annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Fritvalgskonto

12-12-2017 17:17 (Senest opdateret 04-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 5014 Visninger

Vejledning Fritvalgskonto

Fritvalgs Lønkonto

I Visma Løn har du mulighed for at håndtere opsparing og afregning af 'Fritvalgs Lønkonto'.

 

Ordningen er som udgangspunkt aftalt parterne imellem via en overenskomst. Det betyder, at 'Fritvalgs Lønkontoen' i visse overenskomster erstatter den eksisterende søgnehelligdagsbetaling.

 

Procentsatsen der opspares, kan derfor variere for den enkelte virksomhed.

 

1. Oprettelse af Fritvalgs Lønkonto

1.1. Gruppe af medarbejdere

Er det en gruppe af medarbejdere, der er omfattet af ’Fritvalgs Lønkonto’, skal der på aktuelle stillingskategorier oprettes:

 

 • Stillingskategorilønart 4400 - Fritvalgskonto opsparing

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. I højremenuen vælger du ’Lønoplysning’
 3. Opret stillingskategorilønart 4400
 4. Klik på Gem

 

1.2. Enkelte medarbejdere

Skal ’Fritvalgs Lønkonto’ gælde for udvalgte medarbejdere, oprettes på medarbejderen:

 

 • Fast lønart 4405 = ’Fritvalgskonto opsparing’

 

 1. Vælg Medarbejder og Faste lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld Dato, Medarbejdernummer og lønart
 4. Klik på OK

2. Fritvalgs Lønkonto – oprettelse af satser

Ved hver lønkørsel beregner systemet en procentdel af medarbejderens ferieberettigede løn. Procenten beregnes med de værdier, der er angivet i følgende resultattabeller:

 

 • Resultattabel: 4401 – Fritvalgskonto firma pct.

Anvendes til firmaandel jvf. overenskomst

 

 • Resultattabel: 4402 – Fritvalgskonto pct. (SH)

Anvendes til afløsning af SH-procent

 

 • Resultattabel: 4403 – Fritvalgskonto feriefridage %

Anvendes til procentsats på fravalgte feriefridage. Antal dage angives på ”personlig sats” 9910. 

Har du mere end to cifre i procenten f.eks. 0,375%, skal du oprettes resultattabel 4413 med 10, og så skal den procent du angiver på resultattabel 4403 i dette eksempel være 3,75%. Så vil resultattabel 4403 blive divideret med den værdi der står på resultattabel 4413, altså 3,75/10 = 0,375.

 

 • Resultattabel: 4404 – Fritvalgskonto Sats pr. time

Anvendes til opsparing af 20 øre pr. præsteret arbejdstime eller anden sats.

 

 • Personlig sats: 9911 – Egen pct. Fritvalgskonto

Ekstra egen fritvalgsprocent som tillægges Fritvalgs Lønkonto opsparingen.

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Angiv resultattabel
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld ’Gyldighed’
 6. Klik på Gem
 7. I Højremenuen vælger du ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Udfyld ’Løngruppe’ og procent i ’Aflønningsform’
 10. Klik på OK

 

3. Fritvalgs Lønkonto – opsparing tillægges pensionsgrundlag

Opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen skal i nogle overenskomster tillægges pensionsgrundlaget. Det gøres ved at oprette følgende resultattabeller:

 

 • 4490 – Fritvalgskonto pct. Pension
 

Anvendes til at angive, hvilket pensionsgrundlag opsparingen fra resultattabel 4401 skal tillægges. Værdi for pensionsgrundlag er:

 

Pensionsgrundlag 1 = 1,00

Pensionsgrundlag 2 = 2,00

Pensionsgrundlag 3 = 3,00

Pensionsgrundlag 4 = 4,00

Pensionsgrundlag 5 = 5,00

Pensionsgrundlag 5 = 6,00

 

 • 4491 – Fritvalgskonto (SH) pct. Pension

Anvendes til at angive, hvilket pensionsgrundlag opsparingen fra resultattabel 4402 skal tillægges. Værdi for pensionsgrundlag er:

