annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

(updated by Helle Valso VISMA ‎19-11-2019 10:03 )
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 5466 Visninger

Vejledning til eSkattekort og eindkomst

 

 • eSkattekort

Arbejdsgiver skal via Visma Løn rekvirere et eSkattekort pr. medarbejder, så vil der automatisk komme opdateringer på eSkattekort. Efter hver lønkørsel blive der foretaget en indberetning til eIndkomst. Abonnementet er en forudsætning for, at du kan indberette til eIndkomst.

 

SKAT fremsender kun ET skattekort pr. ansat med samme CVR-/SE-nr. Det betyder, at du skal huske at fratræde en lønmodtager, når vedkommende ikke længere er ansat. 

 

Har du lønmodtagere, med flere lønnumre på samme CVR-nummer, skal du rekvirere eSkattekort på ét lønnummer, de øvrige skal oprettes og vedligeholdes manuelt. Såfremt du fratræder den medarbejder, der er abonnement på (rekvireret eSkattekort), skal du genrekvirere et eSkattekort på et af de øvrige lønnumre.

 

Har en medarbejder bijob i en anden virksomhed, er det vigtigt at vide i hvilken virksomhed, hovedkortet skal anvendes.

 

Hver morgen vil der automatisk komme eSkattekort på de lønmodtagere, der har foretaget en ændring i deres forskudsregistrering, og ændringen udsendes automatisk til de virksomheder, som har abonnement. eSkattekort vil også i tidsrummet kl. 6.30 til kl. 19.30 blive rekvireret én gang i time ca. kl. xx.30.

 

Ved modtagelse af autokort fra SKAT vil Visma Løn anvende den startdato, som SKAT sender til os.

Hvis startdatoen ligger i en lønperiode, som er lønbehandlet, vil der blive sat efterregulerings flag. Modtager Visma et autokort imens en lønkørsel eller efterregulering er startet, vil vi gemme startdatoen til lønkørslen/efterreguleringen er tilbageført eller godkendt.

Det betyder, at hvis startdatoen fra SKAT er den 5. i måneden, vil vi sætte efterregulerings flaget med den dato. Efterreguleringen kan ikke køre midt i måneden, og vil derfor efterregulere for hele lønperioden.

 

Vi har ikke ændret i reglerne for genrekvirering af skattekort, her bliver startdatoen stadig rykket frem, hvis lønperioden er behandlet/kørt.

 

Har du lønmodtagere, der anvender 'Frikort', vil SKAT automatisk sende opdateringer 2 gange ugentlig, hvis frikortet er blevet nedskrevet hos dig eller en anden arbejdsgiver. SKAT opdaterer efter hvad der bliver indberettet til eIndkomst. 

Har lønmodtageren et 'Frikort', og du rekvirerer et 'Hovedkort/Bikort', vil SKAT altid sende Visma Løn et 'Frikort'. 

Det samme gør sig gældende, hvis en lønmodtager har et 'Bruttokort', og du rekvirerer et 'Hovedkort/Bikort', i hvilket tilfælde SKAT også altid vil sende dig et bruttokort.

 

På 'Medarbejder/medarbejder stamopl.' kan du se status på rekvireringen af eSkattekortet.

 

Det eSkattekort, der vil blive anvendt i forbindelse med lønkørslen, er det eSkattekort, der er gyldigt på udbetalingstidspunktet.

 

eSkattekort kan ikke indlæses i Visma Løn, hvis en lønkørsel er i gang. Kommer der nye eSkattekort mens en lønkørsel er i gang – uanset om den er godkendt eller ej – så vil eSkattekortet først blive opdateret efterfølgende.

 

 

 • Medarbejder stamoplysninger

Når du opretter en ny medarbejder under ’Medarbejder/Medarbejder stamoplysninger', skal du angive hvilket eSkattekort, du ønsker at rekvirere på lønmodtageren, og fra hvilken dato, det skal anvendes. 

 

 • 'Rekvisition Type' – Her angiver du, om du vil rekvirere et Hovedkort, Bikort eller Ingen rekvisition. 'Ingen rekvisition' må kun anvendes, hvis CPR-nr. i forvejen findes på kundeforholdet eller hvis CPR-nr. er konstrueret og med f.eks. '9991' eller '9992' som de sidste 4 cifre.

