Mine produkter
Hjælp

Gennemsnitsberegning timeløn

10-09-2019 13:03 (Senest opdateret 28-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 2205 Visninger
Pdf vejledning

Beregning af gennemsnitlig timeløn 

Timelønnede

 

Ved oprettelse af beløb i følgende lønarter: 

1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1104, 1105, 1106, 1107, 1110, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1250, 1251, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274 

 

og ved oprettelse af timer i følgende lønarter: 

1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1105, 1106, 1107, 1110, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1210, 1215 

 

beregnes en gennemsnitlig timeløn, ud fra beløb og timer på ovenstående lønarter, ved brug af følgende lønarter: 

 

 • 1205 Kørepenge/Timeløn 75 % 
 • 1320 Overarbejde alm. timeløn 
 • 1385 Overtidstillæg individuel procent 
 • 1386 Overtidstillæg individuel procent 
 • 1410 Afspadsering udbetalt 
 • 1415 Afspadsering udb. Saldo 
 • 1420 Afspadsering udb. Saldo fratrådt 

 

og følgende fraværslønarter: 

 

 • 3823 Afholdte feriefritimer 
 • 3870 Sygeløn timer ift. lønanc.
 • 3890 Sygeløn timeløn 
 • 3989 Barn syg 
 • 3990 Sygeløn timeløn 
 • 3964 Dagpenge timeløn ANC. 

 

Gennemsnittet beregnes ved at beløbet fra ovennævnte lønarter divideres med antal timer fra ovennævnte lønarter. 

Hvis der endnu ikke er udbetalt timeløn, vil systemet anvende timelønnen fra personlige satser, lønart 9905 personlig timeløn eller resultattabel 1100.    

Skal der ikke anvendes en gennemsnits timeløn oprettes resultattabel TILØN med værdien ’1’ for de løngrupper der ikke benytter gennemsnitssats.

 

Dog vil lønart 1385+1386 altid have en gennemsnitberegning

 

Bemærk: Resultattabel TILØN med værdien ’1’ kun virker, hvis der er oprettet sats enten på personliglig sats lønart 9905 eller resultattabellerne 1100 og 1105.

Timelønnede med timeløn sats fra personlig sats lønart 9905, 9906 eller resultattabel 1100, samt beløb fra følgende lønarter:

1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1104,1105,1106,1107,1108,1110,1111,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1121,1122,1210,1211,1213,1214,1215,1250,1251,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,3738,3739,11109,11121,12010,12110,41003,41275,41276,41277,41278,41279,41280,41281,41282,41283,41284,41285,41286,41287,41288,41289,41290,41291,41292,41293,41294,41295,41296,41297,41298,42100,42105,42109,42200,42205,42209,43000,43001,43003,43005,43006,43009,43010,43011,43012,43081,43082,43100,43105,43106,43109,43110,43111,43112,43121,43123,43181,43182,43200,43203,43205,43206,43209,43210,43211,43212,43223,43281,43282,43300,43305,43306,43309,43310,43311,43312,43323,43381,43382,43400,43405,43406,43409,43423,43481,43482,43500,43503,43505,43506,43509,43510,43511,43512,43523,43581,43582,43600,43603,43605,43606,43609,43611,43623,43681,43682,43700,43705,43706,43709,43711,43723,43800,43805,43806,43809,43811,43823,44000,44005,44006,44009,44010,44011,44012,44023,44081,44082,44100,44103,44105,44106,44109,44110,44111,44112,44123,44181,44182,44200,44203,44205,44206,44209,44210,44223,44224,44281,44282,44300,44301,44303,44305,44306,44309,44310,44311,44312,44381,44382,44400,44401,44403,44405,44406,44409,44410,44411,44412,44481,44482

 

Divideres med medarbejderens præsterede timer fra disse lønart:

890,891,895,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1105,1106,1107,1108,1110,1111,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1121,1210,1215,1282,3738,3739,12010,12110,41003,42100,42109,42200,42209,43000,43001,43003,43005,43006,43009,43010,43100,43105,43106,43109,43110,43200,43203,43205,43206,43209,43210,43300,43305,43306,43309,43310,43400,43405,43406,43409,43500,43503,43505,43506,43509,43510,43600,43603,43605,43606,43609,43700,43705,43706,43709,43800,43805,43806,43809,44000,44005,44006,44009,44010,44100,44103,44105,44106,44109,44110,44200,44203,44205,44206,44209,44210,44300,44301,44303,44305,44306,44309,44310,44400,44401,44403,44405,44406,44409,44410

 

Resultattabel ’TILØN’ kan oprettes med værdien 2, for relevante løngrupper.

Månedslønnede 

Månedsløn fra personlig sats lønart 9900, samt beløb fra følgende lønarter:

1010, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568

 

Divideres med medarbejderens normtid = timeløn 

 

Resultattabel MDLØN oprettes med værdien ’1’ for relevante løngrupper.

 

Månedsløn fra personlig sats lønart 9900, samt beløb fra følgende lønarter:

1520,1522,1524,1526,1528,1530,1532,1534,1550,1552,1554,1556,1558,1560,1562,1564,1566,1568,1060,1065,1066,1067,1068,1069, 1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668

 

Divideres med medarbejderens normtid = timeløn

 

Resultattabel MDLØN oprettes med værdien ’4’ for relevante løngrupper.