Pensionsgrundlag 1 = 1,00

Pensionsgrundlag 2 = 2,00

Pensionsgrundlag 3 = 3,00

Pensionsgrundlag 4 = 4,00

Pensionsgrundlag 5 = 5,00

Pensionsgrundlag 6 = 6,00

 

 • 4492 – Fritvalgskonto (SH) pct. Pension

Anvendes til at angive, hvilket pensionsgrundlag opsparingen fra resultattabel 4403 skal tillægges. Værdi for pensionsgrundlag er:

 

Pensionsgrundlag 1 = 1,00

Pensionsgrundlag 2 = 2,00

Pensionsgrundlag 3 = 3,00

Pensionsgrundlag 4 = 4,00

Pensionsgrundlag 5 = 5,00

Pensionsgrundlag 6 = 6,00

 

Eksempel

Medarbejderen har lønart 6000 som pensions lønart. I henhold til lønartskatalog er pensionsgrundlaget B, hvilket betyder, at værdien i resultattabel '4490' skal være 2,00.

 

 • Fritvalgskonto Sats pr. time Pension

Skal opsparingen af f.eks. 20 øre pr. præsteret arbejdstime eller anden sats, være pensionsgivende, skal du tage kontakte til en konsulent hos Visma Enterprise, som kan hjælpe med opsætningen.

4. Fritvalgs Lønkonto – opsparing af fravalgte feriefridage

Har medarbejderne mulighed for hvert år at fravælge et antal feriefridage, som i stedet konverteres til opsparing på Fritvalgs Lønkontoen. Gøres dette ved at registrere antal fravalgte feriefridage på medarbejderen, som personlig sats:

  

 • 9910 – Feriefri dg. Fritvalgskonto - aktiverer resultattabel 4403.

 

5. Fritvalgs Lønkonto – opsparing overføres til AM-pension

 

Har medarbejderen mulighed for hvert år at vælge at bruge en del af sin Fritvalgs Lønkonto til Arbejdsmarkedspension (såfremt medarbejderen i forvejen er omfattet af arbejdsmarkedspension). Kan dette ske som et fast eller variabelt beløb, eller som en fast procent.

 

 • 5990 – Fritvalgskonto-AM-pension beløb

Anvendes til at angive et fast beløb, der skal tillægges medarbejderens pensionsopsparing.

 

 • 6009 – Fritvalgskonto-AM-pension %

Anvendes til at angive en fast procentsats, til beregning af pension, udover medarbejderens obligatoriske procentdel.

 

 • 5991 – Fritvalgskonto-AM-pension beløb

Anvendes til at angive et variabelt beløb, der skal lægges til medarbejderens

pensionsopsparing.

 

Overførsel af beløb og ekstra AM-pensionsberegning (lønart 5990, 5991 og 6009) nedskriver medarbejderens saldo på Fritvalgs Lønkonto.

 

6. Fritvalgs Lønkonto – opsparing overføres til pension/pension PI

Har medarbejderen mulighed for hvert år vælge at bruge en del af sin Fritvalgs Lønkonto til pension. Kan dette foretages som en fast procent.

 

 • 6470 – Fritvalgskonto-ordinær pension

Anvendes til at angive en fast procentsats, til beregning af pension, ud over medarbejderens obligatoriske procentdel.

 

 • 6471 – Fritvalgskonto-pension

Lønarten er variabel og tømmer saldoen inklusive periodens opsparing og overfører til en ordinær pensionsordning, som angives på lønarten.

 

 • 6475 – Fritvalgskonto – pension PI

Anvendes til at angive en fast procentsats, til beregning af pension, ud over medarbejderens obligatoriske procentdel.

 

 • 6476 – Fritvalgskonto-pension PI

Lønarten er variabel og tømmer saldoen incl. periodens opsparing og overfører til den pensionsordning som angives på lønarten.

 

Overførsel af beløb og ekstra pensionsberegning (lønart 6470 og 6475) nedskriver medarbejderens saldo på Fritvalgs Lønkonto.

