annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

(updated by Helle Valso VISMA ‎17-10-2019 12:08 )
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 6967 Visninger

Vejledning Feriesystem

 

Feriesystemet

I Visma Løn er det muligt at administrere

 • optjent ferie i dage eller timer
 • afholdt ferie i dage eller timer
 • ferie med løn, udbetaling af ferietillæg og overført ferie
 • løbende afregning af feriepenge til FerieKonto
 • løbende afregning af feriepenge til feriekort
 • ingen Ferie

 

Opsætning af feriesystemet sker via den stillingskategori, som den enkelte medarbejder er tilknyttet.

Vi anbefaler, at ændringer/tilretninger af ferieopsætningen altid sker den 1. januar i et givet år. 

 

 • Ferieår

Feriesystemet kan arbejde med tre ferieår samt overført ferie. Nedenfor kan du se et eksempel, som tager udgangspunkt i 2015:

Eksempel

Indeværende ferieår

Optjeningsår 1.1.2018 til 31.12.2018

Ferien skal holdes i perioden 1.5.2019 til 30.4.2020

 

Sidste ferieår

Optjeningsår 1.1.2017 til 31.12.2017

Ferien skal holdes i perioden 1.5.2018 til 30.4.2019

 

Forrige år

Optjeningsår 1.1.2016 til 31.12.2016

Ferien skal holdes i perioden 1.5.2017 til 30.4.2018. 

Efter 30.4.2018 vil evt. restferie blive vist som overført ferie.

 

 

 • Feriepengehensættelse

Ferie med løn

Efter hver lønkørsel kan ferieregnskabet udskrives. Ferieregnskabet indeholder følgende oplysninger for medarbejdere, der har ferie med løn:

 • Feriedage og bruttoferiepenge, der er optjent i indeværende år.
 • Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra sidste år.
 • Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra forrige år.
 • Overført ferie, opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra tidligere år.
 • Ferietillæg, der er optjent i indeværende år og evt. sidste år.

 

Løbende beskatning

Ferieregnskabet indeholder følgende oplysninger for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge til feriekort (feriepengene beholdes hos kunden) eller FerieKonto.

 • Feriedage og nettoferiepenge, der er optjent indeværende år.
 • Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra sidste år.
 • Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra forrige år.
 • Overført ferie, opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra tidligere år.

 

 

 • Skat af løbende optjente feriepenge

I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto eller feriekort.

 

Har du valgt en stillingskategori, hvor en del af skattefradraget bruges på feriepengene, sker følgende beregning af skattefradraget:

 

 • Månedslønnede – der bruges 3,25 dagsfradrag eller et frikortsbeløb 
 • 14-dagslønnede - der bruges 1,5 dagsfradrag eller et frikortsbeløb 

 

Ønsker du ikke at bruge en del af skattefradraget på feriepengene, skal du oprette

 •  Stillingskategorilønart 8349 – Stop bundfradrag lb.f.skat 

 

På den relevante stillingskategori. 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg en stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

 

 

 • Hensættelse til Feriepulje

Du kan hver måned opspare en procentdel af et valgfrit grundlag til en feriepujle. Når en medarbejder afholder ferie med løn eller ferie egen regning, bliver feriepuljen nedskrevet med en procentdel.

 • Lønartstype 9870 oprettes i samarbejde med en konsulent fra Visma Enterprise A/S.
 • Resultattabel 9870 oprettes med en procent, som der skal hensætte til feriepuljen
 • Resultattabel 9871 oprettes med en procent, som feriepuljen skal nedskrives med i forbindelse med afholdelse af ferie
 • På den pågældende stillingskategori oprettes stillingskategorilønart 9870
 • I bogføringen skal lønart 9870 og 9871 oprettes i både debet og kredit.

 

 

 • Feriepengeinfo

På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger i eIndkomst for optjeningsåret 2014 og fremadrettet. 

Du kan læse mere på Virk.dk.

 

 

 • Indberetning til feriepengeinfo

Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo. 

 

 • Feriekort indberetning - indeholder 3 valgmuligheder: 
  • ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto eller feriekort.      
  • ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis der ingen indberetning til eIndkomst
  • ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasse- eller koncernordninger jf. SKAT’s hjemmeside www.skat.dk – ’Registrerede feriekasser’.

 

 • Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’. 

 

Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: 

 • Afstemningsliste (eIndkomst)
 • Sumtotal (eIndkomst)

 

 

 • Optjening af feriepenge

Lønsystemet optjener standard 12,5 procent i feriepengegodtgørelse af al ferieberettiget løn. Du har mulighed for at ændre optjeningsprocenten for en løngruppe.

 • Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent 

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4002
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet ’Fyldig’ 
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen
 1. Klik på Gem

 

Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:

 • Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld 
 1. Klik på OK

 

 

 • Optjening af feriepenge af valgfrit grundlag

Det er muligt at beregne en procent af et valgfrit grundlag som tillægges feriepengene. Grundlaget kan sættes op i samarbejde med en konsulent fra Visma Enterprise A/S.

 • Procent oprettes på resultattabel EKSFER, for den pågældende løngruppe
 • På stillingskategorien oprettes lønart 2980 - Særlige feriepenge

 

I stedet for at gøre det for en bestemt stillingskategori og løngruppe, kan du oprette en variabel lønart, hvor de angiver grundlaget, der skal beregnes feriepenge procent af

 • Lønart 2981 - Særlige feriepenge, oprettes på den pågældende medarbejder 

 

Det beregnede særlige feriepenge beløb tillægges til de beregnede feriepenge, som afregnes via FerieKonto, Horesta, feriekort eller kontant.

