Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Korrektionslønarter Du vil som udgangspunkt ikke anvende korrektionslønarter, da lønsystemet automatisk håndtere beregning af feriedage, ferietimer og feriepenge. Er saldi indlæst forkert fra dit tidligere lønsystem, eller anden arbejdsgiver, kan du have behov for at skulle foretage en korrektion. 2.1.  Medarbejdere som har ferie med løn Lønarterne må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn.  Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, skal der køres en efterregulering for at få rettelsen i den korrekte lønperiode. Lønarterne retter i ’Optjent’ og ’Restferie’. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40015 ’Korrektion Feriepenge indeværende år’. Bogføres (skal oprettes i din kontoplan, hvis hensættelser bogføres) men indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst. Bruttoferiepenge +/- 40013 Korrektion af Arbejdstidsprocent Lønarten anvendes til at angive en ny Arbejdstidsprocent på medarbejdere der opsparer feriedage. Lønarten skal IKKE anvendes på medarbejdere der opspare ferie i timer Arbejdstidsprocent År (Kalenderår) Måned (i det indtastede kalenderår)   Lønarten overskriver tidligere arbejdstidsprocent for den måned der angives. Medarbejderens arbejdstidsprocent bruges til feriepengedifferenceberegning. I hver måneds lønkørsel tilknyttes en arbejdstidsprocent til månedens opsparing af feriedage, eller den måned der er lagt feriedage ind på en korrektions- eller en saldolønart. Når der skal rettes, er det derfor for alle de måneder, hvor der er feriedage med en forkert arbejdstidsprocent.   Lønarten må ikke bruges til at rette aktuel måneds arbejdstidsprocent i aktuel måneds lønkørsel (Eks. rette juni måneds arbejdstidsprocent i juni-lønkørslen).   Arbejdstidsprocent anvendes ikke, hvis medarbejderen optjener og afholder ferie i timer. Der sker derfor ikke noget, hvis lønarten oprettes.   Eksempler på brug af lønarten Eksempel 1: En medarbejder med fejlagtig feriepengedifferenceberegning i aktuel lønkørsel, kan få rettet arbejdstidsprocent i relevante måneder til den aktuelle under ferien, så sker der ikke længere differenceberegning. Eksempel 2: En selskabsskiftet medarbejder der er oprettet med 16,64 dage og 100% arbejdstid via en saldolønart i april, med første lønkørsel i maj. Arbejdstidsprocenten skulle have været 80%.  Lønart 40013 udfyldes som nedenfor, og alle dage der er lagt ind i april, vil få en arbejdstidsprocent på 80% fra og med den næste lønkørsel.       2.2.  Medarbejdere som har løbende beregning af ferie Lønarten må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn.  Følgende variabel lønart kan anvendes: 40055 Korrektion feriedage/feriepenge løbende beregning. Bogføres og indberettes til eIndkomst   2.3.  Korrektion af feriedage og feriepenge ved fratrædelse til FerieKonto Ønsker du at overstyre den beregning af feriepenge og feriedage, Visma Løn foretager i forbindelse med en fratrædelse, kan du angive de feriedage og feriepenge der skal afregnes på nedenstående variable lønarter og det vil være de feriedage og feriepenge der bliver afregnet ved fratrædelse. Kan anvendes til både FerieKonto og Feriekort: Lønart 40120 Korr. fratr. Feriep/dage indeværende år Lønart 40130 Korr. fratr. Feriep/dage Sidste år Skal oprettes i kontoplanen i debet på lønart 40120 og 40130.   2.4.  Korrektion af ferie med løn Lønarterne må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn. Lønarterne behandles før afholdt ferie, fratrædelse mm. Kan anvendes til både Feriekort og medarbejdere som har ferie med løn. Lønarterne kan korrigere i indeværende ferieår, sidste år og forrige år. Lønarterne retter i ’Afholdt’ og ’Restferie’. Angiver du en korrektion som er højere end rest, korrigeres kun restsaldoen. Bliver kommenteret på rapporten Anmærkningsliste. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40115 - Korrektion feriedage og bruttoferiepenge 40118 - Korrektion ferietimer og bruttoferiepenge Bogføres på lønart 40115 og 40118 Bogføres feriepengehensættelse på 4703/4911, skal lønart 44763 oprettes i kontoplan i debet og kredit på resultatopgørelse og balance   Lønart 40115 og 40118 kan IKKE anvendes i en 13. lønkørsel. Indberettes til eIndkomst på fratrådte medarbejdere. Ved korrektion af feriedage el. ferietimer på lønart 40115 el. 40118 reguleres både antal afholdte feriedage/timer og antal restferiedage/timer i rapporten Ny Ferielov Ferieregnskab. Lønarterne har følgende input: Dage/timer +/- Bruttoferiepenge +/- Ferieår (eks. 2021) Eksempel på korrektion med lønart 40115 el. 40118 En medarbejders restferie skal tillægges 2 dage Lønart 40115 oprettes med 2 dage, værdi af bruttoferiepenge samt ferieår. Resultat:  Der lægges to dage til restferie for 2021 Der trækkes to dage fra afholdt ferie for 2021  
Vis hele artiklen
18-01-2023 11:43 (Senest opdateret 23-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 684 Visninger
Vi har lavet et lønartskatalog i Excel, hvor du kan bruge filterfunktionaliteten til at søge de lønarter frem, du har behov for.   Bemærk at kataloget indeholder flere faner med: Lønarter Fraværskoder Stillingskategorier Resultattabeller Bogføringslønarter Lønartstyper Download lønartskataloget via linket herunder    
Vis hele artiklen
11-09-2019 06:49 (Senest opdateret 17-03-2023)
 • 0 Svar
 • 4 ros
 • 26463 Visninger
Her kan du gense, samt læse/downloade materialer fra tidligere Webinarer vedrørende Visma Løn
Vis hele artiklen
09-02-2021 14:36 (Senest opdateret 17-03-2023)
 • 0 Svar
 • 2 ros
 • 17497 Visninger
Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022) 2.     Udbetaling ifølge ferieloven Standard udbetales ferietillægget således: Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Udbetalingen aktiveres ved ikrafttrædelseskode ’T’ på de relevante kørselsselektioner. 3.     Reduktion af den ferieberettigede løn (lov-grundlag) Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag. Ferietillægget bliver beregnet af den ferieberettigede løn. 4.     Ferietillæg efter ferieloven Standard optjenes 1% i ferietillæg af den ferieberettigede løn. Det lovpligtige ferietillæg kan ændres til en anden procent. Det kan enten gøres via en resultattabel, eller en personlig sats lønart. Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Beregning af ferietillæg Der findes to grundlag til beregning af ferietillæg.  Alt efter grundlag kan en af følgende stillingskategori lønarter anvendes: 4900 - Ferietillæg lovgrundlag (Ferieloven) Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri egen regning 4901 - Ferietillæg OK-grundlag Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Grundlaget nedskrives når medarbejderen holder fri egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4900 eller 4901 Angiv en dato Klik på Gem 4.1.  Udbetaling af ferietillæg - ferieår variabelt Variabel lønart tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker. Kan f.eks. bruges til udbetaling på enkelte medarbejder i andre lønperioder. 4785 - ‘Ferietillæg lov- og OK-grundlag’ 5.     Automatisk udbetaling af 1% ferietillæg ved fratrædelse Medarbejdere der optjener det lovpligtige 1% ferietillæg med ferieåret som optjeningsperiode, kan få beregnet og  udbetalt tilgodehavende ferietillæg automatisk ved fratrædelse. Det gælder for de medarbejdere, der optjener 1% ferietillæg på stillingskategorilønart ‘4900 Opsp. ferietillæg lovgrundlag’ eller ‘4901 Opsp. ferietillæg OK-grundlag’ og som anvender ferieåret, som optjeningsperiode. Opret stillingskategorilønart på relevante stillingskategorier: 4632 - Ferietillæg lov udbetaling v/fratrædelse    Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4632 Angiv en dato Klik på Gem   5.1.  Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at ændre tekst på lønsedlen, er den løanrt du ser på lønsedlen som du skal ændre teksten på. Følgende lønarter kan der ændres tekst på: 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736 og 4737 Vælg Opsætning og Lønartsopsætning Angiv lønart Klik på Find Klik på Ny Udfyld felterne med ønsket tekst i både feltet ’Brugertekst’ og ’Udskriftstekst’ Klik på Gem         Beregning af udbetalt ferietillæg: Fratrædelser i perioden 1/9 - 31/5  Før der er sket udbetaling af 1% ferietillæg skal der udbetales ferietillæg forholdsvist for afholdte feriedage.  (Optjent ferietillæg / Optjente feriedage x  Afholdte feriedage)   Fratrædelser i perioden 1/6 - 31/8 Efter der er sket udbetaling af 1% ferietillæg:   (Optjent ferietillæg minus udbetalt ferietillæg) / feriedage optjent efter 1. juni  x Afholdte feriedage   Afholdte feriedage beregnes på baggrund af afholdte feriedage fra ferieåret fratrukket optjente feriedage fra september til maj. Er resultatet positivt beregnes ferietillæg til udbetaling.  Ferietillæg der udbetales ved fratrædelse indgår i pensionsgrundlag 5 og 6, men kan tilpasses til de andre pensionsgrundlag ved at kontakte en Visma konsulent. Såfremt der er medarbejdere, som ikke skal have udbetalt ferietillæg ved fratrædelse er det muligt at stoppe udbetaling ved at oprette en variabel lønart 9403 på medarbejderen i den lønperiode, hvor vedkommende fratræder.  Lønarten kan også anvendes i en efterfølgende lønkørsel og  kan efterreguleres, hvis fratrædelsen efterreguleres og der ikke skal ske udbetaling af ferietillæg: Følgende variable lønart oprettes ved fratrædelse: 9403 - Stop 1 % ferietillæg v/fratrædelse    5.2.  