Mine produkter
Hjælp

Opsætning af ferie dage/-penge

14-02-2023 14:28 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 337 Visninger
Pdf vejledning

 

1.     Ferieår

Feriesystemet kan arbejde med følgende år:

 • Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020)
 • Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021)
 • Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)

2.     Optjening af feriedage

Standard optjenes 2,08 feriedage pr. ansættelsesmåned.

Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage:

 • 14-dageslønnede opsparer 0,96 feriedage pr. lønperioder.
 • Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden.

 

For ferie i dage skal resultattabel ’FEENH’, oprettes med værdien

 • Blank eller 0 (nul) for de respektive stillingskategorier

 

2.1.  Optjening af feriedage -  arbejdsuge mindre end 5 dage

Det er muligt at oprette feriedage i forhold til antal arbejdsdage. Så medarbejdere på deltid kan registrer ferie på deres arbejdsdag.
Medarbejdere der er på deltid og ikke arbejder hver dag, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdsdage medarbejderen har. Opret personlig sats lønart:

 • 9980 Omregning feriedage, deltid - antal feriedage medarbejderen optjener i ferieåret (1.9.XX-31.8.XX)


Eksempel

En medarbejder der arbejder 4 dage om ugen skal oprettes med 20 feriedage på lønart 9980. Lønsystemet vil pr. måned tildele medarbejderen forholdsmæssige feriedage regnet ud fra de 20 divideret med 12 måneder = 1,67 feriedag

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 

 

 1. Klik på OK

 

2.2.  Afrunding af feriedage, årligt

14-dagslønnede og månedslønnede bliver afrundet til 25 feriedage i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 24,96 feriedage ultimo august.
OBS! Afrundingen indrapporteres til eIndkomst på timelønnede medarbejdere.

Har en timelønnet medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af feriedage, anvendes korrektionslønart 40055.

 

2.3.  Optjening af feriedage på løsarbejdere

Har du timelønnede med få timer om ugen og ønsker at der skal beregnes feriedage ud fra præsterede arbejdstimer, oprettes følgende stillingskategori lønart:

 • 300020 Markering for løsarbejder

 

Lønarten anvender antal arbejdstimer, som indrapporteres til eIndkomst i felt ’200 – Løntimer’ og multiplicerer med faktor 0,01297(2,08/160,33) og derved finder det antal feriedage som medarbejderen har optjent.

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6.  

   

  Udfyld

   

 7. Klik på OK

 

 

3.     Optjening af feriepenge

Standard optjenes 12,5 % i feriepengegodtgørelse af den ferieberettigede løn.

For beregning af feriepenge og feriedage skal en af følgende stillingskategori lønarter oprettes:

 • 4600 – Ferie med løn (funktionær)
 • 4601 – Løbende optjening af feriepenge (timelønnede)

 

Du har mulighed for at ændre feriepengeprocenten for en løngruppe på:

 • Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4002
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet ’Gyldig’
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen
 

 

 1. Klik på Gem

 

Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejder, kan du gøre det på:

 • Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 

 

 1.      Klik på OK

 

 

4.     Afregning af feriepenge

Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger:

 • FerieKonto
 • Feriekort
 • Feriekasse – manuelt afregning

 

4.1.  Opsætning af feriepengeafregning

Resultattabel FEAFR Ferieafregning styrer afregning af feriepenge til FerieKonto, Feriekort og Feriekasse for både løbende optjening af feriepenge og afregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionærer, som har ferie med løn.

Resultattabel FEAFR opsættes for alle relevante stillingskategorier el. løngrupper.

Resultattabel

Feriepenge afregnes til

Værdi

FEAFR

FerieKonto

0 eller blank

FEAFR

Feriekort

2

FEAFR

Feriekasse*

1

*Feriepenge til Feriekasse

Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for følgende feriekasser:

Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, eller MFD Feriekasse).

Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn.

 

 

 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel ’FEAFR’
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg stillingskategori
 10. Angiv værdi (0, 1 el. 2) i den gældende aflønningsform
 

 

 1. Klik på Gem     

 

  

4.2.  Skat af løbende optjente feriepenge

I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre eller MFD Feriekasse).

Feriepenge til FerieKonto og Feriekasse bliver beskattet i lønkørslen og bliver til Nettoferiepenge.