 

Husk at oprette lønarten i din kontoplan.

 

 

 • Optjening af feriedage

Lønsystemet optjener standard 25 feriedage på et fuldt kalenderår. Du har mulighed for at ændre antallet af optjente feriedage i en lønperiode for en løngruppe.

 • Resultattabel 4005 – Feriedage 

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4005
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet ’Gyldig’
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og angiv feriedage pr. lønperiode for aflønningsformen
 1. Klik på OK

OBS! Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage:

 • For 14-dageslønnede opspares feriedage forholdsmæssigt
 • Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden.
 • Ved deltid optjenes fuld ferie, svarende til 25 feriedage pr. kalenderår.

 

 

 • Optjening af feriedag for løsarbejdere

Medarbejdere der kun arbejder få dage i en virksomhed, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdstimer medarbejderen har arbejdet i lønperiode. Arbejdstimerne vil blive omregnet i forhold til 0,07 feriedag pr. ansættelsesdag.

 • Resultattabel 4005 oprettes for den pågældende løngruppe med værdien 12,99**
 • Resultattabel 4015 skal yderligere for 14 dages lønnede oprettes med værdien 1,04


Du kan i stedet for opsætning af resultattabel 4005, ved registrering af timer oprette en variabel lønart med antal arbejdsdage. Disse dage vil blive ganget med 0,07 og summen vil blive indberettet til eIndkomst.

 • Variabel lønart 530 - Antal arbejdsdage/feriedage

 

**Beregningen af feriedage, hvis værdien i resultattabel 4005 er 12,99: Periodens timer x 0,01299

 

 

 • Afregning af feriepenge 

Feriepenge kan afregnes for grupper af medarbejdere til følgende ordninger:

 • FerieKonto
 • Feriekort – ingen indberetning
 • Feriepenge til Horesta
 • Feriepenge afregnes manuelt til anden ferieordning

 

 

 • Feriepenge til FerieKonto

Stillingskategorien og en fratrædelseskode styrer afregning af feriepenge til FerieKonto. På relevant stillingskategori skal følgende være oprettet:

 • Stillingskategorilønart 4009 - Kvartalsferiepenge til FerieKonto.

Eller

 • Stillingskategorilønart 4017 - Ferie med løn (timer)
 • Stillingskategorilønart 4019 - Ferie med løn (dage)

 

Derudover skal

 • Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge

 

Indeholde værdien ’0’ ud for de relevante løngrupper og aflønningsformer.

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4009
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og 0 (nul) for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

 

 

 • Feriepenge til feriekort

Stillingskategorien og fraværskoden styrer afregning af feriepenge til feriekort. På den relevante stillingskategori skal følgende være oprettet:

 • Stillingskategorilønart 4010 – Feriekort timeløn og månedsløn

Eller

 • Stillingskategorilønart 4017 – Ferie med løn (timer)
 • Stillingskategorilønart 4019 – Ferie med løn (dage)

 

Derudover skal

 • Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge

 

Indeholde værdien ’0’ ud for de relevante løngrupper.

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4009
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet ’Gyldig’
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og 0 (nul) for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

 

 

 • Feriepenge til Horesta

Der indberettes feriepengeoplysninger til Horesta for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge (timelønnede). 

Indbetaling af feriepengene sker på en opkrævning fra Horesta. 

Opsætning af Horesta:  

 

 1. Vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger
 2. I højremenuen vælges ’Tilmelding’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld med '22 - Horesta'
 5. Klik på OK

 

På relevante stillingskategorier vælger du følgende:  

 • Ved stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge til FerieKonto.

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld med 4009 og en dato
 7. Klik på OK

 

 • Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge, skal du vælge værdien ’1’ ud for de relevante løngrupper. 

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4009
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og 1 for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

 

Særlig ferieopsparing HORESTA

For Horesta-medlemmer gælder det, at fra og med den 1. september 2019 skal feriepenge indefryses og indberettes til eIndkomst. Tidligere er både feriepenge og det særlige løntillæg indberettet til HORESTA, men nu skal der ske en opdeling af feriepenge der indefryses og det særlige løntillæg, som ikke er omfattet af Ferieloven, og derfor fortsat skal udbetales til medarbejderne fra Horestas Feriefond. 

 

 

Du skal oprette en ny stillingskategorilønart pr. 1. september 2019. Det drejer sig om:

 • Lønart 4040 ‘Opsparing særlige tillæg’ 

 

Sådan rettes lønarterne på stillingskategorierne:

 1. Klik på Opsætning
 2. Klik på Stillingskategori
 3. Find relevant stillingskategori.
 4. Klik på højremenu og vælg lønoplysninger
 5. Dobbelt klik på den lønart du ønsker at rette
 6. Ændre datoen i feltet Dato
 7. Klik på knappen Gem

Når lønarten er oprettet på de ønskede stillingskategorier, skal procenten for det særlige tillæg oprettes i Resultattabel 4040 ‘Særlige tillæg sats’. Procenten oprettes pr. løngruppe og pr. aflønningsform. 

 

Ifølge Horesta udgør det særlige tillæg pr. september 2019:

 • 3,85% for overenskomstansatte medarbejdere
 • 3% for elever

 

Sådan oprettes procent på resultattabellen:

 1. Klik på Opsætning
 2. Klik på Resultattabel
 3. Angiv lønart 4040
 4. Klik på knappen Find.
 5. Klik på højremenu
 6. Vælg resultattrin
 7. Klik på knappen Ny
 8. Indtast løngruppe
 9. Indtast procent for den gældende aflønningsform
 10. Klik på knappen Gem
 11. Klik på knappen Ny, hvis procenten skal opsættes for flere løngrupper

 

Følgende lønarter skal oprettes i din kontoplan for at sikre korrekt bogføring:

 

 • Lønart  4040 Opsparing særlige tillæg i debet
 • Lønart 8290 AM-bidrag særlige tillæg i kredit
 • Lønart 8295 A-skat særlige tillæg i kredit 
 • Lønart 8296 Skyldige særlige tillæg i kredit

 

Det særlige tillæg vises på rapporten Afstemningsliste (lønperioden) under lønartstype 

1369 - Særlige Tillæg.