 

 • 'Startdato' – Her angiver du den dato for eSkattekort, du skal starte med at trække A-skat. Startdatoen må kun være 28 dage ældre end dags dato.

 

Når du gemmer medarbejder stamoplysninger, er der tegnet abonnement på lønmodtageren. 

 

 

 • Genrekvirer eSkattekort

Du skal genbestille eSkattekort, såfremt:

 

 • Du ønsker at genansætte en medarbejder
 • Du ønsker at ændre abonnement fra f.eks. bikort til hovedkort
 • Hvis der er valgt 'ingen rekvisition' i forbindelse med oprettelsen
 • Hvis abonnementet skal flyttes til nyt lønnummer på samme CVR-nummer
 • Hvis eSkattekortet har fejlet ved første rekvisition
 • Hvis abonnementet er tabt i forbindelse med manuelle ændringer

 

Sådan genrekvirerer du et eSkattekort:

 

 1. Klik på Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger
 2. Vælg Genrekvirer eSkattekort i (højremenuen)
 3. Udfyld 'Type' med Hoved- eller Bikort og angiv ’Startdato’ for, hvornår eSkattekortet skal gælde (Husk at tjekke, at datoen er rigtig)
 4. Klik på OK. 

 

Skal du genrekvirere på mange medarbejdere, kan det også gøres via decentral registrering på formatet MLE-65-GREK.

 

 

 • Forhøjelse af lønmodtagerens trækprocent

Nogle lønmodtagere ønsker, at der bliver trukket mere i A-skat end det, der er anført på deres eSkattekort. På ’Skattekort’ findes feltet ’Ekstra trækprocent’, når feltet er udfyldt med en trækprocent, vil det forblive uændret resten af året, selvom der måtte komme nye eSkattekort på lønmodtageren. Du kan oprette en ekstra trækprocent på følgende måde:

 1. Klik på Medarbejder og Medarbejder stamoplysninger
 2. Vælg ’Skattekort’ i (højremenuen)
 3. Dobbeltklik på det aktive eSkattekort
 4. Kopier eSkattekort, klik på Kopier
 5. Ret ’Startdatoen’ og udfyld feltet 'Ekstra trækpct.' med den trækprocent, lønmodtageren vil trækkes ekstra for.
 6. Klik på OK.

I feltet 'Trækpct.' vil du nu se den oprindelige trækprocent fra SKAT, og efterfølgende vil den ekstra trækprocent blive vist. På lønsedlen bliver det vist som en samlet trækprocent.

 

 

 • Medarbejder under § 48 E - § 48 F (forskerordningen)

Medarbejdere omfattet af § 48 E-F har mulighed for at anvende en fast trækprocent. 

 

 • Lønart 9919 - Skattekort / § 48E–F

 

Lønarten skal indeholde trækprocenten, som er gældende for medarbejderen: 27 %

 

Husk der skal indberettes yderligere information til SKAT på denne type medarbjeder som er under forskerordning. Det gøres ved at oprette under ’Felter (eIndkomst)’ i højremenuen på ansættelsesforholdet, kode 99-8:

 

 

 • Medarbejder som ikke skal betale A-skat og AM-bidrag

Medarbejdere, hvor du fra Skat har fået brev om at de er fritaget for at betale A-skat og AM-bidrag i Danmark, skal have oprettet følgende for at indberetningen til eIndkomst bliver korrekt.

 • Felter eIndkomst – 99-9 AM-bidragsfri og A-skattefri. Løn i ans. forhold.
 • Personlig lønart 9919 – Skattekort – 0%

 

 1. Klik på Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. Find medarbejder
 3. I højremenuen vælges ’Felter (eIndkomst)’
 4. Klik på Ny
 5. Angiv en dato og ovenstående kode 99-9
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælge Personlig satser
 8. Klik på Ny
 9. Angiv en dato og lønart 9919 = 0%
 10. Klik på OK

 

OBS! Løn under denne indkomsttype kan både indberettes i felt 13 og felt 14. 

Under faste lønoplysninger skal oprettes en lønart, som stopper AM-bidraget og alt efter hvilken type indkomst om det er løn i felt 13 eller felt 14, skal en af følgende lønarter oprettes:

 • 8209 - AM-bidrag stop (jf. ligningslovens §33A, felt 13 og indkomsttype 09)
 • 8210 - AM-bidrag stop (felt 14)

OBS! Kontakt SKAT, hvis du er i tvivl om, hvordan det skal indberette for jeres medarbejdere.