Lønarter der skal oprettes i kontoplan: Følgende lønarter oprettes i kontoplanen i debet på resultatopgørelsen: Ferie i dage og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4900: 4732 - FE.tillæg lov v/fratr sep-maj 4733 - FE.tillæg lov v/fratr jun-aug Ferie i timer og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4900: 4734 - FEtillg lov fratr sep-maj 4735 - FEtillg lov fratr jun-aug   Ferie i dage og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4901: 4730 - FE.tillæg OK v/fratr sep-maj 4731 - FE.tillæg OK v/fratr jun-aug   Ferie i timer og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4901: 4736 - FE.tillg OK fratr sep-maj time 4737 - FE.tillg OK fratr jun-aug time   Oprettelse af ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan Klik på Find I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Klik på Ny Udfyld felterne med kontonr, tekst, afdeling mm. Klik på Gem 6.     Ekstra ferietillæg Ekstra ferietillæg er overenskomst- eller aftale bestemt. Ekstra ferietillæg der opspares i ferieåret (1/9 – 31/8), og udbetales på et aftalte tidspunkt, skal have én af følgende stillingskategori lønarter oprettet: 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri egen regning. 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Nedskriver grundlaget når medarbejderen holder fri egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4610 eller 4607 Angiv en dato Klik på Gem   Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Udbetaling af ekstra ferietillæg Ekstra ferietillæg får ikrafttrædelseskode E, for at sikre at udbetalingen kan ske uafhængigt af ferielovens ferietillæg. Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Når ikrafttrædelseskoden aktiveres i lønkørslen, tømmes opsparet, ikke udbetalt ekstra ferietillæg til medarbejderen. Ønsker du kun at udbetale det ekstra ferietillæg én gang i året, skal du fjerne ikrafttrædelseskode ’E’ på den pågældende kørselsordre f.eks. 1XX08. Udbetaling skal ske senest i august måned. Oprettelse, ændring eller sletning af Ikrafttrædelseskode Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’1XX05’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Klik på Ny, Angiv ’E’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’E’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3) samt hvis du ønsker det ekstra ferietillæg ikke skal udbetales flere gang om året, ligesom det lovpligtige ferietillæg.   6.1.  Udbetaling af ekstra ferietillæg - ferieår variabelt Variabel lønart tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ekstra ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ekstra ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker 4780 -  ‘Ferietillæg ekstra lov + OK-grundlag’    7.     Prorata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg - ferieår Ifølge ferieloven kan du udbetale ferietillæg i forbindelse med at medarbejderen afholder ferie, det vil sige løbende udbetaling. Følgende variable lønarter kan anvendes:   4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4900)    4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4901)    4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4610)    4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4907)    Husk at oprette ovenstående lønarter i din kontoplan i debet.  
Vis hele artiklen
14-02-2023 13:22 (Senest opdateret 16-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 625 Visninger
Tilpasning af kontoplan i Visma Løn
Vis hele artiklen
10-09-2019 12:31 (Senest opdateret 16-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 8500 Visninger
Vi har lavet en trinvis vejledning til, hvordan du laver en lønkørsel, supplerende lønkørsel og omkørsel i Visma Løn.
Vis hele artiklen
05-12-2017 20:54 (Senest opdateret 16-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 7489 Visninger
  I denne vejledning finder du en samlet oversigt over alle vores release webinarer, som Visma Enterprise har lavet til Visma Løn.    Ønsker du at se vores øvrige webinarer til Visma Løn, kan dette gøres nedenfor: Visma Løn - Webinar bibliotek   Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? Synes du også at det kan være svært at følge med i ændringer og nye tiltag? Slip for at læse vores release og få den i stedet gennemgået af en erfaren konsulent. En gang om måneden kan du få gennemgået det nyeste releasedokument på et webinar med os. Webinaret er for dig, der foretrækker at få tingene gennemgået mundtligt. Udover at belyse den nyeste release vil vi også komme ind på, hvis der er noget ekstra du skal være opmærksom på i den pågældende måned. Bemærk: hvis der er en præsentation tilgængelig fra webinaret, kan du finde den via linket og i beskrivelsesboksen.   Se det nyeste release webinar her: Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 15.03.2023   Se vores øvrige release webinarer her: Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 10.02.2023 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 16.01.2023 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 05.12.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 07.11.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 05.10.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 07.09.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 09.08.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 09.06.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 04.05.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 06.04.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 08.03.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 09.02.2022 Hvad er der sket siden sidst i Visma Løn? 10.01.2022
Vis hele artiklen
21-01-2021 14:23 (Senest opdateret 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 3484 Visninger
Pdf vejledning   Tjek af Overførselsservice leverancekvitteringer   1.     Hvad er en leverancekvittering? En leverancekvittering er en kvittering fra Overførselsservice, der viser hvilke overførsler der er foretaget, samt information om eventuelle fejl og afviste overførsler.   2.     Hvornår skal jeg tjekke mine leverancekvitteringer? Når din lønkørsel og afregning er godkendt, skal du tjekke dine leverancekvitteringer. Ved overførsel til Nemkonto kan kvitteringerne tidligst tjekkes fire dage før dispositionsdato. Efter hver lønkørsel sker der afregning af diverse overførsler. Der findes to typer afregninger: ‘Fast afregning’ ‘Ny afregning’   Når de er kørt i Visma Løn, skal du også tjekke status på dine leverancekvitteringer. Du kan under ‘Rapporter’ og ‘Vis job’ se om ovenstående jobs er kørt. Du skal kontrollere kvitteringerne i forbindelse med afregning til Banken, SKAT, ATP, Feriekonto og evt. pensionsselskaber. Der kommer dannes to typer af kvitteringer: T (Transmission) kommer først V (Validation) kommer efterfølgende Disse kvitteringer kommer få minutter efter, du har godkendt lønkørslen i Visma Løn, eller en ‘Fast afregning’ eller ‘Ny afregning’ er kørt i Visma Løn.   Eksempler på leverancekvitteringer og hvor finder jeg dem? Du skal tjekke to typer af leverancekvitteringer, som er beskrevet nedenfor: Transmissionskvittering Betyder besked fra MasterCard til dig som er Dataleverandør, om at MasterCard har modtaget data fra Visma på vegne af jer. Valideringskvittering/Leverancekvittering Betyder besked fra Mastercard til dig som er Dataleverandør, om at Mastercard kan validere data. Hvis kontonummer er forkert eller datoen er for langt ud i fremtiden, vil dette stå i denne kvittering.   3.     Hvor skal jeg logge på for at tjekke kvitteringer? Du skal logge ind her for at hente kvitteringer https://ft.pbs.dk Kan du ikke huske jeres Brugernavn og adgangskode, kan du få hjælp hertil ved at skrive til MasterCard Payment Service på følgende mail: it-servicedesk@mastercardpaymentservices.com Bemærk at det kun er Dataleverandører, der kan se leverancekvitteringerne. Når du er logget på med din bruger og password, skal du gøre følgende: Klik på Hent for at hente kvitteringer I næste billede kan du i Oprettelsesdato begrænse dato og klokkeslæt eller du kan lade det stå blankt Klik derefter på Dine filer for at hente kvitteringer Du får vist alle T (Transmission) og V (Validation) kvitteringer inden for oprettelsesdato:   Klik på de enkelte kvitteringer der starter med T eller V for at kontrollere dem. Husk at printe eller gemme filen, for når filen lukkes slettes den automatisk.   4.     Hvad skal jeg gøre, hvis der er en fejl i leverancekvittering? Oplever du fejl på din leverancekvittering, skal du kontakte MasterCard Payment Service: Mail: it-servicedesk@mastercardpaymentservices.com eller på Telefon: +45 80 81 06 65 Mandag-fredag kl. 9:00 - 16:00  
Vis hele artiklen
08-03-2023 20:22 (Senest opdateret 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 218 Visninger
Her kan du se hvordan du skal forholde dig i forbindelse med årsskiftet. Frist for sidste lønkørsel i 2022 Udbetaling af divsere saldi Statistik Første lønkørsel i 2023
Vis hele artiklen
01-11-2019 14:03 (Senest opdateret 14-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 14931 Visninger
Her kan du finde guiden til barn syg og sygeløn efter anciennitet i Visma Løn.