 

Visma Løn indberetter og afregner IKKE automatisk det særlige tillæg til HORESTA, her henvises til deres hjemmeside for månedlig indberetning.

 • Manuel afregning af feriepenge for en løngruppe

Hvis feriepengene skal afregnes til en af de registrerede Feriekasser, der findes på www.skat.dk, skal du lave en manuel afregning af feriepengene, hvor du skal tilknytte følgende på den relevante stillingskategori:

 • Stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge til FerieKonto

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

 

Derudover skal

 • Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge indeholde værdien ’-1’ ud for de relevante løngrupper.
 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4009
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og -1 for aflønningsform
 10. Klik på Gem

På Arbejdsgiver stamoplysninger skal følgende sættes op:

 • ’Feriekort indberetning’ skal indeholde værdien ’3 Feriekasse/koncern’

 

 1. Vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger
 2. Klik på Gem

NB! Feriepenge bliver indberettet til eIndkomst.

 

 

 • Manuel afregning af feriepenge for én medarbejder

Skal feriepengene afregnes manuelt i forbindelse med en fratrædelse, skal du bruge

 • Variabel lønart 8486 – Feriekonto manuel afregning

 

I den lønkørsel, hvor feriepengene skal beskattes. På rapporten ’Ferieafregningsliste’ vil der stå, at feriepengene afregnes manuelt.

 

Feriepengene bliver indberettet til eIndkomst. 

 

 

 • Oprunding af feriedage

Der vil ikke ske en afrunding af feriedage ved årets afslutning og fratrædelse. Dette for at sikre at du altid vil have det samme antal feriedage i Feriepengeinfo og i Visma Løn.

 

 

 • Medarbejderens lønseddel

På medarbejderens lønseddel vises følgende saldi felter nederst:

 • Ferieberettiget løn
 • Restferiedage/timer
 • Optjente nettoferiepenge for indeværende år (for medarbejdere med løbende beskatning)
 • Optjent ferietillæg for indeværende år (for medarbejdere, der har ferie med løn)

 

Det kan variere, hvad der vises på lønsedlen alt efter hvilken lønseddeltype, der er valgt på den konkrete stillingskategori. Det betyder, at medarbejdere uden optjening af ferie kan undgå at få den ferieberettigede løn vist, hvis der på stillingskategorien er valgt lønseddel 7. Du kan se de øvrige lønseddeltyper under ’Hjælp’ på skærmbilledet ’Stillingskategori’.

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. Udfyld feltet Lønseddel
 5. Klik på Gem 

 

 

 • Ferierækkefølge på ferie og feriefridage

I flere overenskomster samt lokalaftaler hos virksomheder, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først – Rækkefølgen kunne være 

 

 1. Afholdelse af optjent ferie hos tidligere arbejdsgiver 
 2. Afholdelse af feriefridage 
 3. Afholdelse af optjent ferie hos nuværende arbejdsgiver 

 

Der er nu mulighed for via hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise A/S at opsætte denne rækkefølge specifikt efter hvordan ”reglerne” er i virksomheden. Fraværet indAngives på fraværskode 50 og så vil Visma Løn selv finde ud af hvilken saldi der skal tages af først.

 

 

 • Optjening af ferietillæg

Lønsystemet optjener som standard 1 procent i ferietillæg af al ferieberettiget løn. Du har mulighed for at ændre ferietillægsprocenten for en løngruppe.

 

 • Resultattabel 4003 - Ferietillæg procent 

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4003
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig 
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

 

Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:

 • Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg


 

 • Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold

 1. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld 
 4. Klik på OK

 

For at opspare ferietillæg bliver udbetalt skal en af følgende lønarter være tilknyttet den relevante stillingskategori.

 

 • Stillingskategorilønart 3910 - Ferietillæg med reduktion
  Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge 
 • Stillingskategorilønart 3920 - Ferietillæg uden reduktion
  Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, men reducerer IKKE i de opsparede feriepenge
 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld 
 7. Klik på OK

 

 

 • Udbetaling af ferietillæg årligt

Som standard sker udbetalingen af ferietillægget med april-lønnen.

Udbetalingen aktiveres ved at vælge ikrafttrædelseskode ’T’ på den relevante kørselsselektion. 

Hvis du ønsker, at udbetalingen skal ske på et andet tidspunkt, kan du ændre det på følgende måde:

Tilpas kørselsordre, hvor ferietillægget ikke ønskes udbetalt i april.

 

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv den ønskede kørselsordre
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Dobbeltklik på T
 6. Klik på ’Slet’

 

Tilpas kørselsordren, hvor ferietillægget ønskes udbetalt.

 

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv den ønskede kørselsordre
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny 
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

 

Husk at lave tilpasningen på alle kørselsselektioner.

 

 

 • Udbetaling af ferietillæg ved afholdelse af ferie

Ønskes ferietillægget udbetalt i portioner, når ferie holdes, skal følgende variable lønart oprettes med antal feriedage ved udbetaling:

 • 3930 – Udbetaling Ferietillæg

 

Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge.

 

Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata, når ferien administreres i timer.

