Mine produkter
Hjælp

Igang med lageroptælling i Stellar

02-08-2016 20:30
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1348 Visninger
Minimum en gang om året, anbefaler revisor at du foretager en fysisk lageroptælling af dine varer, således du sikre at dine lagerantal stemmer overens med din fysiske beholdning. (Aktiver) - Vi viser dig her hvordan

I Stellar kan du lave en lageroptælling på 3 måder.

 1. Via brug af håndscanner som gør det muligt at gemme optalt antal pr. varer (se relateret link)
 2. Ved indlæsning af en optællingsfil .txt format (se relateret link)
 3. Via lageroptælling og efterfølgende manuel inddatering af eventuelle ændringer i beholdning (fysisk beholdning)

 

Sådan kan du lave en lageroptælling og efterfølgende manuel lagerregulering i Stellar

I denne artikel vi vil koncentrere os om en lageroptælling dannet i Stellar, med efterfølgende inddatering af optalte antal, såfremt disse differencerere fra Stellars lageroptælling. (pkt. 3)

I dette eksempel, ønsker du at foretage en optælling af de varer som er markeret som lagervarer med udgangspunkt i samtlige varer (Alle vare) eller via Varegruppe interval eller via Betegnelseinterval. Bemærk det kun er muligt at lave en optælling, hvorefter denne færdigbehandles, før en eventuel ny lageroptælling eventuel foretages.

Du skal igennem følgende arbejdsprocesser  i Stellar :

 1. Afgrænse hvilke varer der skal indgå i lageroptællingen
 2. (Evt. udskrive en fysisk lageroptællinigsliste og optælle via denne) Alternativ benytte en optællingsfil (se relateret link)
 3. Tjekke og inddater korrektioner på optalt antal
 4. Udskrive en lageroptællingsliste 
 5. Bogføre korrektion med henhold til antal på lager
 6. Bogføre den eventuelle differenceret lagerværdi

 

1.1. Afgræns hvilke vare du ønsker skal indgå i lageroptællingen 

1.1.1 Gå via hovedmenu og vælg Lager - Lageroptælling hvorefter nedenstående vindue fremkommer

Afgræns de varer som skal indgå i lageroptællingen

1.1.2. Det første du må tage stilling til hvilke varer du ønsker at optælle (I dette eksempel ønsker vi Alle varer lagerantallet er større end 0

1.1.3. Når denne er dannet via knappen Ok, fremkommer en nyt vindue  Lageroptælling, hvori du får listet nedenstående informationer indsamlet fra din lagerbeholdning samt tilhørende kostpriser i dit varekartotek. I dette vindue har du mulighed for at korriger i optalt antal (pkt.2), udskrive en lageroptælling (pkt. 3) med udgangspunkt i korrigeret antal samt tilhørende differenceret kostpriser, lageroptællingsliste (pkt. 4) eller 

Status af lageroptællingen i Stellar

2.1. Liste til fysisk optælling

Hvis du tæller op manuel på lageret og gerne vil have en optællingsliste, kan denne udskrives via knappen Lageropæll (Pkt. 3) hvorefter dette skærmbillede kommer frem. 

Eks. knappen Lageroptæll som indeholder mulighed for at notér optalt ned. Dette kan efterfølgende inddateres i Stellars optællingsbillede under knappen Ret (se afsnit 1.1.4)

Udskrift af aktuel lagerstatus i Stellar

3.1. Nu kan du vælge og rette den enkelte varebeholdning via knappen Ret (pkt. 2) (og inddater i feltet optalt det antal du vil rette til) - Stellar beregner selv efterfølgende difference, hvad det vil betyde for den samlede værdi af differencen samt hvad den aktuelle vægtet kostpris er på varen.

 

4.1. Knappen Optællingsliste viser optalt (antal) kostpris, sidste kostpris, Listpris samt vægtet kostpris, samt en summering hvad ændringen betyder i kroner / ører for de respektive priser. Denne liste kan benyttes for kontrol af lagerværdi, for bogføring af lagerreguleringen. Ønsker du at rette priserne kan dette gøres via varekortet og herefter genudskrives listen, nu med opdateret priser. Listen tager udgangspunkt i eventuelle rettelser foretaget efter indlæsning af lagerreguleringen

Eks. Optællingsliste m. kostpriser m.v. medtager eventuelle ændringer foretaget efter indlæsningUdskrift af lageroptællingen incl. korrektion

 

5.1. Når der er foretaget de nødvendige korrektioner, bogføres lageroptællingen via knappen Bogfør. Du har mulighed for at afbryde processen undervejs, men selve bogføringen af lagerreguleringen sker ikke før lageroptællingslisten er bekræftet (udskrevet)

5.2. Nu fremkommer udskriften for bogført lagerregulering. Denne bør udskrives evt. gemmes som PDF, da listen ikke kan genudskrives.

Bogført lagerværdi differenceret i forhold til optalt

5.3. Sluttelig bekræftes selve bogføringen af  selve lagerreguleringen i kroner / ører, hvor posteringen tilføjes en dato, lagerreguering samt tekst.

Bogfør differencen i forhold til optalt / beregnet antal

5.4. Denne udskrift kan udskrives via Finans - Udskrifter - Bogførte posteringer

Lagerreguleringen i kroner / ører

 

Nu har du foretaget en lageroptælling, eventuelle reguleringer i forhold til optalt antal.