 

7. Fritvalgs Lønkonto – Valgfrit grundlag

Der er mulighed for, i samarbejde med en konsulent fra Visma Enterprise, at få opsat et grundlag til fritvalgskontoen, som IKKE er den ferieberettigede løn, der er standardberegningen i Visma Løn.

 

 • Resultattabel FRITGR – Fritvalgsgrundlag, oprettes med 1 for de løngrupper, hvor beregningen skal være af det Valgfrie grundlag. Er værdien = 0 eller blank vil det være den ferieberettigede løn der bruges som grundlag.

 • Lønartstype 3103 – Fritvalgsgrundlag, viser det lønarter som indgår i det kunde specificeret fritvalgsgrundlag.

 • Lønartstype 3104 - Fritvalgsgrundlag timer, beskriver hvilke time lønarter der IKKE skal indgå i Fritvalgsgrundlaget. Grundlaget er medarbejderens normtid, f.eks. ved alt fravær. Som udgangspunkt skal alle fraværslønarter have sekvens 1, dog skal fraværslønart 3950 Ferie fravær og 3951 afholdt ferie have sekvens 2

8. Fritvalgs Lønkonto – AM-pension over 12%

Medarbejderen kan også vælge at hensætte eventuel arbejdsmarkedspension over 12 % til opsparing. Opret en fast lønart

 

 • 4420 – Pension % til fritvalgskonto

Eksempel

Medarbejder har 14 % i arbejdsmarkedspension og ønsker at hensætte alt over 12 % til sin Fritvalgs Lønkonto. På pensionslønarten angives 12 % og de resterende 2 % oprettes på lønart 4420.

 

9. Fritvalgs lønkonto – opsparing,i stedet for pension

Når en medarbejder når over en vis alder, så mister de rettigheden til deres forsikringer i pensionen, og derfor kan de vælge at vælge overføre både firma og medarbejder-andel til en fritvalgskonto i stedet for

 

 • 4416 – Fritvalgskonto opsparing

 

 1. Stop pensions løarten under Faste lønoplysninge
 2. Opret lønart 4416 med procent og den pensionsgrundlag, som har været anvendt på pensionen. Pensiongrundlag 1-6.

 

Eksempel

Lønart 4416 oprettes med pensionsprocent (f.eks. 12 %) og pensionsgrundlag (f.eks. gr. 2, hvis tidligere anvendt LA 6000).

 

10. Fritvalgs Lønkonto – Udbetaling

Ved fratrædelse af medarbejderen skal evt. restsaldo udbetales. Medarbejderen kan vælge at få beløbet udbetalt via lønnen, eller til ferieafregning via Feriekort/FerieKonto.

 

Stillingskategori lønart 4438 – Fritvalgskonto udbetaling ved fratrædelse (automatisk)
Beskatter og udbetaler automatisk restsaldo via lønnen, når medarbejderen fratræder. Beløbet er IKKE feriepengeberettiget eller pensionsberettiget, , kan gøres pensionsberettiget, ved at kontakte Visma Enterprise.
Skal udbetalingen være ferieberettiget oprettes resultattabel FRITVF med en af følgende værdier på resultattabel FRITVF for relevante løngrupper:

 • 1 - Feriepengene beskattes til FerieKonto
 • 2 - Bruttoferiepengene til Feriekort

HUSK at oprette lønart 14008 i din kontoplan.

Stillingskategori lønart 4437 – Fritvalgskonto udbetaling ved fratrædelse (automatisk)
Beskatter og udbetaler automatisk restsaldo via lønnen, når medarbejderen fratræder. Beløbet er IKKE feriepengeberettiget, kan gøres pensionsberettiget, ved at kontakte Visma Enterprise.
Skal udbetalingen være ferieberettiget oprettes resultattabel FRITVF med en af følgende værdier på resultattabel FRITVF for relevante løngrupper:

 • 1 - Feriepengene beskattes til FerieKonto
 • 2 - Bruttoferiepengene til Feriekort

HUSK at oprette lønart 14008 i din kontoplan.