 

 

 • Udbetaling af ferietillæg manuelt

Har de behov for at kunne udbetale ferietillæg i forskellige måneder. Udbetaling foretages efter stillingskategori, men fungerer uden ’Ikraftkode’ = T, på kørselsselektionen, da lønarterne oprettes på den enkelte medarbejder.

 

 

 • Lønart 3912, Ferietillæg med reduktion
 • Lønart 3922, Ferietillæg uden reduktion

 

 • Ekstra ferietillæg

I flere overenskomster indgår muligheden for at opspare et ekstra ferietillæg. For at kunne opspare, afregne og vise ekstra ferietillæg særskilt på lønsedlen, bruger du følgende på de relevante stillingskategorier:

 • Stillingskategorilønart 4035 - Opsparing ferietillæg ekstra 

 

Skriv procentsatsen til opsparing af ekstra ferietillæg på de enkelte medarbejdere eller i en resultattabel for en løngruppe.

 • Personlige satser lønart 9912 – Ekstra ferietillæg procent
 • Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg sats

 

Resultattabellen oprettes med procentsats for ekstra ferietillæg til relevante løngrupper.

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4007
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

 

Hvis enkelte medarbejdere skal have en anden procentsats, kan du oprette

 • Personlig sats lønart 9912 - Ekstra ferietillæg % egen sats

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld 
 5. Klik på OK

 

 

 • Opsparing af ekstra ferietillæg af overtid

Ekstra ferietillæg kan opspares af overarbejde på følgende lønarter:

 •  1300 – 1307, 1320 - 1322, 1380-1381, 1385-1386 og 1390-1397.

 

Opsparing af et ekstra ferietillæg kræver, at stillingskategori lønart 4039 er oprettet.

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

 

Herefter skal du oprette den ekstra ferietillægsprocent, som skal opspares af overarbejdet.

 • Resultattabel 4012 – Procent af overarbejde

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4012
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

 

 

 • Udbetaling af ekstra ferietillæg, årligt

Ekstra ferietillæg kan udbetales sammen med det lovpligtige ferietillæg.

 • Stillingskategorilønart 3915 - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge.
 • Stillingskategorilønart 3925 - udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, men reducerer IKKE i de opsparede feriepenge.

 

Opsætning af det ekstra ferietillæg på stillingskategorien.

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

 

Udbetalingen aktiveres via kørselsselektion, hvor du vælger ikrafttrædelseskoden ’T’.

 

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv den ønskede kørselsordre
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny 
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

 

 

 • Udbetaling af ekstra ferietillæg ved afholdelse af ferie

Ekstra ferietillæg kan udbetales i portioner ved afholdelse af ferie på lønart 3935, som registreres under variable lønoplysninger.

 • Lønart 3935 – udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår pro rata og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge. Lønarten oprettes med antal dage og en dato, som ligger inden for lønperioden. 

 

Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata, når ferien administreres i timer.

 

 

 • Regulering af ferietillæg

Følgende variable lønarter bruges til regulering af ferietillæg (+/-)Lønart

Funktion

Type

601

Saldoændring af ferietillæg i år

Dage og ferietillæg FØR skat. 

År = optjeningsår. Dage bruges kun ved pro rata udbetaling. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’

602

Saldokorrektion af ekstra ferietillæg i år

Dage og ferietillæg FØR skat. 

År = optjeningsår. Dage bruges kun ved pro rata udbetaling. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’ 1. Vælg Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld 
 4. Klik på OK

 

 

Administration af 30 feriedage

 • Optjening af ferie med løn -  30 feriedage

Hvis der optjenes 30 feriedage pr. ansættelsesår, skal resultattabellen ændres til 2,5 feriedage pr. ansættelsesmåned:

 • Resultattabel 4005 - Feriedage pr. måned

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4005
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv antal dage pr. måned for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

 

 • Fratrædelse af medarbejdere med 30 feriedage

Når én medarbejder, der har optjent 30 feriedage, fratræder, sker der en omregning til 25 dage.

Omregningen foretages på følgende formel:

 • Opsparede feriedage x ferielovsdage (2,08)

               Værdi fra resultattabel 4005         = feriedage til afregning. På lønsedlen dokumenteres omregningen ved at angive feriedagene i 2 kolonner, hvor kolonnen ’enheder’ svarer til de optjente feriedage, og kolonnen ’resultat’ viser de omregnede feriedage.

 

 

 • Reduktion af den ferieberettigede løn

Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag.

 

Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge 

 • Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4004
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

 

Ønskes ferien reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere, oprettes

 • Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld 
 5. Klik på OK

 

For at den ferieberettigede løn nedskrives med 4,8% eller en anden procent angivet på en af ovenstående lønart, skal der på fraværskoden, angives en af følgende fraværslønart:

 • 4000 – Afholdt ferie, nedskriver med f.eks. 4,8% af månedsløn
 • 4001 – afholdt ferie, nedskriver med f.eks. 4,8% af månedsløn + tillæg

 

Skal den ferieberettigede løn IKKE nedskrives når der afholdes ferie, skal en af følgende fraværslønarter oprettes på fraværskode:

 • 3900 – afholdt ferie, nedskriver IKKE ferieberettigede løn
 • 3905 – afholdt ferie, nedskriver IKKE ferieberettigede løn

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 5. Klik på OK

 

 

 • Regulering af feriepenge og feriedage

Følgende lønart bruges til regulering af feriesaldi (+/-)

 

Lønart

Funktion

Type

510

Saldoændring feriedage/kroner fra tidligere ferieår

Dage og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår. 

