annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Feriefri

12-12-2017 16:58 (Senest opdateret 26-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 4425 Visninger

Vejledning Feriefri

 

Feriefri

I Visma Løn administreres afholdt feriefri gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter.

 

Optjening og afholdelse af ferie følger kalenderåret i systemet. Hvis I bruger ferieåret til optjening og afholdelse, skal alle saldi overføres manuelt til et nyt kalenderår ved årsskiftet.

 

Der er følgende former for feriefri:

 • Løbende opsparing af feriefritimer
 • Løbende opsparing af feriefridage
 • Feriefridage uden opsparing af beløb
 • Feriefritimer uden opsparing af beløb
 • Feriefribeløb
 • Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage
 • Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer
 • Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn
 • Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning
 • Udbetaling af feriefri, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning
 • Tildeling af feriefri saldi i fremtiden

 

 • Løbende opsparing af feriefri

Tildeling

Den løbende opsparing af feriefridage eller –timer pr. lønperiode sker via nogle resultattabeller, hvor du skriver de dage eller timer, der skal spares op i lønperioden.


Resultattabel:

 • 3796 Feriefridage
 • 3797 Feriefritimer

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Angiv resultattabelnummer
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Skriv en dato for, hvornår det skal gælde fra, ud for ’Gyldig’
 6. Klik på OK 
 7. I højremenuen vælger du ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg en løngruppe og en værdi ud for aflønningsformen
 10. Klik på Gem 
 11. Hvis du har flere løngrupper og værdier, gentager du punkt 8 til 10.

 

Husk også at lægge en stillingskategorilønart ind på stillingskategorien, som sørger for, at de lønmodtagere, der er knyttet til denne stillingskategori, løbende sparer feriefri op.

 

Stillingskategorilønart:

 • 3796 Feriefridage 
 • 3797 Feriefritimer 

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Angiv stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Vælg en lønart og startdato
 7. Klik på OK 

 

Stop tildeling

Har du har en eller flere medarbejdere i en stillingskategori, som ikke skal spare feriefri op løbende, kan du lægge en såkaldt ”stop lønart” under faste lønoplysninger, så medarbejderen ikke opsparer feriefri fra den dato:

 • Lønart 3795 – Feriefriopsparing, stop

 

 

 • Feriefridage uden opsparing af beløb

Tildeling

Du kan tildele feriefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via 

 

 • Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger

 

Eller du kan lægge en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefridage, via 

 

 • Lønart 3802 – Feriefridage, faste lønoplysninger

 

Automatisk tildeling

Resultattabel 3800 Feriefridage tildeling, oprettes med antal dage, som medarbejderne skal tildeles på det givne tidspunkt.

 

Resultattabel FRISM Feriefri år start MD, oprettes med den tildelingsmåned f.eks. 2= februar, 3= marts osv., hvor feriefri skal tildeles og tildelingen vil ske hvert år i den måned.

 

Stillingskategori Lønart 3790 Feriefridage tildel. årlig, oprettes på stillingskategorien.

 

Medarbejdere som skal have en anciennitet på f.eks. 9 måneder, inden tildeling af feriefridage:

 

Eksempel

Medarbejderen er ansat 1.1.2016 og skal have feriefridage tildelt d. 1.10.2016.

 

Lønart 3795 Feriefri opsp. Stop, oprettes under faste lønoplysninger med startdato 1.1.2016 og slutdato 30.09.2016

 

Lønart 3800 Feriefridage, oprettes under variable lønoplysninger med startdato 1.10.2016

 

Året efter vil medarbejderen automatisk få tildelt feriefridage.

 

Afholdelse

Når medarbejderen holder feriefridage, hvor det kun er feriefridagene, der skal registreres, bruger du

 

 • Fraværskode 60 – fraværslønart 3810

 

Når medarbejderen holder feriefridage, hvor der udbetales en sats pr. feriefridag, bruger du

 • Fraværskode 62 - fraværslønart 3818 

 

Skal den ferieberettigede løn nedskrives med 4,8% (ligesom ferie) i forbindelse med afholdelse af en feriefridag, bruger du 

 • Fraværskode 60 - fraværslønart 3829

Udbetales de oprettede feriefridage til en timesats, anvendes denne fraværskode. Fraværskoden vil nedskrive feriefridagene i saldoen for feriefridage, og udbetaler dagene med formlen: oprettede dage gange med normtimer pr. dag gange timeløn. Normtimerne er en af følgende: personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4 time.

