annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

(updated by Helle Valso VISMA ‎23-09-2019 16:04 )
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1792 Visninger
Hvad skal ændres i Visma Løn

Indledning

Denne vejledning vil hjælpe dig til at sikre, at din opsætning i Visma Løn er korrekt i forbindelse med overgangsordning til ny ferielov.

 

I den mail du modtog sammen med denne vejledning, er der beskrevet, hvilke områder du skal være særlig opmærksom på. 

 

Det er en god idé at tjekke din opsætning efter nedenstående punkter. Du kan også få hjælp af en konsulent fra Visma ved at kontakte hotline på tlf. 88 97 97 00.

Feriepengegodtgørelse

Tjek følgende resultattabel/Personlige sats:

 

 • Resultattabel 4002 - Feriepengegodtgørelse %
  • Som standard anvender Visma Løn 12,5 %, men hvis du har en forhøjet feriepengeprocent, vil der på denne tabel fremgå en anden sats.
 • Personligsats 9907 - Feriepengegodtgørelse %
  • Såfremt medarbejderen har en personlig feriepengegodtgørelsesprocent, vil det fremgå af den personlige lønart.

Ferietillæg

Tjek følgende resultattabel/Personlige sats:

 

 • Resultattabel 4003 - Ferietillæg %
  • Som standard anvender Visma Løn 1 %, men hvis du har forhøjet ferietillæg, vil der på denne tabel fremgå en anden sats.
 • Personlig sats 9908 - Ferietillæg
  • Såfremt medarbejderen har en personlig ferietillægsprocent, vil det fremgå af den personlige lønart.

Feriedage

Tjek følgende resultattabel:

 

 • Resultattabel 4005 - Feriedage
  • Som standard optjener Visma Løn 2,08 feriedag pr. måned, men hvis I optjener flere feriedage pr. måned, vil det fremgå af denne tabel.

 

Såfremt at en eller flere af ovenstående resultattabeller eller personlige lønarter skal ændres, er det vigtigt, at du foretager en periodisering af de forskellige opsætninger, så ændringerne først træder i kraft på det tidspunkt, som du ønsker.

Ekstra ferietillæg

Da det lovpligtige ferietillæg ikke længere optjenes fra den 1-9-2019, kan virksomheden vælge at give medarbejderne det lovpligtige ferietillæg som et ekstra ferietillæg.
Det ekstra ferietillæg udbetales automatisk ved fratrædelse.

 

For at kunne opspare, afregne og vise ekstra ferietillæg særskilt på lønsedlen, skal nedenstående oprettes på de stillingskategorier, I anvender:

 

Automatisk optjening af ekstra ferietillæg sker via stillingskategori lønart 4035.

Opret lønart på stillingskategori

 1. Vælg Opsætning, Stillingskategori
 2. Angiv den ønskede stillingskategori f.eks. 1001
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Lønoplysninger”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld felterne Lønart = 4035, startdato f.eks. 01092019 og evt. slutdato 

 

Procenten for optjening af ekstra ferietillæg kan enten oprettes på resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg procent gældende for en hel løngruppe, eller hvis det kun er udvalgte medarbejdere, der har ekstra ferietillæg, kan procenten oprettes på medarbejderen under personlige satser lønart 9912 - Ekstra ferietillæg procent.

 

Opret Ekstra ferietillæg procent på resultattabel

 1. Vælg OpsætningResultattabel
 2. Angiv resultattabel 4007
 3. Klik på knappen Find
 4. Klik på knappen Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på knappen OK
 7. I højremenuen vælges “Resultattrin”
 8. Klik på knappen Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsatsen for den pågældende aflønningsform
 10. Klik på knappen Gem

 

Opret Ekstra ferietillæg procent på medarbejderen

 1. Vælg Medarbejder, Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges “Personlige satser”
 3. Klik på knappen Ny
 4. Udfyld felterne Periode og Lønart 9912
 5. Klik på knappen OK

 

Visning af ekstra ferietillæg på lønseddel

For at få vist det Ekstra ferietillæg på lønsedlen, skal du ændre lønseddels type til 9. Opsparingen vises i feltet ‘OK ferietillæg’.

 

 1. Vælg Opsætning, Stillingskategori
 2. Angiv den ønskede stillingskategori f.eks. 1001
 3. Klik på knappen Find
 4. I Feltet ‘Lønseddel’ angiver du 9
 5. Klik på Gem

Udbetaling af ekstra ferietillæg

Ekstra ferietillæg udbetales på samme måde som det lovpligtige ferietillæg. Det kræver at en af følgende lønarter oprettes på de relevante stillingskategorier:

 

 • Stillingskategori lønart 3915 udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge ved fratrædelse.
 • Stillingskategori lønart 3925 udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår men reducerer ikke i de opsparede feriepenge ved fratrædelse.