 

 • Variabel lønart 4488 – Fritvalgskonto udbetaling ved fratrædelse
  Beskatter og udbetaler restsaldo via lønnen. Beløbet er feriepengeberettiget.

 • Fast lønart 4489 – Fritvalgskonto udbetaling (løbende udbetaling – ej fratrædelse)

Beskatter og udbetaler restsaldo via lønnen. Beløbet er feriepengeberettiget.

 • Variabel lønart 4440 – Fritvalgskonto udbetaling

Beskatter og udbetaler restsaldo via lønnen.

 

 • Variabel lønart 4441 – Fritvalgskonto - ferieafregning

Beskatter og udbetaler restsaldo via Feriekort/FerieKonto. Bruges til medarbejdere med løn under ferie (stillingskategorilønart = 4017/4019).

 

 • Faste lønart 4443 – Udbetaling af Fritvalgskonto på bestemt tidspunkt af år

Lønarten oprettes på medarbejderen med en dato hvornår Fritvalgskontoen skal tømmes og dermed udbetales til medarbejderen.
Skal udbetalingen være ferieberettiget oprettes resultattabel FRITVF med en af følgende værdier på resultattabel FRITVF for relevante løngrupper:

 • 1 - Feriepengene beskattes til FerieKonto
 • 2 - Bruttoferiepengene til Feriekort

HUSK at oprette lønart 14008 i din kontoplan.

 

 • Variabel lønart 4442 – Fritvalgskonto- ferieafregning

Beskatter og udbetaler restsaldo via FerieKonto. Bruges til medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge (stillingskategorilønart = 4009).

 

Der er, ved brug af ovennævnte lønarter, saldokontrol. Såfremt der fra Fritvalgs lønkontoens saldo overføres til pension, vil udbetalingen på ovennævnte lønarter kun gennemføres, såfremt der er dækning for beløbet. Er der ikke dækning for beløbet, vil det for meget udbetalte beløb tilbageføres.

 

Ved ferie, søgnehelligdage eller overenskomstmæssige fridage kan medarbejderen vælge at få en del af sin Fritvalgs Lønkonto udbetalt. Udbetaling foretages på en af nedenstående lønarter:

 

 • Variabel lønart 4483 – Fritvalgskonto udbetaling med beløb, med saldokontrol.
  Skal udbetalingen være ferieberettiget oprettes resultattabel FRITVF med en af følgende værdier på resultattabel FRITVF for relevante løngrupper:
  • 1 - Feriepengene beskattes til FerieKonto
  • 2 - Bruttoferiepengene til Feriekort

HUSK at oprette lønart 14008 i din kontoplan.

 • Variabel lønart 4484 – Fritvalgskonto udbetaling med beløb, uden saldokontrol

 • Variabel lønart 4485 – Fritvalgskonto udbetaling med beløb, med saldokontrol

 • Variabel lønart 6510 – Fritvalgskonto udbetaling med sats i resultattabel

beskatter og udbetaler antal timer x sats fra resultattabel.

 

 • Variabel lønart 6511 – Fritvalgskonto udbetaling med sats i resultattabel

beskatter og udbetaler antal timer x sats fra resultattabel.

 

 • Variabel lønart 6515 – Fritvalgskonto udbetaling med sats fra timeløn

Lønarten giver mulighed for at udbetale et antal timer til en timeløn fra timelønssatserne:

 

1090 - 1099,1100,1101,1105,1106,1107,1110,1114 - 1119, 1121, 1210,1215

 

Bemærk at diverse tillæg IKKE medgår i timesatsen/beregningen.

Timelønnen hentes fra aktuel lønkørsel ved at finde gennemsnit af ovennævnte lønarter.

 

 • Fast Lønart 6540 – Fritvalgskonto udbetaling

Lønarten er fast, beskatter og udbetaler løbende opsparing fra Fritvalgs Lønkontoen.

 

 • Fast Lønart 4470 – fritvalgskonto udbetaling %
 

Lønarten er fast, beskatter og udbetaler løbende en fast procent fra Fritvalgs Lønkontoen.

