annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

(updated by Thor Lundehoj VISMA ‎11-07-2019 13:48 )
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 454 Visninger

Vejledning i Fleksible personalegoder

 

Det anbefales at læse eller downloade vejledningen, da der kan være en del forklarende billeder, som ikke fremgår i denne skriftelige vejledning.

Vejledning til fleksible personalegoder

 

 • Opret ny bruger og tildel rettigheder i MultiLøn ErhvervBemærk at den oprettede bruger vil blive oprettet med rettigheden ”bruger” i login-modulet. Brugerens CVR-nummer vil være baseret på opretterens CVR-nummer, men kan få tildelt en Visma Løn rettighed til et firma med et andet CVR-nummer. 

 

 

 • Fleksible Personalegoder

Fleksible Personalegoder, f.eks. en avis eller et periodekort, er goder, som lønmodtageren én gang årligt har mulighed for at vælge mod til gengæld at få nedsat sin kontante bruttoløn med et beløb, der svarer til, hvad det koster arbejdsgiver at stille goderne til rådighed for lønmodtageren. Lønmodtageren får stadig pension, feriepenge mv. af den oprindelige løn. Aftalen reguleres én gang årligt.

 

Den anden mulighed er, at Fleksible Personalegoder trækkes fra efter skat, men dermed opnår lønmodtageren ikke en nedsættelse af sin bruttoløn.

 

Fleksible Personalegoder bliver KUN fradraget i lønnen, såfremt der har været noget løn, det kan fradrages i. Det betyder f.eks., at har du timelønnede, som i en lønperiode ikke får nogen løn, vil der ikke blive trukket for Fleksible Personalegoder.

 

I Visma Løn er der oprettet lønarter til at håndtere de forskellige Fleksible Personalegoder. Til hvert personalegode er der oprettet 3 lønarter. En fast lønart med beløb i input, en fast lønart med en sats i resultattabel og en variabel lønart med beløb i input. Se skema nedenfor:

 

Gode

Fast lønart beløb

Variabel lønart beløb

Fast lønart resultattabel

Bredbånd

3110

3111

3112

Bredbåndstelefoni

3115

3116

3117

Bus- / Togkort

3120

3121

3122

Aviser / Tidsskrifter

3125

3126

3127

Massage

3130

3131

3132

Sundhedsforsikring

3135

3136

3137

Personaleg. 1 før skat

3140

3141

3142

Personaleg. 2 før skat

3150

3151

3152

Personaleg. 3 før skat

3210

3211

3212

Personaleg. 4 før skat

3215

3216

3217

Personaleg. 5 før skat

3220

3221

3222

Personaleg. 6 før skat

3225

3226

3227

Personaleg. 7 før skat

3230

3231

3232

Personaleg. 8 før skat

3235

3236

3237

Personaleg. 9 før skat

3240

3241

3242

Personaleg. A før skat

3250

3251

3252

Personaleg. 1 efter skat

9490

9491

9492

Personaleg. 2 efter skat

9495

9496

9497Gode

Fast lønart beløb + grundlag

Fast lønart beløb

Variabel lønart beløb

Medarbejderobligationer

7800

7805

7806

 

 

 • Indberetning til eIndkomst

Nogle fleksible personalegoder skal indberettes særskilt til SKAT. Her henvises til SKATs vejledninger.

 

 

 • Opsætning af resultattabel på ovenstående lønarter:

 1. Klik på Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg en af ovenstående resultattabeller
 3. Opret ny periode, klik på Ny periode
 4. Angiv gyldighedsdato
 5. Klik OK
 6. Vælg Resultattrin (i højremenuen)
 7. Opret ny løngruppe, klik på Ny
 8. Vælg løngruppen og angiv beløbet for aflønningsform
 9. Klik OK
 10. Gentag for de respektive løngrupper, du anvender.

 

 

 • Opsætning af bogføring

 1. Klik på Opsætning, Kontoplan og Kontoplan
 2. Angiv kontoplan, klik på Find
 3. Vælg Kontoplanlinje i højremenuen
 4. Klik Ny
 5. Angiv lønart og udfyld aktuelle felter
 6. Klik OK.

 

 

 • Rapport ’Dataudtræk til 3. part’ – til fleksible personalegoder

Til brug for samarbejde med eksterne partnere, er der oprettet en rapport

 

 Dataudtræk til 3. part. - rapporten dannes i to forskellige filer.

 • Medarbejderudtræk
 • Personalegoder

 

Rapporten findes i menuen Lønadministration, Overførsel og Dataudtræk til 3. part

 

For at kunne danne rapporten med indhold skal arbejdsgiver tilmeldes:

 • Serviceydelse 25 - Dataudtræk til 3. part

 

 

 • Opsætning af serviceydelse på arbejdsgiver

 1. Vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysning
 2. I højremenuen vælges Tilmelding
 3. Opret ny, klik på Ny
 4. Angiv serviceydelse 25 og startdato
 5. Klik OK.

 

Relevante stillingskategorier skal have oprettet stillingskategori lønart: 

 

 • Stillingskategorilønart 300010 - Def. af indhold i rapport

 

 

 • Opsætning af stillingskategori

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Angiv stillingskategori, klik på Find
 3. Opret ny periode, klik på Ny
 4. Angiv gyldighed
 5. Klik OK.
 6. Vælg i højremenuen Lønoplysninger
 7. Klik Ny
 8. Angiv lønart 300010 og startdato
 9. Klik OKRelevante løngrupper skal oprettes med værdien ’30000’ på resultattabel 

 

 • LRAP 

 

 

 • Medarbejderudtræk

 

Rapporten dannes pr. kørselsordre evt. pr. udvalgt arbejdsgiver og indeholder et overblik over medarbejdere og viser

 

 • Cpr. Nr.
 • Medarbejdernr 
 • eMail
 • Fornavn og Efternavn
 • Adresse og postnummer
 • Første ansættelsesdato
 • Fratrædelsesdato
 • P-nr
 • Forventet årlig fast løn
 • Forventet årligt pensionsbeløb fra arbejdsgiver
 • Forventet årligt pensionsbeløb fra lønmodtager
 • Forventet årlilgt opsparet ferietillæg
 • Cvr. Nr. 
 • Kundeforholdsnummer

 

 

 • Personalegoder

Rapporten dannes pr. kørselsordre, evt. pr. udvalgt arbejdsgiver og har en line pr. medarbejder pr. gode. 

 

Rapporten indeholder

 

 • Cpr nr.
 • Lønart
 • Arbejdsgivers forventede omkostning af fleksible personalegode pr. år
 • Medarbejders forventede betaling af fleksible personalegode pr. år

 

Der er en kolonne til cpr.nr., lønart og omkostning for hhv. arbejdsgiver og medarbejder, samt start og evt. slutdato for det aktuelle gode.

 

Følgende lønarter indgår i rapporten:

 

 • 3000 og 3002 Vedr. fri bil og fast egenbetaling vedr. fri bil
 • 3065 Vedr. øvrige personalegoder indberettet til eIndkomst
 • 3110 – 3252 Vedr. personalegoder med træk i bruttoløn dvs. betalt af medarbejder.

 

 

Vedhæftede filer