Mine områder

Sign in Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.
annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Sortér efter:
Opdateret af Elif Friisberg Cömlekci VISMA ‎03-06-2019 14:33
Sådan opretter, ændrer og fratræder du medarbejdere i Visma Løn
Vis hele artiklen
Opdateret af Mads Torp VISMA ‎23-05-2019 15:44
I denne vejledning finder du en samlet oversigt over alle Visma Enterprises standardbilag.
Vis hele artiklen
Opdateret af Elif Friisberg Cömlekci VISMA ‎08-05-2019 14:05
Guide til brug af lønramme og løntrin
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen VISMA ‎03-05-2019 12:56
  Vi har lavet et lønartskatalog i Excel, hvor du kan bruge filterfunktionaliteten til at søge de lønarter frem, du har behov for.
Vis hele artiklen
Opdateret af Elif Friisberg Cömlekci VISMA ‎03-05-2019 09:42
Du kan som virksomhed blive udtaget til at skulle indberette strukturstatistik (årlig) og konjunkturstatistik (kvartalsvis) til DS, DA eller FA. Nogle virksomheder udtages også til at indberette Fraværsstatistik. Denne vejledning gennemgår, hvordan du både manuelt og automatisk kan indberette disse statistikker.
Vis hele artiklen
Opdateret af Jesper Thomsen VISMA ‎26-04-2019 15:13
  I Visma Løn (MultiLøn Erhverv) er det muligt at indlæse en fil fra et eksternt system. Filen skal være i csv-format og skal have et forud bestemt layout. Lær hvordan du bruger decentral registrering i lønsystemet.
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen VISMA ‎09-04-2019 14:27
OBS: Vejledningen er også vedhæftet som PDF i bunden af siden.   Feriesystemet I MultiLøn Erhverv er det muligt at administrere   optjent ferie i dage eller timer afholdt ferie i dage eller timer ferie med løn, udbetaling af ferietillæg og overført ferie løbende afregning af feriepenge til FerieKonto løbende afregning af feriepenge til feriekort ingen Ferie   Opsætning af feriesystemet sker via den stillingskategori, som den enkelte medarbejder er tilknyttet.   Vi anbefaler, at ændringer/tilretninger af ferieopsætningen altid sker den 1. januar i et givet år.   Ferieår Feriesystemet kan arbejde med tre ferieår samt overført ferie. Nedenfor kan du se et eksempel, som tager udgangspunkt i 2015:   Indeværende ferieår Optjeningsår 1.1.2015 til 31.12.2015 Ferien skal holdes i perioden 1.5.2016 til 30.4.2017   Sidste ferieår Optjeningsår 1.1.2014 til 31.12.2014 Ferien skal holdes i perioden 1.5.2015-30.4.2016   Forrige år Optjeningsår 1.1.2013 til 31.12.2013 Ferien skal holdes i perioden 1.5.2014 til 30.4.2015. Efter 30.4.2015 vil evt. restferie blive vist som overført ferie.   Feriepengehensættelse Ferie med løn Efter hver lønkørsel kan ferieregnskabet hentes. Ferieregnskabet indeholder følgende oplysninger for medarbejdere, der har ferie med løn:   Feriedage og bruttoferiepenge, der er optjent i indeværende år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra sidste år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra forrige år. Overført ferie, opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra tidligere år. Ferietillæg, der er optjent i indeværende år og evt. sidste år.   Løbende beskatning Ferieregnskabet indeholder følgende oplysninger for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge til feriekort (feriepengene beholdes hos kunden) eller FerieKonto.   Feriedage og nettoferiepenge, der er optjent indeværende år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra sidste år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra forrige år. Overført ferie, opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra tidligere år.   Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto eller feriekort.   Har du valgt en stillingskategori, hvor en del af skattefradraget bruges på feriepengene, sker følgende beregning af skattefradraget:   Månedslønnede – der bruges 3,25 dagsfradrag eller et frikortsbeløb 14-dagslønnede - der bruges 1,5 dagsfradrag eller et frikortsbeløb   Ønsker du ikke at bruge en del af skattefradraget på feriepengene, skal du oprette   Stillingskategorilønart 8349 – Stop bundfradrag lb.f.skat   På den relevante stillingskategori.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg en stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK  Hensættelse til Feriepulje Du kan hver måned opspare en procentdel af et valgfrit grundlag til en feriepujle. Når en medarbejder afholder ferie med løn eller ferie egen regning, bliver feriepuljen nedskrevet med en procentdel. Lønartstype 9870 oprettes i samarbejde med en konsulent fra Bluegarden. Resultattabel 9870 oprettes med en procent, som der skal hensætte til feriepuljen Resultattabel 9871 oprettes med en procent, som feriepuljen skal nedskrives med i forbindelse med afholdelse af ferie På den pågældende stillingskategorien oprettes stillingskategorilønart 9870 I bogføringen skal lønart 9870 og 9871 oprettes i både debet og kredit.   Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger i eIndkomst.   Du kan læse mere på Virk.dk. Indberetning til feriepengeinfo I venstremenupunkterne Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder 3 valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto eller feriekort – ikke ACF ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis du har feriekort og indberetter til ACF – du kan læse mere om ACF i ’Guide til indberetning i ACF’ eller Horesta. ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasse- eller koncernordninger jf. SKAT’s hjemmeside skat.dk – ’Registrerede feriekasser’.   Bemærk, at hvis du bruger både FerieKonto og feriekort - ACF på samme arbejdsgiver, skal feltet udfyldes med ’2 Ingen indberetning’.   Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Sumtotal (eIndkomst)   Optjening af feriepenge Lønsystemet optjener standard 12,5 procent i feriepengegodtgørelse af al ferieberettiget løn. Du har mulighed for at ændre optjeningsprocenten for en løngruppe.   Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighedsperiode Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:   Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld periode og lønart Klik på OK Optjening af feriepenge af valgfrit grundlag Det er muligt, at beregne en procent af et valgfrit grundlag som tillægges feriepengene. Grundlaget kan sættes op i samarbejde med en konsulent fra Bluegarden.   Procent oprettes på resultattabel EKSFER, for den pågældende løngruppe På stillingskategorien oprettes lønart 2980 - Særlige feriepenge   I stedet for at gøre det for en bestemt stillingskategori og løngruppe, kan du oprette en variabel lønart, hvor de angiver grundlaget, der skal beregnes feriepenge procent af   Lønart 2981 - Særlige feriepenge, oprettes på den pågældende medarbejder   Det beregnede særlige feriepenge beløb tillægges til de beregnede feriepenge, som afregnes via FerieKonto, Horesta, feriekort eller kontant.   