annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Guide til årsskiftet 2018/2019 i Visma Løn

05-12-2017 21:03 (Senest opdateret 02-01-2019)
 • 0 Svar
 • 3 ros
 • 2192 Visninger

1. Tidsfrister

Udbetaling med dispositionsdato i 2018 vedrører indkomståret 2018. Seneste dispositionsdato er den 28. december 2018.

 

1.1Godkendelse af lønkørsel 

Alle lønkørsler skal være godkendt senest den 27. december 2018 kl. 10.59 (Ved NemKonto kl. 7.59)

 

2. Sidste lønkørsel i 2018

2.1Standard

Følgende kørselsordrer og -selektioner er oprettet som standard med lønkørselstype SIA samt ikrafttrædelseskode S for sidste lønkørsel i året.

 • Kørsel 11811- selektion 2, Forudløn
 • Kørsel 11812- selektion 1, Bagudløn og selektion 3, Timeløn
 • Kørsel 21850– 14-dagsløn lige uger
 • Kørsel 41849– 14-dagsløn ulige uger

2.2. Supplerende lønkørsel

Får du brug for at oprette en supplerende lønkørsel, kan du kopiere den sidste anvendte standard lønkørsel. Husk at oprette ikrafttrædelseskoder og dispositionsdato.

 

Læs mere i vejledningen ’Lønkørsel i Visma Løn’, som du finder her i Visma Løn Community.

 

3. Huskeliste til sidste lønkørsel

3.1. Udbetaling af opsparede saldi

Ønsker du at udbetale opsparede beløb, kan du bruge følgende lønarter, der tømmer saldoen:

 • Feriefridage/-timer
  • Lønart 3830 udbetaler feriefridage
  • Lønart 3832 udbetaler feriefritimer
 • Søgne- og helligdage (SH)
  • Lønart 4540 udbetaler SH-restsaldo (hvis saldoen er negativ trækkes beløbet)
  • Lønart 4541 udbetaler SH-restsaldo (trækker ikke i løn)
 • Afspadsering og Fritvalg
  • Lønart 1415 udbetaler saldo Afspadsering
  • Lønart 4440 udbetaler saldo Fritvalg

Ovennævnte lønarter kan registreres under fællesregistrering. Dog medtages fratrådte medarbejdere ikke.

 

3.2. Søgne- og helligdagsopsparing (SH)

En evt. SH saldo kan enten udbetales, overføres til FerieKonto eller til Feriekort. Saldoen kan også overføres til næste år, dette gøres i januar lønkørslen.

 

Nedenstående lønarter kan anvendes

 • Lønart 8790: SH overført til FerieKonto.
 • Lønart 8791: SH overført til Feriekort.
 • Lønart 8792: SH afregnes til Horesta 
  – Bemærk: indberetningen sker automatisk, men du skal afregne beløbet manuelt via indbetalingskortet fra Horesta.
 • Lønart 4555 (variabel) eller 4556 (stillingskategori): Beskatter årets SH opsparing og overfører nettobeløbet til næste år.
  • Lønart 4565 bruges til udbetaling af netto-SH der er beskattet via 4555/4556

Anvender du ikke en af ovennævnte lønarter, bliver SH saldoen ikke behandlet eller overført.

 

3.3. Overførsel af opsparede saldi til pension

Ønsker du at overføre opsparede saldi til pension kan disse lønarter benyttes:

 • Lønart 4570 SH opsparing til AM-pension - beløb
 • Lønart 5991 Fritvalgskonto til AM-pension - beløb
 • Lønart 6471 Fritvalgskonto til Ordinær pension - tømmer saldo
 • Lønart 6476 Fritvalgskonto til Pension pengeinstitut - tømmer saldo

3.3.1. Ekstra indbetaling til pension

Nogle medarbejdere ønsker at foretage en ekstra indbetaling til pension i årets sidste løn. Der findes følgende 2 variable lønarter, som kan benyttes:

 • Lønart 6465 Pension beløb (orlov/forhøjet)
 • Lønart 6455 AM-pension beløb (orlov/forhøjet)

3.4. Ændring af afregningsdato for forudlønnede

Pensioner der afregnes sammen med nettoløn i 2018, kan flytte afregningen af pension til 2019. Det gælder KUN overførsler via Nets. Kontakt Visma, hvis du ønsker ændring af denne opsætning.

