annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

(updated by Helle Valso VISMA ‎16-01-2020 12:40 )
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 738 Visninger
Vejledning Efterregulering

Generelt

Med efterreguleringen kan du regulere løn, skat eller øvrige satser tilbage i tid. Det er muligt at efterregulere for indeværende år. 

 

 • Forudsætninger

 • der skal være kørt og godkendt mindst én lønkørsel
 • kun godkendte lønkørsler indgår i efterregulering 

 

 • eIndkomst

 • efterreguleringer indberettes til eIndkomst sammen med lønkørslen

 

 

 • Sådan bruger du efterregulering

Foretager du ændringer på et ansættelsesforhold eller i en resultattabel skal du forholde dig til, om der er tale om en opdatering eller en periodisering 

 • Med opdatering vil ændringen få virkning fra startdatoen på det aktuelle ansættelsesforhold eller gyldig startdatoen på den aktuelle resultattabel. 
 • Skal ændringen have virkning fra en bestemt dato, så skal du benytte periodisering. 

 

 

 • Efterregulering

Du finder funktionen Efterregulering under Lønadministration og består af følgende punkter:

 • Medarbejdere med efterregulering
 • Opsætning med efterregulering
 • Start efterregulering
 • Godkend/slet/annuller

 

 

 • Medarbejdere med efterregulering

I skærmbilledet ’Medarbejdere med efterregulering’ kan du se, hvilke medarbejdere der eventuelt vil blive efterreguleret. Derudover vises hvilken dato efterreguleringen vil være gældende fra. 

Der er forskel på, hvornår en medarbejder vises i skærmbilledet: 

 • Er der foretaget en rettelse direkte på medarbejderen, f.eks. ændret en personlig sats, vil medarbejderen blive vist med det samme. 
 • Medarbejdere, der er berørt af ændringer i opsætning, f.eks. en resultattabel, vil først blive vist på listen, når der er kørt en efterregulering, og efterreguleringen er annulleret.

 

 

 • Ændring af efterreguleringsdato

Det er muligt at ændre efterreguleringsdatoen: 

 

 1. Vælg Lønadministration og Medarb.m.efterreg.
 2. Dobbeltklikke på medarbejderen
 3. Ret datoen i feltet ’Dato’
 4. Klik Gem

 

 

 • Sletning af efterregulering på en medarbejder

Det er muligt at slette en efterreguleringsdato, hvis en medarbejder ikke skal indgå i efterreguleringen:

 

 1. Vælg Lønadministration og Medarb.m.efterreg.
 2. Dobbeltklikke på medarbejderen
 3. Slet datoen i feltet ’Dato’
 4. Klik Gem

 

Medarbejderen vil herefter forsvinde fra skærmbilledet og vil ikke blive efterreguleret under forudsætning af, at der ikke findes opsætning med efterregulering. 

 

 

 • Opsætning med efterregulering

I skærmbilledet ’Opsætning med efterregulering’ kan du se, hvilke resultattabeller, stillingskategorier eller generelle satser, der er markeret til at blive efterreguleret. Derudover vises hvilken dato efterreguleringen vil ske fra, samt hvem der har opdateret rettelsen.

 

Er der en * markering efter tabellens navn betyder det, at der endnu ikke har været kørt en efterregulering, hvor den pågældende tabel har været med. Er tabellen IKKE markeret med * markering har en efterregulering været annulleret, og evt. berørte medarbejdere er nu også vist i skærmbilledet ’Medarbejder med efterregulering’.

 

 

 • Fjern efterregulering på opsætning

Det er muligt at fjerne en efterreguleringsdato på en opsætningstabel, der er forsynet med * markering efter tabellens navn (- betyder at tabellen ikke har været med i en efterregulering). 

 

 1. Vælg Lønadministration og Opsætn.m.efterreg.
 2. Dobbeltklik på tabellen
 3. Klik på Fjern

 

Når der herefter køres en efterregulering, vil der ikke dannes efterregulering på denne tabel.

 

Bemærk: fjerner du en tabel UDEN * markering efter tabellens navn vil de berørte medarbejdere allerede fremgå af skærmbilledet Medarbejdere med efterregulering.  

 

Er du i tvivl, så tjek skærmbilledet Medarbejdere med efterregulering. Hvis medarbejdere, der er omfattet af den ændrede tabel, bliver vist i skærmbilledet, vil de indgå i efterreguleringen. 

