Mine produkter
Hjælp

Pensionsgrundlag

11-07-2019 10:21 (Senest opdateret 23-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 3390 Visninger

Vejledning pensionsgrundlag

Generelt om alle pensionslønarter gælder, at de beregnes af et grundlag.
I oversigten nedenfor angives, hvilket grundlag den enkelte lønart beregner ud fra.

 

  • Pensionsgrundlag 1 (A)

Månedsløn + pensionsgivende tillæg – fradrag for ferie og – fri egen regning.


Varianter:
Ønskes tillæg, overtid og afspadsering fra følgende lønarter 1010,1300,1307,1330,1331,1370,1371,1410,1430,1700 tillagt pensionsgrundlaget, skal lønart 4303 tilknyttes pågældende stillingskategori.


Ønskes tillæg fra følgende lønarter 1471,1472,1475,1480,1481,1482,1485 tillagt pensionsgrundlaget, skal lønart 4310 tilknyttes pågældende stillingskategori.
Ønskes opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen tillagt pensionsgrundlaget, så henvises til vejledningen til Fritvalg.


 

  • Pensionsgrundlag 2 (B)

Periodens A-indkomst + periodens opsparing af feriepenge og evt. SH – udbetaling af ledighedsdage, -personalegoder og – evt. bidrag til privat kapitalpension.


Varianter:
Ønskes ikke fradrag for ferie oprettes stillingskategori lønart 4304.
Ønskes der ikke beregnet pension af følgende overtidslønarter: 1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1320,1321,1322,1380,1381,1385,1386,1390,1391,1392,1393,1394,1395
1396,1397 oprettes stillingskategorilønart 4305.


Ønskes opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen tillagt pensionsgrundlaget, så henvises til vejledning til Fritvalg.

 

  • Pensionsgrundlag 3(C)

Periodens ferieberettigede løn uden reduktion for afholdt ferie.


Varianter:
Ønskes afholdt ferie nedskrevet i grundlaget, oprettes stillingskategori lønart 4300.
Ønskes beregnet pension af ferietillæg oprettes stillingskategorilønart 4307.
Ønskes feriepenge ved fratrædelse, den løbende optjente fritvalgskonto, samt fritvalgskonto, som bliver overført til pension, medtaget i grundlaget, oprettes stillingskategori 4308.


Ønskes opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen tillagt pensionsgrundlaget, så henvises vejledning til fritvalg.


 

  • Pensionsgrundlag 4 (D)

Periodens månedsløn – fri egen regning eller timeløn (1100, 1101, 1110)


Variant:
Ønskes tillæg fra følgende lønarter 1471,1472,1475,1480,1481,1482,1485 tillagt pensionsgrundlaget, skal lønart 4313 tilknyttes pågældende stillingskategori.


Ønskes opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen tillagt pensionsgrundlaget, så henvises til vejledning til fritvalg.


 

  • Pensionsgrundlag 5 (E)

Månedsløn + pensionsgivende tillæg + overtidsbetaling + udbetaling af ferietillæg + feriepenge – fradrag for ferie og – fri egen regning.


Varianter:
Ønskes der ikke beregning af pension af feriepenge ved fratrædelse skal lønart 4302 tilknyttes pågældende stillingskategori


Ønskes der ikke beregning af pension af ferietillæg skal lønart 4306 tilknyttes pågældende stillingskategori


Ønskes tillæg fra følgende lønarter 1471,1472,1475,1480,1481,1482,1485 tillagt pensionsgrundlaget, skal lønart 4314 tilknyttes pågældende stillingskategori.


Ønskes opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen tillagt pensionsgrundlaget, så henvises vejledning til fritvalg.


 

  • Pensionsgrundlag 6 (F)

A-skattepligtig indkomst.


Ønskes tillæg fra lønarterne 1185 og 1186 tillagt pensionsgrundlaget, skal lønart 4315 tilknyttes pågældende stillingskategori.


Ønskes opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen tillagt pensionsgrundlaget, så henvises til vejledning til fritvalg.

 

Bidragydere
Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.