Feriepenge til Feriekort, det vil sige Arbejdsgiver administrerer bruttoferiepenge, feriepenge før skat, som først bliver til nettoferiepenge på udbetalingstidspunktet.

 

5.     FerieKonto regler for indberetning og indbetaling

Indberetning og indbetaling til FerieKonto sker automatisk ud fra Lønperioden, som afregnes efter nedenstående regler:

 • Ferie med løn fratrædelse
  • Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales

 • Feriegodtgørelse – her ses på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet:
  • Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned
  • Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned

 

Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto.

 

Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene). Er der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter.
Er feriepengene afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt, og kan ikke længere tilbageføres.

 

6.    

 

 

Indberetning til Feriepengeinfo

På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger til eIndkomst.

6.1.  Opsætning af indberetning til Feriepengeinfo

Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.

 

Feriekort indberetning - indeholder tre valgmuligheder:

 • ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto, Feriekasse eller Feriekort.     
 • ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis ingen indberetning til eIndkomst
 • ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasser.

 

 •        Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.

 

Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne:

 • Afstemningsliste (eIndkomst)
 • Ny ferielov Ferieafregningsliste

 

 

7.     Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt

Standard er defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med konsulentassistance kan du få defineret hvilke lønarter du ønsker skal være ferieberettigede eller ej – faktureres efter tidsforbrug.

Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.

 

Bogføring af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt

Ferieberettiget løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogføre grundlaget skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi.

 • Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn

 

8.     Direktør

Der findes tre måder at håndterer medarbejdere uden ferie, f.eks. direktører, honorar, bestyrelse mm.:

 1. Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg:
  • Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning

 2. Der optjenes Kun ferietillæg:
  • Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategori lønarter:
   • 4600 - Ferie med løn
   • 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag 
  • Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge

   1. Vælg Opsætning og Resultattabel
   2. Angiv ’4002’
   3. Klik på Find
   4. Klik på ‘Ny periode’
   5. Angiv en dato
   6. Klik på Gem
   7. Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’
   8. Klik på ‘Ny’
   9. Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge
   10. Klik på Gem


  • Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage.

   1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
   2. I højremenuen vælges Personlig sats
   3. Klik på Ny
   4. Angiv startdato f.eks. 1.X.20XX, lønart 9980 og værdien 0
   5. Klik på Gem


 1. Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge
  • Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge:

   1. Vælg Opsætning og Resultattabel
   2. Angiv ’4002’
   3. Klik på Find
   4. Klik på ‘Ny periode’
   5. Angiv datoen 01-0X-20XX
   6. Klik på Gem
   7. Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’
   8. Klik på ‘Ny’
   9. Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge
   10. Klik på Gem

9.     Tilpas tekster på lønsedler                

Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ferie bliver vist som du ønsker:

 

Lønart

Udskriftslønart

Navn

4993

44200

Ferieberettiget løn

44765

44220

Tildel forskudsferie, dage

44766

44220

Tildel forskudsferie, timer

44953

44230

Forskudsferie afh. dage

44954

44230

Forskudsferie afh. timer

44955

44235

Skyldige feriepenge på forskud

44947

44250

Ferietimer til rådighed lønseddel

44949

44260

Feriedage til rådighed lønseddel

4991

44280

Feriepenge lønseddel

4992

44300

Ferietillæg lønseddel Lov

4997

44300

Ferietillæg lønseddel

4658

4430

Ferietillæg udbetalt –lovgrundlag

4659

4430

Ferietillæg udbetalt –OK-grundlag

4994

44320

Ferietillæg ekstra

4998

44320

Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel

44902

44902

Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel

44904

44904

Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel

44905

44905

Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel

44906

44906

Ekstra ferietillæg lov Lønseddel

4962

8302

Feriepenge I. år (timer/Dage)

4967

8303

AM-bidrag af feriepenge I. år

4924

8304

A-skat af feriepenge I. år

4969

8305

Overført til FerieKonto

 

Sådan tilpasses teksten på lønsedlen:

 1. Klik på Opsætning og Lønartsopsætning
 2. Angiv en af ovenstående lønart
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny
 5. Angiv datoen 1.X.20XX og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst
 6. Klik på Gem


Gentag ovenstående for de øvrige lønarter

 

Bidragydere
Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.