Mine produkter
Hjælp

Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere

31-03-2020 21:17 (Senest opdateret 13-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 698 Visninger

Som del af hjælpepakken til erhvervslivet kan I søge lønkompensation for medarbejdere, som er hjemsendt som følge af COVID-19. I kan søge lønkompensation, hvis mindst 30 % af medarbejderne eller mindst 50 medarbejdere er hjemsendt. Du kan læse mere om, hvad der skal til for, at I kan søge lønkompensation her. 

 

Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe jer med at få søgt lønkompensationen.

 

Ferie i lønkompensationsperioden

For at virksomheden kan søge om lønkompensation er medarbejderen forpligtet til at anvende ferie, feriefridage og/eller optjent afspadsering på i alt 5 dage i lønkompensationsperioden. 

 

Såfremt du ikke har ferie, feriefridage og/eller afspadsering til gode svarende til 5 dage, skal du holde tjenestefri uden løn eller anvende feriedage fra det nye ferieår. Du kan læse mere om afholdelse af ferie, og hvordan du registrerer ferien her.

 

Sådan kommer du i gang

Ønsker du, at vi skal hjælpe dig med at søge lønkompensation, skal du i Visma Løn registrere de medarbejdere, som du har tænkt dig at hjemsende. Ordningen skelner mellem funktionærer og ikke-funktionærer. Derfor er der oprettet to forskellige fraværskoder i Visma Løn: for funktionærer anvendes FK 91, for ikke-funktionærer, elever og lærlinge anvendes FK92. Du kan læse mere om bestemmelse af funktionærer/ikke-funktionærer her.Register fravær i Visma løn:

 1. Det er vigtigt, at du anvend korrekt fraværskode:
  1. For funktionærer - vælg FK91 Hjemsendt COVID19 funktionær
  2. For ikke-funktionærer, lærlinge og elever - vælg FK92 Hjemsendt COVID19 ikke-funktionær
  3. Registrer eventuel ferie i perioden med korrekt fraværskode. Læs mere her
 2. Når du har registreret alle hjemsendte medarbejdere, skal du give besked til Visma. Det gør du ved, at 
  1. Give os besked via CRM (Community) og meddele, at der ligger fravær, som der skal søges kompensation for
  2. I beskeden skal du oplyse den mailadresse, hvor du ønsker at modtage filen til jeres ansøgning (sendes via sikker mail)
  3. HUSK at kontrollere oplysningerne og tilføje eventuelle ændringer inden, I sender ansøgningen til behandling gennem virk.dk. Vi vil nu hente, beregning og udarbejde den Excel-fil, som skal vedlægges ansøgningen som dokumentation. Resultatet sendes til den angivne mailadresse.

 

Excel-filen indeholder nedenstående oplysninger.:A: Påkrævet information

B: Beskrivelse 

C: Hvad skal kunden kontrollere?

CPRnummer

-

-

Navn

-

-

Periode start

-

-

Periode slut

-

-

Ansættelsesforhold

-

-

Månedsløn 

Visma angiver månedsløn inkl. ATP og arbejdsgivers pensionsandel. 

Kontrollér om den oplyste løn er retvisende for kompensationsperioden. Hvis ikke, indsæt nyt beløb

Beskæftigelsesgrad i timer

Visma angiver normtid. For medarbejdere uden fast normtid oplyser Visma den gennemsnitlige arbejdstid på baggrund af de seneste 3 måneders arbejdstid. 

Kontrollér om den oplyste arbejdstid er retvisende for kompensationsperioden. Hvis ikke, indsæt antal arbejdstimer

Antal dage undtaget 

Ferie og anden sygdom  registreres som fravær med korrekt fraværskode. Visma oplyser antallet af dage. 

OBS: Det oplyste omfatter ikke evt. planlagt uddannelse eller dage, hvor medarbejderen er omfattet af anden offentlig ydelse

Kontrollér om antallet af dage undtaget er korrekt. Indsæt evt. korrekt antal dage
 1. Når I har kontrolleret om data er korrekte, indsendes ansøgning via virk.dk. Se evt. vejledning samme sted.Du kan indberette igen på et senere tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt (fx hvis flere medarbejdere hjemsendes eller perioden forlænges).

Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.