Husk at oprette lønarten i din kontoplan.   Optjening af feriedage Lønsystemet optjener standard 25 feriedage på et fuldt kalenderår. Du har mulighed for at ændre antallet af optjente feriedage i en lønperiode for en løngruppe.   Resultattabel 4005 – Feriedage   Vælg menupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4005 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighedsperiode Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og angiv feriedage pr. lønperiode for aflønningsformen Klik på Gem OBS! Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage: For 14-dageslønnede opspares feriedage forholdsmæssigt Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden. Ved deltid optjenes fuld ferie, svarende til 25 feriedage pr. kalenderår.   Optjening af feriedag for løsarbejdere Medarbejdere der kun arbejder få dage i en virksomhed, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdstimer medarbejderen har arbejdet i lønperiode. Arbejdstimerne vil blive omregnet i forhold til 0,07 feriedag pr. ansættelsesdag. Resultattabel 4005 oprettes for den pågældende løngruppe med værdien 12,99** Resultattabel 4015 skal yderligere for 14 dages lønnede oprettes med værdien 1,04 Du kan i stedet for opsætning af resultattabel 4005, ved registrering af timer oprette en variabel lønart med antal arbejdsdage. Disse dage vil blive ganget med 0,07 og summen vil blive indberettet til eIndkomst.   Variabel lønart 530 - Antal arbejdsdage/feriedage   **Beregningen af feriedage, hvis værdien i resultattabel 4005 er 12,99: Periodens timer x 0,01299   Afregning af feriepenge Feriepenge kan afregnes for grupper af medarbejdere til følgende ordninger:   FerieKonto Feriekort – ACF Feriekort – ingen indberetning til ACF Feriepenge til Horesta Feriepenge afregnes manuelt til anden ferieordning   Feriepenge til FerieKonto Stillingskategorien og en fratrædelseskoden styrer afregning af feriepenge til FerieKonto. På relevant stillingskategori skal følgende være oprettet:   Stillingskategorilønart 4009 - Kvartalsferiepenge til FerieKonto.   Eller Stillingskategorilønart 4017 - Ferie med løn (timer) Stillingskategorilønart 4019 - Ferie med løn (dage)   Derudover skal   Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge   Indeholde værdien ’0’ ud for de relevante løngrupper og aflønningsformer. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighedsperiode Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny  Vælg løngruppe og 0 (nul) for aflønningsformen Klik på Gem   Feriepenge til feriekort Stillingskategorien og fratrædelseskoden styrer afregning af feriepenge til feriekort. På den relevante stillingskategori skal følgende være oprettet:   Stillingskategorilønart 4010 – Feriekort timeløn og månedsløn   Eller Stillingskategorilønart 4017 – Ferie med løn (timer) Stillingskategorilønart 4019 – Ferie med løn (dage)   Derudover skal Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge   Indeholde værdien ’0’ ud for de relevante løngrupper. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighedsperiode Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og 0 (nul) for aflønningsformen Klik på Gem  Feriepenge til Horesta Der indberettes feriepengeoplysninger til Horesta for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge (timelønnede). Indbetaling af feriepengene sker på en opkrævning fra Horesta.   Opsætning af Horesta:  ’Feriekort indberetning’ skal indeholde værdien ’2 Ingen indberetning’   Vælg venstremenupunkterne Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælges ’Tilmelding’ Klik på Ny Udfyld Serviceydelse 22 og startdato Klik på OK   På relevante stillingskategorier vælger du følgende:    Ved stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge til FerieKonto.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld periode og lønart Klik på OK   Ved resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge – skal du vælge værdien ’1’ ud for de relevante løngrupper.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighedsperiode Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og 1 for aflønningsformen Klik på Gem  Manuel afregning af feriepenge for en løngruppe Hvis feriepengene skal afregnes til en af de registrerede feriekasser, der findes på www.skat.dk, skal du lave en manuel afregning af feriepengene, hvor du skal tilknytte følgende på den relevante stillingskategori:   Stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge til FerieKonto   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Periode og lønart Klik på OK  Derudover skal   Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge   indeholde værdien ’-1’ ud for de relevante løngrupper.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og -1 for aflønningsformen Klik på Gem    NB! Feriepenge bliver indberettet til eIndkomst.   Manuel afregning af feriepenge for én medarbejder Skal feriepengene afregnes manuelt i forbindelse med en fratrædelse, skal du bruge   Variabel lønart 8486 – Feriekonto manuel afregning   I den lønkørsel, hvor feriepengene skal beskattes. På rapporten ’Ferieafregningsliste’ vil der stå, at feriepengene afregnes manuelt.   Feriepengene bliver indberettet til eIndkomst.   Oprunding af feriedage, timelønnede medarbejdere Ved årets afslutning bliver feriedagene afrundet til halve/hele dage. Det forudsætter, at der på stillingskategorien for timelønnede er oprettet følgende:   Stillingskategori lønart 4029 – Oprunding feriedage (25)   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Lønart og periode Klik på OK   Lønarten må kun bruges til timelønnede medarbejdere.   For funktionærer sker det automatisk ved årets sidste lønkørsel.   Medarbejderens lønseddel På medarbejderens lønseddel vises følgende saldi felter nederst:   Ferieberettiget løn Restferiedage/timer Optjente nettoferiepenge for indeværende år (for medarbejdere med løbende beskatning) Optjent ferietillæg for indeværende år (for medarbejdere, der har ferie med løn)   Det kan variere, hvad der vises på lønsedlen alt efter hvilken lønseddeltype, der er valgt på den konkrete stillingskategori. Det betyder, at medarbejdere uden optjening af ferie kan undgå at få den ferieberettigede løn vist, hvis der på stillingskategorien er valgt lønseddel 7. Du kan se de øvrige lønseddeltyper under ’Hjælp’ på skærmbilledet ’Stillingskategori’.