annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in for at tilføje dine favoritområder
Heidi Lind Andersen
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 196 Visninger
Du har en lang række muligheder for at give en mængderabat/kvantumrabat til dine kunder, både efter opdeling i prisgrupper, mængderabatter, som beløb eller i %.

I Stellar kan du angive på de enkelte vare, hvor mange af denne der skal sælges, før en rabat kan tilbydes. Det kan være du ønsker at det skal være afhængig af hvilken Prisgruppe kunden tilhører og/eller hvilken Valuta der faktureres.

Prisgruppe:

Hvis du ønsker at tildele din mængderabat afhængig af Prisgrupper, må disse oprettes og tilknyttes den enkelte debitor først. Hvis du lader Prisgruppen være 0 (nul) vil alle kunder, som ikke er tilknyttet en prisgruppe, opnå mængderabatten.Tilknyttes en prisgruppe,  vil det alene være debitorer under denne prisgruppe der opnår rabatten.

Du opretter prisgrupper under Debitor - Kartoteker Debitor - Prisgruppe

Valuta :

Du kan have eller oprette valutakoder i det omfang du ønsker at angive en rabat afhængig af valutaen.  Se separat artikel omkring Valuta i Stellar.
Hvis du benytter Valuta, anbefaler vi du altid angiver dine rabatter i %, uanset om dine rabatter vedrører indenlandske eller udenlandske kunder. Herved vil dine rabatter gælde på tværs af dine valutaer, så benyt Rabat % frem for Beløb eller Pris, så vil rabatten altid blive beregnet i % af den valuta, debitoren er tilknyttet.

Det beløb du indtaster i felterne Rabat beløb og Pris, gælder Pr. styk eller for det antal salgsprisen er indtastet til at gælde for. Benyt kun disse to muligheder, hvis rabatten vedrører en speciel valuta eller hvis du med sikkerhed ved, at alle de kunder til denne rabat bliver faktureret i danske kroner.

 

Sådan angiver du en mængderabat :

 

1. Gå via Lager - Lager - Varer og find den vare hvorpå du ønsker at angive en mængderabat.

2. Gå til faneblad nr. 6 Rabat

Fanen 6.Rabatter

3. Vælg Ny

4. Angiv eventuel hvilken Valuta, mængderabatten skal gælde for.

5..Angiv eventuel hvilken Prisgruppe rabatten skal gælde for.

6. Angiv for hvilken Minimum af antal før rabat udløses.

7. Angiv enten Rabat%, eller Rabatbeløb pr. enhed. (Hvis der angives en Pris overstyre denne de øvrige)

8. Vælg Ok for at gemme.

Næste gang du fakturer en vare med angivne mængederabat, vil mængderabatten slå igennem.

Bemærk!

Rabatten gælder alle solgte enheder på én salgslinie. Sker det, at du tilføjer samme vare på en ny linie, vil der ikke blive udløst rabat, selvom den totale mængde, du sælger, overstiger minimumsmængden. Her er altså tale om, at rabatterne på varekortet er en varelinierabat. Dette betyder endvidere, at funktionen Sammenlæg ens varelinier ikke slår igennem på de linier, hvor der udløses en rabat.