 

 

 • Nyt skatteår

Hvert år sender SKAT nye eSkattekort til de medarbejdere du som arbejdsgiver har tegnet abonnement på. eSkattekortene indlæses automatisk i Visma Løn. Når de nye eSkattekort modtages vil en eventuel ekstra trækprocent blive nulstillet i lønsystemet.  Du skal oprette en eventuel ekstra trækprocent på en medarbejder igen, såfremt medarbejderen ønsker at fortsætte med en forhøjet trækprocent i det nye skatteår.

 

 

 • Sådan kontrollerer du eSkattekort før lønkørsel

For at sikre korrekt lønberegning bør du altid kontrollere at du har modtaget eSkattekort på dine medarbejdere. 

 

 

 • Kvitteringsliste på indlæste eSkattekort 

Med rapporten 'Kvitt. på indlæste eSkattekort' får du dokumenteret de eSkattekort, der er rekvireret og/eller automatisk indlæst i Visma Løn for en angivet periode. 

 

Rapporten kan bestilles for en arbejdsgiver eller et interval af arbejdsgivere, og du kan angive et tidsinterval for modtagne eSkattekort. 

 

Får du meddelelsen ”Intet skattekort” på rapporten, skal medarbejderen henvende sig til SKAT og lade sig forskudsregistrere korrekt. Når det er sket, kan du genrekvirere skattekortet.

 

Af kvitteringslisten vil det fremgå, hvis du har fået bikort på lønmodtagere, hvor du havde forventet hovedkort. Du kan så genrekvirere eSkattekort til de lønmodtagere, der ikke har det rigtige eSkattekort. 

 

 

 • Rapporten Medarbejdere uden eSkattekort

Med rapporten ’Medarbejdere uden eSkattekort’ får du et overblik over medarbejdere, hvor der ikke er modtaget et eSkattekort til den kommende lønkørsel. Rapporten kan trækkes for lønkørsler der ikke er afviklet.

 

 

 • Ophør af arbejdsgiver 

Hvis en arbejdsgiver ophører med at lønbehandle i Visma Løn, skal der sendes en afmelding fra Visma Enterprise til SKAT. 

 

Dette kan kun ske efter forudgående henvendelse til Visma Enterprises kundecenter på telefon 88 97 97 00. 

 

 

 • Ophør af CVR-nummer

Du skal altid kontakte Visma Enterprises kundecenter på telefon 88 97 97 00, hvis du ønsker at ændre CVR-nummeret i lønsystemet på en eksisterende arbejdsgiver. 

 

 

 • eIndkomst

Visma Løn indberetter automatisk til eIndkomst natten efter hver lønkørsel. 

Det anbefales derfor, at du afstemmer oplysninger efter hver lønkørsel. Indbetaling af AM-bidrag og A-skat sker jf. SKATs frister.

 

Ønsker du at læse mere om eIndkomst, kan du hente informationer på SKATs hjemmeside: www.skat.dk/eindkomst.

 

Ved indberetning til eIndkomst indberettes for CPR-nummer og CVR-nummer. Som standard indberettes ved hver lønkørsel pr. medarbejdernummer

 

 • Lønperiode
 • Dispositionsdato på lønnen
 • Forudlønnet eller Bagudlønnet, og evt. særlig indkomsttype (f.eks. kode 99-5: B-indkomst)
 • Evt. landekode og P-nummer
 • Beløb, enheder, krydsmarkeringer og øvrige oplysninger jf. nedenfor

 

Bemærk: Lønperiode hentes fra kørselsselektionen. Hvis der er angivet en alternativ lønperiode i ’Lønseddel periode’, vil denne periode blive indberettet til eIndkomst.

 

 

 • Indberetning af efterregulering

Ved en efterregulering sker der en tilretning af værdier for tidligere perioders lønberegning.

Disse indberettes fra februar 2018 til eIndkomst i den oprindelige periode. Der kan ikke efterreguleres tilbage i tidligere indkomstår, kun indeværende indkomstår.

 

Rettelser til tidligere perioder skal ske via efterreguleringen. Ved efterregulering af flere måneders lønkørsler sker der en rettelse pr. periode.