 

Månedsløn fra personlig sats lønart 9900 eller resultattabel RTLØN1, RTLØN2 samt faste løndele som brugertilpasset i samarbejde med en konsulent fra Visma, kontakt Visma.

 

Lønarterne divideres med medarbejderens normtid for at få timelønnen

 

Resultattabel MDLØN oprettes med værdien ’5’ for relevante løngrupper.

 

Resultatet er den timesats, der anvendes ved udbetaling af variable lønarter:

 

 • 1300 – Overarbejde almindelig timeløn 
 • 1301 – Overarbejde 50% 
 • 1302 – Overarbejde 100% 
 • 1306 – Overarbejde 50% funktionær 
 • 1307 – Overarbejde 100% funktionær 
 • 1380 – Overtidstillæg pct.1 
 • 1381 – Overtidstillæg pct. 2 
 • 1443 – Tilkald 
 • 1444 – Tilkald  
 • 1700 – Overarbejde almindelig timeløn
 • 1710 – Overtidstillæg pct. 1 
 • 1711 – Overtidstillæg pct. 2 
 • 1715 – Overtidstillæg pct. 3
 • 1410 – Afspadsering udbetalt 
 • 1415 – Afspadsering udb saldo 
 • 1420 – Afspadsering udb saldo fratræd 
 • 1589 – Fri egen regning 
 • 4015 – Ferie fravær timer 
 • 4060 – Træk for ferie i lønnen (fraværslønart 4001) 
 • 4297 – Udb. ikke overført ferie

Månedslønnede – personlig sats lønart 9900+9901  

Gennemsnits timelønnen beregnes ud fra følgende lønarter

9900 og 9901

 

Divideres med medarbejderens normtid = timeløn

 

Resultattabel MDLØN oprettes med værdien ’3’ for relevante løngrupper.

 

Resultatet er den timesats, der anvendes ved udbetaling af variable lønarter:

 

 • 1300 – Overarbejde almindelig timeløn 
 • 1301 – Overarbejde 50% 
 • 1302 – Overarbejde 100% 
 • 1306 – Overarbejde 50% funktionær 
 • 1307 – Overarbejde 100% funktionær 
 • 1380 – Overtidstillæg pct.1 
 • 1381 – Overtidstillæg pct. 2 
 • 1443 – Tilkald 
 • 1444 – Tilkald  
 • 1700 – Overarbejde almindelig timeløn
 • 1710 – Overtidstillæg pct. 1 
 • 1711 – Overtidstillæg pct. 2 
 • 1715 – Overtidstillæg pct. 3
 • 1410 – Afspadsering udbetalt 
 • 1415 – Afspadsering udb saldo 
 • 1420 – Afspadsering udb saldo fratræd 
 • 1589 – Fri egen regning 
 • 4015 – Ferie fravær timer 
 • 4060 – Træk for ferie i lønnen (fraværslønart 4001) 
 • 4297 – Udb. ikke overført ferie

Månedslønnede – Anden normtid 

Såfremt timeløn til udbetaling af overarbejde skal beregnes ud fra en anden arbejdstid, end den overenskomstnormtid, der er angivet på ansættelsesforholdet, oprettes normtiden på resultattabel 

 

 • NTID 

 

Eksempel: Det kan bl.a. være aktuelt for ansatte, der har betalt frokostpause. 

 

Der er på medarbejderen registeret 160,33 timer som overenskomstens normtid, men en timeløn ønskes beregnet ud fra 150,00 timer, da frokostpausen ikke skal indgå i timelønsberegningen. 

 

For at timelønnen kan beregnes med en afvigende overenskomsttid oprettes værdien 2 på resultattabel 

 

 • MDLØN 

 

Timelønnen beregnes herefter på følgende måde: 

 

Månedslønnen (lønart 9900) / overenskomsttid fra ansættelsesforholdet 

+ lønarterne 1010, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568 / medarbejderens normtid 

+ lønarterne 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 * (medarbejdernormtid /overenskomstnormtid)*overenskomstnormtid 

 

De tre beløb lægges sammen, og værdien heraf ganges med overenskomstens normtid, og ganges med normtiden fra NTID. 

 

Resultatet er den timesats, der anvendes ved udbetaling af variable lønarter:

 

 • 1300 – Overarbejde almindelig timeløn 
 • 1301 – Overarbejde 50% 
 • 1302 – Overarbejde 100% 
 • 1306 – Overarbejde 50% funktionær 
 • 1307 – Overarbejde 100% funktionær 
 • 1380 – Overtidstillæg pct.1 
 • 1381 – Overtidstillæg pct. 2 
 • 1443 – Tilkald 
 • 1444 – Tilkald  
 • 1700 – Overarbejde almindelig timeløn
 • 1710 – Overtidstillæg pct. 1 
 • 1711 – Overtidstillæg pct. 2 
 • 1715 – Overtidstillæg pct. 3
 • 1410 – Afspadsering udbetalt 
 • 1415 – Afspadsering udb saldo 
 • 1420 – Afspadsering udb saldo fratræd 
 • 1589 – Fri egen regning 
 • 4015 – Ferie fravær timer 
 • 4060 – Træk for ferie i lønnen (fraværslønart 4001) 
 • 4297 – Udb. ikke overført ferie
Bidragydere
Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.