 

11. Udbetaling af fritvalgskonto - ferieberettigede løn året før

Følgende lønarter kan med fordel benyttes til medarbejdere som har ferie med løn og skal have Fritvalgs Lønkontoen udbetalt en gang årligt.

 

Såfremt alle medarbejdere i en stillingskategori skal have udbetalt Fritvalgs Lønkonto i et beløb beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn for kalenderåret før kan følgende anvendes

 

 • Stillingskategorilønart 4111 – Fritvalg - kontant

Lønarten aktiveres ved ikrafttrædelseskode T på kørselsselektionen og beregner beløbet til udbetaling af den ferieberettigede løn for kalenderåret før. Satsen hentes fra resultattabel 4401

 

Såfremt udvalgte medarbejdere skal have udbetalt fritvalgs lønkonto i et beløb beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn for kalenderåret før kan følgende variable lønart anvendes

 

 • Variabel Lønart 4112 – Fritvalg - kontant

Lønarten er variabel og beregner beløbet til udbetaling af den ferieberettigede løn for kalenderåret før. Satsen hentes fra resultattabel 4401

 

 • Variavel Lønart 4113 – Fritvalg - kontant

Lønarten er variabel og har beløb i input.

 

12.      Fritvalgs Lønkonto – Regulering af saldi

Mangler der at blive tillagt saldo på en medarbejder, findes der forskellige variable lønarter til dette formål. De beregnede beløb tillægges direkte Fritvalgs Lønkontoen.

 

 • Variabel 4410 – Feriefri til fritvalgskonto

Til timelønnede medarbejdere: bruges med timer i input, som så ganges med den sats, lønart 1100 anvender. Det er muligt at nedskrive den saldo, der eventuelt er på feriefri, ved i feltet:

 

 • Feriefridage nedskriv – at angive antal dage
 • Feriefritimer nedskriv – at angive antal timer
 • Feriefrisaldo beløb nedskriv – at angive beløb.

Eksempel

Medarbejder har 9 måneders anciennitet i virksomheden og skal have opskrevet sin Fritvalgs Lønkonto. Der angives 10 timer, hvor timelønnen er 100 kr. I nævnte tilfælde vil opsparingen blive opskrevet med 10 x 100 kr. = kr. 1.000,-.

 

Hvis de 10 timer og kr. 1.000,- samtidig skal nedskrive den eksisterende Feriefrisaldo, angives '10' i feltet 'Feriefritimer nedskriv' og '1.000,-' i feltet 'Feriefrisaldo beløb nedskriv'.

 

 • Variabel 4412 – Feriefri til fritvalgskonto

bruges med input i timer x sats.

Det er samtidig muligt at nedskrive den saldo, der evt. er på feriefri, ved at angive:

 

 • Feriefridage nedskriv – at angive antal dage
 • Feriefritimer nedskriv – at angive antal timer
 • Feriefrisaldo beløb nedskriv – at angive beløb.

Eksempel

Medarbejder har 9 måneders anciennitet i virksomheden og skal have opskrevet sin Fritvalgs Lønkonto med 5 timer á 200 kr. i timen. I nævnte tilfælde vil opsparingen blive opskrevet med 5 x 200 kr. = kr. 1.000,-.

 

Hvis de 5 timer og kr. 1.000,- samtidig skal nedskrive den eksisterende Feriefrisaldo, angives '10' i feltet 'Feriefritimer nedskriv' og '1000' i feltet 'Feriefrisaldo beløb nedskriv'.

                     

 • Varibael 4415 – Fritvalgskonto opsparing

bruges med beløb i input. Opsparingen opskrives med det beløb der angives på lønarten.

 

 • Variabel 4425 – SH-saldo til fritvalgskonto

bruges til at flytte saldo fra tidligere SH-opsparing til Fritvalgs Lønkonto.

Husk at der på stillingskategorien skal sættes slutdato på lønart 4500 – SH opsparing.