 

 • Positiv efterregulering
  Her føres beløb og enheder tilbage til tidligere periode, og rettelsen indberettes med aktuel dispositionsdato

 

 • Negativ efterregulering
  Her føres beløb og enheder tilbage til tidligere periode, incl. A-skat og AM-bidrag, og rettelsen indberettes med tidligere dispositionsdato.

 

Bemærk: Ved efterreguleringen indberettes ikke indtægtsarter (felt 68) eller krydsmarkeringer fra Felter eIndkomst. Dvs. at afvikles en hel ny indberetning tilbage i tiden skal man evt. manuelt i eIndkomst og korrigere oplysningerne.

 

 

 • Hvad oplyses til eIndkomst

Rapporten 'Afstemningsliste (eIndkomst)' viser, hvad der bliver indberettet til eIndkomst pr. medarbejder. Følgende indberettes

 

 • Løntimer - Ved løntimer forstås de timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn eller som dækkes af en udbetalt løn, hvor lønnen er omfattet af oplysningspligten efter skattekontrollovens § 7 stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

  For timelønnede er det de timer, der bliver udbetalt løn for, f.eks. lønperiodens normale timetal tillagt eventuelle overarbejdstimer, der udbetales i lønperioden.

  For fastlønnede funktionærer skal der indberettes løntimer i forhold til en månedlig timenorm på 160,33 (svarende til en 37-timers arbejdsuge) plus eventuelle mer- og overarbejdstimer, der udbetales løn for i lønperioden. Der er også tale om løntimer, hvis den ansatte får løn for en periode, hvor den ansatte ikke har udført arbejde. Det kan f.eks. være en periode med afholdelse af optjent ferie, en opsigelsesperiode, hvor den ansatte er fritstillet, eller en periode med barsel, sygdom eller barns første sygedag.

  I Lønartskataloget er der tilføjet en kolonne, der viser hvilke lønarter, der medgår i Løntimer.

 • Beskattede bruttoferiepenge – viser feriepenge for timelønnede og fratrædende funktionærer og indgår i AM-indkomsten eller A-indkomsten, som ikke samtidig udbetales.

 • Beskattet SH-brutto - Skal bruges, når søgnehelligdagsbeløbet indgår i AM-indkomsten eller A-indkomsten, men ikke samtidig udbetales. Dvs. i de tilfælde hvor beløbet bliver beskattet, men ikke samtidig udbetales. Ligesom feriepenge til timelønnede.

 

 • Felt 13 - AM-indkomst, A-indkomst hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag
 • Felt 14 - A-indkomst, A-indkomst hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag
 • Felt 15 - Indeholdt A-skat
 • Felt 16 - Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
 • Felt 19 - Værdi af fri bil til rådighed
 • Felt 20 – Værdi af fri telefon 
 • Felt 21 - Værdi af fri kost og logi
 • Felt 26 – Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og behandling
 • Felt 36 - B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag
 • Felt 38 - B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag
 • Felt 40 - Naturalieydelse fra fonde og foreninger
 • Felt 45 - Sats-type for ATP-bidrag
 • Felt 46 – Samlet ATP-bidrag (Lønmodtagers og arbejdsgivers bidrag, 
 • Felt 48 - Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt skattefri uddannelsesydelse
 • Felt 50 - Værdi af fri helårsbolig
 • Felt 51 - Værdi af fri sommerbolig 
 • Felt 52 - Værdi af fri lystbåd
 • Felt 53 - Værdi af fri medie-/TV-licens
 • Felt 55 – Personalegoder over bagatelgrænsen
 • Felt 56 – Personalegoder uden bagatelgrænse
 • Felt 63 - Frikort offentlig befordring
 • Felt 66 - Ansattes årlige andel vedrørende pc-ordning
 • Felt 68 - Yderligere oplysninger til rubrik 68
 • Felt 69 - Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse
 • Felt 70 - Den del af felt 69, der er indbetalt til pensionsordning
 • Felt 71 - Den del af felt 69, der er værdi af tingsgaver
 • Felt 83 - Sødage
 • Felt 88 - Pension – fritaget for udligningsskat (kun for Finans)
 • Felt 147 - Lønmodtagers pensionsandel
 • Felt 148 - Arbejdsgivers pensionsandelSærlig indberetning – Anvendes til medarbejdere med bopæl i udlandet eller fiktivt cpr.nr. vises i rapporten med krydsmarkering, som oplysning om at adresseoplysninger er indsendt særskilt på medarbejderen. Visma Løn indsender automatisk denne oplysning
 • Nettofp IÅ – Anvendes til indberetning af nettoferiepenge, der skal afregnes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for indeværende år.
 • Feriedage IÅ – Anvendes til feriedage, som skal indberettes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for indeværende år. 
 • Nettofp SÅ – Anvendes til indberetning af nettoferiepenge, der skal afregnes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for sidste år (funktionærer).
 • Feriedage SÅ – Anvendes til feriedage, som skal indberettes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for sidste år (funktionærer). 
 • Nettofp FÅ – Anvendes til indberetning af nettoferiepenge, der skal afregnes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for forrige år (funktionærer).
 • Feriedage FÅ – Anvendes til feriedage, som skal indberettes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for forrige år (funktionærer). 
 • FP udbetaler – CVR.NR. på feriepengeudbetaleren. Nettoferiepenge til FerieKonto indberettes default med FerieKontos CVR.NR. anvendes andre ferieformer opsættes dette på Arbejdsgiver stamopl.,

