annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
Guide: Sådan laver du en dataleverandøraftale
Vis hele artiklen
15-12-2017 11:45 (Senest opdateret 22-07-2021)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 3303 Visninger
Vejledning til eBoks og direkte forsendelse i stamoplysninger
Vis hele artiklen
03-07-2019 10:03 (Senest opdateret 31-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 912 Visninger
Vejledning log på Visma Løn 1.    Log på Visma Løn Når du skal arbejde i Visma Løn, skal du logge på en sikker forbindelse. Åben en Internet browser f.eks. Google Chrome Angiv url: community.visma.com Klik på firkanten med de 9 små firkanter i, på den blå bjælke. Klik på Find områder Vælg Visma Løn Gå i højre menuen under Relevante links og vælg Log på Visma løn Her vil du blive bedt om, at angive CVR-nummer og brugernavn (har du tidligere bedt om at systemet skal huske det, står det der i forvejen) Angiv din adgangskode Du vil modtage en engangskode retur, enten via mail eller som sms. Du skal skrive koden i feltet Engangskode Klik på Log in og du er nu logget på Visma Løn. OBS!! Gem evt. adressen som en genvej til systemet.
Vis hele artiklen
19-01-2021 15:03 (Senest opdateret 19-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 347 Visninger
Arbejdsgiver stamoplysninger vejledning Ny arbejdsgiver   Du kan oprette en ny arbejdsgiver, såfremt at du skal indberette løn på et andet cvr.nr. end det der findes i Visma Løn i forvejen. Eller hvis du har en anden bank konto, hvor betalinger af løn, skat, feriepenge mm. skal betales fra. Klik på Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger Klik på Ny Udfyld felterne med oplysninger om den nye arbejdsgiver. Se yderligere beskrivelse af nogle af felterne nedenunder. Klik på Gem Husk at du skal oprette en OS aftale til Nets, når du har oprettet en ny arbejdsgiver.  Du opretter en OS aftale via dette link, husk at tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank skal underskriv med digital signatur, hvis I ikke har det, så kan I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu   Felter på arbejdsgiver stamoplysninger: Arbejdsgiver Feltet skal altid udfyldes med et arbejdsgivernummer. Feltet udfyldes med maksimalt 6 cifre. CVR-nr. Feltet skal ved oprettelse udfyldes med det CVR-nummer, som arbejdsgiveren er blevet tildelt af Skat. CVR-nummeret er på 8 cifre og bliver modulus kontrolleret Ved ændring af eksisterende arbejdsgiveres CVR-nummer skal Visma Løn kontaktes. Dette er af hensyn til afmelding af abonnement hos SKAT, samt ændring af OS aftale hos Nets. OBS!! Har du som arbejdsgiver ikke et CVR.nr. men et SEnr, så angives SE.nr. her. Her kan du IKKE anvende NemKonto.     Gyldig Består af 2 datofelter, hhv. start- og slutdato. Dette kaldes også gyldighedsintervallet. Systemet indsætter automatisk slutdato til 31-12-9999. Oprettes der en slutdato, vil der efter denne dato ikke blive kørt flere lønkørsler for arbejdsgiveren. Skulle der være medarbejdere, der har lønoplysninger med dato efter slutdatoen, vil disse ikke blive behandlet. Periode Feltet skal i en opdateringssituation udfyldes med den nye periodes startdato. Det sker ved at oprette en ny periode (Alt+P). Periodens slutdato står automatisk til gyldighedsintervallets slutdato. Når dette er gjort, får den gamle periode automatisk sat slutdatoen til dagen før den nye periodes startdato. Ved oprettelse af en arbejdsgiver er felterne låst, og perioden sættes automatisk til at være lig med gyldighedsintervallets start- og slutdato. Navn Feltet skal altid udfyldes med navnet på arbejdsgiveren og være på max. 30 tegn. Adresse (linie 1) Feltet skal altid udfyldes med den første del af arbejdsgiverens adresse. Er der tale om en c/o adresse, angives første del her, og resten i adresselinie 2, dog max. 30 tegn. Adresse (linie 2) Feltet kan udfyldes med den anden del af arbejdsgiverens adresse og være på max. 30 tegn. Postdistrikt Feltet skal altid udfyldes