Mine produkter
Hjælp

Vejledning: Korrektion af ferie afholdt før 1. september 2019

19-09-2019 13:37 (Senest opdateret 24-10-2019)
 • 0 Svar
 • 3 ros
 • 1527 Visninger

Vi oplever i øjeblikket, at mange virksomheder skal registrere ferie, der er afholdt før 1. september 2019. Det betyder, at ferie skal registreres efter reglerne for den gamle ferielov.  Men da lønbehandlingen sker i september 2019 (eller senere), vil lønsystemet behandle det efter overgangsordningens regler.

Hvad betyder det?

Det betyder, at det allerede afholdte ferie påvirker indeværende års ferieopsparing for medarbejdere, der har ferie med løn. Dette skal derfor korrigeres fra overgangsordningen til gammel ferielov. Hvis du undlader at korrigere, vil der blive indberettet forkert til fonden, og medarbejderen vil derfor få tilsvarende for mange feriepenge og ferietillæg for optjeningsperiode 1/1-2019 - 31/8-2019.

Sådan korrigerer du 

Du skal beregne det beløb, som feriepengene er nedskrevet med. Det gør du ved at følge de nedenstående anvisninger: 

 1. Beregn den ferieberettigede løn ud fra lønsedlen og gang med 4,8% 
 2. Resultatet ganger du med antal dage, som medarbejderen har afholdt ferie
 3. Find 12,5% af resultatet 

 

Eksempel:

 1. Ferieberettiget løn 10.000 kr. x 4,8% = 480 kr.
 2. 480 kr. x 2 feriedage = 960 kr. 
 3. 960 kr. x 12,5% = 120 kr.


Det samlede beløb skal anvendes i følgende lønarter:

 • Variabel lønart ‘54020 - Feriepenge fonden’ opskrives med beløbet du fik i trin 3 (i eksemplet: 120 kr.) og dagene som 0 (nul).
 • Variabel lønart ‘511 - Feriepenge gammel ferielov’ nedskrives med det samme beløb som i trin 3 med minus som fortegn (i eksemplet: -120 kr.) og dagene som 0 (nul).
 • Variabel lønart ‘601 - Ferietillæg’ nedskrives med beløb ud fra følgende beregning:
 • Tag 4,8% af den ferieberettigede løn, dividér med 100 og gang med ferietillægsprocenten. Du skal skrive 0 (nul) i dage og 2019 i årstal.
  • Eksempel: (960 kr. / 100) x 1% = 9,60 kr.

 

Ferieloven nedskriver med 4,8% i den ferieberettigede løn ved afholdelse af ferie. I skal dog være opmærksomme på, at jeres virksomhed kan anvende en anden metode.

 

Bidragydere
Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.