Bruges feltet ikke, skriver du ’0’

511

Saldoændring feriedage/kroner fra indeværende ferieår

Dage og feriepenge FØR skat. 

Bruges feltet ikke, skriver du ’0’

 

 1. Vælg Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld 
 4. Klik på OK

 

 

 • Overført feriedage

Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte feriedage. 

Restferiedage overføres automatisk til nyt ferieår.

 

 

 • Nulstil ikke afholdte feriedage

Restferiedage, som ikke ønskes overført til næste ferieår, kan nulstilles for en gruppe af medarbejdere ved at oprette

 

 • Stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

 

Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på ’Kørselsselektion’.

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv den ønskede kørselsordre
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny 
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

 

For en enkelt medarbejder oprettes 

 • Variabel lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld
 4. Klik på OK

 

Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.

 

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv den ønskede kørselsordre
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny 
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

 

 

 • Tilbageførsel af nulstillede feriedage

Nulstillede feriedage kan tilbageføres, hvis feriedagene er nulstillet i samme lønkørsel eller i en tidligere lønkørsel. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.

 

Tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferien er nulstillet i en tidligere lønkørsel:  

 • Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie

 

Tilbageførsel ultimo lønbehandlingen, hvis ferien er nulstillet i samme lønkørsel: 

 • Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld 
 4. Klik på OK

 

 

 • Tilbageførsel af ferie med løbende beskatning af feriepenge

Tilbageførsel af dage samt beløb for indeværende ferieår. Tilbageførslen må ikke ske i samme måned som medarbejderen fratræder. Opret den variable lønarten med dage og beløb

 

 

 • Lønart 410 - Tilbageførsel af ferie løbende beskatning

 

 • Opgørelse af overførte feriedage ved fratrædelse

Overført ferie, som ikke er afholdt ved fratrædelsen, skal udbetales kontant på lønsedlen.

 

Overført ferie beregnes ud fra værdien af sidste års feriepenge, som skal ligge til grund for beregningen af værdien af forrige års overførte feriedage. Det betyder, at overført ferie i 2016, som er optjent i 2014, får værdien fra 2015.

 

Eksempel: Der er i 2015 optjent 25 feriedage til en værdi af 25.000 kroner. Dette svarer til, at værdien af en feriedag er 1.000 kroner pr. dag. Overføres der 2 feriedage fra 2014, vil disse feriedage få en værdi på 1.000 kroner pr. dag, i alt 2.000 kroner, uanset deres tidligere værdi.

 

Rapporten ’Ferieregnskab’ viser altid værdien af overført ferie efter denne metode.

 

Udbetaling af overført ferie i forbindelse med fratrædelse kan også beregnes med 4,8 procent af den aktuelle månedsløn. Hvis dette ønskes, skal

 

 

 • Resultattabel OVERFE

 

Oprettes med værdien 1 = Ja for en gruppe af medarbejdere.

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel OVERFE
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og 1 for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

 

 

 • Udbetaling af ikke afholdte feriedage/overført ferie

I forbindelse med restferie, som ikke er overført, kan det være aktuelt at udbetale restferien. For at kunne udbetale restferien til den optjente værdi skal lønnen for april måned gemmes. Systemet gemmer lønnen automatisk, men den også kan oprettes på  

 • Variabel lønart 800 - Månedsløn, normtid april

 

Gemmes lønnen for april ikke, bruges den aktuelle løn på udbetalingstidspunktet, og den udgør 4,8 procent af den aktuelle løn.

 

Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af overført ferie:

 

Lønart

Funktion

Type

4290

Dage * sats

Dage og sats oprettes

4295

Dage

Dage oprettes.

Sats hentes i systemet som 4,8 procent af aprilløn eller - hvis denne er = 0 - aktuel løn.

4284

Dage 

Dage oprettes.

Sats hentes i systemet efter formlen: opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal dage til gode.

 

Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af feriedage:

 

Lønart

Funktion

Type

4070

Dage

Dage oprettes, og satsen hentes fra ferieregnskabet. Lønarten kommer altid med i næste lønkørsel uanset hvilken dato lønarten er oprettet med.Lønart

Funktion

Type

4071

Dage

Dage oprettes, og satsen hentes fra ferieregnskabet – indgår i grundlaget for fritvalgskonto

 

 

 • Administration af ferie i timer

 • Optjening af ferie med løn i timer (15,41)

På den relevante stillingskategori tilknyttes

 • Stillingskategorilønart 4017 - Ferie med løn (timer)

 

Med denne opsætning på stillingskategorien vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned. Antallet af timer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden.

Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.

 

 

 • Optjening af ferie med løn med andet end 15,41 timer

Optjenes ferietimer pr. ansættelsesmåned til andet end 15,41 ferietimer for en gruppe af medarbejdere oprettes

 • Resultattabel 4006 - Ferietimer pr. måned

 

Ferie i timer optjenes i forhold til dage og arbejdstidsprocent. 

Eksempel 

Hvis en medarbejder har en arbejdstidsbrøk på 50 procent, så optjenes der 185 * 50 / 100 = 92,5 ferietimer til ferie afholdelse.

 

 

 • Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer

Ved fratrædelse sker der en automatisk omregning til feriedage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4)

 

Eksempel 

Hvis en medarbejder fratræder, så beregnes 185 ferietimer * 100% / 7.4 = 25 feriedage til afregning.

 

 

 

 • Reduktion af den ferieberettigede løn

Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med timesatsen for hver ferietime der afholdes.