 

 

 • Produktionsenhedsnummer (Pnr.)

Alle virksomheder i Danmark, som har to eller flere produktionsnumre, skal indberette oplysninger om Produktionsenhed til eIndkomst, hvis der udbetales løn eller anden indkomst.

Produktionsenhedsnummeret er et entydigt identifikationsnummer på 10 karakterer (tal). Nummeret kan ses på CVR's website www.cvr.dk

 

 

 • Produktionsenhedsnummer (Pnr.) på Arbejdsgiver

Arbejdsgivere, som har flere adresser, har også flere produktionsenhedsnumre, udover det ene produktionsenhedsnummer, som tilhører hovedfirmaet. Hovedproduktionsenhedsnummeret lægges ind i feltet ’Pnr’ på Arbejdsgiver stamoplysninger i forbindelse med opstarten på Visma Løn. 

 

 

 • Produktionsenhedsnummer (Pnr.) på Lønmodtagere

Lønmodtagere, der er er ansat på et andet P-nummer, skal have deres eget P-nummer på deres Ansættelsesforhold, det sættes på i feltet ’Afv. pnr’.

 

Har de flere arbejdssteder og P-nummer derfor ikke kan oplyses, skal du i stede informere om dette, så der ikke automatisk beregnes kørselsfradrag. Opret ’X i felt 11’,  På ’Ansættelsesforholdet’, i højremenuen under ’Felter (eIndkomst)’.

 

 

 • Afstemning af oplysninger til eIndkomst pr. lønmodtager

Rapporten 'Afstemningsliste (eIndkomst)' er en csv-fil, som viser hvilke oplysninger og for hvilke perioder og hvilke disposition, der er indberettet til SKAT på den enkelte lønmodtager i hver lønkørsel. 

 

 

 • Felter eIndkomst – indtægtsarter og indtægtstyper 

En lang række udbetalte ydelser og andre forhold omkring medarbejderen skal stadig oplyses til SKAT. Disse oplysninger skal i Visma Løn indeholde en evt. værdi pr. lønperiode, og startdatoen skal altid være lønperiodens startdato. Hvis du vælger en anden dato, kan du risikere, at den samme ydelse bliver indberettet til SKAT i flere lønperioder. Oprettes et eIndkomst felt for en begrænset periode, skal du huske at anføre slutdato på indberetningstypen/beskæftigelseskoden.

 

Indtægtsarter/Indkomsttyper kan også indberettes i en supplerende lønkørsel i Visma Løn, dog ikke uden lønbehandling. Vær opmærksom på, at en supplerende lønkørsel vil indeholde ’Felter eIndkomst’ som eventuelt har været med i den ordinære kørsel. Det er vigtigt, at du eventuelt sætter en slutdato på de ’Felter eIndkomst’, der indeholder en værdi, som ikke skal medtages igen i en supplerende kørsel. Slutdatoen skal være den, der gælder for seneste, kørte løn.