med postnummeret. E-mail Feltet udfyldes med arbejdsgiverens E-mailadresse. Lønseddel via Her vælges hvordan lønsedler pr. medarbejder skal leveres. Der kan vælges i mellem følgende: eBoks alle eBoks/Direkte forsend Direkte forsendelse Løn udbetales via Her vælges hvordan lønnen skal udbetales til medarbejderen. Der kan vælges i mellem følgende: Anden konto (registrerings- og kontonummer) NemKonto OBS!! Hvis du vælger NemKonto, skal du tjekke med Nets tlf. 44 89 27 20, at du har en gyldig OSN aftale. Lønansvarlig Her tilknyttes nummeret for den lønansvarlige hos arbejdsgiveren. Den lønansvarlige oprettes under menupunktet Arbejdsgiver/Lønansvarlig. DA-foreningskode Her indrapporteres den foreningskode som er tildelt af Dansk Arbejdsgiverforening til brug for indberetning af statistik. Pnr Her indrapporteres Produktionsnummeret som er tildelt af Skat til brug for indberetning af oplysninger til Skat. Produktionsnummeret kan hentes på hjemmesiden www.cvr.dk. Kontoplan Her vises koden for, hvilken kontoplan der anvendes i forbindelse med bogføring. Kontoplanen defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Kontoplan Sorteringskode Her vises koden for, hvilken sortering der anvendes i forbindelse med bogføring. Sorteringskoden defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Sorteringskode Reg./konto Udfyldes med registreringsnummer på arbejdsgiverens pengeinstitut. Feltet kan max. udfyldes med 4 cifre. Det andet felt udfyldes med kontonummeret på arbejdsgiverens bankkonto. Det vil være fra denne konto, overførslerne trækkes. Kan max. udfyldes med 10 cifre. Vær opmærksom på, at ved ændring af Registreringsnummer og/eller kontonummer skal pengeinstituttet kontaktes for oprettelse af ny OS aftale hos Nets. Max.træk med. Feltet kan udfyldes med det maksimale nettobeløb, der må udbetales pr. lønkørsel, pr. lønmodtager. Såfremt nettotrækbeløbet til en person overstiger dette beløb, vil det stå som en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 114: Nettoløn 11.222,33 kr. på medarbejder, overskrider maxtræk på 10.000,00 kr. Transaktionen vil blive gennemført. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. Tekst lønseddel Feltet kan udfyldes med en tekst, der så udskrives på lønsedlen ved den førstkommende lønkørsel. Efterfølgende slettes teksten. Der kan tastes max. 60 tegn. Feriekort indberetning Dette felt styrer indberetning til FerieKonto, Feriekort eller Feriekasse. Der kan vælges i mellem følgende: Arbejdsgivers CVRnr. – anvendes ved FerieKonto eller Feriekort Ingen indberetning – feriepengene bliver IKKE indberettet til eIndkomst Feriekasse/koncern – anvendes ved Feriekasse f.eks. Horesta, 3F eller en af de 19 feriekasser der findes i Danmark. Se her hvilke feriekasser der findes: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2172361 Feriekasse/koncern Har du i feltet Feriekort indberetning valgt Feriekasse/koncern, skal du i dette felt angive cvr.nr. på feriekassen. Max.træk arb. Feltet kan udfyldes med det maksimale bruttotræk pr. lønkørsel for arbejdsgiveren. Såfremt bruttotrækbeløbet fra arbejdsgiveren overstiger dette beløb, kommer der en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 127: Bruttoløn 666.777,88 på samtlige medarbejdere overskrider maxtræk 100.000,00. Transaktionen gennemføres dog, såfremt beløbet ikke overstiger det maksimale træk, som er registreret i Overførsels-service ved blanket OS2. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. 2.    