Vis hele artiklen
11-07-2019 10:28 (Senest opdateret 13-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1932 Visninger
Guide: Sådan laver du en dataleverandøraftale
Vis hele artiklen
15-12-2017 11:45 (Senest opdateret 12-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 6365 Visninger
En guide til håndtering af feriefri i Visma Løn.
Vis hele artiklen
12-12-2017 16:58 (Senest opdateret 10-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 7784 Visninger
Pdf vejledning   Feriefritimer I Visma Løn administreres afholdte feriefritimer gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter.   Optjening og afholdelse af feriefritimer følger kalenderåret i systemet. Hvis I bruger ferieåret til optjening og afholdelse, skal alle saldi overføres manuelt til et nyt kalenderår ved årsskiftet.   Der er følgende former for feriefri: Løbende opsparing af feriefritimer Løbende opsparing af feriefridage Feriefridage uden opsparing af beløb Feriefritimer uden opsparing af beløb Feriefribeløb Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Udbetaling af feriefri, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Tildeling af feriefri saldi i fremtiden Udbetaling af feriefri der skal nedskrive Fritvalgskonto Udbetaling af feriefri der skal nedskrive SH saldo   1.      Løbende opsparing af feriefritimer Tildeling Den løbende opsparing af feriefritimer pr. lønperiode sker via resultattabeller, hvor du skriver de timer, der skal spares op i lønperioden. Resultattabel: 3797 Feriefritimer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv resultattabelnummer Klik på Find Klik på Ny periode Skriv en dato for, hvornår det skal gælde fra, ud for ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælger du ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg en løngruppe og en værdi ud for aflønningsformen Klik på Gem Hvis du har flere løngrupper og værdier, gentager du punkt 8 til 10.   Husk også at oprette en stillingskategorilønart, som sørger for, at de lønmodtagere, der er knyttet til denne stillingskategori, løbende opsparer feriefritimer.   Stillingskategorilønart: 3797 Feriefritimer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Vælg en lønart og startdato Klik på OK   Stop tildeling Har du har en eller flere medarbejdere i en stillingskategori, som ikke skal opspare feriefritimer løbende, kan du oprette en ”stop lønart” under faste lønoplysninger, så medarbejderen ikke opsparer feriefritimer fra den dato: Lønart 3795 – Feriefriopsparing, stop   2.      Feriefritimer uden opsparing af beløb Tildeling Du kan tildele timerne i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger Automatisk tildeling Resultattabel 3801 feriefritimer tildeling, oprettes med antal timer, som medarbejderen skal tildeles på det givne tidspunkt.   Resultattabel FRISM Feriefri år start, oprettes med tildelingsmåneden, f.eks. ’05’ for maj måned eller ’01’ for januar måned, så vil tildelingen ske i den angivet måned hvert år.   Stillingskategori Lønart 3791 Feriefritimer tildel. årlig, oprettes på stillingskategorien.   Medarbejdere som skal have anciennitet på f.eks. 9 måneder, inden tildeling af feriefritimer: Eksempel Medarbejderen er ansat 01.01.2023 og skal have feriefritimer tildelt d. 01.10.2023   Lønart 3795 Feriefri opsp. stop, oprettes under faste lønoplysninger med startdato 01.01.2023 og slutdato 30.09.2023   Lønart 3801 Feriefritimer, oprettes under variable lønoplysninger med startdato 01.10.2023   Året efter vil medarbejderen automatisk få tildelt feriefritimer.   Afholdelse Månedslønnede Når medarbejderen holder feriefritimer, hvor det kun er timerne, der skal registreres, bruger du   Fraværskode 61 – fraværslønart 3812   Skal feriepengegrundlaget reduceres i forbindelse med afholdelse af feriefri, skal du sætte følgende resultattabel op:   FERFRI - skriv kode 2 for at reducere feriepengegrundlaget. Opret stillingskategorilønart 3845 på stillingskategorien. Når medarbejderen holder feriefritimer, hvor der skal udbetales en sats pr. time, bruger du   Fraværskode 63 – fraværslønart 3815 Timerne bliver IKKE ganget med satsen, og beløbet bliver IKKE nedskrevet i det opsparede feriebeløb (lønart 3805).   Timelønnede Når medarbejderen holder feriefritimerne, bruger du Fraværskode 61 – fraværslønart 3811 De indrapporterede feriefritimer bliver ganget enten med den personlige timeløn fra ansættelsesforhold/Personlig sats/Lønart 9905 eller med satsen fra Resultattabel 1100. Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801). Fraværskode 61 – fraværslønart 3823 De indrapporterede feriefritimer bliver ganget enten med den personlige timeløn fra ansættelsesforhold/Personlig sats/Lønart 9905/+Lønart 9906 eller med satsen fra Resultattabel 1100. Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801). Hvis timelønnen IKKE bliver udbetalt som ferieberettiget løn ved afholdelse af feriefritimer, skal du bruge Fraværskode 61 – fraværslønart 3808 Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801) - beløbet nedskrives IKKE.   Hvis feriefri bliver udbetalt med timer gange sats, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3819 Timerne bliver ganget med satsen, og beløbet bliver nedskrevet i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805).   Hvis medarbejderens afholdelse af feriefritimerne betyder, at der skal udbetales en sats for timerne, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3815 Timerne bliver IKKE ganget med satsen, og beløbet bliver IKKE nedskrevet i det opsparede feriefribeløb.   Hvis medarbejderens afholdelse af feriefritimerne betyder, at satsen skal udbetales til timeløn (lønart 9905 eller resultattabel 1100) + tillæg (1090-1099, 1101, 1104(9906) -1107, 1110, 1114-1119, 1121, 1122, 1210, 1211, 1213-1215, 1250, 1251, 1270-1281), skal du bruge Fraværskode 61 – fraværslønart 3828 Timerne bliver ganget med satsen af ovenstående lønarter, og beløbet bliver nedskrevet i de opsparede feriefritimer.     3.      Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Har du feriefritimer, hvor der opspares en procent af den ferieberettigede løn, som skal bruges i forbindelse med afholdelse af feriefritimer, skal du gøre følgende: Opsparing af feriefribeløbet sker som en procent af den ferieberettigede løn. Lønart 3840 oprettes på de stillingskategorier, hvor feriefribeløb skal opspares. Procenten for det opsparede beløb lægges på Resultattabel 3840.   Tildeling Du kan tildele timerne i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger   Afholdelse Feriefribeløb - ikke ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb skal ske via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3820 Nedskrivningen sker i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte ferietimer (lønart 3801).   Feriefribeløb - ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb sker via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3824 Nedskrivningen foregår i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefritimer (lønart 3801).   Fraværskode 61 – fraværslønart 3837 De indrapporterede feriefritimer ganges med sygeløn (kvartalsvist gennemsnit). Feriefritimer nedskrives i saldo (lønart 3801), og feriefribeløbet nedskrives i den opsparede saldo (lønart 3805).   4.      Feriefribeløb saldo på lønseddel er kundeejet De udbetalende lønarter og fraværskoder til feriefribeløb, hvor saldoen ikke er opsparet, bliver vist som negativ saldo på lønsedlen. For at undgå dette, kan du med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, definerer hvilke lønarter som skal påvirke saldofeltet feriefribeløbet. Det vises på lønartstype 3805 Feriefribeløb saldo. Pris for denne ydelse er pt. 2.450 kr.   5.      Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Har du en overenskomst, hvor feriefritimer opspares ved forhøjelse af SH-procenten, skal du gøre følgende:   Lønart 4500 skal oprettes på de stillingskategorier, hvor der skal opspares et forhøjet SH til feriefri og SH. Procenten lægges ind på resultattabel 4500 med den samlede procent for både SH og feriefri.   