annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

(updated by Helle Valso VISMA ‎18-03-2020 16:00 )
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 675 Visninger
Vejledning Nyt "mini" ferieår

Indledning

 

Den 1. maj nærmer sig, og det er derfor tid til at følge op på dine medarbejderes ferie og ferietillæg.

Når vi rammer maj 2020, vil medarbejdere både få et reduceret antal feriedage samt et reduceret ferietillæg til rådighed. Det skyldes sidste års forkortet optjeningsår, der gik fra 1. januar til 31. august 2019.

På grund af overgangsordningen til den nye ferielov går vi også et ”mini” ferieår i møde, som strækker sig fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.  Den 1. september 2020 overgår vi til den nye ferielov og samtidighedsferie, som du kan læse meget mere om her.

 

I Visma Løn kan du vælge at overføre, nulstille eller udbetale restferien. Restferie fra forrige år betragtes som overført efter 1. maj. Du kan læse nærmere om feriereglerne på Virk.dk.

 

I rapporten ’Ferieregnskab’ – som du finder under ’Lønadministration / Udskrifter’ fra lønkørsel – kan du se den aktuelle status på dine medarbejderes feriesaldo.

Overførsel af ikke-afholdt restferie

Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver om overførsel af feriedagene for at overholde lovgivningen.

Aftalen skal være indgået senest 30. april i henhold til ferielovens regler. Du finder blanketten på Virk.dk, hvor du også kan læse mere om overførsel af ikke-afholdt restferie.

 

2.1.Sådan gør du

Ikke-afholdt restferie bliver stående i Visma Løn. Du behøver derfor ikke at foretage dig noget i Visma Løn, hvis restferien skal overføres til nyt ferieår.

Nulstilling af ikke-afholdt restferie

Hvis der ikke foreligger en underskrevet aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver om overførsel af restferie, kan restferien nulstilles med lønkørslen for april.

Sådan gør du

Skal nulstillingen omfatte en hel gruppe medarbejdere, oprettes følgende på relevant stillingskategori, såfremt den ikke findes i forvejen:

 • Lønarten 4270 - Nulstil ikke-afholdt ferie

 

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Angiv stillingskategori f.eks. 1001
 3. Klik på ’Find’
 4. I højremenuen vælger du ’Lønoplysning’
 5. Klik på ’Ny’
 6. Angiv stillingskategorilønart = 4270 og datoen (f.eks. 01042020)
 7. Klik på ’Gem’Nulstillingen aktiveres via kørselsselektionen, hvor ikrafttrædelseskode = ”N” –  nulstil ferie, oprettes på den kørselsordre, hvori feriedagene skal nulstilles (f.eks. 12005)

 1. Vælg Lønadministration og kørselsselektion
 2. Angiv kørselsordre 12005
 3. Klik på ’Find’
 4. I højremenuen vælger du ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på ’Ny’
 6. Angiv = ’N’ – nulstil ferie.

 

 

Husk at rette alle kørselsselektioner (1 = bagudløn, 2 = forudløn, 3 = timeløn) for kørselsordre 12005.

Bemærk, nulstillingen virker kun for seneste ferieår 2018, som afsluttes. Nulstilling af tidligere ferieår skal korrigeres manuelt med lønart 510.  

Husk bogføring af de nulstillede feriesaldi.

 

 

3.2.Nulstilling af feriedage på enkelte medarbejdere

Er det kun enkelte medarbejdere, der skal have nulstillet restferiedage, så opret

 • Lønart 4275 – nulstil ikke-afholdt ferie

 

 1. Vælg Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på ’Ny’
 3. Opret lønarten på den/de medarbejdere, der skal have nulstillet feriedage
 4. Klik på ’Gem’

 

Bemærk, nulstillingen virker kun for seneste ferieår 2018, som afsluttes. Nulstilling af tidligere ferieår skal korrigeres manuelt med lønart 510.

Husk bogføring af de nulstillede feriesaldi.

 

4.  Overførsel af feriedage efter nulstilling

Er der medarbejdere, der efter nulstillingen ønsker at få dagene overført til nyt ferieår, kan dagene flyttes tilbage i feriesystemet ved hjælp af en variabel lønart:

 • 865 – Overfør ikke-afholdt ferie
 • 4280 - Overfør ikke-afholdt ferie

 

Forskellen mellem de to lønarter er:

Lønart 865: flytter nulstillede feriedage tilbage i lønkørslen – primo perioden. Dvs. de flyttes og kan afholdes i lønkørslen. Denne lønart skal bruges, hvis fraværsregistreringen skal tages fra overførte feriedage, eller hvis overførte dage skal udbetales.

