 

Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEEGEN skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes

 • Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 

 

 1. Klik på OK

 

20.1. Medarbejdere med månedsløn og lb. Beregning af feriepenge

Når disse medarbejdere afholder ferie uden løn og deres månedsløn skal reduceres med 4,8%, kan du anvende følgende fraværskode:

 • 42 – Ferie egen regning, med tilhørerende fraværslønart 1587

 

Du kan også vælge at bruge samme fraværkode som du bruger i forvejen til afholdelse af ferie f.eks. 40, 50 eller 42 og på stillingskategorien oprette med følgende lønart:

 • 4880 - Fri egen regning

 

Med denne fraværslønart betyder det at ferierækkefølgen ikke anvendes og vil dermed altid trækker fri egen regning. Lønarten har dage i input.  

Fraværslønarten bruger opsætningen i resultattabel FEEGEN, for beregning af fri egen regning. Såfremt resultattabellen er blank trækkes 4,8% pr. feriedag. Følgende værdier kan anvendes:

 • Blank eller 0 - beregnes reduktionen i procent af månedslønnen iht. opsætning på personlig sats 9909, eller resultattabel 4004 eller med generel sats 4,8% pr. feriedag.
 • 1 - beregnes reduktionen med timelønnen gange timer pr. dag  iht. opsætning på personlig sats 9918, resultattabel TRTIM eller generel sats 7,4 timer pr. dag ganget feriedage.

 

På kontoplan skal en af følgende lønarter oprettes i kredit:

 • 4881 - Fri egen regning 4,8%
 • 4882 - Fri egen regning træk med timesatsen.

 

Lønarterne går til statistik i IL-type 0026 ”Afholdte feriedage uden løn (fastlønnede)”.

 

 

Sådan opretter du fraværskoden til relevante stillingskategori:

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’
 3. Klik på Ny
 4.  

   

  Udfyld

 5. Klik på OK

 

 

 

21.Ferieregistreringer

Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen.

 

21.1. Registrering af ferie på månedslønnede

Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på

 • Fraværskode 40/50 – Afholdt feriedage
 • Fraværskode 49 – Afholdt ferietimer

 

Visma Løn vil nedskrive i den optjente feriesaldo. Såfremt medarbejdere ikke har en feriesaldo, vil der blive trukket med den værdi der er oprettet på resultattabel ’FEEGEN’. Såfremt medarbejderen har en feriesaldo, nedskrives denne.

På lønsedlen vises afholdt ferie med følgende lønarter, når der nedskrives i feriesaldoen:

 • Fraværskode 40/50 – Afholdt feriedage, lønart 4911
 • Fraværskode 49 – Afholdt ferietimer, lønart 4914

 

Ønskes standard teksten på lønarten ændret skal følgende lønarter oprettes med den ønsket tekst under Opsætning/Lønartsopsætning:

 

 • Lønart 44911 for Afholdt feriedage, visningslønart 4911
 • Lønart 44914 for Afholdt ferietimer, visningslønart 4914

 

21.2. Registrering af ferie ved skift af ferieår

Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie.

Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/8 – 1/9) altid deles i 2 registreringer: 29/8 – 31/8 samt 1/9 – 1/9.

 

21.3. Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort

Fraværskode 47 kan bruges på timelønnede medarbejdere, med feriegodtgørelse til Feriekort, så du kan holde øje med hvor mange feriedage en medarbejder har afholdt.

OBS!!! Fraværskoden er kun til registrering, der sker ingen beregning eller nedskrivning ved brug af denne fraværskode.

Fraværskode 47 kan bruges med følgende lønarter:

 • Fraværslønart 3814 – fraværet vises IKKE på lønsedlen
 • Fraværslønart 3872 – fraværet vises på lønsedlen

 

21.4. Registrering af ferie på ”faste” timelønnede

Der skal beregnes ATP, når medarbejdere afholder ferie optjent i virksomheden, og har månedlige lønudbetalinger. Dette gælder for timelønnede medarbejdere med feriegodtgørelse (dog ikke løsarbejdere og lærlinge/elever).

Du bruge følgende fraværkode for beregning af ATP, hvor det ikke er løntimer:

 • Fraværskode 41 med tilhørende fraværslønart 4004 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’
 3. Klik på Ny
 4.  

   

  Udfyld

 5. Klik på OK

 

22.Udbetaling af feriepenge med feriekort

For at udbetale feriepenge til medarbejderen oprettes variable lønart

 • 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.

 

Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen.

OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så trækprocenten ikke standard er 55%, men den faktiske trækprocent som fremgår af medarbejderens skattekort.