 

 

 • Slet udvalgte medarbejdere fra en tabel med efterregulering

Er en opsætningstabel markeret til efterregulering med en * markering i skærmbilledet ’Opsætning med efterregulering’, så efterreguleres alle medarbejdere, der er berørt.

 

Ønsker du enkelte medarbejdere fravalgt, skal efterregulering afvikles og derefter annulleres. 

 

Opsætningstabellen er nu ikke længere markeret med * og fjernes fra oversigten i skærmbilledet Opsætning med efterregulering. 

 

Alle de berørte medarbejdere er synlige i skærmbilledet ’Medarbejdere med efterregulering’, og de ønskede medarbejdere kan herefter fjernes. Se afsnit 2.1.1. 

 

 

 • Start efterregulering

Det er muligt at vælge efterregulering for alle arbejdsgivere, eller for et interval af arbejdsgivere. 

 1. Vælg LønadministrationEfterregulering og Start efterregulering
 2. Klik på OK

 

Når Efterreguleringen er sluttet, bliver der automatisk dannet en efterreguleringsspecifikation. 

Efterreguleringsspecifikationen viser, hvilke medarbejdere der efterreguleres, og hvad der efterreguleres. Der vises tidligere værdi og ny værdi.

Kontroller efterreguleringsspecifikationen. Det er vigtigt at forstå, hvad der står på efterreguleringsspecifikationen, da det kan påvirke lønnen på den enkelte lønmodtager i enten en positiv eller en negativ retning. 

 

Du kan køre en fremtidig lønseddel for at se hvilken betydning efterreguleringen vil få for den pågældende person.

 

 1. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. Angiv evt. Arbejdsgiver og Medarbejder
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Fremtidig lønseddel’
 5. Angiv kørselsordre
 6. Klik på OK  

 

 

 • Godkend/slet/annuller efterregulering

Efter at du har kontrolleret din efterreguleringsspecifikation har du flere valgmuligheder: 

 

 

 • Annuller efterreguleringen

Er din efterreguleringsspecifikation ikke, som du har forventet, har du mulighed for at annullere efterreguleringen. Når du har annulleret efterreguleringen, kan du tilrette i lønsystemet og igen køre en efterregulering.

 

Annulleres en efterregulering der indeholder opsætning med efterregulering, vil tabellen ikke længere være markeret med * og alle medarbejdere berørt af efterreguleringen vil nu også blive vist i skærmbilledet ’Medarbejder med efterregulering’.

 

 

 • Godkend efterreguleringen 

Kan du acceptere resultatet på efterreguleringsspecifikationen, kan du godkende din efterregulering.

 

 

 • Slet efterreguleringen 

Ønsker du ikke at gennemføre en efterregulering, har du mulighed for at slette efterreguleringen.

 

Sletningen fjerner efterreguleringsmarkeringen på alle medarbejdere og tabeller. 

 

Vær opmærksom på at når efterregulering slettes på en medarbejder, er det ikke en permanent sletning, men alene en sletning fra den aktuelle efterregulering. 

 

Hvis medarbejderen senere markeres til efterregulering af en anden grund, vil den oprindelige efterregulering stadig blive gennemført.

 

ViI du fjerne efterreguleringer permanent, skal du tilrette tabeller og medarbejdere, så det svarer til det tidspunkt hvor medarbejdere og tabeller var med i lønkørslen.

 

 

 • Sådan virker efterregulering i Visma Løn

Processen omkring efterregulering kan deles op i 4 dele: 

 

 • Udvælg medarbejdere, der skal efterreguleres – håndteres af systemet
 • Gennemgang af løntransaktioner i efterreguleringsperioden – håndteres af systemet
 • Sammenlign løntransaktioner for oprindelig lønkørsel med løntransaktioner fra den efterregulerede lønkørsel og dan efterreguleringstransaktioner – håndteres af systemet
 • Godkend/Annuller/Slet – håndteres af bruger

 

 

 • Udvælg medarbejdere

Ud fra anvendt datoen på sidst kørte lønkørsel opsætter systemet automatisk tidligste startdato for efterregulering: indeværende år. 

Eksempel

Dags dato er den 25. maj 2019 og sidst kørte lønkørsel er den 24. april 2019 – hér vil tidligste efterreguleringsdato være 1. januar 2019. 

Hvis der er opsætningsændringer, flyttes markeringen fra den ændrede Resultattabel / Stillingskategori til en opsamlingstabel, som efterreguleringen efterregulerer ud fra. 