 

I kan se hvordan denne afregning er sat op:

 1. Vælg menupunkterne Opsætning og Afregningstype
 2. Indtast afregningstype
 3. Klik på "FIND"-knappen
  Guide til aarsskiftet_screen.png

3.5. Fratrædelse af forudlønnede medarbejdere

Fratrædelse af forudlønnede medarbejdere skal enten ske i lønkørsel 11811, en supplerende lønkørsel til kørsel 11811 eller i 13. lønkørsel 11813.

  

3.6. Skift mellem Feriekort og FerieKonto

Skal du ændre afregning fra Feriekort til FerieKonto skal det gøres pr. 1. januar. Skifter en eller flere medarbejdere fra at opspare feriepenge hos FerieKonto til Feriekort eller omvendt, skal medarbejderen flyttes over i en ny stillingkategori.

  

 

4. 13. Lønkørsel 11813 

Afvikling af lønkørsel 11813, skal KUN køres hvis:

 • Du mangler at registrere variabel løn, fravær eller efterreguleringer
 • Du mangler at fratræde en forudlønnet medarbejder 

Vær opmærksom på, at efter lønkørsel 11813 er kørt, kan der ikke køres flere lønkørsler for 2018, heller ikke supplerende lønkørsler.

4.2. Opsætning af kørselsselektioner på lønkørsel 11813

Lønkørsel 11813 indeholder aflønningsform/ kørselsselektion for bagudlønnede, forudlønnede, timelønnede og 14- dageslønnede. Aflønningsformer/ kørselsselektioner, der ikke har været anvendt i løbet af året SKAL slettes, ellers kan kørslen ikke afvikles.

 

5. Afstemning efter årets sidste lønkørsel

5.1. Afstemning eIndkomst

Hent rapporten Afstemningsliste eIndkomst (år til dato). Rapporten indeholder beløb, som er forsøgt indberettet til eIndkomst i det kalenderår rapporten er bestilt for.

 

5.2. Kvitteringsliste eIndkomst 

Efter hver lønkørsel modtager du en kvitteringsliste fra eIndkomst.

 1. Vælg "Rapporter" og "Vis job"
 2. Indtast en dato
 3. Klik på "FIND"
 4. Rapporten eIndkomst kvittering liste kommer omkring kl. 20.
 5. Markér rapporten
 6. Klik på "Hent aktuel"

Du kan bestille en eIndkomst kvitteringsliste år til dato via Community supportmenuen til højre under "Bestil hjælp til opgaver". Den bestilles pr. arbejdsgiver.

 

Faktureres efter gældende prisliste.

 

6.   Husk primo 2019

Efterregulering for 2018

Det er muligt at foretage efterreguleringer for 2018 i januar 2019 og få disse efterreguleringer lønbehandlet og indberettet til eIndkomst i januar 2019. Det skal ske i lønsystemet, så det senest lønbehandles 31. januar 2019.

 

OBS: Hvis du efter januarkørslen, men stadig i januar måned, foretager en efterregulering for 2018, som først lønbehandles i februar, kan vi ikke garantere, at det indberettes korrekt til eIndkomst. 

Fraværsstatistik

Fraværsstatistik indberettes under ’Lønadministration’ og har frist i februar 2019 til DA og DS.

 

 1. Vælg Lønadministration, Overførsel og Fraværsstatistik
 2. Angiv ’Modtager’, ’År’
 3. I feltet ’Dan rapport’ vælg Ja
 4. Klik på OK

Årsstatistik

Årsstatistik indberettes automatisk, når du på Arbejdsgiver er tilmeldt enten serviceydelse 10 (Indberetning til DS) eller 16 (DA Statistik). Indberetning af årsstatistik foretages i januar 2019 til DA og DS.