 

Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her

 

23.Lønarter, som behandler feriefravær

Kombination af fraværskode og lønart:

Fraværskode

Lønart til fravær

Beskrivelse

40

3950

Ferie med løn i dag

42

1587, 1597 (res 4011)

Fri egen regning

43

1579

Fri egen regning, dage * sats

47

3814, 3872

Ferie med feriekort

49

3950

Ferie med løn i timer

50

3950

Ferie med løn, kan være dage eller timer

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’
 3. Klik på Ny
 4.  

   

  Udfyld


 5. Klik på OK

 

 

24.Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt

Visma Løn har standard defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, kan du definere hvilke lønarterne som du ønsker, skal være ferieberettiget eller ej.

Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.

 

Kontering af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt

Ferieberettigede løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogfør det grundlag skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi.

 • Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn

 

25.Fratrædelse af en medarbejder

Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår.

Afregningen sker ved at oprette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter lønsystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige ferieår samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration.

Hvis ferien administreres i timer, omregnes disse til dage.

Ferietillæg for indeværende og sidste år nulstilles automatisk ved fratrædelse.

 

25.1.                 Fratrædelseskoder

Nedenstående fratrædelseskoder bruges i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tages højde for, hvad der skal ske med feriepengene.

 

Fratrædelseskode

Funktion

1

Feriepenge kontant på lønseddel

2

Feriepenge på feriekort funktionær

3

Feriepenge til FerieKonto/feriekasse funktionær

4

Feriepenge løbende beregning, timeløn FerieKonto/Feriekort/Feriekasse

8

Medarbejder uden ferie

9

Fratrådt i tidligere system

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. Udfyld feltet fratrådt
 3. Klik på Gem

 

25.2.                 Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer

Ved fratrædelse sker der en automatisk omregning til feriedage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4) 

Eksempel

Hvis en medarbejder fratræder, så beregnes 185 ferietimer * 100% / 7.4 = 25 feriedage til afregning.

 

26.Tidsregistreringssystem levere ferie fravær i timer

Har du et tidsregistreringssystem som medarbejderen anvender til registrering af afholdt ferie, og dette tidsregistreringssystem, kan kun levere registreringen i timer men du optjener og afholder faktisk ferie med løn i dage, skal resultattabel:

 • FEFRAV have værdien 1 for de pågældende løngrupper

 

Lønsystemet vil omregne ferietimerne til feriedage ved at tage værdien fra registreringen og dividere med 7,4 timer svarende til 1 feriedag. Medmindre resultattabel TRTIM indeholder en anden værdi, eller den personlige lønart 9918 har en anden værdi, så anvendes denne værdi. Resultattabel FEFRAV skal sættes op til håndtering af at registreringen er i timer der skal omregnes til dage:

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Angiv ’FEFRAV’
 3. Klik på Find
 4. Klik på ‘Ny periode’
 5. Angiv datoen 01-09-2020
 6. Klik på Gem
 7. Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’
 8. Klik på ‘Ny’
 9. Angiv løngruppe f.eks. F1 og værdien 1 for ferie i timer
 10. Klik på Gem

27.Direktør

Der findes tre måder at håndterer direktører på i Visma Løn:

 1. Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg:
  • Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning

 2. Der optjenes Kun ferietillæg:
  • Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategori lønarter:
   • 4600 - Ferie med løn
   • 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag 
  • Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge

   1. Vælg Opsætning og Resultattabel
   2. Angiv ’4002’
   3. Klik på Find
   4. Klik på ‘Ny periode’
   5. Angiv en dato
   6. Klik på Gem
   7. Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’
   8. Klik på ‘Ny’
   9. Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge
   10. Klik på Gem


  • Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage.

   1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
   2. I højremenuen vælges Personlig sats
   3. Klik på Ny
   4. Angiv startdato 1.9.2020, lønart 9980 og værdien 0
   5. Klik på Gem


 1. Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge
  • Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge:

   1. Vælg Opsætning og Resultattabel
   2. Angiv ’4002’
   3. Klik på Find
   4. Klik på ‘Ny periode’
   5. Angiv datoen 01-09-2020
   6. Klik på Gem
   7. Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’
   8. Klik på ‘Ny’
   9. Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge
   10. Klik på Gem

28.Ferie på forskud

Ferie på forskud kan aftales mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan max tildeles det antal feriedage/timer på forskud, som kan optjenes i samme ferieår. F.eks. står du i august måned, så kan der kun tildeles 2,08 feriedag (2,12 hvis medarbejderen har været ansat et helt ferieår), for det er de feriedage du kan optjene med august lønnen.

Har medarbejdere på fratrædelsestidspunktet nogle feriedage på forskud, som ikke kan nå at blive modregnet i den optjente ferie, vil der ske en modregning i tilgodehavende løn/feriegodtgørelse. Hvis tilgodehavendet ikke dækker ferie på forskud, kan der ikke rejses yderligere krav.

