Administrativt afsluttet projekt

31-07-2015 24:14
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 419 Visninger
Du vil gerne tilføje yderligere registreringer til et projekt, men får meddelelse om at projektet er administrativt afsluttet.

Du har korrektioner til et projekt. Eks. vil du gerne korriger en tidsregistrering (eller vareforbrug / omkostning) på et projekt, men får oplysning om at projektet er administrativ afsluttet og kan derfor ikke benyttes.

Eks.på advarsel om at projektet er administrativt afsluttet
Administrativt afsluttet
 

Sådan ændre du dato for administrativt afsluttet på et projekt

1 Gå via Hovedmenuen og vælg Projekt - Projekter

2 Vælg Ret til det projekt du ønsker at korrigere

3 Ændre datoen for administrativt afsluttet, således datoen for korrektionen ligger før datoen som fremgår i feltet Dato adm. afsluttet.

Dato adm. afsluttet

Vælg Ok for at lukke vinduet

Du kan nu foretage korrektionen som ønsket på det aktuelle projekt.