 

Oprettelse af lønart på stillingskategorier

 1. Vælg Opsætning,  Stillingskategori
 2. Angiv den ønskede stillingskategori 
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Lønoplysninger”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld felterne Lønart f.eks. 3925, startdato f.eks. 01092019 og evt. slutdato 

 

Udbetalingen aktiveres på den pågældende kørselsordre for lønperioden via kørselsselektion, hvor du opretter ikrafttrædelseskoden “T”.

 

Oprettelse af ikrafttrædelseskode

 1. Vælg Lønadministration, Kørselsselektion
 2. Angiv den ønskede kørselsordre, hvor det ekstra ferietillæg ønskes udbetalt
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Ikrafttrædelseskode”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld feltet “Ikrafttrædelskode” med “T”
 7. Klik på knappen OK

 

Bogføring af udbetaling af ekstra ferietillæg

Når udbetalingen af ekstra ferietillæg sker, skal beløbet bogføres. Alt efter hvilken lønart, der er brugt til udbetaling, oprettes lønarten til bogføring på følgende måde:

 

Oprettelse af kontonumre på udbetalingslønart

 1. Klik på OpsætningKontoplan og Kontoplan
 2. Vælg din kontoplan
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Kontoplanlinie”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld felterne
 7. Klik på knappen OK 

 

Korrektion af lønart til ekstra ferietillæg

Har du behov for at korrigere det ekstra ferietillæg eller oprette en saldo, kan det gøres under variable lønoplysninger på lønart 602 - Saldokorrektion af ekstra ferietillæg i år.

 

Oprettelse af variabel lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Variable lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart og Beløb
 4. Klik på knappen OK

Forhøjet feriepengegodtgørelsesprocent

Nogle virksomheder har i dag valgt at forhøjet deres feriepengegodtgørelsesprocent til deres medarbejdere. Fra 1-9-2019 vil den forhøjede feriepengegodtgørelsesprocent blive overført til Feriefonden og bliver indefrosset.

 

Ønsker du ikke, at medarbejderne skal have den forhøjede feriepengegodtgørelsesprocent indefrosset, har du følgende valgmuligheder i Visma Løn:

 

 • Opret differencen mellem den forhøjede feriepengegodtgørelsesprocent og standard feriepengegodtgørelsesprocent på 12,5% som optjening til fritvalgskontoen
 • Opret differencen mellem den forhøjede feriepengegodtgørelsesprocent og standard feriepengegodtgørelsesprocent på 12,5% som et ekstra ferietillæg.

 

Eksempel: I dag optjenes 15 % i feriepenge, som er oprettet på resultattabel 4002. Træk de 12,5 % (standard jf. ferieloven) fra de 15 %, det vil sige 2,5 %, som du opretter som et ekstra ferietillæg (se afsnit 5) eller som optjening til fritvalgskontoen (se nedenstående).

 

Fritvalgskonto som forhøjede feriepengegodtgørelsesprocent

Du kan vælge en af følgende to muligheder for at overføre den forhøjede feriepengegodtgørelsesprocent:

 

 • For grupper af medarbejdere skal du på de pågældende stillingskategorier oprette stillingskategorilønart 4400 - Fritvalgskonto opsparing.
 • udvalgte medarbejdere skal du oprette en fast lønart 4405 - Fritvalgskonto opsparing.

 

Oprettelse af lønart på stillingskategorier

 1. Vælg Opsætning,  Stillingskategori
 2. Angiv den ønskede stillingskategori 
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Lønoplysninger”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld felterne Lønart f.eks. 4400, startdato f.eks. 01092019 og evt. slutdato 

Oprettelse af fast lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Faste lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart
 4. Klik på knappen OK

 

Opret sats - Fritvalgskontoen

Ved hver lønkørsel beregner systemet en procentdel af medarbejderens ferieberettigede løn til fritvalgskontoen. 