Lønart 4280: flytter nulstillede feriedage tilbage i lønkørslen – ultimo perioden. Dvs. de flyttes ind til sidst, altså efter alt fravær er behandlet i lønkørslen.
Denne lønart skal bruges, hvis fraværsregistreringen skal tages fra det nye ferieår, eller hvis feriedage fra det nye år skal udbetales.    

 

 

 

 

5.  Udbetaling af ikke-afholdt restferie

Medarbejderen har mulighed for at få udbetalt den ikke overførte eller afholdte 5. ferieuge. Medarbejderen skal inden 30. september aflevere en underskrevet blanket med anmodning om udbetaling.

 

I forbindelse med lønkørslerne fra maj og inden oktober, kan evt. restdage udbetales for den enkelte medarbejder. Det sker via variable lønoplysninger, se ”Guide til feriesystem”.

 

Følgende lønarter kan anvendes til udbetaling af ferie:

 

Lønart

Funktion

Type

4070

Dage

Dage oprettes og sats hentes fra ferieregnskabet. Lønarten kommer altid med i næste lønkørsel, uanset hvilken dato lønarten er oprettet med.

4071

Dage

Dage oprettes og sats hentes fra ferieregnskabet – indgår i grundlaget for fritvalgskonto.

4065

Timer

Timer oprettes og sats hentes fra ferieregnskabet.

 

Lønarterne vil altid tage ældste feriedage først.

 

Lønarterne udbetaler feriedage, som ikke er afholdt, og nedskriver saldoen for skyldig ferie. Værdien af udbetalingen er for:

 

 • Sidste år = værdi i ferieregnskabet
 • Forrige år = værdi i ferieregnskabet
 • Overført ferie = afhængig af opsætning: enten værdi i ferieregnskabet eller valgfri % af aktuel månedsløn.

Udbetaling af ikke-afholdte feriedage/overført ferie

I forbindelse med restferie, som ikke er overført, kan det være aktuelt at udbetale restferien. For at kunne udbetale restferien til den optjente værdi skal lønnen for april måned gemmes. Systemet gemmer lønnen automatisk, men lønnen kan også oprettes på en variabel lønart

 • 800 - Månedsløn, normtid april

 

Gemmes lønnen for april ikke, bruges den aktuelle løn på udbetalingstidspunktet, og den udgør 4,8 procent af den aktuelle løn.

 

Følgende lønarter kan anvendes til udbetaling af nulstillet ferie:

Lønart

Funktion

Type

4284

Dage

Dage oprettes og beregner sats pr. dag.

4286

Timer

Timer oprettes og beregner sats pr. time.

4290

Dage * sats

Dage og sats oprettes.

4295

Dage

Dage oprettes.

Sats hentes i systemet som 4,8 procent af aprilløn eller - hvis denne er = 0 - aktuel løn.

 

Ferietillæg og ekstra ferietillæg

Som standard sker udbetalingen af ferietillægget med april-lønnen. Udbetalingen aktiveres ved at vælge ikrafttrædelseskode ’T’ på den relevante kørselsselektion.

Hvis du ønsker, at udbetalingen skal ske på et andet tidspunkt, kan du ændre det på følgende måde:

Tilpas kørselsordre, hvor ferietillægget ikke ønskes udbetalt i april.

 

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv den ønskede kørselsordre­
 3. Klik på ’Find’
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Dobbeltklik på ’T’
 6. Klik på ’Slet’

 

Tilpas kørselsordren, hvor ferietillægget ønskes udbetalt.

 

 1. Vælg Lønadministration og Kørselsselektion
 2. Angiv den ønskede kørselsordre­
 3. Klik på ’Find’
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på ’Ny’
 6. Udfyld
   
 7. Klik på ’OK’

 

Husk at foretag tilpasningen for alle kørselsselektioner.

Opspares der ekstra ferietillæg på stillingskategorien, vil det ekstra ferietillæg også blive udbetalt i den kørselsselektion, der har ikrafttrædelseskode ’T’, dvs. samtidig med ferielovens ferietillæg.

Udbetaling af ferietillæg ved afholdelse af ferie

Ønskes ferietillægget udbetalt i portioner, når ferie holdes, skal følgende variable lønart oprettes med antal feriedage ved udbetaling:

 • 3930 – Udbetaling Ferietillæg

 

Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge.

Ønskes ekstra ferietillæg udbetalt i portioner, når ferie holdes, skal følgende variable lønart oprettes med antal feriedage ved udbetaling:

 • 3935 - Udbetaling ekstra ferietillæg

 

Bemærk, lønsystemet kan ikke afregne ferietillæg løbende (pro rata), når ferien administreres i timer.

Feriefridage/feriefritimer/feriefribeløb

Har du i forbindelse med nyt ferieår tildeling af feriefridage, feriefritimer eller feriefribeløb, så kan du læse nærmere herom i ’Vejledning til feriefri’ på Visma Community.

Vedhæftede filer
Bidragydere