OBS!!! Tildelt forskudsferie som er afholdt, vil vises på lønsedlen i hele ferieåret.

 

28.1. Medarbejdere, ferie med løn

Når en medarbejder bruger af sin ferie på forskud, vil medarbejderen modtage sin almindelige løn. Den optjente ferie i den pågældende måned, hvor der afholdes ferie på forskud, vil blive modregnet i ferie på forskud, så gælden på ferie på forskud nedskrives hos arbejdsgiver.

Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter:

 • 4765 - Ferie med løn i dage
 • 4766 - Ferie med løn i timer

 

28.2. Medarbejdere med feriegodtgørelse

Tildeling af ferie på forskud skal ske med et antal dage, samt værdien af dagene. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse, jvf. ferieloven. Skulle der ske en regulering i medarbejderens løn, vil denne regulering IKKE påvirke de feriepenge der er blevet beregnet ved tildeling af ferie på forskud.

 

FerieKonto/Feriekasse: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud, som så sørger for udbetalingen til medarbejderen. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for ellers vil der ikke kunne ske en udbetaling fra FerieKonto/Feriekasse.

 

Feriekort: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud til eIndkomst. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for det er ikke muligt for arbejdsgiver at udbetale ferie på forskud i samme lønkørsel som det er tildelt. 

For disse medarbejdere gælder det at lønsystemet modregner de feriedage og feriepenge der er tildelt ferie på forskud, i de optjente feriedage og feriepenge fra lønkørslen. 

Derfor skal tildeling af ferie på forskud, tidligst ske i lønkørslen før ferie på forskud skal anvendes.

Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter:

 • Lønart 4767 - Lb. indberetning FerieKonto, Feriekasse og Feriekort

 1. Vælg Medarbejder og Variabel lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Angiv datoen f.eks. 01-09-2020, lønart 4765, 4766 eller 4767
 4. Udfyld med antal feriedage/timer på forskud samt på lønart 4767 feriepenge
 5. Klik på Gem, hvis der ikke er flere medarbejder eller tryk på Tab og gentag punkt 3 og 4.

  Du kan også bruge Fællesregistrering/Variable lønoplysninger, hvis det er en gruppe af medarbejdere der skal tildeles ferie på forskud.

 

28.3. Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie

Har du medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, skal du køre en fremtidig lønseddel og aflæse på lønsedlen, hvad medarbejderen skylder i feriepengene og feriedagene. De skyldige feriedage og feriepengene oprettes på en af nedenstående variable lønarter og vil dermed blive modregnet i lønnen, som fri egen regning før skat:

 

 • 4796 - Tilbageførsel af forskudsferie i dage (Ferie med løn og løbende beregning af feriepenge til Feriekort, FerieKonto eller Feriekasse) 

 

 • 4797 - Tilbageførsel af forskudsferie i timer (Ferie med løn)

 

Du skal oprette ovenstående lønarter i din kontoplanen:

 • Lønart 4796
  Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie)

Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie)

Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)

 

 • Lønart 4797:

Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie)

Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie)

Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)

 

29.Udbetaling af ferie ved feriehindring 

Er feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriepenge udbetales til medarbejderen. 

Udbetaling sker på baggrund af de Bruttoferiepenge og feriedage/-timer til rådighed, der vises på rapporten ‘Ny ferielov ferieregnskab’.  Bruttoferiepengene divideres med restferiedage, og resultatet er udbetaling pr. feriedag.

 

OBS! Være opmærksom på er at der skal køres en lønkørsel frem, for at se værdien i ferieregnskabet for perioden, hvis der er afholdte feriedage i perioden.

 

Følgende variable lønarter kan oprettes på medarbejderen:

 • 40110 - Udbetaling af feriedage, kontant
 • 40111 - Udbetaling af ferietimer, kontant

 

30.Bogføring af ferie

Oprettelse af de nye lønarter i forbindelse med ferie, er beskrevet i et separat vejledning, som hedder ‘Kom godt i gang med ny ferielov - Bogføring’. Vejledningen findes samme sted, som du har hentet denne vejledning:

https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/tkb-p/DK_EN_Visma-Lon_Vejledninger/label-nam...

 

31.Hensættelse til Feriepulje – gælder kun for standard Visma Løn

Du kan hver måned opspare en procentdel af et valgfrit grundlag til en feriepujle. Når en medarbejder afholder ferie med løn eller ferie egen regning, bliver feriepuljen nedskrevet med en procentdel.

 • Lønartstype 9870 oprettes i samarbejde med en konsulent fra Visma Enterprise A/S.
 • Resultattabel 9870 oprettes med en procent, som der skal hensætte til feriepuljen
 • Resultattabel 9871 oprettes med en procent, som feriepuljen skal nedskrives med i forbindelse med afholdelse af ferie
 • På den pågældende stillingskategori oprettes stillingskategorilønart 9870
 • I bogføringen skal lønart 9870 og 9871 oprettes i både debet og kredit.