 • Fraværskode 60 - Fraværslønart 3846

Skal medarbejderen trækkes i løn for afholdte feriefridage, oprettes under ’Variable lønoplysninger’

 • Lønart 3848 Afholdte feriefridage/træk, oprettes med antal feriefridage som er afholdt på. Feriefridage saldo bliver nedskrevet med det indtastes antal.

 

Medarbejderen vil blive trukket i løn udfra beregningen:

Antal indtastede feriefridage gange medarbejderens normtid pr. dag gange med timelønnen (månedsløn divideret med normtid pr. måned)

 

 

 • Feriefritimer uden opsparing af beløb

Tildeling

Du kan tildele timerne i forhold til saldoen i lønsystemet via 

 • Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger

 

Eller du kan lægge en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via

 • Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger

Automatisk tildeling

Resultattabel 3801 feriefritimer tildeling, oprettes med antal timer, som medarbejderen skal tildeles på det givne tidspunkt.

 

Resultattabel FRISM Feriefri år start, oprettes med tildelingsmåneden, f.eks. ’05’ for maj måned eller ’01’ for januar måned, så vil tildelingen ske i den angivet måned hvert år.

 

Stillingskategori Lønart 3791 Feriefritimer tildel. årlig, oprettes på stillingskategorien.

 

Medarbejdere som skal have anciennitet på f.eks. 9 måneder, inden tildeling af feriefritimer: 

Eksempel

Medarbejderen er ansat 1.1.2016 og skal have feriefritimer tildelt d. 1.10.2016

 

Lønart 3795 Feriefri opsp. stop, oprettes under faste lønoplysninger med startdato 1.1.2016 og slutdato 30.09.2016

 

Lønart 3801 Feriefritimer, oprettes under variable lønoplysninger med startdato 1.10.2016

 

Året efter vil medarbejderen automatisk få tildelt feriefritimer.

 

Afholdelse

Månedslønnede

Når medarbejderen holder feriefritimer, hvor det kun er timerne, der skal registreres, bruger du

 

 • Fraværskode 61 – fraværslønart 3812

 

Skal feriepengegrundlaget reduceres i forbindelse med afholdelse af feriefri, skal du sætte følgende resultattabel op:

 

 • FERFRI - skriv kode 2 for at reducere feriepengegrundlaget.

Opret stillingskategorilønart 3845 på stillingskategorien.

Når medarbejderen holder feriefritimer, hvor der skal udbetales en sats pr. time, bruger du

 

 • Fraværskode 63 – fraværslønart 3815

Timerne bliver IKKE ganget med satsen, og beløbet bliver IKKE nedskrevet i det opsparede feriebeløb (lønart 3805). 

 

Timelønnede

Når medarbejderen holder feriefritimerne, bruger du

 • Fraværskode 61 – fraværslønart 3811

De indrapporterede feriefritimer bliver ganget enten med den personlige timeløn fra ansættelsesforhold/Personlig sats/Lønart 9905 eller med satsen fra Resultattabel 1100. Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801).

 • Fraværskode 61 – fraværslønart 3823

De indrapporterede feriefritimer bliver ganget enten med den personlige timeløn fra ansættelsesforhold/Personlig sats/Lønart 9905/+Lønart 9906 eller med satsen fra Resultattabel 1100. Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801).

Hvis timelønnen IKKE bliver udbetalt som ferieberettiget løn ved afholdelse af feriefritimer, skal du bruge

 • Fraværskode 61 – fraværslønart 3808

Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801) - beløbet nedskrives IKKE.