 

Bemærk En timelønnet medarbejder, som har ferie med løn, og som aflønnes pr. arbejdstime, vil ikke blive reduceret i den ferieberettiget løn ved afholdelse af ferie. Derfor er det vigtigt, at den løn, en timelønnede får under ferie, bliver udbetalt på en lønart, som ikke er ferieberettiget: 

 

 

 • Variabel lønart 1160, 1161 eller 1162
 • Regulering af feriepenge og ferietimer

Følgende lønart bruges til ændring (+/-) af feriesaldi

 

Lønart

Funktion

Type

512

Saldoændring ferietimer/kroner fra tidligere ferieår

Timer og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår. 

Bruges feltet ikke, skriver du ’0’

513

Saldoændring ferietimer/kroner fra indeværende ferieår

Timer og feriepenge FØR skat. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’

 

 

 • Overført ferietimer

Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte/gemte ferietimer.

 

 

 • Nulstil ikke afholdte ferietimer

Restferietimer, som ikke skal overføres til næste ferieår, kan nulstilles for en gruppe af medarbejdere ved at oprette

 • Stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld 
 7. Klik på OK

 

Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på ’Kørselsselektion’.

 

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv den ønskede kørselsordre
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny 
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

 

For enkelte medarbejdere oprettes 

 • Variabel lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld 
 4. Klik på OK

 

Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på ’Kørselsselektion’.

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv den ønskede kørselsordre
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny 
 6. Udfyld
 7. Klik på OK

 

 

 • Tilbageførsel af nulstillede ferietimer

Nulstillede ferietimer kan tilbageføres, hvis ferietimerne er nulstillet i samme lønkørsel eller en tidligere lønkørsel. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.

 

Vælg tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferietimerne er nulstillet i en tidligere lønkørsel:  

 • Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie

 

Vælg tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferietimerne er nulstillet i samme lønkørsel:  

 • Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld 
 1. Klik på OK

 

 

 • Udbetaling af ikke afholdte ferietimer

I forbindelse med restferie, som ikke er overført, kan det være aktuelt at udbetale restferien. I så fald bruger du den aktuelle timeløn.

 

Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af ferietimer:

 

Lønart

Funktion

Type

4293

Timer * sats

Timer og sats oprettes

4297

Timer 

Timer oprettes

Sats hentes i systemet som aktuel timeløn.

4286

Timer 

Timer oprettes

Sats hentes i systemet efter formlen opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal timer til gode

 

 

 • Tilbageførsel af afregnet ferie

 • Tilbageførsel af delvist afregnet beløb fra Feriekonto - fratrådt

Skal feriepengene helt eller delvist skal tilbageføres fra FerieKonto på en fratrådt medarbejder, skal fratrædelseskoden ikke slettes på ’Ansættelsesforholdet’.

 • Variabel lønart 510 – Saldokorrektion feriedage/kroner fra tidligere ferieår
 • Variabel lønart 511 – Saldokorrektion feriedage/kroner fra indeværende ferieår 

 

Feriedage/-beløb oprettes med minus for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst. 

 

FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge. 

 

 

 • Tilbageførsel af afregnet beløb til Feriekonto - ophævelse af fratrædelse

Hvis feriepengene helt eller delvist skal tilbageføres fra FerieKonto på en medarbejder, som har ferie med løn, og som ikke skulle fratrædes alligevel, skal fratrædelseskoden slettes på ’Ansættelsesforholdet’. 

 

Ferie, som er beskattet og afregnet til FerieKonto, tilbageføres på en af disse lønarter: 

 • Variabel lønart 412 – Feriedage tidligere ferieår
 • Variabel lønart 413 – Feriedage sidste ferieår
 • Variabel lønart 440 – Indeværende ferieår

 

Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst. 

 

FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge. 

 

 

 • Afregnet kontant i forbindelse med fratrædelse

Hvis feriepenge, som er blevet udbetalt kontant til medarbejderen, der havde ferie med løn, skal tilbageføres, opretter du en af følgende lønarter: 

 

 • Variabel lønart 428 – Overførte feriedage
 • Variabel lønart 415 – Feriedage tidligere ferieår
 • Variabel lønart 416 – Feriedage sidste ferieår
 • Variabel lønart 445 – Indeværende ferieår

 

Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst. 

 

 

 • Tilbageførsel af ferie udbetalt på lønart 4070 - ferie med løn

Ferie, som er udbetalt til medarbejderen på lønart 4070 - og vist på lønsedlen med lønarterne 4080 og 4090 - kan tilbageføres med følgende lønarter:

 • Variabel lønart 428 – Overført ferie (vist på lønsedlen på lønart 4080)
 • Variabel lønart 470 – Alle øvrige ferieår (vist på lønsedlen på lønart 4090)

Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst. 

 

 

 • Tilbageførsel af ferie udbetalt på lønart 4075 - ferie med feriekort

Ferie, som er udbetalt til medarbejderen på lønart 4075 - og vist på lønsedlen med lønarterne 4005 og 4006 - kan tilbageføres med følgende lønarter:

 • Variabel lønart 475 – Overført ferie (vist på lønsedlen på lønart 4005)
 • Variabel lønart 476 – Alle øvrige ferieår (vist på lønsedlen på lønart 4006)

 

Korrektioner med ovenstående lønarter indberettes automatisk til ACF. Der skal ske en manuel korrektion hos ACF og dermed Feriepengeinfo.dk, hvis de bruges.

 

 

 • Ferieregistreringer

Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen.

 

 

 • Registrering af ferie på månedslønnede

Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på

 • Fraværskode 40 – Afholdt ferie

 

Visma Løn vil nedskrive i den optjente feriesaldo. Såfremt medarbejdere ikke har en feriesaldo, vil der blive trukket 4,8% af månedslønnen pr. feriedage. Såfremt medarbejderen har en feriesaldo, nedskrives 

 

 

 • Ikke opsparet ferie 

Registreres fraværskode 40 på en medarbejder der ikke har flere tilgodehavende feriedage med løn, vil Visma Løn automatisk reducere lønnen med de aktuelle feriedage. 