Tildeling Du kan tildele feriefritimer/feriefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan lægge en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger Afholdelse Skal feriefritimerne nedskrives i saldoen, og feriefribeløbet udbetales som sats, skal du bruge   Fraværskode 63 – fraværslønart 3816 På fraværskoden indberetter du de timer, som nedskriver saldoen for ferietimer (lønart 3801). Beløbet, der udbetales, nedskrives i den saldo, der er optjent ved forhøjelse af SH-procenten. Fraværskoden ganger IKKE timer med satsen.   Udbetaling Hvis du udbetaler et feriefribeløb, hvor timerne IKKE bliver registreret, skal du bruge Variabel lønart 3817 Lønarten kræver indtastning af enheder gange sats.   6.      Udbetaling af feriefritimer, som en variabel lønoplysning Du kan udbetale feriefritimer som en variabel lønoplysning, hvor der ikke sker en registrering i fraværssystemet.   Du kan bruge følgende variable lønarter til udbetaling af feriefri: Lønart 3821: Udbetaling af feriefritimer – timer i input. Lønarten henter den personlige timeløn (lønart 9905) eller sats fra resultattabel 1100.   Lønart 3822: Udbetaling af feriefritimer – timer gange sats i input.   Lønart 3827: Udbetaling af feriefritimer/SH med saldotjek – timer gange sats i input. Nedskriver SH-saldoen, men timerne bliver IKKE nedskrevet i feriefritimer.    Lønart 3835: Feriefritimer udbetales i timer gange sats.   Lønart 3839 Udbetal Feriefritimer, oprettes under variable lønoplysninger. Lønarten udbetaler antal timer (som er oprettet på lønarten) og gange med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3839 Udbt. feriefritimer sats.     7.      Udbetaling af feriefritimer, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Ønskes hele feriesaldoen udbetalt, kan du bruge følgende lønarter: Lønart 3831: Feriefritimer udbetales som timeløn – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefritimer og ganger med den personlige timeløn (lønart 9905) eller henter satsen fra resultattabel 1100. OBS! Lønarter, der udbetaler saldo, kan ikke efterreguleres.   8.      Tildeling af feriefritimesaldo ved nyt afholdelsesår Tildeler du feriefritimer ved nyt ferieår i september måned eller tildeles feriefri den 1. maj eller 1. januar.   Du tildeler ferie under variable lønoplysninger eller fællesregistrering på følgende lønarter:   Lønart 3801 - Feriefritimer – skriv antallet af feriefritimer   Vælg Medarbejder, Fællesregistrering og Variable lønoplysninger Klik på Ny Skriv, hvem fællesregistrering er for, ved at vælge aflønningsform, løngruppe eller stillingskategori Udfyld felterne ’Dato’ og ’Lønart’ Klik på OK Du kan nu se en oversigt over de medarbejdere, som lønarten vil blive oprettet på Klik på OK   9.      Automatisk nulstilling af feriefritimer For automatisk nulstilling af feriefritimer, kræver det opsætning af fraværsrækkefølge.   Resultattabel FRINUL opsættes med den måned, hvor nulstillingen skal ske. Som regel er det samme måned som tildelingen af nye feriefritimer. Er det f.eks. maj måned, angives der 05 udfor de løngrupper hvor nulstillingen af feriefritimer skal ske.   Visma Løn nulstiller automatisk feriefritimer når nulstillingsmåned nås men gemmer feriefritimer, hvis der senere skulle komme fravær vedr. gammel periode, eller hvis de nulstillede feriefritimer ønskes udbetalt.   Kommer der fravær vedr. gammel periode, nedskrives de nulstillede feriefritimer med det forbrugte antal.   10.  Visning af feriefribeløb på lønsedlen Bliver feriefribeløbet på lønsedlen vist med en negativ saldo, kan dette ændres ved at definere hvilke lønarter der skal påvirke saldofeltet. Denne ændring kan foretages ved at kontakte en konsulent fra Visma Enterprise.   11.  Overførsel af feriefri Afholdelse af feriefri følger kalenderåret, skal de resterende feriefritimer overføres til nyt kalenderår, kan det gøres ved at bruge variable lønoplysninger eller fællesregistrering. Lønart 311 - feriefritimer overfører saldi fra sidste år   12.  Afstemning af feriefrisaldi Rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ viser ’år til dato’ saldi for                Feriefritimer   Rapporten er sorteret efter Arbejdsgiver / Afdeling / Medarbejdernummer. Rapporten er som udgangspunkt en liste, men kan også udskrives som csv-fil, der kan læses af Excel. Du kan vælge denne filtype ved dannelsen af rapporten ved at vælge ’Ja’ til Datafil-output.   Rapporten/filen kan rekvireres på følgende måder:   I lønkørslen  Hvis rapporten/filen ønskes dannet ved hver lønkørsel, skal du sætte rapporten op på følgende måde: vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælger du ’Rapportbestilling’ Vælg rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ Dobbeltklik på linjen Skriv en startdato Klik på OK Rapporten dannes både som liste og som csv-fil i lønkørslen.   Ved bestilling ad hoc Du kan danne rapporten på følgende måde: vælg Rapporter og Rapporter I højremenuen vælger du ’Medarbejder til gode (år til dato)’   Her får du mulighed for at bestille rapporten som liste eller som en csv-fil. Rapporten/filen rekvireres pr. kørselsordre.   13.  Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive fritvalgskontoen Overenskomst der indeholder aftale om at afholdelse af feriefri skal nedskrives i fritvalgskontoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Fastlønnede timelønnede med træk i løn ved afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3867 udb. af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret timesatsen på resultattabel 3867 for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales feriefritimerne med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3867 og træk i løn på lønart 13863 Træk feriefritimer.   Timelønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3854 udbetaling af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret time satsen på resultattabel 3867 for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales feriefritimerne med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3854 Udbetaling feriefri fra fritvalgskonto. Månedslønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3849 Afholdelse af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Kontering af afholdelse af feriefritimerne på lønart 3849 Afholdelse feriefri fra fritvalg. Konteres lønart 9826 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3849 ikke konteres.   14.  Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive SH saldoen Overenskomster der indeholder at afholdelse af feriefri skal nedskrives i SH saldoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Fastlønnede timelønnet med træk i løn for afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3859 udbetaling af feriefritimer fra SH saldoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret resultattabel 3857 med sats pr. time for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3857 ikke udbetales med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3859 og træk i løn på lønart 13862 Træk feriefritimer.   Timelønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3857 udbetaling af feriefritimer fra SH saldoen for de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret resultattabel 3857 med sats pr. time for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3857 ikke udbetales med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3857 Udbetaling feriefri fra SH saldoen           Månedslønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3858 Afholdelse af feriefritimer fra SH saldoen for de anvendte stillingskategorier. Kontering af afholdelse af feriefritimer på lønart 3858 Afholdelse feriefri fra SH saldoen. Konteres lønart 9818 Skyldig SH, skal lønart 3858 ikke konteres.   15.  Hensættelse (Feriefritimer) til timeløn Feriefritimer kan hensættes ved at oprette resultattabel FRIHEN med ’1’ for de respektive løngrupper.   Når du indtaster timer, ganges timerne med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter.   Hensættelse (Ferifritimer) til timeløn gange en procent Feriefritimer kan hensættes til timeløn + en procentsats ved at oprette resultattabel FRIHEN med en sats for de respektive løngrupper. Hvis f.eks. timelønnen hensættes med timeløn gange 25%, skal resultattabel FRIHEN oprettes med 1,25 på de respektive løngrupper.   Når du opretter timer, ganges timerne med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter.   Bruges feriefri i timer, skal du oprette lønarterne 13851, 13854, 13857, 13859, 13860 både debet og kredit på kontoplanen.  