 

Hvis feriefri bliver udbetalt med timer gange sats, skal du bruge

 • Fraværskode 63 – fraværslønart 3819

Timerne bliver ganget med satsen, og beløbet bliver nedskrevet i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805). 

 

Hvis medarbejderens afholdelse af feriefritimerne betyder, at der skal udbetales en sats for timerne, skal du bruge

 • Fraværskode 63 – fraværslønart 3815

Timerne bliver IKKE ganget med satsen, og beløbet bliver IKKE nedskrevet i det opsparede feriefribeløb. 

 

Hvis medarbejderens afholdelse af feriefritimerne betyder, at satsen skal udbetales til timeløn (lønart 9905 eller resultattabel 1100) + tillæg (1090-1099, 1101, 1104(9906) -1107, 1110, 1114-1119, 1121, 1122, 1210, 1211, 1213-1215, 1250, 1251, 1270-1281), skal du bruge

 • Fraværskode 61 – fraværslønart 3828

Timerne bliver ganget med satsen af ovenstående lønarter, og beløbet bliver nedskrevet i de opsparede feriefritimer. 

 

 

 • Feriefribeløb

Tildeling

Du kan tildele beløbet i forhold til saldoen i lønsystemet via

 • Lønart 3805 – Feriefribeløb, variable lønoplysninger

 

Eller du kan lægge en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har opsparet ret til et feriefribeløb, via

 • Lønart 3804 – Feriefribeløb, faste lønoplysninger

 

Udbetaling

Hvis ferien udbetales med enhed gange sats, skal du bruge

 • Fraværskode 63 – fraværslønart 3807

Fraværskoden kræver indtastning af enheder og sats, som bliver ganget med hinanden. Beløbet bliver nedskrevet i feriebeløbet (lønart 3805), men enhederne bliver ikke nedskrevet.

 

 

 • Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage

Har du feriefridage, hvor der opspares en procent af den ferieberettigede løn, skal du gøre følgende:

 

Opsparing af feriefribeløbet sker som en procent af den ferieberettigede løn. 

 

Lønart 3840 skal oprettes på de stillingskategorier, hvor der skal opspares et feriefribeløb. Opsparing vises på lønsedlen, så der kan ses hvad der bliver beregnet for indeværende lønperiode.

 

Procenten for det opsparede feriefribeløb lægges på Resultattabel 3840.

 

Tildeling af feriefridage

Du kan tildele dagene i forhold til saldoen i lønsystemet via

 • Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger

 

Eller du kan lægge en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefridage, via

 • Lønart 3802 – Feriefridage, faste lønoplysninger

 

Afholdelse

Afholdelse af feriefridage og nedskrivning i det opsparede feriebeløb skal ske via fraværsregistreringen på

 

 • Fraværskode 62 – fraværslønart 3809 
 • Fraværskoden skal have antal dage og satsen, som feriefribeløbet nedskrives med. Lønarten ganger antal dage med den angivne sats, og beløbet udbetales. Nedskrivningen sker i både det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefridage (lønart 3800).

 

 

 • Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer

Har du feriefritimer, hvor der opspares en procent af den ferieberettigede løn, som skal bruges i forbindelse med afholdelse af feriefritimer, skal du gøre følgende:

 

Opsparing af feriefribeløbet sker som en procent af den ferieberettigede løn. 

 

Lønart 3840 oprettes på de stillingskategorier, hvor feriefribeløb skal opspares. 

 

Procenten for det opsparede beløb lægges på Resultattabel 3840.

 

Tildeling

Du kan tildele timerne i forhold til saldoen i lønsystemet via

 • Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger

 

Eller du kan lægge en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via

 • Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger

 

Afholdelse

Feriefribeløb - ikke ferieberettiget

Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb skal ske via fraværsregistreringen på

 • Fraværskode 63 – fraværslønart 3820

Nedskrivningen sker i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte ferietimer (lønart 3801).

 

Feriefribeløb - ferieberettiget

Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb sker via fraværsregistreringen på

 • Fraværskode 63 – fraværslønart 3824

Nedskrivningen foregår i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefritimer (lønart 3801). 