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find Udfyld Lønseddel med 0 (Eller anden lønseddeltype) Klik på   Gem   Ferierækkefølge på ferie og feriefridage I flere overenskomster samt lokalaftaler hos virksomheder, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først – Rækkefølgen kunne være   1: Afholdelse af optjent ferie hos tidligere arbejdsgiver 2: Afholdelse af feriefridage 3: Afholdelse af optjent ferie hos nuværende arbejdsgiver   Der er nu mulighed for via hjælp fra en konsulent fra Bluegarden at opsætte denne rækkefølge specifikt efter hvordan ”reglerne” er i virksomheden. Fraværet indtastes på fraværskode 50 og så vil Multiløn Erhverv selv finde ud af hvilken saldi der skal tages af først. Optjening af ferietillæg Lønsystemet optjener som standard 1 procent i ferietillæg af al ferieberettiget løn. Du har mulighed for at ændre ferietillægsprocenten for en løngruppe.   Resultattabel 4003 - Ferietillæg procent   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK  I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:   Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Periode og lønart Klik på OK   For at opspare ferietillæg skal en af følgende lønarter være tilknyttet den relevante stillingskategori.   Stillingskategorilønart 3910 - Ferietillæg med reduktion Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge Stillingskategorilønart 3920 - Ferietillæg uden reduktion Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, men reducerer IKKE i de opsparede feriepenge   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Lønart og periode Klik på OK  Udbetaling af ferietillæg årligt Som standard sker udbetalingen af ferietillægget med april-lønnen. Udbetalingen aktiveres ved at vælge ikrafttrædelseskode ’T’ på den relevante kørselsselektion. Hvis du ønsker, at udbetalingen skal ske på et andet tidspunkt, kan du ændre det på følgende måde:   Tilpas kørselsordre, hvor ferietillægget ikke ønskes udbetalt i april.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Dobbeltklik på T, og klik på Slet   Tilpas kørselsordren, hvor ferietillægget ønskes udbetalt.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny Udfyld Ikrafttrædelseskode 'T' Klik på OK   Husk at lave tilpasningen på alle kørselsselektioner.   Udbetaling af ferietillæg ved afholdelse af ferie Ønskes ferietillægget udbetalt i portioner, når ferie holdes, skal følgende variable lønart oprettes med antal feriedage ved udbetaling:   3930 – Udbetaling Ferietillæg   Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge. Kan først bruges fra ferieårets start i maj måned.   Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata, når ferien administreres i timer.   Ekstra ferietillæg I flere overenskomster indgår muligheden for at opspare et ekstra ferietillæg. For at kunne opspare, afregne og vise ekstra ferietillæg særskilt på lønsedlen, bruger du følgende på de relevante stillingskategorier:   Stillingskategorilønart 4035 - Opsparing ferietillæg ekstra   Skriv procentsatsen til opsparing af ekstra ferietillæg på de enkelte medarbejdere eller i en resultattabel for en løngruppe.   'Personlige satser' lønart 9912 – Ekstra ferietillæg procent 'Resultattabel' 4007 - Ekstra ferietillæg sats   Resultattabellen oprettes med procentsats for ekstra ferietillæg til relevante løngrupper.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK  I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem  Hvis enkelte medarbejdere skal have en anden procentsats, kan du oprette Personlig sats lønart 9912 - Ekstra ferietillæg % egen sats   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Periode og lønart Klik på OK   Osparing af ekstra ferietillæg af overtid Ekstra ferietillæg kan opspares af overarbejde på følgende lønarter: 1300 – 1307, 1320 - 1322, 1380-1381, 1385-1386 og 1390-1397.   Opsparing af et ekstra ferietillæg kræver, at stillingskategori lønart 4039 er oprettet.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Lønart og periode Klik på OK   Herefter skal du oprette den ekstra ferietillægsprocent, som skal opspares af overarbejdet.   'Resultattabel' 4012 – Procent af overarbejde   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4012 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem  Udbetaling af ekstra ferietillæg, årligt Ekstra ferietillæg kan udbetales sammen med det lovpligtige ferietillæg.   Stillingskategorilønart 3915 - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge.   Stillingskategorilønart 3925 - udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, men reducerer IKKE i de opsparede feriepenge.   Opsætning af det ekstra ferietillæg på stillingskategorien.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Lønart og periode Klik på OK   Udbetalingen aktiveres via kørselsselektion, hvor du vælger ikrafttrædelseskoden 'T'.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny Udfyld Ikrafttrædelseskode 'T' Klik på OK  Udbetaling af ekstra ferietillæg ved afholdelse af ferie Ekstra ferietillæg kan udbetales i portioner ved afholdelse af ferie på lønart 3935, som registreres under variable lønoplysninger.   Lønart 3935 - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår pro rata og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge. Lønarten oprettes med antal dage og en dato, som ligger inden for lønperioden.   Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata, når ferien administreres i timer. Regulering af ferietillæg Følgende variable lønarter bruges til regulering af ferietillæg (+/-)   Lønart Funktion Type 601 Saldoændring af ferietillæg i år Dage og ferietillæg FØR skat. År = optjeningsår. Dage bruges kun ved pro rata udbetaling. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’ 602 Saldokorrektion af ekstra ferietillæg i år Dage og ferietillæg FØR skat. År = optjeningsår. Dage bruges kun ved pro rata udbetaling. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og lønart Klik på OK  Administration af 30 feriedage Optjening af ferie med løn -  30 feriedage Hvis der optjenes 30 feriedage pr. ansættelsesår, skal resultattabellen ændres til 2,5 feriedage pr. ansættelsesmåned:   Resultattabel 4005 - Feriedage pr. måned   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4005 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv antal dage pr. måned for aflønningsformen Klik på Gem Fratrædelse af medarbejdere med 30 feriedage Når én medarbejder, der har optjent 30 feriedage, fratræder, sker der en omregning til 25 dage. Omregningen foretages på følgende formel   Opsparede feriedage x ferielovsdage (2,08) Værdi fra resultattabel 4005                                         = feriedage til afregning.   Feriedagene vil blive afrundet til halve eller hele dage.   På lønsedlen dokumenteres omregningen ved at angive feriedagene i 2 kolonner, hvor kolonnen ’enheder’ svarer til de optjente feriedage, og kolonnen ’resultat’ viser de omregnede feriedage.   