annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

(updated by Thor Lundehoj VISMA ‎16-07-2019 15:15 )
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 492 Visninger

 

Indledning

For at anvende app'en skal man have Leder- Medarbejdermodul. I første version kan man registrere fravær.

Setup

Visma HR App kan bruges af medarbejdere til fraværs registrering. Ledere og administrator kan også registrere deres fravær, så længe de er oprettet i Visma HR med deres medar- bejder nummer. Ledere skal fortsat godkende fravær i Visma HR.

Download Visma HR App

Appen kan downloades ved at følge neden- stående link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.bluegarden.orkideapp

 

Du kan også finde appen i Google Play Store under Visma HR.

Login på Visma HR App

Første gang en medarbejder logger på Visma HR App, vil der komme følgende billede. Af hensyn til sikkerhed, har vi indbygget 2 step verifikation.

 

app1.PNG

Medarbejder skal udfylde CVR-nummer, Brugernavn og Adgangskode. Hvis alle tre felter er korrekte, vil medarbejder modtage 6- cifret sms kode på sin mobil. Bemærk at mobilnummer skal være knyttet til Brugernavn i Vismas Login system.

 

Appen er nu klar til fraværsoverblik og registrering af fravær.

Registrering i Visma HR app

Fraværsoverblik

Medarbejder kan se alle fraværsregistre- ringer fra Visma HR.

mit fravær1.PNG

Fraværsdetaljer

Man kan klikke på en enkelt fraværsregistre- ring og åbne fraværsdetaljer

feriefri.PNG

Registrering af fravær

Medarbejder kan vælge blandt fraværskoder som administrator har tilladt og opsat i Visma HR og i Visma Løn.

mit fravær1.PNG

Ved at klikke på den grønne knap med plus tegn, kan man registrere ny fravær.

 syg.PNG

Man skal udfylde start og slut dato. Varighed kan udfyldes. Hvis varighed ikke er udfyldt, vil systemet beregne antallet ud fra Fraværskalender i Visma HR.

 

Eksempel på fraværskoder der udfyldes i timer

 

kalender.PNG

810.PNG

send.PNG

Næste version

Følgende opgaver er endnu ikke løst i Visma HR mobile:

 • Fraværskoder med sats og enheder kan ikke registreres
 • Fraværsprojekt kan ikke registreres
 • Hvis administrator har ændringer i følgende, skal bruger logge af og logge på Visma HR App før ændringerne er slået til under tilgængelige fraværskoder
  • medarbejder stillingskategori og medarbejders rolle/rettigheder
  • fraværskode tilføjet eller fjernet fra Indstillinger, Stillingskategori koder
  • fraværskode er sat op som beskyttet kode som medarbejder ikke har adgang til