 

Overførsel af saldi

Feriedage og ferietimer overføres automatisk til nyt kalenderår.

 

Følgende saldi kan overføres til nyt år ved brug af lønarterne:

 

 • Feriefridage – lønart 310
 • Feriefritimer – lønart 311
 • Feriefribeløb – lønart 312
 • Afspadseringstimer – lønart 313
 • Omsorgsdage – lønart 314
 • Omsorgstimer – lønart 315
 • Aftalefridage – lønart 316
 • Aftalefritimer – lønart 317
 • Fritvalgskonto – lønart 402
 • Søgne- Helligdag (SH) – lønart 450

 

Husk kun at overføre saldi én gang.

Hvis du skal overføre på alle medarbejdere eller bestemte medarbejdergrupper, kan du med fordel gøre det ved hjælp af ’Fællesregistrering’. Bemærk dog at fratrådte ikke tages med i fællesregistrering.

 

 1. Vælg menupunkterne Medarbejder, Fællesregistrering og Variable lønoplysninger
 2. Klik på NY
 3. Udfyld formular
 4. Når du har udfyldt formularen med relevante oplysninger, Klik på

Har du beskattet og overført SH saldi til 2019 udbetales netto SH med variabel lønart:

 

 • Lønart 4565 – Netto SH fra sidste år

 

Vigtigt: det er ikke muligt at udbetale og overføre opsparede saldi i samme lønkørsel.

 

Tilskrivning af feriefridage/-timer

 

Tilskrivning af feriefri der følger kalenderåret skal ske på følgende lønarter

 

 • Lønart 3800 – Feriefridage
 • Lønart 3801 – Feriefritimer

 

Lønarterne kan registreres via ’Fællesregistrering’/’Variable lønoplysninger’

 

Markering til eIndkomst

Har du medarbejdere med særlig markering til eIndkomst, bør du tjekke medarbejderne inden første lønkørsel:

 

 1. Vælg menupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. Indtast et medarbejder nummer
 3. Klik på FIND
 4. I højremenuen vælger du ’Felter (eIndkomst)’
 5. Kontroller datointerval for feltmarkering
 6. Kontroller at felter med beløb indberettes med det korrekte beløb. Eller
 7. Klik på NY
 8. Opret den markering, der skal gælde i det nye år.

 

Læs mere i vejledningen ’eSkattekort og eIndkomst i Visma Løn’

Skattekort for 2019

Skattekort for indkomståret 2019 indlæses 10. - 11. november 2018.

 

Rapporten Kvitt. på indlæste eSkattekort kan du udskrive for at se, hvilke medarbejdere der er modtaget eSkattekort på.

 

For at sikre, at eSkattekort er modtaget på alle dine medarbejdere, kan du køre rapporten Medarbejdere uden eSkattekort på den første kørselsordre i 2019.

 

Har du medarbejdere, der ønsker at forhøje deres trækprocent, så skal du gøre følgende:

 

 1. Vælg Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger
 2. Indtast et medarbejder nummer
 3. Klik på FIND
 4. I højremenuen vælger du ’Skattekort’
 5. Dobbeltklik på det aktive eSkattekort
 6. Klik på KOPIER
 7. Angiv Startdato
 8. Angiv procent i feltet ’Ekstra trækpct’.
 9. Klik på OK

 

I feltet 'Trækpct.' vil du nu se den oprindelige trækprocent fra SKAT, og i feltet 'Ekstra Trækprocent' vil den ekstra trækprocent blive vist. På lønsedlen vises en samlet trækprocent.

 

En forhøjet trækprocent gælder automatisk i hele skatteåret, og bliver overført hvis der i løbet af året modtages et nyt eSkattekort.

Bidragydere
Fremhævet tråd