Reduktion af den ferieberettigede løn Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag.   Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge   Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem   Ønskes ferien reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere, oprettes   Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld periode og lønart Klik på OK  Regulering af feriepenge og feriedage Følgende lønart bruges til regulering af feriesaldi (+/-)     Lønart Funktion Type 510 Saldoændring feriedage/kroner fra tidligere ferieår Dage og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’ 511 Saldoændring feriedage/kroner fra indeværende ferieår Dage og feriepenge FØR skat. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og lønart Klik på OK  Overført feriedage Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte feriedage. Restferiedage overføres automatisk til nyt ferieår.   Nulstil ikke afholdte feriedage Restferiedage, som ikke ønskes overført til næste ferieår, kan nulstilles for en gruppe af medarbejdere ved at oprette   Stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Lønart og periode Klik på OK Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N' Klik på OK   For en enkelt medarbejder oprettes   Variabel lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og lønart Klik på OK   Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny  Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N' Klik på OK Tilbageførsel af nulstillede feriedage Nulstillede feriedage kan tilbageføres, hvis feriedagene er nulstillet i samme lønkørsel eller i en tidligere lønkørsel. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.   Tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferien er nulstillet i en tidligere lønkørsel:    Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie Tilbageførsel ultimo lønbehandlingen, hvis ferien er nulstillet i samme lønkørsel:   Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og lønart Klik på OK  Opgørelse af overførte feriedage ved fratrædelse Overført ferie, som ikke er afholdt ved fratrædelsen, skal udbetales kontant på lønsedlen.   Overført ferie beregnes ud fra værdien af sidste års feriepenge, som skal ligge til grund for beregningen af værdien af forrige års overførte feriedage. Det betyder, at overført ferie i 2016, som er optjent i 2014, får værdien fra 2015.   Eksempel: Der er i 2015 optjent 25 feriedage til en værdi af 25.000 kroner. Dette svarer til, at værdien af en feriedag er 1.000 kroner pr. dag. Overføres der 2 feriedage fra 2014, vil disse feriedage få en værdi på 1.000 kroner pr. dag, i alt 2.000 kroner, uanset deres tidligere værdi.   Rapporten ’Ferieregnskab’ viser altid værdien af overført ferie efter denne metode.   Udbetaling af overført ferie i forbindelse med fratrædelse kan også beregnes med 4,8 procent af den aktuelle månedsløn. Hvis dette ønskes, skal   Resultattabel OVERFE   Oprettes med værdien 1 = Ja for en gruppe af medarbejdere.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel OVERFE Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og 1 for aflønningsformen Klik på Gem  Udbetaling af ikke afholdte feriedage/overført ferie I forbindelse med restferie, som ikke er overført, kan det være aktuelt at udbetale restferien. For at kunne udbetale restferien til den optjente værdi skal lønnen for april måned gemmes. Systemet gemmer lønnen automatisk, men den også kan oprettes på    Variabel lønart 800 - Månedsløn, normtid april   Gemmes lønnen for april ikke, bruges den aktuelle løn på udbetalingstidspunktet, og den udgør 4,8 procent af den aktuelle løn.   Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af overført ferie:   Lønart Funktion Type 4290 Dage * sats Dage og sats oprettes 4295 Dage Dage oprettes. Sats hentes i systemet som 4,8 procent af aprilløn eller - hvis denne er = 0 - aktuel løn. 4284 Dage Dage oprettes. Sats hentes i systemet efter formlen: opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal dage til gode.   Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af feriedage:   Lønart Funktion Type 4070 Dage Dage oprettes, og satsen hentes fra ferieregnskabet.     Lønart Funktion Type 4071 Dage Dage oprettes, og satsen hentes fra ferieregnskabet – indgår i grundlaget for fritvalgskonto   Administration af ferie i timer Optjening af ferie med løn i timer (15,41) På den relevante stillingskategori tilknyttes   Stillingskategorilønart 4017 - Ferie med løn (timer)   Med denne opsætning på stillingskategorien vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned. Antallet af timer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden. Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.   Optjening af ferie med løn med andet end 15,41 timer Optjenes ferietimer pr. ansættelsesmåned til andet end 15,41 ferietimer for en gruppe af medarbejdere oprettes   Resultattabel 4006 - Ferietimer pr. måned   Ferie i timer optjenes i forhold til dage og arbejdstidsprocent.   Eksempel Hvis en medarbejder har en arbejdstidsbrøk på 50 procent, så optjenes der 185 * 50 / 100 = 92,5 ferietimer til ferie afholdelse.   Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer Ved fratrædelse sker der en automatisk omregning til feriedage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4)   Eksempel Hvis en medarbejder fratræder, så beregnes 185 ferietimer * 100% / 7.4 = 25 feriedage til afregning.   Reduktion af den ferieberettigede løn Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med timesatsen for hver ferietime der afholdes.   Bemærk En timelønnet medarbejder, som har ferie med løn, og som aflønnes pr. arbejdstime, vil ikke blive reduceret i den ferieberettiget løn ved afholdelse af ferie. Derfor er det vigtigt, at den løn, en timelønnede får under ferie, bliver udbetalt på en lønart, som ikke er ferieberettiget:   Variabel lønart 1160, 1161 eller 1162   Regulering af feriepenge og ferietimer Følgende lønart bruges til ændring (+/-) af feriesaldi   Lønart Funktion Type 512 Saldoændring ferietimer/kroner fra tidligere ferieår Timer og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’ 513 Saldoændring ferietimer/kroner fra indeværende ferieår Timer og feriepenge FØR skat. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’   Overført ferietimer Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte/gemte ferietimer.   