 

Herefter finder systemet alle medarbejdere, som kunne være berørt af ændringen – dvs. alle medarbejdere med den/de ændrede stillingskategori og/eller alle medarbejdere, som har tilknyttet lønarter, der refererer til den/de ændrede resultattabel(ler). 

Endvidere opsættes for hver medarbejder hvilke lønkørsler, der skal efterreguleres. 

 

 

 • Gennemgang af løntransaktioner

For hver lønkørsel, der skal efterreguleres, gennemser systemet lønkørslen for ændrede data, og ændrede data dokumenteres på efterreguleringsspecifikationen. 

 

 

 • Sammenlign løntransaktioner

For hver lønkørsel, der er efterreguleret, sammenligner systemet alle transaktioner på lønarter, som må efterreguleres: 

 • identiske transaktioner bibeholdes
 • ændrede og nye transaktioner opdateres
 • slettede transaktioner fjernes

 

Ændringer dokumenteres på Efterreguleringsspecifikationen, der vises i joboversigten. 

På specifikationen vises alle transaktioner, der er 

 • fjernet (tilbageført)
 • ændret og oprettet (fremført)

 

Identiske transaktioner vil som udgangspunkt ikke blive vist. I nogen tilfælde vil man se, at den samme lønart bliver tilbageført og fremført med samme beløb, men det skyldes, at et af mellemresultaterne har ændret sig, selvom slutresultatet er det samme. 

 

Først ved godkendelse dannes transaktioner, der vises på lønsedlen. 

 

 

 • Variable lønarter til efterregulering

I forbindelse med at SKAT har fjernet muligheden for R-markering er der udviklet variable lønarter til at kunne efterregulere ind i de måneder som rettelsen vedrører.

 

Lønarterne kan oprettes under variable lønoplysninger med dato i tidligere periode og træder i kraft når der køres en efterregulering. Når efterreguleringen er godkendt, vil lønarterne forsvinde fra variable lønoplysninger, og derefter ligge som efterreguleringsposter.

 

På rapporten ’Afstemningsliste eindkomst R’, vil de variable lønarter ligge sig i den periode som datoen vedrører.

 

Der kan efterreguleres på følgende variable lønarter:

Lønartsnr.

Tekst

Udskriftslønart

Ferieberettiget

12001

Korrektion Løn

1001

Ja

12101

Korrektion Løn, ej fp.beret

1001

Nej

12010

Korrektion timer * sats

1110

Ja

12110

Korrektion timer * sats ej fp beret

1110

Nej

12986

Korrektion Dagpenge timer * sats

3986

Nej

12386

Korrektion Dagpenge beløb

3986

Nej

12905

Korrektion ledighedsdage enh * sats

2905

Nej

12370

Korrektion genebetaling

1341

Ja

12503

Korrektion Bonus

1503

Ja

12513

Korrektion Bonus

1503

Nej

12011

Korrektion KM godt.

9011

Nej

12020

Korrektion Diæter

9020

Nej

12823

Korrektion Fri sommerhus

8823

Nej

12605

Korrektion B-indkomst felt 36

1605

Nej

12607

Korrektion B-Indkomst felt 38

1607

Nej

5501

Fratrædelsesgodtgørelse

 

Nej

5510

Tinggave ved jubilæum

 

Nej

5511

Tinggave ved Fratrædelse

 

Nej

5520

Jubilæumsgratiale pension Info

 

Nej

5521

Fratrædelsesgodtg.pension Info

 

Nej

5530

Jubilæumsgratiale pension PI

 

Nej

5531

Fratrædelsesgodtg. pension PI

                     

Nej

5540

Jubilæumsgratiale AM-pension

 

Nej

5541

Fratrædelsesgodtg. AM-pension

 

Nej

5550

Jubilæumsgratiale pension PI

 

Nej

5551

Fratrædelsesgodtg. pension PI

 

Nej

5560

Jubilæumsgratiale pension INFO

 

Nej

5565

Fratrædelsesgodtg.pension INFO

 

Nej

 

 • Efterregulering på fravær

Oprettes fravær tilbage til tidligere lønperioder, vil der ikke blive foretaget en efterregulering, men fraværet vil komme med i næstkommende lønkørsel.

Såfremt der bliver oprettet fravær tilbage i tidligere perioder og medarbejderen har noget løn eller andet som vil danne en efterregulering, så vil det oprettet fravær også blive efterreguleret. For at få indberettet i korrekte måneder til Skat.

For at undgå efterreguleringer, vil det være fordelagtigt altid at indberette ændringer og fravær i den måned det hører til.

Vedhæftede filer
Bidragydere