Mine produkter
Hjælp

Opgørelse af EU-Salg uden moms / Listesystem

14-05-2014 19:00
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 804 Visninger
I Stellar har du mulighed for at udskrive en Fakturaliste indeholdende oplysninger om dit EU-Salg uden moms (tidligere Listeindberetning)

Du skal indberette oplysninger om EU-salg uden moms, når du sælger varer og ydelser uden moms til momsregistrerede købere i andre EU-lande eller til momsfrie virksomheder i andre EU-lande, der er registreret for køb af varer.

Oplysningerne indberettes pr. kunde som et samlet beløb for perioden - opdelt på henholdsvis salg af varer, ydelser og trekanthandel (varer, som en mellemhandler i Danmark indkøber i et EU-land og får videresendt direkte til en virksomhed i et andet EU-land).

Kundens momsnummer, som du skal bruge til indberetningen, skal fremgå af dine salgsfakturaer. (tilpasses via rapportdesigner i Stellar)

Du kan indberette dit EU-salg til Skat, enten ved at taste oplysningerne eller ved at overføre en fil via Skat.dk 

 

Sådan beregner du i Stellar dit EU -Salg uden moms :

 Gå via Finans - Finans Funktioner - Listesystem.

  1. Indtast den ønskede periode i Fra den og Til den:
  2. Klik på Beregn.

I skærmbilledet fremkommer følgende oplysninger. Periodens varesalg fordelt pr. modtagers landekode og CVRnummer.

  • Rubrik B: Viser samlet varesalg til EU
  • Rubrik C: Viser samlet varesalg til øvrige lande uden for EU, og salg at ydelser i og uden for EU.

Når du klikker på Skriv dannes to rapporter. Rapporten til listesystemet og Totaler til momsindberetningen. Begge benyttes som dokumentation.

Rapporten over Listesystemet kan du benytte, når du indberetter varesalg til EU til Skat, og listen med totaler benyttes til selve momsafregningen.


Sådan danner du en elektronisk fil (kommasepareret) til Skat:

 Knappen Dan fil benyttes, hvis du hellere vil sende oplysningerne til Skat som en fil. Filen gemmes et sted, hvor du kan finde den igen. Filnavnet bliver Listesystemet + ultimo dato, f.eks. Listesystem2014-05-31. 

  

Forudsætningen for ovenstående bliver korrekt, kræves det, du har opsat og fulgt vejledningen for Opsætning for EU-Salg / Listesystem. Se under nyttige links