Mine produkter
Hjælp

Udbetaling af ferie

18-01-2023 13:34 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 709 Visninger
pdf vejledning

 

1.     Ferieår

Feriesystemet arbejder med følgende år:

 • Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020)
 • Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021)
 • Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)

 

2.     Udbetaling af feriepenge med feriekort

For at udbetale feriepenge til medarbejderen, hvor det er arbejdsgiver der administrerer feriepengene.

Opret følgende variable lønart:

 • 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.

 

Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen.

OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så det er medarbejderens skattekort der anvendes.

OBS!! Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her

 

3.     Udbetaling af ferie ved feriehindring 

Er feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriepenge udbetales til medarbejderen. 

Udbetaling sker på baggrund af de Restferiepenge og feriedage/-timer til rådighed, der vises på rapporten ‘Ny ferielov ferieregnskab’.  Beregning er, Restferiepenge divideres med restferiedage, og resultatet er udbetaling pr. feriedag.

Følgende variable lønarter oprettes på medarbejderen:

 • 40110 - Udbetaling af feriedage, kontant
 • 40111 - Udbetaling af ferietimer, kontant
 • Lønarterne skal oprettes i debet i kontoplanen på hhv. 40112 og 40113.

4.     Bogføring af ferie

Oprettelse af de nye lønarter i forbindelse med ferie, er beskrevet i et separat vejledning, som hedder ‘Kom godt i gang med ny ferielov - Bogføring’. Vejledningen findes samme sted, som du har hentet denne vejledning her.

 

4.1.  Udbetaling af restferie

Udbetaling af restferie fra gammel ferielov, hvis du er omfattet

 • 4070 - Feriedage (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab)
  • Resultattabel ‘OVERFE’ skal oprettes med 1 for respektive løngrupper
 • 4065 - Ferietimer (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab)
 • 4076 - Feriedage fra Feriekort (Nettoferiepenge jf. Gammel ferielov)

 • 880 - Udbetaling af feriedage (omregner dage til timer ud fra normtid)
 • 881 - Udbetaling af ferietimer (time sats)

Udbetaling af restferie i dage, ny ferielov

 • 4760 - Udbetaling feriedage, primo
 • 4762 - Udbetaling feriedage, ultimo

 

Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er medarbejderens timeløn på udbetalingstidspunktet: 

 • Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning

 

Antal arbejdstimer pr. feriedag omregnes ud fra følgende prioritet

 1. Personlig sats 9918
 2. Resultattabel TRTIM
 3. Generel sats 7,4 forholdsberegnet med medarbejders arbejdstidsprocent

 

Bogføres i debet på lønart 44760 i kontoplan.

Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764.

Lønart 4760 og 4762 kan ikke anvendes med et negativt antal feriedage. Hvis der er udbetalt for mange feriedage skal det tilbageføres med korrektionslønarter.

OBS! Omregnes medarbejders feriedage på lønart 9980 ‘Omregning feriedage v. deltid’, og skal der udbetales 5. Ferieuge, opskrives feriedagene til korrekte enheder for en fuldtidsansat. Du opskriver feriedage på variabel lønart 40115, så de svarer til optjente feriedage på fuld tid. 
Lønart 4760, 4761, 4762, 4763 udbetaler timeløn med antal timer pr. dag i forhold til normtid. 

Udbetaling af restferie i timer, ny ferielov

 • 4761 - Udbetaling ferietimer, primo 
 • 4763 - Udbetaling ferietimer, ultimo

 

Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er timeløn på udbetalingstidspunktet: 

 • Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning

 

Bogføres i debet på lønart 44761 i kontoplan.

Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764.

Lønart 4761 og 4763 kan ikke anvendes med et negativt antal ferietimer. Hvis der er udbetalt for mange ferietimer skal det tilbageføres med korrektionslønarter.

Eksempel på anvendelse af lønart 4760 og 4761

Udbetaling af feriedage/-timer primo lønkørslen (behandles før afholdelse af ferie)

Scenarie: Medarbejder har en restsaldo på 3 feriedage, som skal udbetales. Der registreres en uges ferie i januar, som skal anvende feriedage optjent i 2021. 

Eksempel på anvendelse af lønart 4762 og 4763

Udbetaling af feriedage/-timer ultimo lønkørslen (behandles efter afholdelse af ferie).

Scenarie: Medarbejder og arbejdsgiver aftaler i september måned at restferie skal udbetales, selvom ferieafholdelsesåret ikke er afsluttet. 

 

 

Bidragydere
Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.