 

 • Fraværskode 61 – fraværslønart 3837

De indrapporterede feriefritimer ganges med sygeløn (kvartalsvist gennemsnit). Feriefritimer nedskrives i saldo (lønart 3801), og feriefribeløbet nedskrives i den opsparede saldo (lønart 3805).

 

 

 • Feriefribeløb saldo på lønseddel er kundeejet

De udbetalende lønarter og fraværskoder til feriefribeløb, hvor saldoen ikke er opsparet, bliver vist som negativ saldo på lønsedlen. For at undgå dette, kan du med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, definerer hvilke lønarter som skal påvirke saldofeltet feriefribeløbet. Det vises på lønartstype 3805 Feriefribeløb saldo. Pris for denne ydelse er pt. 2.450 kr.

 

 

 • Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn

Har du en overenskomst, hvor feriefri opspares ved forhøjelse af SH-procenten, skal du gøre følgende:

 

Lønart 4500 skal oprettes på de stillingskategorier, hvor der skal opspares et forhøjet SH til feriefri og SH. 

 

Procenten lægges ind på resultattabel 4500 med den samlede procent for både SH og feriefri.

 

Tildeling

Du kan tildele feriefritimer/feriefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via

 • Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger
 • Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger

 

Eller du kan lægge en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via

 • Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger
 • Lønart 3804 – Feriefridage, faste lønoplysninger

 

Afholdelse

Skal feriefritimerne nedskrives i saldoen, og feriefribeløbet udbetales som sats, skal du bruge

 

 • Fraværskode 63 – fraværslønart 3816

På fraværskoden indberetter du de timer, som nedskriver saldoen for ferietimer (lønart 3801). 

Beløbet, der udbetales, nedskrives i den saldo, der er optjent ved forhøjelse af SH-procenten. Fraværskoden ganger IKKE timer med satsen. 

 

Skal feriefridagene nedskrives i saldoen, og feriefribeløbet udbetales som sats, skal du bruge

 • Fraværskode 63 – fraværslønart 3826
 • På fraværskoden indberetter du de dage, som nedskriver saldoen for feriefridage (lønart 3800), og beløbet nedskrives i SH-saldoen. Fraværskoden ganger dagene med satsen.

 

Udbetaling

Hvis du udbetaler et feriefribeløb, hvor timerne IKKE bliver registreret, skal du bruge

 

 

 • Variabel lønart 3817 

Lønarten kræver indtastning af enheder gange sats. 

 

 

 • Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning

Du kan udbetale feriefri som en variabel lønoplysning, hvor der ikke sker en registrering i fraværssystemet. 

 

Du kan bruge følgende variable lønarter til udbetaling af feriefri:

 • Lønart 3821: Udbetaling af feriefritimer – timer i input. Lønarten henter den personlige timeløn (lønart 9905) eller sats fra resultattabel 1100. 

 

 • Lønart 3822: Udbetaling af feriefritimer – timer gange sats i input. 

 

 • Lønart 3825: Udbetaling af feriefridage – dage gange sats i input. 

 

 • Lønart 3827: Udbetaling af feriefritimer/SH med saldotjek – timer gange sats i input. Nedskriver SH-saldoen, men timerne bliver IKKE nedskrevet i feriefritimer.  

 

 • Lønart 3830: Feriefridage udbetales ved at beregne 4 procent af månedslønnen. Hvis du har en anden procentsats, skal du skrive den på resultattabel 3830, hvorefter lønarten vil bruge den nye procentsats i beregningen. 

 

 • Lønart 3832: Udbetaler antal dage (som er oprettet på lønarten) og gange med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3838 Udbt. feriefridag sats.

 

 • Lønart 3834: Udbetaling af feriefridage – dage gange sats i input. Faktoren i resultattabel 3834 divideres op i månedslønnen og giver en sats pr. dag. 

 

 • Lønart 3835: Feriefritimer udbetales i timer gange sats. 

 

 • Lønart 3847: Lønarten nedskriver de indtastede dage i saldoen for feriefridage, og udbetaler indtastede dage med formlen, antal indtastede dage gange med normtimer pr. dag gange timeløn. Normtimerne er en af følgende: personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4 time.