 

Såfremt en supplerende lønkørsel kun indeholder reguleringer for en medarbejder, vil der ikke blive indberettet tekster eller krydsmarkeringer igen på den pågældende. Det betyder, at:

 

 • ATP - felt 45 type medtages kun ved en positiv indberetning
 • Felt 11 krydsmarkeringer medtages ikke 
 • Rubrik 68 kode 52 med rubrik 40 krydsmarkering og tekst fra felt 40 medtages ikke
 • Rubrik 68 kode 62 med rubrik 40 krydsmarkering og tekst fra felt 40 medtages ikke 

 

Nogle indberetnings-/beskæftigelseskoder kan ikke indberettes samtidig. Her vil der kun ske indberetning til eIndkomst af den ene kode, og hvilken kode det er, vil fremgå af rapporten ’Afstemningsliste (eIndkomst). Det er tale om følgende koder: 

 

 • 68 - 60 + 68 - 61 
 • 68 - 27 + 68 - 45 + 68 - 46
 • 68 - 28 + 68 - 44 
 • 68 - 70 + 68 - 71 
 • 99 - 4 + 99 - 5 + 99 – 8

 

Vær opmærksom på, at du ikke kan foretage efterregulering på disse felter. Hvis du har glemt at indberette, skal du manuelt trække tidligere indberetning tilbage og genindberette manuelt til SKAT med de rigtige koder tilknyttet. Der er følgende Indberetningskoder, og der er beskrevet hvad der indberettes:

 

 • 11 - 0 Anden arbejdsadresse, krydsmarkering
 • 40 - 0 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst
 • 40 - 1 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst
 • 40 - 2 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst 
 • 40 - 3 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst 
 • 40 - 4 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst 
 • 40 - 5 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst
 • 63 - 0 Frikort til offentlige befordringsmidler, krydsmarkering
 • 66 - 0 Ansattes årlige andel vedrørende PC-ordning, indberetter beløb
 • 68 – 1 FK1 - lovligt forsinkede efterreguleringer 
 • 68 - 27 DIS indkomst, anden, kodeværdi og dage  
 • 68 - 28 Søindkomst, kodeværdi og dage 
 • 68 - 34 Søindkomst, Færøerne, Grønland, kodeværdi og dage
 • 68 - 37 Skattepligtig gruppelivsforsikring, kodeværdi
 • 68 - 44 Pensionslignende ydelser til tidligere ansatte, kodeværdi
 • 68 - 45 Vederlag for afløsning af pensionstilsagn, kodeværdi 
 • 68 - 46 Fratrædelsesgodtgørelse beskattes gamle regler, kodeværdi
 • 68 - 49 Skattefri uddannelsesydelse, kodeværdi og beløb
 • 68 - 50 Tegnings- og aktiekøbsret ligningsloven §16, kodeværdi 
 • 68 - 51 Tegnings- og aktiekøbsret ligningsloven §28, kodeværdi 
 • 68 - 52 Vederlag i aktier lign.loven §7H, kodeværdi og krydsmarkering felt 40
 • 68 - 57 DIS-indkomst, begrænset fart, kodeværdi og dage
 • 68 - 60 Personalegoder direktører, kodeværdi 
 • 68 - 61 Personalegoder som udbytte til hovedaktionær, kodeværdi
 • 68 - 62 PC anskaffet reduktion i bruttoløn, kodeværdi
 • 68 - 63 Efterløns- og flexydelsesbidrag, kodeværdi og beløb
 • 68 - 70 Skattepligtig offentligt tilskud, kodeværdi og beløb 
 • 68 - 71 Skattefri offentlig tilskud, kodeværdi 
 • 68 - 74 Anden pension, kodeværdi 
 • 68 - 97 Skattefrie uddelinger fra fonde mv., kodeværdi

 

 • Indkomsttyper

Man kan indberette følgende indkomsttyper i Visma Løn:

 

 • 99 - 4 Anden personlig indkomst/ej lønansat 
 • 99 - 5 B-indkomstmodtager./ej lønansat
 • 99 - 8 § 48 E - F -forskerordning.
 • 99 - 9 AM-bidragsfri og A-skattefri løn i ans. Forhold.
                           

 Vær opmærksom på, at løn i under denne indkomsttype både kan indberettes i felt 13 og felt 14. Ved lønart 8209 går det i felt 13 og ved lønart 8210 går det i felt 14. Kontakt SKAT, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal indberette for lige præcis jeres medarbejdere.