 

 • Variabel 4390 – Fritvalgskonto ændringer

lønarten er negativ og brugers til at reducere Fritvalgs Lønkonto med timer * sats, ved f.eks. ferie, orlov, sygdom eller lign.  

 

13.      Visning af saldi på rapport

Opsparingen pr. medarbejder vises på rapporten Medarbejder til gode (år til dato), samt i bunden af lønsedlen.

 

Saldo på Fritvalgs Lønkonto kan ikke blive negativ på medarbejder, ved udbetaling af beløb. Dog er der den undtagelse, at hvis medarbejder har valgt at benytte sig af AM-pensionsberegning (lønart 5990, 5991 og 6009), så kan saldo blive negativ eller ved udbetaling på lønart 4484.

 

Eksempel 1

Medarbejder har kr. 1.000,- i saldo, og får udbetalt kr. 5.000,- via lønart 4485. På lønseddel vil der blive udbetalt kr. 5.000,-, men trukket kr. 4.000,- tilbage, således at kr. 1.000,- vil blive udbetalt. Saldo vil herefter være kr. 0,-.

 

Eksempel 2

Medarbejder har kr. 1.000,- i saldo, og får udbetalt kr. 1.000,- via lønart 4485. Derudover har medarbejder AM-pensionslønart 5991 med kr. 200,-. På lønseddel vil der blive udbetalt kr. 1.000,-og samtidig beregnet kr. 200,- i AM-pension. Saldo vil herefter være negativ med kr. 200,-.

 

14.     

Fritvalg lokal

For virksomheder der har en procentsats, som er højere end den generelle sats, håndteres opsparing, løbende beskatning og afregning af 'Fritvalg lokal' i en separat opsparing, som kører sideløbende med den almindelige Fritvalgs Lønkonto.

 

Saldi ses i saldofelt i bunden af lønseddel (dvs. findes ikke på en rapport) og vises kun på lønseddeltype 12.

 

15.      Oprettelse af Fritvalg lokal

For de grupper af medarbejdere, der er omfattet af Fritvalg lokal, hvor opsparingen skal beskattes og hensættes løbende, skal der på den pågældende stillingskategori tilknyttes

 

 • Stillingskategorilønart 4582 – Fritvalg lokal opsparing

Skal Fritvalg lokal gælde for udvalgte medarbejdere, og ikke hele stillingskategorien, anvendes på de pågældende medarbejdere 

 

 • Fast Lønart 4581 – Fritvalg lokal opsparing

 

16.      Fritvalg lokal – oprettelse af satser

Ved hver lønkørsel beregner systemet en procentdel af medarbejderens ferieberettigede løn. Procenten beregnes med de værdier, der er angivet i følgende resultattabeller:

 

 • Resultattabel: 4406 – Fritvalg lokalaft. firma pct.

bruges til ekstra firmaandel 

 

17.      Fritvalgs Lønkonto – opsparing tillægges pensionsgrundlag

Opsparingen til Fritvalg lokal kan tillægges pensionsgrundlaget. Det gøres ved at oprette følgende resultattabel, som er den samme, som bruges til Fritvalgs Lønkonto:

 

 • 4490 – Fritvalgskonto pct. Pension
 

bruges til at angive, hvilket pensionsgrundlag opsparingen fra resultattabel 4401 skal tillægges. Værdi for pensionsgrundlag er:

 

Pensionsgrundlag 1 = 1,00

Pensionsgrundlag 2 = 2,00

Pensionsgrundlag 3 = 3,00

Pensionsgrundlag 4 = 4,00

Pensionsgrundlag 5 = 5,00

Pensionsgrundlag 6 = 6,00

 

Eksempel

Medarbejder har lønart 6000 som pensionslønart. I henhold til lønartskatalog er pensionsgrundlaget B, hvilket betyder, at værdien i resultattabel '4490' skal være 2,00.