Vis hele artiklen
10-03-2023 14:38 (Senest opdateret 10-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 77 Visninger
Læs guiden om eSkattekort og eIndkomst til Visma Løn her. 
Vis hele artiklen
12-12-2017 16:26 (Senest opdateret 10-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 11518 Visninger
I denne vejledning finder du en samlet oversigt over alle Visma Enterprises standardbilag. Bemærk: har du fået lavet særlige aftalevilkår eller tilpasninger til standardbilaget, så kontakt vores Business Support på mail: businesssupport.dk@visma.com   Info: Pr. 24. februar 2023 er Visma Enterprises standardbilag for Visma Løn/HR/BPO opdateret. Nedenfor fremgår den opdaterede bilagsoversigt. Såfremt der er spørgsmål, kan Business Support kontaktes på ovenstående mail.    Per February 24, 2023, Visma Enterprises' standard appendices for Visma Løn/HR/BPO was updated. Below is the updated list of  appendices. If there are any questions, Business Support can be contacted at the above email.   My Visma & Visma Løn / Finans - Visma Outsourcing - Visma HR  Dansk: English: Bilag 1 - Ydelsesbeskrivelser - Katalog - Løn/HR/BPO- februar 2023  Appendix 1 - Service descriptions - Løn/HR/BPO catalog - February 2023  Bilag 2 IT-løsningsbeskrivelse_VISMA - november 2019 Appendix 2 IT Solution Description - November 2019 Bilag 3 - Ydelsesbeskrivelse - Service og Support - Maj 2021  Appendix 3 - Service description - Service and Support - May 2021  Bilag 3 - Ydelsesbeskrivelse - Service og Support outsourcing - Maj 2022  Appendix 3 - Service description - Service and Support outsourcing - May 2022  Bilag 6.1 - findes kun på engelsk Appendix 6.1 - Information Security - May 2022 Bilag 6.2 IT Revision - maj 2022 Appendix 6.2 - IT audit - May 2022 Bilag 6.3 Sletning af data - april 2021 Appendix 6.3 - Deleting data - April 2021  Bilag 9 - Vilkår og betingelser - Visma Løn - Februar 2023  Appendix 9 - Terms and conditions - Visma Løn - February 2023  Bilag 11 - findes kun på engelsk Appendix 11 - Data Processing Agreement - Februar 2023      Svensk lønadministration Visma Enterprise - Bilag 11 Databehandleraftale - Svensk lønadministration - september 2022 Visma Enterprise - Appendix 11 Data processing agreement - Swedish payroll - September 2022   Norsk lønadministration Visma Enterprise - Bilag 11 databehandleraftale - Norsk lønadministration - juli 2022  Visma Enterprise - Appendix 11 data processing agreement - Norwegian Payroll - July 2022    Visma Time Dansk Bilag 0 - Definitioner - februar 2020  Bilag 1.24 - Ydelsesbeskrivelse Visma Time - februar 2022 Bilag 9 Vilkår - Visma Time - august 2020 Bilag 11 - Databehandleraftale - Visma Time - november 2021    English Appendix 0 - Definitions - February 2020  Appendix 1.24 - Service Description Visma Time - February 2022 Appendix 9 - Terms - Visma Time - August 2020  Appendix 11 - Data Processing Agreement - Visma Time - November 2021   Visma EasyCruit Dansk EasyCruit - Bilag 0 - Definitioner EasyCruit - Bilag 1.17 - april 2022 EasyCruit - Bilag 1.2 - Service og Support - juni 2021 EasyCruit - Bilag 1.25 - Videoansøgning - november 2019 EasyCruit - Bilag 9 Vilkår - september 2020 EasyCruit - Bilag 11 - Databehandleraftale - september 2020   English EasyCruit - Appendix 0 - Definitions EasyCruit - Appendix 1.17 Service Description - June 2020 EasyCruit - Appendix 1.2 Service Description - Service and Support - June 2021 EasyCruit - Appendix 1.25 Video application - November 2019 EasyCruit - Appendix 9 Terms - September 2020 EasyCruit - Appendix 11 - Data Processing Agreement - September 2020
Vis hele artiklen
22-04-2021 10:15 (Senest opdateret 10-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 5835 Visninger
Vejledning Lønkørsel, supplerende   Supplerende lønkørsel Mangler du at indberette løn til en eller flere medarbejdere, der allerede er oprettet i lønsystemet, skal du oprette en supplerende lønkørsel. Du kan kun køre en supplerende lønkørsel efter den sidste godkendte lønkørsel. Du kan køre flere supplerende lønkørsler. Oprettelse af en kørselsordre For at kunne oprette en supplerende lønkørsel skal du gøre følgende: Vælg Lønadministration og Kørselsordre Klik på Ny Skriv et nummer og en tekst i feltet ’Kørselsordre’ Klik på OK Oprettelse af kørselsselektion til supplerende lønkørsel Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Find den sidst anvendte kørselsordre samt selektionsnummer for de medarbejdere, som skal med i supplementskørslen Klik på Kopier  Skriv det kørselsordrenummer, som du har oprettet Vælg lønkørselstypen ’SUP’ Skriv en dispositionsdato (skal være en bankdag) Vælg en aflønningsform  Klik på OK I højremenuen vælger du en ikrafttrædelseskode  Vælg ’V’ i feltet ’Ikrafttrædelseskode’ for variabel løn Klik på OK Skal du køre en supplementskørsel på flere aflønningsformer, skal du oprette en kørselsselektion til hver enkelt aflønningsform ved at gentage ovenstående. Husk, at du altid skal udfylde dispositionsdatoen.  OBS! Medarbejderens skattefradrag bliver ikke brugt i en supplerende lønkørsel.        Rapport ved supplerende lønkørsel Når du opretter en kørselsordre og hvis du kun gør det med en selektion f.eks. bagud løn, så skal du være opmærksom på at der kan være rapporter, som kun viser saldi/beløb for den aflønningsform og dermed kan det se ud som om at saldi på f.eks. timelønnede er væk, men det skyldes blot at du ikke har haft den selektion med i din supplerende lønkørsel.   Eksempel: Du opretter en kørselsordre med kun aflønningsform Bagud. De timelønnede bliver dermed ikke behandlet i denne supplerende lønkørsel. Så vil saldi på f.eks. rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’, ikke blive vist for de timelønnede, men kun for de bagudlønnede.   Husk at tjek Overførselsservice - se vedhæftet vejledning  
Vis hele artiklen
11-07-2019 12:58 (Senest opdateret 09-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 3079 Visninger
Pdf vejledning   Feriefribeløb I Visma Løn administreres afholdt feriefri gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter.   Optjening og afholdelse af feriefri følger kalenderåret i systemet. Hvis I bruger ferieåret til optjening og afholdelse, skal alle saldi overføres manuelt til et nyt kalenderår ved årsskiftet.   Der er følgende former for feriefri: Løbende opsparing af feriefritimer Løbende opsparing af feriefridage Feriefridage uden opsparing af beløb Feriefritimer uden opsparing af beløb Feriefribeløb Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Udbetaling af feriefri, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Tildeling af feriefri saldi i fremtiden Udbetaling af feriefri der skal nedskrive Fritvalgskonto Udbetaling af feriefri der skal nedskrive SH saldo   1.      Feriefribeløb Tildeling Du kan tildele beløbet i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3805 – Feriefribeløb, variable lønoplysninger   Eller du kan lægge en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har opsparet ret til et feriefribeløb, via Lønart 3804 – Feriefribeløb, faste lønoplysninger   Udbetaling Hvis ferien udbetales med enhed gange sats, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3807 Fraværskoden kræver indtastning af enheder og sats, som bliver ganget med hinanden. Beløbet bliver nedskrevet i feriefribeløbet (lønart 3805), men enhederne bliver ikke nedskrevet.   2.      Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Har du feriefridage, hvor der opspares en procent af den ferieberettigede løn, skal du gøre følgende: Lønart 3840 skal oprettes på de stillingskategorier, hvor der skal opspares et feriefribeløb. Opsparingen vises på lønsedlen, så der man kan ses hvad der bliver beregnet for indeværende lønperiode. Procenten for det opsparede feriefribeløb oprettes på Resultattabel 3840.   Tildeling af feriefridage Du kan tildele feriefridagene i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefridage, via Lønart 3802 – Feriefridage, faste lønoplysninger   Afholdelse Afholdelse af feriefridage og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb skal ske via fraværsregistreringen på   Fraværskode 62 – fraværslønart 3809 Fraværskoden skal have antal dage og satsen, som feriefribeløbet nedskrives med. Lønarten ganger antal dage med den angivne sats, og beløbet udbetales. Nedskrivningen sker i både det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefridage (lønart 3800).   3.      Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Har du feriefritimer, hvor der opspares en procent af den ferieberettigede løn, som skal bruges i forbindelse med afholdelse af feriefritimer, skal du gøre følgende:   Lønart 3840 oprettes på de stillingskategorier, hvor feriefribeløb skal opspares. Procenten for det opsparede feriefribeløb oprettes  på Resultattabel 3840.   Tildeling Du kan tildele feriefritimerne i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger   Afholdelse Feriefribeløb - ikke ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb skal ske via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3820 Nedskrivningen sker i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefritimer (lønart 3801).   Feriefribeløb - ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb sker via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3824 Nedskrivningen foregår i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefritimer (lønart 3801).   Fraværskode 61 – fraværslønart 3837 De indrapporterede feriefritimer ganges med sygeløn (kvartalsvist gennemsnit). Feriefritimer nedskrives i saldo (lønart 3801), og feriefribeløbet nedskrives i den opsparede saldo (lønart 3805).   4.      Feriefribeløb saldo på lønseddel er kundeejet De udbetalende lønarter og fraværskoder til feriefribeløb, hvor saldoen ikke er opsparet, bliver vist som negativ saldo på lønsedlen. For at undgå dette, kan du med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, definerer hvilke lønarter som skal påvirke saldofeltet feriefribeløbet. Det vises på lønartstype 3805 Feriefribeløb saldo. Pris for denne ydelse er pt. 2.450 kr.   5.      Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Har du en overenskomst, hvor feriefri opspares ved forhøjelse af SH-procenten, skal du gøre følgende:   Lønart 4500 skal oprettes på de stillingskategorier, hvor der skal opspares et forhøjet SH til feriefri og SH. Procenten oprettes på resultattabel 4500 med den samlede procent for både SH og feriefri   Tildeling Du kan tildele feriefritimer/feriefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger Lønart 3804 – Feriefridage, faste lønoplysninger   Afholdelse Skal feriefritimerne nedskrives i saldoen, og feriefribeløbet udbetales som sats, skal du bruge   Fraværskode 63 – fraværslønart 3816 På fraværskoden indberetter du de feriefritimer, som nedskriver saldoen (lønart 3801). Beløbet, der udbetales, nedskrives i den saldo, der er optjent ved forhøjelse af SH-procenten. Fraværskoden ganger IKKE timer med satsen.   Skal feriefridagene nedskrives i saldoen, og feriefribeløbet udbetales som sats, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3826 På fraværskoden indberetter du de dage, som nedskriver saldoen for feriefridage (lønart 3800), og beløbet nedskrives i SH-saldoen. Fraværskoden ganger dagene med satsen.   Udbetaling Hvis du udbetaler et feriefribeløb, hvor timerne IKKE bliver registreret, skal du bruge Variabel lønart 3817 Lønarten kræver indtastning af enheder gange sats.   6.      Udbetaling af feriefribeløb, som en variabel lønoplysning Du kan udbetale feriefri som en variabel lønoplysning, hvor der ikke sker en registrering i fraværssystemet.   Du kan bruge følgende variabel lønart til udbetaling af feriefribeløb: Lønart 3874 Feriefribeløb udbetalt, med beløb i input. Den udbetaler beløbet du opretter på lønarten og regulerer ikke på feriefritimerne/-dagene. OBS! beløbet går negativt, hvis der udbetales mere, end der står som optjent under beløb.     7.      Udbetaling af feriefribeløb, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Ønskes hele feriefribeløb saldoen udbetalt, kan du bruge følgende lønarter: Lønart 3841: Feriefribeløb udbetales – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet.   Lønart 3842: Feriefribeløb udbetales – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet. Lønart 3843: Feriefribeløb udbetales eller trækkes – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet og modregner, hvis beløbet er negativt.   OBS! Lønarter, der udbetaler saldo, kan ikke efterreguleres.   8.      Visning af feriefribeløb på lønsedlen Bliver feriefribeløbet på lønsedlen vist med en negativ saldo, kan dette ændres ved at definere hvilke lønarter der skal påvirke saldofeltet. Denne ændring kan foretages ved at kontakte en konsulent fra Visma.   9.      Overførsel af feriefribeløb Afholdelse af feriefri følger kalenderåret, skal det resterende feriefribeløb overføres til nyt kalenderår, kan det gøres ved at bruge variable lønoplysninger eller fællesregistrering. Lønart 312 - feriefribeløb overfører saldi fra sidste år   10.  Afstemning af feriefrisaldi Rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ viser ’år til dato’ saldi for                Feriefribeløb   Rapporten/filen kan rekvireres på følgende måder:   I lønkørslen  Hvis rapporten/filen ønskes dannet ved hver lønkørsel, skal du sætte rapporten op på følgende måde: vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælger du ’Rapportbestilling’ Vælg rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ Dobbeltklik på linjen Skriv en startdato Klik på OK   Rapporten dannes både som liste og som csv-fil i lønkørslen.   Ved bestilling ad hoc Du kan danne rapporten på følgende måde: vælg Rapporter og Rapporter I højremenuen vælger du ’Medarbejder til gode (år til dato)’   Her får du mulighed for at bestille rapporten som liste eller som en csv-fil. Rapporten/filen rekvireres pr. kørselsordre.   11.  Beskatning af feriefri I nogle overenskomster skal det løbende optjente feriefribeløb, beskattes i perioden og netto feriefri beløb skal overføres til en fond.   Den løbende optjening af feriefri, sker ved oprettelse af: Stillingskategori lønart 3840 og resultattabel 3840 oprettes med procenten, som der skal beregnes af den ferieberettigede løn, for de respektive løngrupper. Feriefri grundlaget vises på lønsedlen ud for lønart 3840.   For at beskatning foretages, oprettes Lønartstype 3815 Grundlag AM feriefribeløb med stillingskategorilønart 3840. Herefter vil feriefribeløbet blive vist på lønsedlen, med Brutto feriefri, AM-bidrag af feriefri, A-skat af feriefri og Netto feriefri. Overførsel til den enkelte feriefond, skal foretages manuelt. Netto feriefribeløb vil fremgå af rapporten ’Bogføringsbilag med spec’. For at saldoen nedskrives på lønsedlen og i rapporten Medarbejder til gode, skal Lønartstype 3805 oprettes med lønart 8284.