 

 • Lønart 3838 Udbetal Feriefridage, oprettes under variable lønoplysninger. Lønarten udbetaler antal dage (som er oprettet på lønarten) og gange med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3838 Udbt. feriefridag sats.

 

 • Lønart 3839 Udbetal Feriefritimer, oprettes under variable lønoplysninger. Lønarten udbetaler antal timer (som er oprettet på lønarten) og gange med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3839 Udbt. feriefritimer sats.

 

 • Lønart 3874 Feriefribeløb udbetalt, med beløb i input. Den udbetaler beløbet du opretter på lønarten og regulerer ikke på feriefritimerne/-dagene.
  OBS! beløbet går negativt, hvis der udbetales mere, end der står som optjent under beløb.

 

 • Lønart 4073 Feriefridage i timer udb, oprettes under variable lønoplysninger, hvis virksomheden har deltidsansatte og der skal udbetales feriefridage i timer. Lønarten tager højde for hvis medarbejderen er på deltid. Lønarten udbetaler timelønnen beregnet ud fra månedslønnen divideret med medarbejderens normtid

 

 

 • Udbetaling af feriefri, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning

Ønskes hele feriesaldoen udbetalt, kan du bruge følgende lønarter:

 

 

 • Lønart 3831: Feriefritimer udbetales som timeløn – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefritimer og ganger med den personlige timeløn (lønart 9905) eller henter satsen fra resultattabel 1100.

 • Lønart 3832: Feriefridage udbetales i timer – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefritimer. Lønarten beregner 4 procent af månedslønnen og dividerer med 7,4 time. Hvis du har en anden procentsats, skal du skrive den på resultattabel 3830, hvorefter lønarten vil bruge den nye procentsats i beregningen.

 • Lønart 3836: Udbetaling af feriefridage – ingen input. Lønarten tømmer saldoen for sidste år, og satsen findes ved hjælp af en faktor fra resultattabel 3834. Faktoren i resultattabellen divideres op i månedslønnen og giver en sats pr. dag. 

 

 • Lønart 3841: Feriefribeløb udbetales – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet. 

 

 • Lønart 3842: Feriefribeløb udbetales – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet.

 • Lønart 3843: Feriefribeløb udbetales eller trækkes – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet og modregner, hvis beløbet er negativt.

 

OBS! Lønarter, der udbetaler saldo, kan ikke efterreguleres.

 

 

 • Indtastning af data

Oprettelse af variabel lønart

 1. Vælg Medarbejder og variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld felterne ud for ’Medarbejder’ og ’Lønart’  
 4. Klik på OK

 

Oprettelse af fraværskode

 1. Vælg Medarbejder og fraværsregistrering
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld felterne ud for ’Medarbejder’ og ’Fraværskode’  
 4. Klik på OK

 

Oprettelse af faste lønart

 1. Vælg Medarbejder og faste lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld felterne ud for ’Medarbejder’ og ’Lønart’  
 4. Klik på OK

 

 

 • Opsætning af fraværskode på stillingskategori

Find de stillingskategorier, du bruger

 1. Vælg Medarbejder og Medarbejderoversigt
 2. Se i kolonnen ’Stillingskategori’

 

Tjek fraværskoden på stillingskategorien

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Skriv en stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Tilladte fraværskoder’ 

 

Opsæt fraværskode med tilhørende fraværslønart

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Skriv en stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Tilladte fraværskoder’ 
 5. Klik på Ny
 6. Skriv en ny fraværskode med tilhørende fraværslønart og startdato
 7. Klik på OK

Du skal bruge samme fremgangsmåde, hvis du skal tilknytte en anden fraværslønart på en eksisterende fraværskode.