32.Tilpas af tekster på lønsedler   

Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ‘Ny ferielov bliver vist som du ønsker:

 

Lønart

Udskriftslønart

Navn

4993

44200

Ferieberettiget løn

44765

44220

Tildel forskudsferie, dage

44766

44220

Tildel forskudsferie, timer

44953

44230

Forskudsferie afh. dage

44954

44230

Forskudsferie afh. timer

44955

44235

Skyldige feriepenge på forskud

44947

44250

Ferietimer til rådighed lønseddel

44949

44260

Feriedage til rådighed lønseddel

4991

44280

Feriepenge lønseddel

4992

44300

Ferietillæg lønseddel Lov

4997

44300

Ferietillæg lønseddel

4658

4430

Ferietillæg udbetalt –lovgrundlag

4659

4430

Ferietillæg udbetalt –OK-grundlag

4994

44320

Ferietillæg ekstra

4998

44320

Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel

44902

44902

Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel

44904

44904

Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel

44905

44905

Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel

44906

44906

Ekstra ferietillæg lov Lønseddel

4962

8302

Feriepenge I. år (timer/Dage)

4967

8303

AM-bidrag af feriepenge I. år

4924

8304

A-skat af feriepenge I. år

4969

8305

Overført til FerieKonto

 

Sådan tilpasses teksten på lønsedlen:

 1. Klik på Opsætning og Lønartsopsætning
 2. Angiv en af ovenstående lønart
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny
 5. Angiv datoen 1.9.2020 og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst
 6. Klik på Gem


Gentag ovenstående for de øvrige lønarter

 

33.Korrektionslønarter

33.1. Medarbejdere som har ferie med løn

Nedenstående lønarter kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn. 

Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive efterreguleret for at få rettelsen i den korrekte lønperiode:

 

 • 40012 ’Korrektion Feriedage indeværende år’. Bogføres IKKE indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes korrektionen til eIndkomst
  • Feriedage +/-
  • Der må ikke korrigeres negativt med flere feriedage end der er optjent i den enkelte måned, dvs. 2,08 ved fuldtid.

 • 40015 ’Korrektion Feriepenge indeværende år’. Bogføres (skal oprettes i din kontoplan, hvis hensættelser bogføres) men indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst.
  • Bruttoferiepenge +/-

 • 40017 Korrektion Ferietimer indeværende år. Bogføres IKKE indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst
  • Ferietimer +/-
  • Der må ikke korrigeres negativt med flere ferietimer end der er optjent i den enkelte måned, dvs. 15,41 ved fuldtid.

 • 40013 Korrektion af Arbejdstidsprocent Lønarten anvendes til at angive en ny Arbejdstidsprocent på medarbejdere der opsparer feriedage. Lønarten skal IKKE anvendes på medarbejdere der opspare ferie i timer

  • Arbejdstidsprocent
  • År (Kalenderår)
  • Måned (i det indtastede kalenderår)

 

Lønarten overskriver tidligere arbejdstidsprocent for den måned der angives.

Medarbejderens arbejdstidsprocent bruges til feriepengedifferenceberegning. I hver måneds lønkørsel tilknyttes en arbejdstidsprocent til månedens opsparing af feriedage, eller den måned der er lagt feriedage ind på en korrektions- eller en saldolønart. Når der skal rettes, er det derfor for alle de måneder, hvor der er feriedage med en forkert arbejdstidsprocent.

 

Lønarten må ikke bruges til at rette aktuel måneds arbejdstidsprocent i aktuel måneds lønkørsel (Eks. rette juni måneds arbejdstidsprocent i juni-lønkørslen).

 

Arbejdstidsprocent anvendes ikke, hvis medarbejderen optjener og afholder ferie i timer. Der sker derfor ikke noget, hvis lønarten oprettes.

 

Eksempler på brug af lønarten

Eksempel 1: En medarbejder med fejlagtig feriepengedifferenceberegning i aktuel lønkørsel, kan få rettet arbejdstidsprocent i relevante måneder til den aktuelle under ferien, så sker der ikke længere differenceberegning.

Eksempel 2: En selskabsskiftet medarbejder der er oprettet med 16,64 dage og 100% arbejdstid via en saldolønart i april, med første lønkørsel i maj. Arbejdstidsprocenten skulle have været 80%. 

Lønart 40013 udfyldes som nedenfor, og alle dage der er lagt ind i april, vil få en arbejdstidsprocent på 80% fra og med den næste lønkørsel.

 

 

 

 

33.2. Medarbejdere som har løbende beregning af ferie

Nedenstående lønarter kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn. 

Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive efterreguleret for at få rettelsen i den korrekte lønperiode.