Nulstil ikke afholdte ferietimer Restferietimer, som ikke skal overføres til næste ferieår, kan nulstilles for en gruppe af medarbejdere ved at oprette   Stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’ Klik på OK Udfyld Lønart og periode Klik på OK Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælger du ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N' Klik på OK   For enkelte medarbejdere oprettes   Variabel lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld dato, medarbejder og lønart Klik på OK   Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælger du ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N' Klik på OK Tilbageførsel af nulstillede ferietimer Nulstillede ferietimer kan tilbageføres, hvis ferietimerne er nulstillet i samme lønkørsel eller en tidligere lønkørsel. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.   Vælg tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferietimerne er nulstillet i en tidligere lønkørsel:    Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie   Vælg tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferietimerne er nulstillet i samme lønkørsel:    Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og lønart Klik på OK  Udbetaling af ikke afholdte ferietimer I forbindelse med restferie, som ikke er overført, kan det være aktuelt at udbetale restferien. I så fald bruger du den aktuelle timeløn.   Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af ferietimer:   Lønart Funktion Type 4293 Timer * sats Timer og sats oprettes 4297 Timer Timer oprettes Sats hentes i systemet som aktuel timeløn. 4286 Timer Timer oprettes Sats hentes i systemet efter formlen opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal timer til gode   Tilbageførsel af afregnet ferie Tilbageførsel af delvist afregnet beløb fra Feriekonto - fratrådt Skal feriepengene helt eller delvist skal tilbageføres fra FerieKonto på en fratrådt medarbejder, skal fratrædelseskoden ikke slettes på ’Ansættelsesforholdet’.   Variabel lønart 510 – Saldokorrektion feriedage/kroner fra tidligere ferieår Variabel lønart 511 – Saldokorrektion feriedage/kroner fra indeværende ferieår   Feriedage/-beløb oprettes med minus for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge.   Tilbageførsel af afregnet beløb til Feriekonto - ophævelse af fratrædelse Hvis feriepengene helt eller delvist skal tilbageføres fra FerieKonto på en medarbejder, som har ferie med løn, og som ikke skulle fratrædes alligevel, skal fratrædelseskoden slettes på ’Ansættelsesforholdet’.   Ferie, som er beskattet og afregnet til FerieKonto, tilbageføres på en af disse lønarter:   Variabel lønart 412 – Feriedage tidligere ferieår Variabel lønart 413 – Feriedage sidste ferieår Variabel lønart 440 – Indeværende ferieår   Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge.   Afregnet kontant i forbindelse med fratrædelse Hvis feriepenge, som er blevet udbetalt kontant til medarbejderen, der havde ferie med løn, skal tilbageføres, opretter du en af følgende lønarter:   Variabel lønart 428 – Overførte feriedage Variabel lønart 415 – Feriedage tidligere ferieår Variabel lønart 416 – Feriedage sidste ferieår Variabel lønart 445 – Indeværende ferieår   Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   Tilbageførsel af ferie udbetalt på lønart 4070 - ferie med løn Ferie, som er udbetalt til medarbejderen på lønart 4070 - og vist på lønsedlen med lønarterne 4080 og 4090 - kan tilbageføres med følgende lønarter:   Variabel lønart 428 – Overført ferie (vist på lønsedlen på lønart 4080) Variabel lønart 470 – Alle øvrige ferieår (vist på lønsedlen på lønart 4090)   Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   Tilbageførsel af ferie udbetalt på lønart 4075 - ferie med feriekort Ferie, som er udbetalt til medarbejderen på lønart 4075 - og vist på lønsedlen med lønarterne 4005 og 4006 - kan tilbageføres med følgende lønarter:   Variabel lønart 475 – Overført ferie (vist på lønsedlen på lønart 4005) Variabel lønart 476 – Alle øvrige ferieår (vist på lønsedlen på lønart 4006)   Korrektioner med ovenstående lønarter indberettes automatisk til ACF. Der skal ske en manuel korrektion hos ACF og dermed Feriepengeinfo.dk, hvis de bruges.   Ferieregistreringer Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen.   Registrering af ferie på månedslønnede Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på   Fraværskode 40 – Afholdt ferie   MultiLøn Erhverv vil nedskrive i den optjente feriesaldo. Såfremt medarbejdere ikke har en feriesaldo vil der blive trukket 4,8% af månedslønnen pr. feriedage.   Ikke opsparet ferie Registreres fraværskode 40 på en medarbejder der ikke har flere tilgodehavende feriedage med løn, vil Multiløn Erhverv automatisk reducere lønnen med de aktuelle feriedage.   Lønnen kan reduceres med beregning af arbejdstimer. Resultattabel   DAGTIM   skal markeres med ’1’ for relevante løngrupper. Antal timer pr. dag er automatisk 7,4 hvis ikke andet timeantal angives for relevante løngrupper på Resultattabel   TRTIM   Hvis der er én eller få medarbejdere der har en anden arbejdstid end 7,4 timer pr dag, oprettes timer pr. dag på personlig sats 9918.   Grundlaget for satsen der trækkes pr. feriedage, kan ændres så det ikke kun er månedslønnen (Lønart 9900, resultattabel RTLØN1, resultattabel RTLØN2, som er standard) der danner det grundlag.   Angiv på resultattabel ”MDLØN” en af følgende værdier og de lønarter vil indgå i beregningen:   1 = Lønart 9900, 9901, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568 2 = 9900, 9901, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1065, 1066, 1067, 1068, 169 3 = Lønart 9900, 9901   Registrering af ferie ved skift af ferieår Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie.   Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/4 – 1/5) altid deles i 2 registreringer: 29/4 – 30/4 samt 1/5 – 1/5.   Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort Antal feriedage/-timer, som oprettes, nedskriver medarbejderens feriesaldo. Det betyder, at feriesystemet viser antallet af restferiedage/-timer med tilhørende feriepenge.   Ved afholdelse af ferie vises de oprettede dage/timer på medarbejderens lønseddel.   Udbetaling af feriepenge i lønperioden for timelønnede med feriekort Hvis der skal udbetales opsparet nettoferiepenge til feriekort via lønsystemet, samtidig med at medarbejderen holder ferie i samme periode som lønkørslen og desuden skal have udbetalt nettoferiepenge samt nedskrevet feriesaldoen og skattedagene, kan du bruge følgende fraværskode:   41 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 4004   Skal nettoferiepenge udbetales til en fratrådt medarbejder, skal du oprette denne lønart:   Variabel lønart 4076 – Udbetaling af feriedage feriekort - uden reduktion af skattefradrag   Udbetaling af feriepenge, før ferie holdes - med reduktion af skattedage Hvis medarbejderen opsparer nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales, før ferien holdes, og du ønsker at registrere ferien, kan du oprette følgende fraværskode:   47 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 3814   Nettoferiepenge udbetales på en variabel lønart:   4075 - Feriekort udbetaling.   