 

Ændring af eksisterende fraværskode med ny fraværslønart

 1. vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Skriv en stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Tilladte fraværskoder’ 
 5. Klik på Ny
 6. Skriv samme fraværskode, men en ny fraværslønart og startdato 
 7. Klik på OK 

 

 

 • Opsætning af lønart på stillingskategori

Find de stillingskategorier, du bruger

 1. Vælg Medarbejder og Medarbejderoversigt
 2. Se i kolonnen ’Stillingskategori’

 

Tjek, om lønarten til opsparing af feriefri findes på stillingskategorien

 1. vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’  

 

Opret stillingskategorilønart til opsparing af procent

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. I højremenuen vælger du ’Tilladte fraværskoder’  
 3. Klik på Ny
 4. Skriv en stillingskategorilønart og en startdato
 5. Klik på OK

 

Skriv opsparingsprocent i resultattabel

Opsparingsprocent til feriefribeløb

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Skriv resultattabel 3840
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld datofelterne ud for ’Gyldig’  
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælger du ’Resultattrin’  
 8. Opret løngruppen og skriv procentsatsen for aflønningsformen
 9. Klik på OK

 

Forhøjelse af SH-opsparingsprocent i resultattabel

Opsparingsprocent til forhøjelse af SH

 1. vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Skriv 4500 ud for ’Resultattabel’
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld datofelterne ud for ’Gyldig’  
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælger du ’Resultattrin’ 
 8. Dobbeltklik på løngruppen
 9. Indtast procentsats for aflønningsformen
 10. Klik på OK

 

 

 • Afstemning af feriefrisaldi 

Rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ viser ’år til dato’ saldi for

 • feriefri - Timer, dage og beløb

 

Rapporten er sorteret efter Arbejdsgiver / Afdeling / Medarbejdernummer. Rapporten er som udgangspunkt en liste, men kan også udskrives som csv-fil, der kan læses af Excel. Du kan vælge denne filtype ved dannelsen af rapporten ved at vælge ’Ja’ til Datafil-output.

 

Rapporten/filen kan rekvireres på følgende måder:

 

I lønkørslen  

Hvis rapporten/filen ønskes dannet ved hver lønkørsel, skal du sætte rapporten op på følgende måde:

 1. vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger
 2. I højremenuen vælger du ’Rapportbestilling’ 
 3. Vælg rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’
 4. Dobbeltklik på linjen
 5. Skriv en startdato
 6. Klik på OK

 

Rapporten dannes både som liste og som csv-fil i lønkørslen.

 

Ved bestilling ad hoc

Du kan danne rapporten på følgende måde:

 1. vælg Rapporter og Rapporter
 2. I højremenuen vælger du ’Medarbejder til gode (år til dato)’

 

Her får du mulighed for at bestille rapporten som liste eller som en csv-fil. Rapporten/filen rekvireres pr. kørselsordre.

 

 

 • Tildeling af feriefrisaldo ved nyt afholdelsesår

For en lang række virksomheder tildeles feriefridage/-timer i januar måned. Andre virksomheder tildeler feriefri ved starten af det nye ferieår den 1. maj.

 

Du tildeler ferie under variable lønoplysninger eller fællesregistrering på følgende lønarter:

 

 • Lønart 3800 - Feriefridage - skriv antallet af feriefridage
 • Lønart 3801 - Feriefritimer – skriv antallet af feriefritimer

 

 1. Vælg Medarbejder, Fællesregistrering og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Skriv, hvem fællesregistrering er for, ved at vælge aflønningsform, løngruppe eller stillingskategori
 4. Udfyld felterne ’Dato’ og ’Lønart’ 
 5. Klik på OK
 6. Du kan nu se en oversigt over de medarbejdere, som lønarten vil blive oprettet på
 7. Klik på OK

 

 

 • Automatisk nulstilling af feriefridage/feriefritimer

For automatisk nulstilling af feriefridage/feriefritimer, kræver det opsætning af ferierækkefølge.

 

Nulstilling feriefridage/feriefritimer opsættes på følgende måde:

 

Resultattabel FRINUL opsættes med den måned, hvor nulstillingen skal ske. Som regel er det samme måned som tildelingen af nye feriefridage/feriefritimer. Er det f.eks. maj måned, angives der 05 udfor de løngrupper hvor nulstillingen af feriefridage/feriefritimer skal ske. 