 • 40055 Korrektion feriedage/feriepenge løbende beregning.
  Bogføres og indberettes til eIndkomst

 

33.3. Korrektion af feriedage og feriepenge ved fratrædelse til FerieKonto

Ønsker du at overstyre den beregning af feriepenge og feriedage, Visma Løn foretager i forbindelse med en fratrædelse, kan du angive de feriedage og feriepenge der skal afregnes på nedenstående variable lønarter og det vil være de feriedage og feriepenge der bliver afregnet ved fratrædelse:

 • Lønart 40130 Korr. fratr. Feriep/dage Sidste år
 • Lønart 40120 Korr. fratr. Feriep/dage indeværende år.

 

33.4. Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg

Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for korrektion af ferietillæg optjent i Ferieåret. Datoen som lønarterne skal oprettes med skal ligge i det ferieår som ønskes korrigeret.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb.

Står du i f.eks. oktober 2021, og skal korrigere ferietillæg optjent fra 1.9.2020 - 31.8.2021, skal korrektionen efterreguleres ind og så kan datoen være f.eks. 1-8-2021

 • Lønart 40050 Nulstilling af Ferietillæg tidligere ferieår (Ferieår -2).
  • Korrigere både lovgrundlag og OK-grundlag
  • Lønarten oprettes på medarbejderen uden indput værdi
  • Lønarten vises IKKE på lønseddel
 • 40051: nulstilling ferietillæg ferieår sidste år (lovgrundlag) (Ferieår -1)
  • Lønarten oprettes på medarbejderen uden indput værdi
  • Lønarten vises IKKE på lønseddel

 

 

 • 40058: nulstilling ferietillæg ferieår sidste år (OK grundlag) (Ferieår -1)
  • Lønarten oprettes på medarbejderen uden indput værdi
  • Lønarten vises IKKE på lønseddel 

 

 • 40059: nulstilling ferietillæg ferieår forrige år (OK grundlag) (Ferieår -2)
  • Lønarten oprettes på medarbejderen uden indput værdi
  • Lønarten vises IKKE på lønseddel

 

 • 40052: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår sidste år (OK grundlag) (Ferieår -1)
  • Lønarten oprettes på medarbejderen uden indput værdi
  • Lønarten vises IKKE på lønseddel

 

 • 40053: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår forrige år (OK grundlag) (Ferieår -2)
  • Lønarten oprettes på medarbejderen uden indput værdi
  • Lønarten vises IKKE på lønseddel

 

 • 40056: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår sidste år (Lovgrundlag) (Ferieår -1)
  • Lønarten oprettes på medarbejderen uden indput værdi
  • Lønarten vises IKKE på lønseddel

 

 • 40057: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår forrige år (Lovgrundlag) (Ferieår -2)
  • Lønarten oprettes på medarbejderen uden indput værdi
  • Lønarten vises IKKE på lønseddel

 

 • Lønart 40030 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4900)

Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag

 • Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget
 • Grundlag (ferieberettigede løn)
 • Bogføres på lønart 40030

 

 • Lønart 40032 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4610)

Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag

 • Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget
 • Bogføres på lønart 40032

 

 • Lønart 40031 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4901)

Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag

 • Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget
 • Grundlag (ferieberettigede løn)
 • Bogføres på lønart 40031

 

 • Lønart 40033 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4607)

Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag

 • Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget
 • Bogføres på lønart 40033

 

Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for korrektion af ferietillæg optjent i Kalenderåret. På lønarterne er der udover beløb mulighed for at angive År og Måned. Ønsker du f.eks. at korrigere ferietillæg optjent i februar 2021, så skal du angive 2021 i feltet År og 02 i feltet Måned.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb.

 • Lønart 40041 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4902)

Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag

 • Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget
 • År (optjeningsår)f.eks. 2020
 • Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned
 • Grundlag (ferieberettigede løn)
 • Bogføres på lønart 40041

 

 • Lønart 40046 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4624)

Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag

 • Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget
 • År (optjeningsår)f.eks. 2020
 • Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned
 • Bogføres på lønart 40046

 

 • Lønart 40043 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4904)

Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag

 • Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget
 • År (optjeningsår)f.eks. 2020
 • Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned
 • Grundlag (ferieberettigede løn)
 • Bogføres på lønart 40046

 

 • Lønart 40048 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK – grundlag (stillingskatgorilønart 4622)

Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag

 • Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget
 • År (optjeningsår)f.eks. 2020
 • Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned
 • Bogføres på lønart 40048

 

34.Saldi lønarter

Saldolønarterne kan benyttes til medarbejdere som IKKE har været lønbehandlet i Visma Løn (f.eks. en ny kunde i Visma Løn eller medarbejdere som skifter fra én arbejdsgiver til en ny arbejdsgiver).