Benyttes der fradrag i feriepengene, vil lønart 4075 reducere skattedagene i lønnen. Udbetaling af feriepenge, før ferie holdes - uden reduktion af skattedage Hvis medarbejderen opsparer nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales, før ferien holdes, og du ønsker at registrere ferien, kan du oprette følgende fraværskode:   47 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 3844   Nettoferiepenge udbetales på en variabel lønart:   4076 - Feriekort udbetaling.   Benyttes der fradrag i feriepengene, vil der på fraværstidspunktet IKKE blive reduceret skattedage i lønnen.   Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn   Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at ferierækkefølge benyttes, samt at resultattabel DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper. Ferierækkefølgen sættes op med hjælp fra Bluegarden.   Lønarter, som behandler feriefravær Nedenstående lønarter kan du ikke indrapportere på, da de skal bruges sammen med en fraværskode i opsætning af fraværskoden.   Lønart Funktion Type 1579 Ferie fravær dage * sats Ferie uden løn 1587 Ferie fravær i dage Ferie med løn 3813 Ferie fravær i timer Ferie med FERIEKORT 3814 Ferie fravær i dage Ferie med FERIEKORT 4000 Ferie fravær i dage Ferie med løn 4001 Ferie fravær i dage Ferie med løn 4004 Ferie fravær i dage Ferie uden løn FERIEKORT 4015 Ferie fravær i timer Ferie med løn   Kombination af fraværskode og lønart:   Fraværskode Lønart til fravær Lønart på stillingskategori 40 4000, 4001 4009, 4019 41 4004 4010 Fraværskode Lønart til fravær Lønart på stillingskategori 42 1587, 1597 (res 4011) 4019, 4017 43 1579 4019, 4017 47 3814, 3844 4004 48 3813 4004 49 4015 4017   For eksempel kan kode 40 tilknyttes lønart 4000, hvis lønarten på stillingskategorien er 4009 eller 4019.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny Udfyld Fraværskode og lønart. Enhed udfyldes automaisk afhængig af den valgte lønart. Klik på OK  Ændring af medarbejders arbejdstid med mere end 20 procent I ferieloven står der, at hvis en medarbejders gennemsnitlige arbejdstid ændres med mere end 20 procent, reguleres lønnen under ferieafholdelse forholdsmæssigt. I MultiLøn Erhverv er håndteringen af dette opsat som standard på   Resultattabel 4000 – Ændret arb.tid min. grænse Resultattabel 4001 – Ændret arb.tid max. grænse   Ved afholdelse af ferie, hvor arbejdstidsprocenten er steget med mere end 20 procent, vil der automatisk ske et løntræk, og hvis arbejdstidsprocenten er faldet med mere end 20 procent, vil der ske en udbetaling af feriepenge samtidig med ferieafholdelsen.   Hvis du ikke ønsker at bruge denne funktionalitet, skal du rette resultattabellerne til 100 for de enkelte løngrupper.   Arbejdstidsprocenten for tidligere ferieår kan korrigeres manuelt med   Variabel lønart 650 - Arbejdstid faktor tidligere år Vær opmærksom på at løanrt 650 ikke overskriver tidligere registreringer, men summeres. Har du behov for at rette en tidligere registrering, skal du derfor tage højde for dette.   Fratrædelse af en medarbejder Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår.   Afregningen sker ved at indberette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter lønsystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige ferieår samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration.   Hvis ferien administreres i timer, omregnes disse til dage.   Ferietillæg for indeværende og sidste år nulstilles automatisk ved fratrædelse, men nulstillingen vil ikke blive vist på bogføringen. Dette sker af hensyn til en eventuel genansættelse.   Fratrædelseskoder Nedenstående fratrædelseskoder bruges i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tages højde for, hvad der skal ske med feriepengene.   Fratrædelseskode Stillingskategorilønart Funktion 1 4010, 4017, 4019 Feriepenge kontant på lønseddel 2 4009, 4010, 4019 Feriepenge på feriekort 3 4009, 4017, 4019 Feriepenge til FerieKonto 4 4009 Feriepenge kvt.afregning, FerieKonto, timeløn 8 Alle former (ingen afregning) Medarbejder uden ferie 9 Alle former (ingen afregning) Fratrådt i tidligere system   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold Udfyld fratrådt dato og fratrædelseskode Klik på Gem  Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse Ved fratrædelse er der mulighed for at afregne ekstra ferietillæg på følgende lønarter.   Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen uden modregning i feriepengene:   Variabel lønart 3700 - Ferietillæg ekstra afregning   Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen med modregning i feriepengene:   Variabel lønart 3701 - Ferietillæg ekstra afregning   Denne lønart lægger det ekstra ferietillæg til feriepengene og afregnes sammen med feriepengene:   Variabel lønart 3702 - Ferietillæg ekstra afregning   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og løanrt Klik på OK Samtidighedsferie Virksomheder med medarbejdere ansat på den særlige forskerskatteordning, jf. Kildeskattelovens § 48E-F, har mulighed jf. ferieloven at indgå aftale om samtidighedsferie.   Dette kræver at ferierækkefølge benyttes, samt at resultattabel SAMTID er udfyldt med 1 på relevante løngrupper.   Ferierækkefølgen sættes op med hjælp fra Visma Enterprise A/S.    
Vis hele artiklen
Af Mads Torp VISMA
Det har for nogen været en udfordring med for mange notifikationer fra Visma Community på mail. Løsningen på denne udfordring er heldigvis simpel:   Klik på dit brugernavn i højre hjørne af Visma Community Klik ”Mine abonnementer” Klik ”Notifikationsindstillinger” Scroll ned til ”E-mailbeskeder” og ændr ”Nye tråde og artikler, som postes inden for emnerne i den gruppe, jeg abonnerer på” til ”I et dagligt sammendrag”. Scroll ned og klik ”Gem”   Nu vil du kun modtage mail-notifikationer én gang om dagen, hvis der publiceres mere end én artikel om dagen. Du kan selvfølgelig også vælge en anden hyppighed, hvis det passer dig bedre.   Se eventuelt videoguiden nedenfor:  
Vis hele artiklen
Opdateret af CamillaJeppesen VISMA ‎05-02-2019 14:25
Denne vejledning henvender sig til kunder, der selv skal implementere Visma Løn.   I nedestående Velkomstpakke finder du vejledninger og videoguides til brug i implementeringen af din Visma Løn løsning, samt en introduktion til dine 2 timers supportmøde.  
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen VISMA ‎02-01-2019 09:43
Få en komplet guide til din årsafslutning i Visma Løn (tidl. MultiLøn Erhverv).