 

Visma Løn nulstiller automatisk feriefridage/feriefritimer når nulstillingsmåned nås men gemmer feriefridage/feriefritimer, hvis der senere skulle komme fravær vedr. gammel periode, eller hvis de nulstillede feriefridage/feriefritimer ønskes udbetalt.

 

Kommer der fravær vedr. gammel periode, nedskrives de nulstillede feriefridage/feriefritimer med det forbrugte antal.

 

Skal der efterfølgende ske udbetaling af de resterende nulstillede feriefridage/feriefritimer:

 

På Medarbejder/Medarbejdersaldi kan der på hver enkelt medarbejder ses, hvor mange nulstillede timer der er til rest. 

 

Variabel lønart 3792 Nulstil. Feriefridage/saldo oprettes med det antal dage der skal udbetaltes. Herefter oprettes lønarten til udbetaling af dagene, f.eks. 3825 Udbetal feriefridage, med antal dage og den ønskede sats.

 

 

 • Visning af feriefribeløb på lønsedlen

Bliver feriefribeløbet på lønsedlen vist med en negativ saldo, kan dette ændres ved at definere hvilke lønarter der skal påvirke saldofeltet. Denne ændring kan foretages ved at kontakte en konsulent fra Visma Enterprise. 

 

 

 • Overførsel af feriefri

Afholdelse af feriefri følger kalenderåret, skal de resterende feriefridage/-timer overføres til nyt kalenderår, kan det gøres ved at bruge variable lønoplysninger eller fællesregistrering.

 • Lønart 310 - feriefridage overfører saldi fra sidste år
 • Lønart 311 - feriefritimer overfører saldi fra sidste år
 • Lønart 312 - feriefribeløb overfører saldi fra sidste år

 

 

 • Beskatning af feriefri

I nogle overenskomster skal det løbende optjente feriefribeløb, beskattes i perioden og netto feriefri beløb skal overføres til en fond.

 

Den løbende optjening af feriefri, sker ved oprettelse af stillingskategori lønart 3840 og resultattabel 3840 oprettes med procenten, som der skal beregnes af den ferieberettigede løn, for de respektive løngrupper. Feriefri grundlaget vises på lønsedlen ud for lønart 3840.

 

For at beskatning foretages, oprettes Lønartstype 3815 Grundlag AM feriefribeløb med stillingskategorilønart 3840. Herefter vil feriefribeløbet blive vist på lønsedlen, med Brutto feriefri, AM-bidrag af feriefri, A-skat af feriefri og Netto feriefri.

Overførsel til den enkelte feriefond, skal foretages manuelt. Netto feriefribeløb vil fremgå af rapporten ’Bogføringsbilag med spec’.

For at saldoen nedskrives på lønsedlen og i rapporten Medarbejder til gode, skal Lønartstype 3805 oprettes med lønart 8284. 

 

 

 • Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive fritvalgskontoen

Overenskomst der indeholder aftale om at afholdelse af feriefri skal nedskrives i fritvalgskontoen. 

Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:

 

Fastlønnede timelønnede med træk i løn ved afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3867 udb. af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Udbetalingen af feriefritimer med en fast sats pr. time, oprettes time satsen på resultattabel 3867 for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales feriefritimerne med medarbejderens samlede timeløn.

 

Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3867 og træk i løn på lønart 13863 Træk feriefritimer.

 

Timelønnede afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3854 udbetaling af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Udbetalingen af feriefritimer med en fast sats pr. time, oprettes time satsen på resultattabel 3867 for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales feriefritimerne med medarbejderens samlede timeløn.

 

Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3854 Udbetaling feriefri fra fritvalgskonto.

 

Månedslønnede afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3849 Afholdelse af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Kontering af afholdelse af feriefritimerne på lønart 3849 Afholdelse feriefri fra fritvalg. Konteres lønart 9826 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3849 ikke konteres.