 

Lønnen kan reduceres med beregning af arbejdstimer.  

 • Resultattabel DAGTIM 

 

Skal markeres med ’1’ for relevante løngrupper. Antal timer pr. dag er automatisk 7,4 hvis ikke andet timeantal angives for relevante løngrupper på 

 • Resultattabel TRTIM 

 

Hvis der er én eller få medarbejdere der har en anden arbejdstid end 7,4 timer pr dag, oprettes timer pr. dag på personlig sats 9918. 

 

Grundlaget for satsen der trækkes pr. feriedage, kan ændres så det ikke kun er månedslønnen (Lønart 9900, resultattabel RTLØN1, resultattabel RTLØN2, som er standard) der danner det grundlag. 

 

Angiv på resultattabel ”MDLØN” en af følgende værdier og de lønarter vil indgå i beregningen:

 • 1 = Lønart 9900, 9901, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568

 • 2 = 9900, 9901, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1065, 1066, 1067, 1068, 169

 • 3 = Lønart 9900, 9901

 

 

 • Registrering af ferie ved skift af ferieår

Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie. 

 

Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/4 – 1/5) altid deles i 2 registreringer: 29/4 – 30/4 samt 1/5 – 1/5. 

 

 

 • Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort

Antal feriedage/-timer, som oprettes, nedskriver medarbejderens feriesaldo. Det betyder, at feriesystemet viser antallet af restferiedage/-timer med tilhørende feriepenge.

Ved afholdelse af ferie vises de oprettede dage/timer på medarbejderens lønseddel.

 

 

 • Udbetaling af feriepenge i lønperioden for timelønnede med feriekort

Hvis der skal udbetales opsparet nettoferiepenge til feriekort via lønsystemet, samtidig med at medarbejderen holder ferie i samme periode som lønkørslen og desuden skal have udbetalt nettoferiepenge samt nedskrevet feriesaldoen og skattedagene, kan du bruge følgende fraværskode: 

 • 41 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 4004

 

Skal nettoferiepenge udbetales til en fratrådt medarbejder, skal du oprette denne lønart:

 • Variabel lønart 4076 – Udbetaling af feriedage feriekort - uden reduktion af skattefradrag. Lønarten kommer altid med i næste lønkørsel uanset hvilken dato lønarten er oprettet med.

 

 

 • Udbetaling af feriepenge, før ferie holdes - med reduktion af skattedage

Hvis medarbejderen opsparer nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales, før ferien holdes, og du ønsker at registrere ferien, kan du oprette følgende fraværskode:

 • 47 – Afholdt feriedage uden løn fra feriekort – fraværslønart 3814
 • 48 – Afholdte ferietimer uden løn fra feriekort – fraværslønart 43813

 

Nettoferiepenge udbetales på en variabel lønart: 

 • 4075 - Feriekort udbetaling.

 

Benyttes der fradrag i feriepengene, vil lønart 4075 reducere skattedagene i lønnen. Lønarten kommer altid med i næste lønkørsel uanset hvilken dato lønarten er oprettet med.

 

 

 • Udbetaling af feriepenge, før ferie holdes - uden reduktion af skattedage

Hvis medarbejderen opsparer nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales, før ferien holdes, og du ønsker at registrere ferien, kan du oprette følgende fraværskode:

 • 47 – Afholdt feriedage uden løn fra feriekort – fraværslønart 3844
 • 48 – Afholdte ferietimer uden løn fra feriekort – fraværslønart 43813

 

Nettoferiepenge udbetales på en variabel lønart: 

 • 4076 - Feriekort udbetaling.

 

Benyttes der fradrag i feriepengene, vil der på fraværstidspunktet IKKE blive reduceret skattedage i lønnen.

 

 

 • Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn

Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at ferierækkefølge benyttes, samt at resultattabel DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper.

Ferierækkefølgen sættes op med hjælp fra Visma Enterprise A/S.

 

 

 • Lønarter, som behandler feriefravær

Nedenstående lønarter kan du ikke indrapportere på, da de skal bruges sammen med en fraværskode i opsætning af fraværskoden.

 

Lønart

Funktion

Type

1579

Ferie fravær dage * sats

Ferie uden løn

1587

Ferie fravær i dage

Ferie med løn

3813

Ferie fravær i timer

Ferie med FERIEKORT

3814

Ferie fravær i dage

Ferie med FERIEKORT

3900

Ferie fravær i dage

Ferie med løn 

3905

Ferie fravær i dage

Ferie med løn 

4000

Ferie fravær i dage

Ferie med løn 

4001

Ferie fravær i dage

Ferie med løn

4004

Ferie fravær i dage

Ferie uden løn FERIEKORT 

4015

Ferie fravær i timer

Ferie med løn

 

Kombination af fraværskode og lønart:

 

Fraværskode

Lønart til fravær

Lønart på stillingskategori

40

3900, 3905, 4000, 4001

4009, 4019

41

4004

4010

Fraværskode

Lønart til fravær

Lønart på stillingskategori

42

1587, 1597 (res 4011)

4019, 4017

43

1579

4019, 4017

47

3814, 3844

4004

48

3813

4004

49

4015

4017

 

For eksempel kan kode 40 tilknyttes lønart 4000, hvis lønarten på stillingskategorien er 4009 eller 4019.

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 5. Klik på OK

 

 

 • Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt

Visma Løn har standard defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, kan du definere hvilke lønarterne som du ønsker, skal være ferieberettiget eller ej. 