Vis hele artiklen
08-03-2023 13:35 (Senest opdateret 08-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 85 Visninger
Ved flytning til en anden arbejdsgiver kan det være aktuelt at flytte saldi mellem to medarbejdernumre. I Visma Løn findes en række korrektionslønarter, som kan hjælpe dig med at flytte saldi.
Vis hele artiklen
17-12-2019 08:28 (Senest opdateret 07-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 4763 Visninger
Pdf vejledning   Feriefri I Visma Løn administreres afholdte feriefridage gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter.   Optjening og afholdelse af feriefridage følger kalenderåret i systemet. Hvis I bruger ferieåret til optjening og afholdelse, skal alle saldi overføres manuelt til et nyt kalenderår ved årsskiftet.   Der er følgende former for feriefri: Løbende opsparing af feriefritimer Løbende opsparing af feriefridage Feriefridage uden opsparing af beløb Feriefritimer uden opsparing af beløb Feriefribeløb Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Udbetaling af feriefri, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Tildeling af feriefri saldi i fremtiden Udbetaling af feriefri der skal nedskrive Fritvalgskontoen Udbetaling af feriefri der skal nedskrive SH saldoen   1.     Løbende opsparing af feriefridage Tildeling Den løbende opsparing af feriefridage pr. lønperiode sker via nogle resultattabeller, hvor du angiver de dage, der skal spares op i lønperioden. Resultattabel: 3796 Feriefridage   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv resultattabelnummer Klik på Find Klik på Ny periode Skriv en dato for, hvornår det skal gælde fra, ud for ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælger du ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg en løngruppe og en værdi ud for aflønningsformen Klik på Gem Hvis du har flere løngrupper og værdier, gentager du punkt 8 til 10.   Husk også at lægge oprette en stillingskategori lønart ind på stillingskategorien, som sørger for, at de lønmodtagere, der er knyttet til denne stillingskategori, løbende opsparer feriefridage.   Stillingskategorilønart: 3796 Feriefridage   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Vælg en lønart og startdato Klik på OK   Stop tildeling Har du har en eller flere medarbejdere i en stillingskategori, som ikke skal opspare feriefridage løbende, kan du lægge oprette en såkaldt ”stop lønart” under faste lønoplysninger, så medarbejderen ikke opsparer feriefridage fra den dato: Lønart 3795 – Feriefriopsparing, stop 2.     Feriefridage uden opsparing af beløb Tildeling Du kan tildele feriefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via   Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger   Eller du kan lægge oprette en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefridage, via   Lønart 3802 – Feriefridage, faste lønoplysninger   Automatisk tildeling Resultattabel 3800 Feriefridage tildeling, oprettes med antal dage, som medarbejderne skal tildeles på det givne tidspunkt.   Resultattabel FRISM Feriefri år start MD, oprettes med den tildelingsmåned f.eks. 2= februar, 3= marts osv., hvor feriefridagene skal tildeles og tildelingen vil ske hvert år i den måned.   Stillingskategori Lønart 3790 Feriefridage tildel. årlig, oprettes på stillingskategorien.   Medarbejdere som skal have en anciennitet på f.eks. 9 måneder, inden tildeling af feriefridage:   Eksempel Medarbejderen er ansat 1.1.2023 og skal have feriefridage tildelt d. 1.10.2023.   Lønart 3795 Feriefri opsp. Stop, oprettes under faste lønoplysninger med startdato 1.1.2023 og slutdato 30.09.2023   Lønart 3800 Feriefridage, oprettes under variable lønoplysninger med startdato 1.10.2023 Året efter vil medarbejderen automatisk få tildelt feriefridage. Afholdelse Når medarbejderen holder feriefridage, hvor det kun er feriefridagene, der skal registreres, bruger du   Fraværskode 60 – fraværslønart 3810   Når medarbejderen holder feriefridage, hvor der udbetales en sats pr. feriefridag, bruger du Fraværskode 62 - fraværslønart 3818   Skal den ferieberettigede løn nedskrives med 4,8% (ligesom ferie) i forbindelse med afholdelse af en feriefridag, bruger du Fraværskode 60 - fraværslønart 3829 Udbetales de oprettede feriefridage til en timesats, anvendes denne fraværskode. Fraværskoden vil nedskrive feriefridagene i saldoen for feriefridage, og udbetaler dagene med formlen: oprettede feriefridage gange med normtimer pr. dag gange timeløn. Normtimerne er en af følgende: personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4 time. Fraværskode 60 - Fraværslønart 3846 Skal medarbejderen trækkes i løn for afholdte feriefridage, oprettes under ’Variable lønoplysninger’ Lønart 3848 Afholdte feriefridage/træk, oprettes med antal feriefridage som er afholdt på. Feriefridage saldo bliver nedskrevet med det indtastes antal.   Medarbejderen vil blive trukket i løn udfra beregningen: Antal indtastede feriefridage gange medarbejderens normtid pr. dag gange med timelønnen (månedsløn divideret med normtid pr. måned)   3.     Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Du kan udbetale feriefridage som en variabel lønoplysning, hvor der ikke sker en registrering i fraværssystemet. Du kan bruge følgende variable lønarter til udbetaling af feriefri: Lønart 3825: Udbetaling af feriefridage – dage gange sats i input.   Lønart 3830: Feriefridage udbetales ved at beregne 4 procent af månedslønnen. Hvis du har en anden procentsats, skal du skrive den på resultattabel 3830, hvorefter lønarten vil bruge den nye procentsats i beregningen.   Lønart 3832: Udbetaler antal dage (som er oprettet på lønarten) og gange med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3838 Udbt. feriefridag sats.   Lønart 3834: Udbetaling af feriefridage – dage gange sats i input. Faktoren i resultattabel 3834 divideres op i månedslønnen og giver en sats pr. dag.   Lønart 3847: Lønarten nedskriver de indtastede dage i saldoen for feriefridage, og udbetaler indtastede dage med formlen, antal indtastede dage gange med normtimer pr. dag gange timeløn. Normtimerne er en af følgende: personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4 time.   Lønart 3838 Udbetal Feriefridage, oprettes under variable lønoplysninger. Lønarten udbetaler antal dage (som er oprettet på lønarten) og ganger med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3838 Udbt. feriefridag sats.   Lønart 4073 Feriefridage i timer udb, oprettes under variable lønoplysninger, hvis virksomheden har deltidsansatte og der skal udbetales feriefridage i timer. Lønarten tager højde for hvis medarbejderen er på deltid. Lønarten udbetaler timelønnen beregnet ud fra månedslønnen divideret med medarbejderens normtid   OBS! Husk at oprette ovenstående lønarter i din kontoplan i debet på resultatopgørelsen.   4.     Udbetaling af feriefridage, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Ønskes hele feriesaldoen udbetalt, kan du bruge følgende lønarter: Lønart 3832: Feriefridage udbetales i timer – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefritimer. Lønarten beregner 4 procent af månedslønnen og dividerer med 7,4 time. Hvis du har en anden procentsats, skal du skrive den på resultattabel 3830, hvorefter lønarten vil bruge den nye procentsats i beregningen. Lønart 3836: Udbetaling af feriefridage – ingen input. Lønarten tømmer saldoen for sidste år, og satsen findes ved hjælp af en faktor fra resultattabel 3834. Faktoren i resultattabellen divideres op i månedslønnen og giver en sats pr. dag.   OBS! Lønarter, der udbetaler saldo, kan ikke efterreguleres. Husk at oprette ovenstående lønarter i din kontoplan i debet på resultatopgørelsen.   