Tilmelding Funktionen anvendes til at angive, hvilke serviceydelser arbejdsgiveren ønsker at tilmelde sig.   1 Overførsel løn Overførsel af lønninger til Nets 2 Øvrige overførsler Overførsel af skat, feriepenge, ATP, pensioner mm. 3 Fraværsadministration Så der kan registreres fravær på arbejdsgiver 4 Ferieregnskab Håndtering af ferie i Visma Løn 7 Decentral registrering Indlæsning af filer 8 Ansættelsesbetegnelse på lønseddel Visning af Ansættelsesbetegnelsen over medarbejderens navn på lønsedlen 10 Indberetning til DS Indberetning af lønstatistik til Danmarks Statistik 13 Ambi og A-skat Indberetning af AM-bidrag og A-skat den 10. i efterfølgende måned 14 Ambi > 250.000 og/el A-Skat > 1.000.000 Indberetning af AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måned 15 DA FERIEKORT Anvendes ikke 16 DA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 17 DA barselsfond Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings barselsfond 18 ILtyper med i statistik Anvendes IKKE 19 Afdeling på lønseddel Visning af Afdeling over medarbejderens navn på lønsedlen 20 Medarbejdernr på lønseddel Visning af medarbejdernummer over medarbejderens navn på lønsedlen 21 Udbetalingssted på lønseddel Visning af Udbetalingssted over medarbejderens navn på lønsedlen 22 Horesta Anvendes IKKE 23 Årstotal pr. medarbejder Anvendes IKKE 24 DA/LO udviklingsfonden Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings udviklingsfond 25 Dataudtræk til 3.part Anvendes IKKE 26 FA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Finans Forbundet 27 Indberetning til ACF Anvendes IKKE 55 Auto indberetning fraværsstatisk DS Indberetning af fraværsstatistik til Danmarks Statistik 56 Auto indberetning fraværsstatisk DA Indberetning af fraværsstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 57 Auto indberetning fraværsstatisk FA Indberetning af fraværsstatistik til Finans Forbundet Rapportbestilling Her vises de rapporter, der automatisk tilknyttes ’udskrifter fra lønkørsel’ samt de rapporter arbejdsgiveren har mulighed for at tilvælge. Der vil automatisk i lønkørslen blive oprettet en rapportbestilling på obligatoriske rapporter i hele arbejdsgiverens gyldighedsperiode. De frivillige rapporter skal aktivt bestilles af arbejdsgiveren ved at angive start- og slutdato på rapportbestillingen. Rapporterne udskrives i forbindelse med lønkørslen for den bestilte periode. Der kan maks vælges 3 af de frivillige rapporter. Opdatering af Rapportbestilling på de frivillige rapporter sker ved at dobbeltklikke på den enkelte linje. Skift af bank oplysninger på arbejdsgiver Du kan ændre registrerings- og kontonummer på arbejdsgiver ved at lave en ny periode på Arbejdsgiver stamoplysninger. Du skal huske at oprette en ny OS aftale hos Nets, for at pengene kan blive betalt fra det nye registreirngs- og kontonummer. Du skal oprette en OS aftale via dette link Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Hvis I ikke har digital signatur skal I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu Skift af CVR nr. på arbejdsgiver Skal du ændre jeres CVR.nr. skal du ringe til hotline på 88 97 97 00, for at de kan hjælpe dig med at ændre det på en eksisterende arbejdsgiver. Når du ændrer cvr.nr. skal du samtidig oprette en ny OS aftale til Nets via dette link. Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Hvis I ikke har digital signatur skal I henvende jer til Nets på 44 89 27 20: https://overfoerselsservice.nets.eu OBS!! Har du som arbejdsgiver kun et SEnr. kan du IKKE anvende NemKonto.   
Vis hele artiklen
17-12-2020 09:11 (Senest opdateret 17-12-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 381 Visninger
Her finder du vejledning til brugeradministration i Visma Løn.
Vis hele artiklen
01-07-2019 15:37 (Senest opdateret 04-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1692 Visninger
Her kan blive klogere på valgfrit sprog på lønseddel i Visma Løn.
Vis hele artiklen
05-07-2019 13:10 (Senest opdateret 19-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 935 Visninger
Her finder du en guide til NemKonto i Visma Løn.
Vis hele artiklen
11-07-2019 10:12 (Senest opdateret 11-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1244 Visninger
  I denne vejledning kan du finde en oversigt over brugerrettigheder til lønsystemerne Visma Løn og Visma Løn Finans
Vis hele artiklen
15-12-2017 11:00 (Senest opdateret 11-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1227 Visninger