 

Procenten kan oprettes på:

 

 • Resultattabel 4401 – Fritvalgskonto firma pct hvis det gælder for en løngruppe
 • Personlige satser på lønart 9911 - Egen pct. Fritvalgskontoen hvis satsen er individuel for medarbejderen 

Oprettelse af procent til Fritvalgskonto på resultattabel

 1. Vælg Opsætning, Resultattabel
 2. Angiv resultattabel 4401
 3. Klik på knappen Find
 4. Klik på knappen Ny periode
 5. Udfyld feltet Gyldig
 6. Klik på knappen OK
 7. I højremenuen vælges “Resultattrin”
 8. Klik på knappen Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsform
 10. Klik på knappen Gem

 

Oprettelse af procent til Fritvalgskonto på medarbejderen

 1. Vælg MedarbejderAnsættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges “Personlige satser”
 3. Klik på knappen Ny
 4. Udfyld felterne Periode, Lønart 9911 og procent
 5. Klik på knappen OK

Udbetaling af Fritvalgskontoen

Udbetaling af fritvalgskonto kan ske på flere måder: 

 

 • Fast lønart 4436 - Fritvalgskonto udbetaling. Lønarten udbetaler hver lønperiode det optjente fritvalgsbeløb.
 • Variabel lønart 4440 - Fritvalgskonto udbetaling. Lønarten tømmer alt, der er optjent på fritvalgskontoen.
 • Variabel lønart 4485 - Fritvalgskonto udbetaling - med saldokontrol. På lønarten oprettes det beløb, medarbejderen ønsker udbetalt. Denkan dog max udbetale saldoen.

 

Oprettelse af fast lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Faste lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart
 4. Klik på knappen OK

 

Oprettelse af variabel lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Variable lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart og Beløb
 4. Klik på knappen OK

 

Bogføring af udbetaling fra Fritvalgskontoen

Når der sker udbetaling fra Fritvalgskontoen, skal beløbet bogføres. Alt efter hvilken lønart, der er anvendt til udbetaling, opsættes lønarten til bogføring på følgende måde:

 

Oprettelse af kontonummer på udbetalingslønart

 1. Klik på Opsætning,  Kontoplan og Kontoplan
 2. Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Kontoplanlinie”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld felterne Kontonr m.fl.
 7. Klik på knappen OK 

Saldooversigt Fritvalgskonto

Efter hver lønkørsel kan du på rapporten ”Medarbejder til gode (År til dato)” se saldoen for Fritvalgskontoen på hver enkelt medarbejder.

 

Ønsker du mere viden om Fritvalgskontoen, kan du læse vejledning Fritvalgskonto på vores Community.

Forhøjet antal feriedage

Har virksomheden givet jeres medarbejdere f.eks. 30 dages ferie, og vil fortsætte med det fra den 1-9-2019, så vil vi anbefale, at I opretter de ekstra feriedage som f.eks. feriefridage, aftalefridage eller omsorgsdage.

 

Tildeling af feriefridage

Du kan tildele feriefridage i Visma Løn ved brug af variabel lønart 3800 - Feriefridag. 

Lønarten opskriver saldoen for feriefridage med det antal, du opretter på lønarten. 

 

Ønsker du at tildele feriefridagene på et senere tidspunkt, kan du benytte den faste lønart 3802 - Feriefridage.

Oprettelse af variabel lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Variable lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart 3800, Antal
 4. Klik på knappen OK

 

Oprettelse af fast lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Faste lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart 3802, Antal
 4. Klik på knappen OK

 

Afholdelse af feriefridage

Ved afholdelse af feriefridage findes der nedenstående muligheder:

 

 1. Fraværskode 60 – fraværslønart 3810 afholdte feriefridage nedskrives i den tildelte saldo.
 2. Fraværskode 62 – fraværslønart 3818 afholdte feriefridage udbetales til en sats pr. dag.
 3. Fraværskode 60 – fraværslønart 3829 afholdte feriefridage nedskrives i den tildelte saldo og den ferieberettigede løn nedskrives med 4,8 %.
 4. Fraværskode 60 – fraværslønart 3846 Afholdte feriefridage nedskrives i den tildelte saldo. Den ferieberettigede løn nedskrives med 4,8 % pr. feriefridag og feriefridagene udbetales til en timesats.

 

Feriefridagene omregnes til timer på følgende måde:

Afholdte feriefridage ganges med normtimer pr. dag, som ganges med timelønnen. 

 

Normtimer hentes fra et af følgende:

 • Personlig sats lønart 9918
 • Resultattabel TRTIM
 • 7,4 time.

Opsætning af lønart på fraværskode 

 1. Klik på knappen OK. 
 2. Vælg Opsætning,  Stillingskategori
 3. Angiv den ønskede stillingskategori 
 4. Klik på knappen Find
 5. I højremenuen vælges “Tilladte fraværskoder”
 6. Dobbeltklik på “Fraværskoden”
 7. Udfyld feltet lønart med den ønskede lønart
 8. Klik på knappen OK. 

 

Udbetaling af feriefridage

Feriefridage kan udbetales som en variabel lønoplysning, men der sker IKKE en registrering i fraværssystemet.