De opdaterede saldi dokumenteres i:

 • Medarbejderens lønseddel.
 • Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab.

 

Lønarterne indberettes ikke til eIndkomst og bliver ikke bogført.

 • 41011 ‘Saldo Feriedage’ -
  Opdater saldoen for feriedage med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier:
  • Optjente feriedage 
  • Kalenderår f.eks. 2021
  • Måned (den måned hvor dagene er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned
  • Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned feriedagene er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Hvis ikke procenten er korrekt kan det udløse feriepengedifference beregning på medarbejderen når ferie afholdes)

 

 • 41014 ‘Saldo Feriepenge’

Opdaterer saldoen for bruttoferiepenge med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier:

 • Optjente bruttoferiepenge
 • Kalendereår f.eks. 2021
 • Måned (den måned feriepengene er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned

 

 • 41016 ‘Saldo Ferietimer’

Opdaterer saldoen for ferietimer med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier:

 • Optjente ferietimer
 • Kalenderår f.eks. 2021
 • Måned (den måned timerne er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned
 • Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned ferietimerne er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Hvis ikke procenten er korrekt kan det udløse feriepengedifference beregning på medarbejderen når ferie afholdes)

 

 • 40020 ‘Saldo Ferietillæg - lovgrundlag’

Opdaterer saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier:

 • Opsparet ferietillæg
 • Kalenderår f.eks. 2021
 • Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned
 • Grundlag (ferieberettigede løn)

 

 • 40021 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag’

Opdaterer saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier:

 • Opsparet ferietillæg
 • Kalenderår f.eks. 2021
 • Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned
 • Grundlag (ferieberettigede løn)

 

 

 • 40022 ‘Saldo ekstra ferietillæg - lovgrundlag ’

Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier:

 • Opsparet ekstra ferietillæg
 • Kalenderår f.eks. 2021
 • Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned

 

 • 40023 ‘Saldo ekstra ferietillæg OK-grundlag’

Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier:

 • Opsparet ekstra ferietillæg
 • Kalenderår f.eks. 2021
 • Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned

 

 • 40040 ‘Saldo Ferietillæg - lovgrundlag kalenderår’

Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier:

 • Opsparet ferietillæg
 • Kalenderår f.eks. 2021
 • Grundlag (ferieberettigede løn)

 

 • 40042 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag kalenderår’

Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier:

 • Opsparet ferietillæg
 • Kalenderår f.eks. 2021
 • Grundlag (ferieberettigede løn)

 

 • 40045 ‘Saldo ekstra Ferietillæg - lovgrundlag kalenderår’

Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier:

 • Opsparet ferietillæg
 • Kalenderår f.eks. 2021

 

 • 40047 ‘Saldo ekstra Ferietillæg OK-grundlag kalenderår’

Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier:

 • Opsparet ferietillæg
 • Kalenderår f.eks. 2021

 

35.Afslutning af ferieafholdelsesåret 

35.1.                     Overførsel af ferie

Beskrivelse af lønsystemets håndtering af overført ferie

Når ferieafholdelsesåret slutter den 31. december, slutter også afholdelsesperioden for ferie optjent i ferieåret 2020.  Efter den nye Ferielov skal restferie op til 5 dage udbetales. Det kan i stedet aftales med medarbejderen, at ferien overføres til afholdelse i næste kalenderår.  

Ferie som ikke er afholdt ved udgangen af en tilhørende afholdelsesperiode betragtes i Visma Løn som overført ferie. 

I lønsystemet vil ferien automatisk blive til overført ferie og indgår stadig i puljen af ferie til afholdelse. Der er derfor ingen grænse for hvor meget ferie der kan overføres. Ferie fra forrige og tidligere år betragtes også som overført.

Da samtidighedsferie bliver afholdt efter FIFO (first in first out) princippet, vil overført ferie blive afholdt før ferie fra indeværende ferieår. Det kræver altså ikke særskilt handling at afholde overført ferie, det sker automatisk.

 

 

 

35.2.                     Afholdelse af ferie fra sidste år / tidligere år

Ældst ferie afholdes først og Visma Løn behandler ferie iht. den Fraværsrækkefølge, der er sat op i lønsystemet.

 

35.3.                     Udbetaling af ferie

Udbetaling af restferie fra gammel ferielov

 • 4070 - Feriedage (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab)
  • Resultattabel ‘OVERFE’ skal oprettes med 1 for respektive løngrupper
 • 4065 - Ferietimer (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab)
 • 4076 - Feriedage fra Feriekort (Nettoferiepenge jf. Gammel ferielov)

 • 880 - Udbetaling af feriedage (omregner dage til timer ud fra normtid)
 • 881 - Udbetaling af ferietimer (time sats)

Udbetaling af restferie i dage, ny ferielov

 • 4760 - Udbetaling feriedage, primo
 • 4762 - Udbetaling feriedage, ultimo

 

Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er medarbejderens timeløn på udbetalingstidspunktet: 

 • Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning

 

Antal arbejdstimer pr. Feriedag omregnes ud fra følgende prioritet til timer

 1. Personlig sats 9918
 2. Resultattabel TRTIM
 3. Generel sats 7,4 forholdsberegnet med medarbejders arbejdstidsprocent

 

Bogføring af udbetalte feriedage bogføres i debet med lønart 44760 i kontoplan.

Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764.

Lønart 4760 og 4762 kan ikke anvendes med et negativt antal feriedage. Hvis der er udbetalt for mange feriedage skal det tilbageføres med korrektionslønarter.

OBS! Omregnes medarbejders feriedage på lønart 9980 ‘Omregning feriedage v. deltid’, og skal der udbetales 5. Ferieuge, er det ved udbetaling nødvendigt at opskrive dagene til korrekte enheder for en fuldtidsansat inden udbetalingen. Du kan opskrive feriedage på variabel lønart 40105, så saldoen svarer til, hvad medarbejderen ville have optjent af feriedage på fuld tid. 
Lønart 4760, 4761, 4762, 4763 udbetaler timeløn med antal timer pr. dag i forhold til normtid. 

Udbetaling af restferie i timer, ny ferielov

 • 4761 - Udbetaling ferietimer, primo 
 • 4763 - Udbetaling ferietimer, ultimo

 

Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er timeløn på udbetalingstidspunktet: 

 • Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning

 

Bogføring af udbetalte ferietimer bogføres i debet med lønart 44761 i kontoplan.

Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764.

Lønart 4761 og 4763 kan ikke anvendes med et negativt antal ferietimer. Hvis der er udbetalt for mange ferietimer skal det tilbageføres med korrektionslønarter.

Eksempel på anvendelse af lønart 4760 og 4761

Udbetaling af feriedage/-timer primo lønkørslen (behandles før afholdelse af ferie)

Scenarie: Medarbejder har en restsaldo på 3 feriedage, som skal udbetales. Der registreres en uges ferie i januar, som skal anvende feriedage optjent i 2021. 

 

Eksempel på anvendelse af lønart 4762 og 4763

Udbetaling af feriedage/-timer ultimo lønkørslen (behandles efter afholdelse af ferie).

Scenarie: Medarbejder og arbejdsgiver aftaler i september måned at restferie skal udbetales, selvom ferieafholdelsesåret ikke er afsluttet. 

 

Udbetaling af restferie ved feriehindring, ny ferielov

 • 40110 - Udbetaling af feriedage v. feriehindring, antal dage 
 • 40111 - Udbetaling af ferietimer v. feriehindring, antal timer 

 

Satsen der udbetales pr. dag beregnes ud fra: 

Bruttoferiepenge/rest feriedage el. timer fra Ferieregnskab.

Lønarterne skal oprettes i debet i kontoplanen på hhv. 40112 og 40113.

Udbetaling af restferie fra Feriekort

 • Udbetaling på ikke-ferieberettiget lønart, f.eks. 1171 eller 1181
 • Korrektion af feriedage og bruttoferiepenge på lønart 40105

 

Arbejdsgiver skal informere FeriepengeInfo om eventuel overførsel af ferie.

 

35.4.                     Nulstilling/korrektion af ferie

Korrektion af restferie fra gammel ferielov

 • 510 - Korrektion feriedage, dage, beløb, årstal
 • 512 - Korrektion ferietimer, timer, beløb, årstal
 • 610 - Korrektion feriedage og NETTOferiepenge Feriekort

Korrektion af rest + afholdte feriedage/timer tidligere år

 • 40115 - Korrektion feriedage og bruttoferiepenge, tidligere ferieår
 • 40118 - Korrektion ferietimer og bruttoferiepenge, tidligere ferieår

 

Begge lønarter behandles primo lønkørslen, dvs. inden afholdelse, fratrædelse mm. 

De kan bruges til medarbejdere der har ferie med løn og medarbejdere med Feriekort.


Lønart 40115 og 40118 kan IKKE anvendes til indeværende ferieår, og må ikke bruges i en 13. lønkørsel.

Såfremt der korrigeres med mere end der er til rest, så nedskrives kun hvad der er til rest.

Indberettes til eIndkomst på fratrådte medarbejdere.

 

Ved korrektion af feriedage el. ferietimer på lønart 40115 el. 40118 reguleres både antal afholdte feriedage/timer og antal restferiedage/timer i rapporten Ny Ferielov Ferieregnskab.

 

Hvis der bogføres hensættelse af feriepenge skal lønart 44763 oprettes i kontoplan i debet og kredit på resultatopgørelse og balance.

