Mine produkter
Hjælp

Momskoder i Stellar

17-07-2014 23:51
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 627 Visninger
For at man kan tilknytte en momskode på en finanskonto, skal der være oprettet nogle momskoder med tilhørende momssatser i systemet.

Momskoder anvendes i Stellar til at navngivning af momssatser, således at man i varekartoteket og andre steder, vælger en momskode i stedet for en momssats.

Som minimum skal du bruge 2 momskoder. Èn til købsmoms og èn til salgsmoms, men derudover kan der være behov for flere eks. EU-moms, repræsentationsmoms m.m.

Sådan opretter du en momskode :

Gå via Finans - Kartoteker finans- Momskoder

Opret ny momskode i Stellar

1. Indtast et sigende navn i Momskode eks. Rep25% (repræsentationsmoms 1/4 del)

2. Indtast momssats i feltet Moms Pct. (hvis ingen moms - tast 0)

3. Vælg kontoen hvorpå beløbet skal posteres i feltet Momskonto (gælder ikke hvis moms pct. er 0%)

4. Vælg Ok for at godkende indtastningen

Nu har du oprettet en ny Momskode som kan tilknyttes eksempelvis en konto i kontoplanen (repræsentationsomkostninger)

Bemærk!

Oprettelse af momskoder med tilknyttet finanskonti som ikke fremgår af systemopsætningen, vil ikke blive medtaget i momsafregningen.

Hertil må bruger selv opsætte momsafregningen under Finans - Kartoteker finans - Momsafregning.