 

Det er kun muligt at indberette én indkomsttype (kode 99) pr. medarbejdernummer i hver lønperiode.

Sådan oprettes en indberetningskode/indkomsttype til eIndkomst:


 

 • Klik på Medarbejder og Ansættelsesforhold

 1. Vælg Felter eIndkomst i højremenuen
 2. Klik på Ny
 3. Angiv rubrik = f.eks. 68, Klik på Opslagsknappen
 4. Vælg koden, som du ønsker at indberette og HUSK, at hvis der er en værdi, skal værdien være oplyst pr. lønperiode
 5. Angiv ’Startdato’ og en evt. ’Slutdato’
 6. Klik på OK for at gemme.

 

 

 • Fratrædelse af en medarbejder

Fratrædes en medarbejder i Visma Løn, stoppes der ikke for indberetning af felter til eIndkomst, hvis der udbetales ydelser efter fratrædelsen. Eventuelle krydsmarkeringer eller koder til eIndkomst bør derfor afsluttes med samme dato som medarbejderen fratrædes, hvis der f.eks. udbetales bonus eller andre beløb, efter at medarbejderen er fratrådt

 

 

 • Kvittering på eIndkomst fra SKAT

Når der er indsendt indberetning til SKAT, vil der - efter klokken 20.00 - komme en kvitteringsliste retur fra SKAT, som kan ses under ’Rapporter’/’Vis job’. Listen hedder ’eIndkomst kvitteringsliste’ og vil vise, om indberetningen er godkendt helt eller delvist, eller om der er kommentar til indberetningen fra SKAT.

 

Viser ’eIndkomst kvitteringsliste’ fejl i indberetningen, er det vigtigt at kontrollere indberetningen til eIndkomst, på medarbejderen. Det gøres på SKATs hjemmeside via tast selv. Her skal beløb os eIndkomst sammenholdes med rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ for lønperioden, og der skal ske rettelser svarende hertil.

 

Der er to former for fejlmeddelelser:

 

 • A = Advis. Dette betyder, at der er en anmærkning på indberetningen. Såfremt der ikke står i fejlmeddelelsen, at CPR-nummer er afvist hos SKAT, er der indberettet til eIndkomst

 • F = Fejl. Dette betyder at der er en fejl i indberetning. Her er det vigtigt, at eIndkomst indberetningen kontrolleres på SKAT’s hjemmeside. Der kan eventuelt være tale om flere afviste felter. De afviste felter skal herefter indberettes manuelt.

 

 

 • Variable lønarter til efterregulering

I forbindelse med at SKAT har fjernet muligheden for R-markering er der udviklet variable lønarter til at kunne efterregulere ind i de måneder som rettelsen vedrører.

 

Lønarterne kan oprettes under variable lønoplysninger med dato i tidligere periode og træder i kraft når der køres en efterregulering. Når efterreguleringen er godkendt, vil lønarterne forsvinde fra variable lønoplysninger, og derefter ligge som efterreguleringsposter.

 

På rapporten ’Afstemningsliste eindkomst R’, vil de variable lønarter ligge sig i den periode som datoen vedrører.

 

Der kan efterreguleres på følgende variable lønarter:

Lønartsnr.

Tekst

Udskriftslønart

Ferieberettiget

12001

Korrektion Løn

1001

Ja

12101

Korrektion Løn, ej fp.beret

1001

Nej

12010

Korrektion timer * sats

1110

Ja

12110

Korrektion timer * sats ej fp beret

1110

Nej

12986

Korrektion Dagpenge timer * sats

3986

Nej

12386

Korrektion Dagpenge beløb

3986

Nej

12905

Korrektion ledighedsdage enh * sats

2905

Nej

12370

Korrektion genebetaling

1341

Ja

12503

Korrektion Bonus

1503

Ja

12513

Korrektion Bonus

1503

Nej

12011

Korrektion KM godt.

9011

Nej

12020

Korrektion Diæter

9020

Nej

12823

Korrektion Fri sommerhus

8823

Nej

12605

Korrektion B-indkomst felt 36

1605

Nej

12607

Korrektion B-Indkomst felt 38

1607

Nej

 

Vedhæftede filer