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen VISMA ‎29-11-2018 16:46
    Introduktion Rapportmodul til MultiLøn Erhverv og MultiLøn Erhverv Finans er et værktøj, du kan bruge til at danne egne rapporter. Du kan hente data fra indeværende og sidste år. Du har adgang til det fra lønsystemet under ’Rapporter’ og ’Rapportmodul’.   Stamoplysninger leveres fra lønsystemet hver nat, og oplysninger fra lønkørsel leveres natten efter, og data kan hentes dagen efter kl. 08:00.   Ved ændringer på medarbejdere bliver tidligere data overskrevet, så historiske rapporter kan ikke hentes.   Når du har dannet en rapport, kan du eksportere den til Excel, og du kan vælge at gemme skabelonen, så den let er bruge næste gang I skal bruge en lignende rapport.   Du kan vælge følgende sport, når du danner rapporter i Rapportmodul:   Stamdata Fravær Bogføring Lønoplysninger Ansættelsesoplysninger Lønperiodesum   Kom godt i gang Når du skal danne en rapport, så start altid med at vælge, om du vil se rapporten på skærmen eller i Excel og hvilket spor, du ønsker at bruge til din rapport. Vælger du først kriterier og derefter at se rapport i Excel, så forsvinder kriterierne og du skal begynde forfra. Sporet ’Stamdata’ vil gå igen i alle spor, så der er mulighed for at anvende de oplysninger på alle sporene. Bemærk, at det derudover ikke er muligt at kombinere data fra de forskellige spor. Under hvert sport ligger en række forskellige datafelter, som du kan anvende i rapporten.   Stamdata I sporet ’Stamdata’ findes oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Ansættelsesforhold   Fravær Sporet ’Fravær’ kan anvendes til rapporter om hvilke medarbejdere, der har holdt ferie eller haft andet fravær i en given periode. Du finder oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Fraværsregistrering           Bogføring Sporet ’Bogføring’ kan bruges til at vise, hvilke lønarter, der er bogført på hvilke finans-konti og på hvilke medarbejdere. Man kan også selv definere en eksportfil til eget finanssystem. Du finder oplysninger fra rapporten ’Bogføringsbilag med spec’, som du kan knytte sammen med oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Rapporten, Bogføringsbilag med specifikationer   Lønoplysninger Sporet ’Lønoplysninger’ anvendes til at se, hvilke lønarter, der har været med i en lønkørsel. Her finder du oplysninger om de faste, variable og personlige lønarter, der har været med i lønkørslen. De oplysninger kan du knytte sammen med oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet.   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen   Ansættelsesoplysninger Sporet ’Ansættelsesoplysninger’ bruges til at se statistikoplysninger. Man kan trække en rapport over, hvilke IP-koder, der er knyttet til den enkelte medarbejder. Du finder oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Ansættelsesforhold, Ansættelsesoplysninger i højremenuen   Lønperiodesum Sporet ’Lønperiodesum’ anvendes til at se summeringer på lønperioden eller år-til-dato på oplysninger, som man i lønsystemet finder under Medarbejdersaldi og på Excel-rapporten Afstemningsliste (lønperiode). Du finder oplysninger fra følgende skærmbilleder i lønsystemet:   Arbejdsgiver, Arbejdsgiver stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger Medarbejder, Medarbejder stamoplysninger, Reg. Kontonr i højremenuen Medarbejder, Medarbejdersaldi Excel-rapporten Afstemningsliste (lønperiode)               Dan rapport Når du har åbnet Rapportmodulet, kommer du ind på startsiden (se billede nedenfor). Her er det vigtigt, at du vælger visning (skærm eller Excel) og spor,   før   du begynder at udvælge datafelter. Hvis du gør det omvendt, så vil datafelter og grupperinger forsvinde, når du ændrer spor.   Startside i Rapportmodul (= fanen ’Opsætning’) Forklaring til fanen ’Opsætning’ Tallene herunder svarer til tallene i billedet ovenfor.   Hvis Rapport vises på skærm er markeret, når du klikker på ’Vis rapport’, så vises rapporten i et nyt billede på skærmen. Du kan max vælge   8   felter til din rapport. Hvis Rapport eksportes til Excel (csv-fil) er markeret, når du klikker på ’Vis rapport’, så eksporteres rapporten med det samme til Excel. Vi anbefaler, at du benytter denne metode. Klik på Vis rapport, når du er færdig med at sætte din rapport. Liste over de felter fra medarbejder- og arbejdsgiver stamoplysninger, du kan få med i rapporten. Når du har markeret et eller flere felter under ’Stamoplysninger’ eller det valgte spor kan du klikker her for at få dem overført til ’Detaljer’. Her vises de felter, du har udvalgt under stamoplysninger og spor. Kan bruges til at ændre rækkefølgen i felter, eller fjerne enkelte felter igen. Kan kun anvendes ved visning på skærm. Hvis du har brug for summeringer anbefaler vi, at du henter rapporten i Excel.   Forklaring til fanen ’Kriterier’ Du kan sætte kriterier op, så kun de medarbejdere, der opfylder kriterierne vil blive vist i rapporten. De Generelle kriterier kan anvendes på de felter, du har udvalgt under Stamoplysninger. Derudover er det også muligt at sætte kriterier op, som knytter sig til det spor, du har valgt under ’Opsætning’. De vil være forskellige, alt efter hvilket spor du har valgt. I det efterfølgende vil du først kunne læse om de generelle kriterier og dernæst om de sporspecifikke kriterier. Kriterierne er delt op på forskellige faneblade og kan anvendes uafhængigt af hinanden eller i samspil med de andre faneblade.     I billedet ovenover kan du se, der er forskellige faner at vælge imellem. Du vælger den fane, du vil opsætte kriterier for.   Medarbejdernr – Vælg interval af medarbejdere, der skal vises eller enkelte medarbejdere Ansættelsesdato – Du kan vælge, du kun vil have vist medarbejdere, der er ansat i bestemte perioder. Løngruppe – Vælg interval af løngrupper eller enkelte løngrupper. Fratrådte medarbejdere – Som standard viser rapporter på aktive medarbejdere. Her kan du vælge om du også vil have vist fratrådte eller kun fratrådte medarbejdere samt om det er fratrådte i bestemte datointervaller. Aflønningsform – Vælg hvilke aflønningsformer du vil have vist i rapporten. Som udgangspunkt er alle aflønningsformer med. Stillingskategori – Vælg om du kun vil have bestemte stillingskategorier med Udbetalingssted – Hvis du anvender udbetalingssted i lønsystemet, kan du også vælge at få vist dine rapporter pr. udbetalingssted eller i intervaller. Arbejdsgiver – Hvis du har mere end 1 arbejdsgiver i dit kundeforhold, kan du vælge på hvilken/hvilke du ønsker rapporten skal vises. Afdeling – Hvis du anvender afdeling i lønsystemet, kan du her udvælge kriterier for hvilke afdelinger, du ønsker at have med i rapporten.   