 

Lønarterne har følgende input:

 • Dage/timer +/-
 • Bruttoferiepenge +/-
 • Ferieår (eks. 2020)

 

 

 

 

Eksempel på korrektion med lønart 40115 el. 40118

En medarbejders restferie skal tillægges 2 dage

 • Lønart 40115 oprettes med 2 dage, værdi af bruttoferiepenge samt ferieår (må ikke være indv. ferieår)

Resultat: 

 • Der lægges to dage til restferie for 2021
 • Der trækkes to dage fra afholdt ferie for 2021

 

Eksempler på behandling af restferiedage/timer

 

 

 

 

35.5.                     Afregning af feriepenge ved fratrædelse

Korrektion af ferie ved fratrædelse

 • 40120 - Korrektion fratr. Feriedage/feriepenge indv. år
 • 40130 - Korrektion fratr. Feriedage/feriepenge sidste år

 

Lønarterne nulstiller feriesaldo og afregner det antal dage og beløb, der angives på lønarterne.

Lønarterne skal oprettes i debet i kontoplanen.

 

Fratrædelse efter årsskiftet - overført ferie gl. ferielov

Hvis en medarbejder fratræder i det nye kalenderår, vil overført ferie fra gl. ferielov automatisk udbetales kontant jf. Ferieloven. 

Ved udbetaling af overført ferie fra gl. ferielov, f.eks. 2018 eller 2019 vil der ved fratrædelse beregnes en værdi pr. dag svarende til værdien af bruttoferiepenge, der står i rapporten Ferieregnskab, divideret med antal restferiedage fra det år der udbetales.


Bogføring

Følgende lønart skal oprettes i kontoplan:

Lønart 4082 oprettes i debet, udbetalte feriedage og -timer fra gammel ferielov.

Ved bogføring af feriehensættelser skal lønarten også oprettes i kredit og debet på lb.nr. 2 og 3 for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.

 

Fratrædelse efter årsskiftet - overført ferie ny ferielov

Hvis en medarbejder der har ferie med løn fratræder i det nye kalenderår, vil overført ferieautomatisk udbetales kontant jf. Ferieloven.

Det betyder, at ferie sidste år kun afregnes til Feriekonto/Feriekort eller Feriekasse i perioden 01/09 - 31/12, derefter udbetales ferie fra sidste år kontant.

Ved udbetaling af overført ferie ved fratrædelse beregnes en værdi pr. dag:

 • (12,5% af den ferieberettigede løn i hele ferieåret) / (optjente feriedage el. -timer i ferieåret) x (antal restdage el. timer).

 

Opgørelsen sker som et gennemsnit for hele ferieåret og vil normalt afvige fra det beløb, der opgøres i ferieregnskabet.

Bogføring

Følgende lønarter skal oprettes i kontoplan:

Ferie i dage:

 • Lønart 4922 oprettes i debet, udbetalt overført ferie
 • Lønart 44922 oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.

 

Ferie i timer

 • Lønart 4905 oprettes i debet, udbetalt overført ferie
 • Lønart 44908 oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.

 

35.6.                     Særligt løntillæg HORESTA

For Horesta-medlemmer gælder at det særlige løntillæg ikke er omfattet af Ferieloven, og skal derfor udbetales til medarbejderne. 

 

 

 

 

Du skal oprette stillingskategorilønart:

 • 4040 ‘Opsparing særlige tillæg’ 

 

Sådan oprettes lønarten på stillingskategorierne:

 1. Klik på Opsætning og Stillingskategori
 2. Find relevant stillingskategori.
 3. Klik på højremenu
 4. Vælg lønoplysninger
 5. Klik på ny
 6. Angiv lønart og dato
 7. Klik på Gem

 

Når lønarten er oprettet på de ønskede stillingskategorier, skal procenten for det særlige tillæg oprettes i Resultattabel 4040 ‘Særlige tillæg sats’. Procenten oprettes pr. løngruppe og pr. aflønningsform. 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Angiv resultattabel 4040
 3. Klik på Find.
 4. Klik på højremenu
 5. Vælg resultattrin
 6. Klik på Ny
 7. Angiv løngruppe og procent for den gældende aflønningsform
 8. Klik på knappen Gem
 9. Klik på Ny, hvis procenten skal oprettes for flere løngrupper

 

Følgende lønarter skal oprettes i din kontoplan for at sikre korrekt bogføring:

 • 4040 Opsparing særlige tillæg i debet
 • 8290 AM-bidrag særlige tillæg i kredit
 • 8295 A-skat særlige tillæg i kredit 
 • 8296 Skyldige særlige tillæg i kredit

 

Det særlige tillæg vises på rapporten Afstemningsliste (lønperioden) under lønartstype 

 • 1369 - Særlige Tillæg.
Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.