 

Timelønnede afholdelse af feriefri i dage

 

Fraværskode 60 Feriefri i dage, oprettes med fraværslønart 3856 udbetaling af feriefridage fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Udbetalingen af feriefritimer med en fast sats pr. dag. Opret resultattabel 3856 med sats pr. dag for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3856 ikke, udbetales med medarbejderens samlede timeløn gange 7,4 pr. dag.

 

Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3856 Udbetaling feriefri fra fritvalg.

 

Månedslønnede afholdelse af feriefri i dage

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3855 Afholdelse af feriefridage fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Kontering af afholdelse af feriefritimerne på lønart 3855 Afholdelse feriefri fra fritvalg. Konteres lønart 9826 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3855 ikke konteres.

 

 

 • Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive SH saldoen

Overenskomster der indeholder at afholdelse af feriefri skal nedskrives i SH saldoen. 

Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:

 

Fastlønnede timelønnet med træk i løn for afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3859 udbetaling af feriefritimer fra SH saldoen på de anvendte stillingskategorier.

 

Udbetalingen af feriefritimer med en fast sats pr. time. Oprettes resultattabel 3859 med sta pr. time for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3859 ikke udbetales med medarbejderens samlede timeløn.

 

Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3857 og Træk i løn på lønart 13862 Træk feriefritimer.

 

Timelønnede afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3857 udbetaling af feriefritimer fra SH saldoen for de anvendte stillingskategorier.

 

Udbetalingen af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret resultattabel 3857 med sats pr. time for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3857 ikke udbetales med medarbejderens samlede timeløn.

 

Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3857 Udbetaling feriefri fra SH saldoen

 

Månedslønnede afholdelse af feriefri i timer

 

Fraværskode 60 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3858 Afholdelse af feriefritimer fra SH saldoen for de anvendte stillingskategorier.

 

Kontering af afholdelse af feriefritimer på lønart 3858 Afholdelse feriefri fra SH saldoen.

Konteres lønart 9818 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3858 ikke konteres.

 

 

 • Hensættelse (Feriefridage) til timeløn

Feriefridage kan hensættes ved at oprette resultattabel FRIHEN med ’1’ for de respektive løngrupper. 

 

Når du opretter dage, ganges dagene med den sats som er angivet for timer pr. dag (personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4) gange med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter. 

 

OBS!!! Timerne bliver afrundet til hele eller halve dage. Eksempel der optjenes 0,42 feriefridage pr. måned og de ganges med 7,4 time = 3,108 det afrundes til 3 timer som bliver ganget med timesatsen og hensat i bogføringen.

 

Hensættelse (Ferifridage) til timeløn gange en procent

Feriefridage kan hensættes til timeløn + en procentsats ved at oprette resultattabel FRIHEN med en sats for de respektive løngrupper. Hvis f.eks. timelønnen hensættes med timeløn gange 25%, skal resultattabel FRIHEN oprettes med 1,25 på de respektive løngrupper.

 

For ovenstående punkter gælder at:

Når du opretter dage, ganges dagene med den sats som er angivet for timer pr. dag (personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4) gange med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter. 

 

Bruges feriefri i dage, skal du oprette lønarterne 13850, 13852, 13853, 13854, 13855, 13856, 13858 både debet og kredit på kontoplanen.

 

Hensættelse (Feriefritimer) til timeløn

Feriefritimer kan hensættes ved at oprette resultattabel FRIHEN med ’1’ for de respektive løngrupper. 

 

Når du indtaster timer, ganges timerne med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter. 

 

Hensættelse (Ferifritimer) til timeløn gange en procent

Feriefritimer kan hensættes til timeløn + en procentsats ved at oprette resultattabel FRIHEN med en sats for de respektive løngrupper. Hvis f.eks. timelønnen hensættes med timeløn gange 25%, skal resultattabel FRIHEN oprettes med 1,25 på de respektive løngrupper.

 

Når du opretter timer, ganges timerne med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter. 

 

Bruges feriefri i timer, skal du oprette lønarterne 13851, 13854, 13857, 13859,13860 både debet og kredit på kontoplanen.

 

Fremhævet tråd