Sporspecifikke kriterier Ud over de generelle kriterier, der er nævnt i de foregående afsnit, så er der også kriterier, som er afhængige af det valgte spor.   Fravær Her kan du ud over de generelle kriterier også vælge at afgrænse på perioder og/eller fraværskoder, så du fx kun ser fravær for første kvartal, eller kun fravær der handler om sygdom. De sporspecifikke kriterier kan sættes på alle fanebladene under de generelle kriterier.    Bogføring Ud over de generelle kriterier, kan du her afgrænse på periode, lønart og kørselsnr. Bogføringen vil som standard vise data fra sidste måned og indeværende måned, det kan ses under ’Periode’. Du kan angive en anden periode, hvis du ønsker det.   Lønoplysninger Her kan du afgrænse på periode og på lønart.   Ansættelsesoplysninger Ud over de generelle kriterier, kan du her afgrænse på IP-typer, så får du kun de medarbejdere med i rapporten, der er omfattet af de valgte IP-typer.   Lønperiodesum Her kan du vælge periode, lønartstype og kørselsnr. Der vises som standard data fra sidste måned og indeværende måned. Det kan du ændre, så det viser den periode, du ønsker.   Gem rapport Der er mulighed for at gemme en skabelon af rapporten. Det vil sige, at det du gemmer er den opsætning og de kriterier, du har foretaget på rapporten. Husk at give rapporten et sigende navn, når du gemmer den. For at se de data der opfylder din rapport, skal du køre rapporten ved at klikke på knappen ’Vis rapport’. Hvis du ændrer på opsætningen eller kriterierne i en gemt rapport, og du ønsker at have rapporten gemt med de nye ændringer, skal du gemme rapporten igen.   Hvis du ønsker at gemme din rapport, så gøres det på fanen ’Åbn/gem rapport’.   Åbn eller slet rapport I samme skærmbillede som du har gemt rapporten i, kan du åbne den fra. Du klikker blot på ’Åbn’. Du kan også klikke ’Slet’, hvis du ikke længere har brug for denne rapport.   Eksporter til Excel, Word eller PDF                                 Har du dannet en rapport på skærmen, som du efterfølgende gerne vil have over i Excel eller dannet til en PDF fil, kan du eksportere rapporten fra visningsbillede på skærmen.   Øverst i skærmbilledet, ser du denne linje: Her kan du klikke på pilen ud for ikonet for ’Disketten’ og her vælge hvordan du vil eksportere rapporten.
Vis hele artiklen
Af Mads Torp VISMA
 I Community søger du, der hvor du står. Det betyder, at jo længere nede i platformen, du er, jo mere specifikke resultater får du.   Du søger, hvor du er Du søger altid i indhold, der hvor du står. Står du på dit produkt (som nu), så søger du kun indhold inden for dette produkt.   Vil du søge i kun én type indhold? Hvis du fx går ind i fanen ”Nyheder”, vil du kun blive præsenteret for nyheder, som ligger der. Du kan også vælge at bruge mærkaterne som søgning. Hvis du, som i dette tilfælde, kun vil finde nyheder angående ACF, klikker du på ”ACF 4”. Nb: Tallet bagved teksten indikerer, hvor mange nyheder der findes med det på pågældende mærkat.   Er du i tvivl om, hvor informationen findes? Hvis du ikke er sikker på, hvor informationen er placeret, kan du altid vælge at søge på hele Community.   Klik på den markerede pil og vælg da ”Hele gruppen”. Nu vil du få vist søgeresultater for hele Community. Søgeresultatet Når du har søgt efter noget, som i dette tilfælde ”Løndele”, så får du nedenstående skærmbillede frem. Her har du mulighed for at sortere på det, du ønsker.
Vis hele artiklen
Af Mads Torp VISMA
Spørgsmål  Hvordan abonnerer jeg på nyheder? Svar Information om ny udvikling og funktionalitet i systemerne finder du også på Visma Community. For at sikre at du får de informationer, du bør, så kan du abonnere på “Nyheder”.   Sådan modtager du notifikationer om nyt i systemerne: Vælg dit produkt Tryk på “Nyheder” Tryk på de tre prikker “(...)” i toppen af billedet Tryk “Abonner”  
Vis hele artiklen
Opdateret af Mads Torp VISMA ‎29-11-2018 10:48
Dine produkt- og fagområder er altid tilgængelige i topmenuen på i Community. Du vælger selv, hvilke produkt- og fagområder du ønsker at have tilgængelige i boksen "Mine områder".   Når du logger ind første gang blive boksen "Mine områder" automatisk fyldt ud med relevante produkt- og fagområder, som er baseret på din profil hos Visma.   Har du ikke fået tilknyttet en profil, så kontakt os på ve-dk-community@visma.com, så hjælper vi dig i gang. Justere "Mine områder" Du kan selv kan justere hvilke produkt- og fagområder, du ønsker i din oversigt.   Gå til din profil eller linket “Mine områder” i topmenuen og vælg "Administrer mine områder". Administrer mine områder   Du kan vælge at Fjerne områder du ikke bruger og tilføje områder, som er relevante for din løsning hos Visma. Mine områder   Tilføj/Fjern "Mine områder"   Husk at gemme når du har lavet ændringer! Tilføj andre områder til Min Profil Du har mulighed til at tilføje mange flere områder end de du finder på din profil. Log ind Navigér dig til ønsket område for eksempel ved at bruge søgeboksen for produkt- og fagområder på højre side Klik på den grønne knap Tilføj til i Mine områder på oversigt-siden for området. Brug brødsti som navigering   Brødsti Brug søgeboks til produkt- og fagområder   Brug søgeboksen
Vis hele artiklen
Af Vicky Sørensen VISMA
Visma Datahub muliggør direkte kald til databasen med informationer fra både Visma Løn og Visma HR
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen VISMA ‎13-11-2018 08:26
Vi har lavet en trinvis vejledning til, hvordan du laver en lønkørsel, supplerende lønkørsel og omkørsel i Visma Løn (tidl. MultiLøn Erhverv)
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen VISMA ‎30-10-2018 16:09
Håndtering af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale i Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv)
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen VISMA ‎27-08-2018 15:23
En guide til håndtering af feriefri i Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv)
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen VISMA ‎18-07-2018 08:41
Beskrivelse af tabeller og felter der anvendes i Datahub
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen VISMA ‎18-06-2018 14:17
  I Visma Løn (MultiLøn Erhverv) kan du vælge, at lønudbetaling skal ske til medarbejdernes NemKonto. Lær om muligheden for at bruge NemKonto i denne guide.
Vis hele artiklen
Links
Visma Shop