 

Du kan bruge en af følgende variable lønarter:

 

 • Lønart 3821 - Udbetaling af feriefritimer. Angiv timer og lønarten henter den personlige timeløn lønart 9905 eller satsen fra resultattabel 1100.

 

 • Lønart 3822 - Udbetaling af feriefritimer. Angiv timer og sats som ganges med hinanden.

 

 • Lønart 3825 - Udbetaling af feriefridage. Angiv dage og sats som ganges med hinanden.

 

Oprettelse af variabel lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Variable lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart, Antal
 4. Klik på knappen OK

 

Bogføring af udbetalte Feriefridage

Når der sker udbetaling af Feriefridagene, skal beløbet bogføres. Alt efter hvilken lønart, der er anvendt til udbetaling, opsættes lønarten til bogføring på følgende måde:

 

Oprettelse af kontonummer på udbetalingslønart

 1. Klik på Opsætning,  Kontoplan og Kontoplan
 2. Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Kontoplanlinie”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld felterne Kontonr m.fl.
 7. Klik på knappen OK 

 

Saldooversigt Feriefridage

Efter hver lønkørsel kan du på rapporten ”Medarbejder til gode (År til dato)” se saldoen for feriefridage på hver enkelt medarbejder.

 

Ønsker du mere viden om Feriefridage, kan du læse vores vejledning Feriefri på vores Community.

Aftalefridage

Tildeling af Aftalefridage

Du kan tildele Aftalefridage i Visma Løn ved brug af variabel lønart 3400 - Aftalefridage. Lønarten opskriver saldoen for Aftalefridage med det antal, du opretter på lønarten. 

Oprettelse af variabel lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Variable lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart, Antal
 4. Klik på knappen OK

 

Afholdelse af Aftalefridage

Når medarbejderen holder Aftalefridage, anvender du

 

 • Fraværskode 44 – fraværslønart 3405

Opsætning af lønart på fraværskode

 1. Vælg Opsætning,  Stillingskategori
 2. Angiv den ønskede stillingskategori 
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Tilladte fraværskoder”
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld feltet fraværskode med 44 og lønart 3405
 7. Klik på knappen OK. 

 

Saldooversigt Aftalefridage

Efter hver lønkørsel kan du på rapporten ”Medarbejder til gode (År til dato)” se saldoen for Aftalefridage på hver enkelt medarbejder.Omsorgsdage

Tildeling af Omsorgsdage

Du kan tildele Omsorgsdage i Visma Løn ved brug af variabel lønart 3300 - Omsorgsdage. Lønarten opskriver saldoen for Omsorgsdage med det antal, du opretter på lønarten. 

Oprettelse af variabel lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Variable lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart, Antal
 4. Klik på knappen OK

 

Afholdelse af Omsorgsdage

Når medarbejderen holder Omsorgsdage, bruger du:

 

 • Fraværskode 70 – fraværslønart 3305

Opsætning af lønart på fraværskode

 1. Vælg Opsætning,  Stillingskategori
 2. Angiv den ønskede stillingskategori 
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Tilladte fraværskoder”
 5. Dobbeltklik på “fraværskoden”
 6. Udfyld feltet lønart med den ønskede lønart
 7. Klik på knappen OK. 

 

Saldooversigt Omsorgdage

Efter hver lønkørsel kan du på rapporten ”Medarbejder til gode (År til dato)” se saldoen for Omsorgsdage på hver enkelt medarbejder.SH overført til Feriekort/Feriekonto

Feriefonden ønsker kun at få overført 12,5% i feriepenge, og SH skal dermed ikke overføres til Feriekort eller FerieKonto. Vi anbefaler, at rest-SH udbetales i sidste lønkørsel i året på en af følgende variable lønarter:

 

 • 4540 - SH-restsaldo udbetaling (modregner negativ saldo)
 • 4541 - SH-restsaldo udbet.m/saldotjek (tømmer saldo)

 

Oprettelse af variabel lønart 

 1. Vælg Medarbejder, Variable lønoplysninger
 2. Klik på knappen Ny
 3. Udfyld felterne Dato, Medarbejder, Lønart
 4. Klik på knappen OK

 

Oprettelse af kontonumre på udbetalingslønart

 1. Klik på OpsætningKontoplan og Kontoplan
 2. Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
 3. Klik på knappen Find
 4. I højremenuen vælges “Kontoplanlinie”
 5. Klik på knappen Ny
 6. Udfyld felterne Kontonr m.fl.
 7. Klik på knappen OK 
Vedhæftede filer