 

18.      Fritvalg lokal – opsparing overføres til AM-pension

Medarbejderen kan vælge at bruge en del af sin Fritvalg lokal opsparing til Arbejdsmarkeds-pension (såfremt medarbejderen i forvejen er omfattet af arbejdsmarkedspension). Det kan ske som et fast eller variabelt beløb, eller som en fast procent

 

 • 6029 – Fritvalg lokal-AM-pension %

bruges til at angive en fast procentsats, til beregning af pension, udover medarbejderens obligatoriske procentdel.

 

19.      Fritvalg lokal – Udbetaling

Medarbejderen kan vælge at få beløbet udbetalt via lønnen.

 

 • Variabel lønart 4585 – Fritvalg lokal udbetaling
  beskatter og udbetaler det beløb, som angives i input

 

 • Fast lønart 4587 - Fritvalg lokal udbetaling

Tømmer saldoen

 

 • Stillingskategori lønart 4588 - Fritvalg lokal udbetaling

Tømmer saldoen

På kørselsselektionen for den pågældende kørsel, skal ’Ikrafttrædelseskode’ ’L’ være oprettet.

 

Kan bruges, hvis man f.eks. skal have udbetalt saldo et par gange om året.

 

 • Stillingskategori lønart 4589 - Fritvalg lokal udbetaling

Tømmer saldoen

Kan bruges, hvis man skal have tømt saldoen i hver lønkørsel

 

Medarbejderen, med opsparing der beskattes og hensættes løbende, kan vælge at få nettobeløbet udbetalt via lønnen.

 

 • Variabel lønart 9185 - Fritvalg lokal udbetaling NET.

Udbetaler det nettobeløb, som angives i input

 

 • Fast lønat 9187 - Fritvalg lokal udbetaling NET.

Tømmer nettosaldoen

 

 • Stillingskategori lønart 9188 - Fritvalg lokal udbetaling NET.

Tømmer nettosaldoen

På kørselsselektionen for den pågældende kørsel, skal ’Ikrafttrædelseskode’ ’L’ være oprettet.

 

Kan bruges, hvis man f.eks. skal have udbetalt saldo et par gange om året.

 

 • Stillingskategori lønart 9189 - Fritvalg lokal udbetaling NET.

Tømmer saldoen
Kan bruges, hvis man skal have tømt nettosaldoen i hver lønkørsel

 

20.      Fritvalg lokal – Regulering af saldi

Mangler der at blive tillagt saldoen på en medarbejder, kan beløbet lægges ind på følgende lønart.

                     

 • 4580 – Fritvalg lokal +/-

bruges med beløb i input. Opsparingen opskrives med det beløb der angives på lønarten.

21.Diverse opsætninge

Opsætning af resultattabel:

 1. Vælg Opsætning, Resultattabel
 2. Angiv resultattabellen, klik på Find
 3. Klik på Ny periode
 4. Udfyld feltet ’Gyldighed’
 5. Klik på OK
 6. I højremenuen vælges Resultattrin
 7. Dobbeltklik på løngruppen
 8. Indtast procentsats for aflønningsformen
 9. Klik på OK

Oprettelse af Faste Lønoplysninger

 1. Vælg Medarbejder, Faste lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Angiv ’Lønart’
 4. Angiv ’Periode’ dato
 5. Klik på OK

Oprettelse af Stillingskategorilønarter

 1. Vælg Opsætning, Stillingskategori
 2. Angiv Stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges Lønoplysninger
 5. Klik på Ny
 6. Angiv ’Lønart’
 7. Angiv ’Periode’ dato
 8. Klik på OK

Oprettelse af Personlige satser

 1. Vælg Medarbejder, Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges Personlig satser
 3. Klik på Ny
 4. Opret 9910 i feltet ’Lønart
 5. Angiv ’Antal dage/feriefri’ og ’Periode’ dato
 6. Klik på OK

Oprettelse af variable lønoplysninger

 1. Vælg Medarbejder, Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Angiv ’Periode’ dato
 4. Angiv ’Medarbejder’
 5. Angiv ’Lønart’
 6. Klik på OK

Opsætning af bogføring

Husk opsætning af bogføring i din kontoplan.

Fremhævet tråd