5.     Tildeling af feriefrisaldo ved nyt afholdelsesår Nogle tildeler feriefridage ved nyt ferieår i september måned. Andre tildeler feriefri den 1. maj eller 1. januar.   Du tildeler feriefridage under variable lønoplysninger eller fællesregistrering på følgende lønarter:   Lønart 3800 - Feriefridage - skriv antallet af feriefridage   Vælg Medarbejder, Fællesregistrering og Variable lønoplysninger Klik på Ny Skriv, hvem fællesregistrering er for, ved at vælge aflønningsform, løngruppe eller stillingskategori Udfyld felterne ’Dato’ og ’Lønart’ Klik på OK Du kan nu se en oversigt over de medarbejdere, som lønarten vil blive oprettet på Klik på OK   6.     Automatisk nulstilling af feriefridage For automatisk nulstilling af feriefridage, kræver det opsætning af fraværsrækkefølge. Nulstilling feriefridage opsættes på følgende måde: Resultattabel FRINUL opsættes med den måned, hvor nulstillingen skal ske. Som regel er det samme måned som tildelingen af nye feriefridage. Er det f.eks. maj måned, angives der 05 udfor de løngrupper hvor nulstillingen af feriefridage skal ske. Visma Løn nulstiller automatisk feriefridage når nulstillingsmåned nås, men gemmer feriefridage, hvis der senere skulle komme fravær vedr. gammel periode, eller hvis de nulstillede feriefridage ønskes udbetalt. Kommer der fravær vedr. gammel periode, nedskrives de nulstillede feriefridage med det forbrugte antal. Skal der efterfølgende ske udbetaling af de resterende nulstillede feriefridage: På Medarbejder/Medarbejdersaldi kan man på hver enkelt medarbejder se, hvor mange nulstillede feriefridage der er til rest.   Variabel lønart 3792 Nulstil. Feriefridage/saldo oprettes med det antal dage der skal udbetaltes. Herefter oprettes lønarten til udbetaling af dagene, f.eks. 3825 Udbetal feriefridage, med antal dage og den ønskede sats.     7.     Overførsel af feriefridage Afholdelse af feriefridage følger kalenderåret, skal de resterende feriefridage overføres til nyt kalenderår, kan det gøres ved at bruge variable lønoplysninger eller fællesregistrering. Lønart 310 - feriefridage overfører saldi fra sidste år   8.     Afstemning af feriefrisaldi Rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ viser ’år til dato’ saldi for               Feriefridage   Rapporten er sorteret efter Arbejdsgiver / Afdeling / Medarbejdernummer. Rapporten er som udgangspunkt en csv-fil, men kan også udskrives som en HTML liste. Du kan vælge denne filtype ved dannelsen af rapporten ved at vælge ’Nej’ til Datafil-output.   Rapporten/filen kan rekvireres på følgende måder:   I lønkørslen  Hvis rapporten/filen ønskes dannet ved hver lønkørsel, skal du sætte rapporten op på følgende måde: vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælger du ’Rapportbestilling’ Vælg rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ Dobbeltklik på linjen Skriv en startdato Klik på OK   Rapporten dannes både som liste og som csv-fil i lønkørslen.   Ved bestilling ad hoc Du kan danne rapporten på følgende måde: vælg Rapporter og Rapporter I højremenuen vælger du ’Medarbejder til gode (år til dato)’   Her får du mulighed for at bestille rapporten som liste eller som en csv-fil. Rapporten/filen rekvireres pr. kørselsordre.     9.     Afholdelse af feriefridag skal nedskrive fritvalgskontoen Overenskomst der indeholder aftale om at afholdelse af feriefridage skal nedskrives i fritvalgskontoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Timelønnede afholdelse af feriefridage   Fraværskode 60 Feriefri i dage, oprettes med fraværslønart 3856 udbetaling af feriefridage fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefridage omregnes til timer og udbetales med en fast sats pr. dag. Opret resultattabel 3867 med sats pr. dag for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales med medarbejderens samlede timeløn gange 7,4 pr. dag. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3856 Udbetaling feriefri fra fritvalgskonto.   Månedslønnede afholdelse af feriefridage   Fraværskode 60 Feriefri i dage, oprettes med fraværslønart 3855 Afholdelse af feriefridage fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Kontering af afholdelse af feriefridage på lønart 3855 Afholdelse feriefri fra fritvalg. Konteres lønart 9826 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3855 ikke konteres.   10.  Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive SH saldoen Overenskomster der indeholder at afholdelse af feriefri skal nedskrives i SH saldoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Afholdelse af feriefridage   Fraværskode 60 Feriefri i dage, oprettes med fraværslønart 3875 Afh. Feriefridage m. SH tjek. På lønarten udbetales et beløb pr. feriefridag fra SH saldo. SH saldoen kan ikke blive negativ. Lønarten udbetaler det beløb der angives, men er beløbet større end SH saldoen, vil medarbejderen blive trukket i løn på lønart 4521 Manglende SH saldo.   11.  Hensættelse (Feriefridage) til timeløn Feriefridage kan hensættes ved at oprette resultattabel FRIHEN med ’1’ for de respektive løngrupper.   Når du opretter dage, ganges dagene med den sats som er angivet for timer pr. dag (personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4) gange med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter. OBS!!! Timerne bliver afrundet til hele eller halve dage. Eksempel der optjenes 0,42 feriefridage pr. måned og de ganges med 7,4 time = 3,108 det afrundes til 3 timer som bliver ganget med timesatsen og hensat i bogføringen.   Hensættelse (Ferifridage) til timeløn gange en procent Feriefridage kan hensættes til timeløn + en procentsats ved at oprette resultattabel FRIHEN med en sats for de respektive løngrupper. Hvis f.eks. timelønnen hensættes med timeløn gange 25%, skal resultattabel FRIHEN oprettes med 1,25 på de respektive løngrupper. For ovenstående punkter gælder at: Når du opretter dage, ganges dagene med den sats som er angivet for timer pr. dag (personlig sats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4) gange med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter.   Bruges feriefri i dage, skal du oprette lønarterne i kontoplanen i debet og kredit 13850 = Hensættelse fra resultattabel FRIHEN Nedskriver hensættelse ved afholdelse 13855 13852 = Hensættelse Automatisk ved tildeling årligt fra resultattabel 3800 Nedskriver hensættelse ved afholdelse 13858 13853 = Hensættelse Automatisk ved tildeling løbende fra resultattabel 3796 Nedskriver hensættelse ved afholdelse 13856   OBS! Det er vigtigt at registreringen af fravær sker med enkeltstående dage, hvis du benytter Visma Løn for registreringer, for at nedskrivning i hensættelsen bliver korrekt.    
Vis hele artiklen
06-03-2023 08:49 (Senest opdateret 06-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 142 Visninger
Feriesystemet I Visma Løn er det muligt at administrere Optjent ferie i dage eller timer Afholdt ferie i dage eller timer Ferie med løn, udbetaling af ferietillæg/ekstra ferietillæg og overført ferie Løbende afregning af feriepenge til FerieKonto/Feriekasse Løbende beregning af feriepenge til feriekort Ferie på forskud Ingen Ferie Vi har opdelt vores ferievejledning i følgende emner, klik på linket og læs mere:   Opsætning af ferie dage/-penge Opsætning af ferie timer/-penge Afholdelse af ferie Udbetaling af ferie Ferie ved fratrædelse Ferie på forskud Ferie fra tidligere arbejdsgiver Feriesaldi nye medarbejdere Ferietillæg ferieår Ferietillæg kalenderår   Korrektion af ferie Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg      
Vis hele artiklen
12-10-2020 14:16 (Senest opdateret 01-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 21049 Visninger