 

Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.

 

 

 • Kontering af ferieberettigede grundlag – kundespecifikt

Ferieberettigede løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogfør det grundlag skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi.

 • Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn

 

 

 • Ændring af medarbejders arbejdstid med mere end 20 procent

I ferieloven står der, at hvis en medarbejders gennemsnitlige arbejdstid ændres med mere end 20 procent, reguleres lønnen under ferieafholdelse forholdsmæssigt. I Visma Løn er håndteringen af dette opsat som standard på 

 • Resultattabel 4000 – Ændret arb.tid min. grænse
 • Resultattabel 4001 – Ændret arb.tid max. grænse

 

Ved afholdelse af ferie, hvor arbejdstidsprocenten er steget med mere end 20 procent, vil der automatisk ske et løntræk, og hvis arbejdstidsprocenten er faldet med mere end 20 procent, vil der ske en udbetaling af feriepenge samtidig med ferieafholdelsen.

 

Hvis du ikke ønsker at bruge denne funktionalitet, skal du rette resultattabellerne til 100 for de enkelte løngrupper.

 

Arbejdstidsprocenten for tidligere ferieår kan korrigeres manuelt med 

 • Variabel lønart 650 - Arbejdstid faktor tidligere år

 

 

 • Fratrædelse af en medarbejder

Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår.

 

Afregningen sker ved at indberette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter lønsystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige ferieår samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration.

 

Hvis ferien administreres i timer, omregnes disse til dage.

 

Ferietillæg for indeværende og sidste år nulstilles automatisk ved fratrædelse, men nulstillingen vil ikke blive vist på bogføringen. Dette sker af hensyn til en eventuel genansættelse.

 

 

 • Fratrædelseskoder 

Nedenstående fratrædelseskoder bruges i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tages højde for, hvad der skal ske med feriepengene.

 

Fratrædelseskode

Stillingskategorilønart

Funktion

1

4010, 4017, 4019

Feriepenge kontant på lønseddel

2

4009, 4010, 4019

Feriepenge på feriekort funktionær

3

4009, 4017, 4019

Feriepenge til FerieKonto funktionær

4

4009

Feriepenge kvt.afregning, FerieKonto/Feriekort, timeløn

8

Alle former (ingen afregning)

Medarbejder uden ferie

9

Alle former (ingen afregning)

Fratrådt i tidligere system

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. Udfyld feltet fratrådt 
 3. Klik på Gem

 

 

 • Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse

Ved fratrædelse er der mulighed for at afregne ekstra ferietillæg på følgende lønarter.

 

Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen uden modregning

i feriepengene:

 • Variabel lønart 3700 - Ferietillæg ekstra afregning

 

Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen med modregning

i feriepengene:

 • Variabel lønart 3701 - Ferietillæg ekstra afregning

 

Denne lønart lægger det ekstra ferietillæg til feriepengene og afregnes sammen med feriepengene: 

 • Variabel lønart 3702 - Ferietillæg ekstra afregning

 

 1. Vælg Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld 
 4. Klik på OK

 

 

 • Samtidighedsferie

Virksomheder med medarbejdere ansat på den særlige forskerskatteordning, jf. Kildeskattelovens § 48E-F, har mulighed jf. ferieloven at indgå aftale om samtidighedsferie.

 

Dette kræver at ferierækkefølge benyttes, samt at resultattabel SAMTID er udfyldt med 1 på relevante løngrupper.

 

Ferierækkefølgen sættes op med hjælp fra Visma Enterprise A/S.

 

 

 • Sygeferiepenge

I nogle overenskomster skal arbejdsgiver udbetale sygeferiepenge til sine medarbejdere. 

Lønarten kan bruges i de tilfælde, hvor medarbejderen er berettiget til sygeferiepenge, men ej løn fra virksomheden

 • Variable lønart 3979 - Sygeferiepenge timeløn oprettes. Lønarten oprettes med det antal timer, som der skal beregnes sygeferiepenge af. Lønarten bruger timelønssatsen i beregningen til sygeferiepenge

 

Resultatet på lønart 3979 - Sygeferiepenge timeløn, tillægges feriepengegrundlaget og der bliver herefter beregnet feriepenge.

 

 

 • Løbende beskatning af feriepenge

I nogle overenskomster skal der tillægges et beløb til bruttoferiepengene til de medarbejdere som har løbende beskatning af feriepenge. 

Beløbet kan enten være en procentdel af et fast angivet beløb eller en procentdel af et defineret grundlag.

 

Skal bruttoferiepengene tillægges et beregnet beløb opsættes det på følgende måde:

 • Resultattabel EXFER - Pct. opsparing særlig ferie, oprettes med hvilken procent beløbet skal beregnes med
 • Variabel lønart 2983 - Særlige feriepenge, oprettes det beløb som skal ganges med den procent som er angivet på resultattabel EXFER

 

Skal bruttoferiepengene tillægges et beregnet beløb opsættes det på følgende måde:

 • Resultattabel EXFER - Pct. opsparing særlig ferie, oprettes med den procent beløbet skal beregnes med

 

På lønartstype 2982 – Grundlag særlige ferie, oprettes med de lønarter som skal indgå i grundlaget for procentberegningen. Dette skal gøres i samarbejde med en konsulent fra Visma Enterprise.

 • Stillingskategori lønart 2982 – Særlige feriepenge, oprettes på den stillingskategori som skal benytte denne beregning

 

Beløbet som udregnes vises på lønsedlen over feriepengeafregningen og vil indgå i beregningen af AM-bidrag og skat.

 

Vedhæftede filer