Overfør data fra Stellar til ServiceSuite

30-11-2014 19:44
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 492 Visninger
Når du arbejder med integration mellem Stellar og ServiceSuite, vil du normalt oprette dine aftaler i Stellar og overføre disse til ServiceSuite, men i nogle situationer kan det være en fordel også at have adgang til stamdata fra Stellar i ServiceSuite.

Sådan eksporter du dine kunder, varer, medarbejder og eventuelle arter til ServiceSuite

Åben Stellar og vælg menupunktet ServiceSuite - ServiceSuite - Eksporter til ServiceSuite 

Du har nu mulighed for at eksportere følgende :

  • Kunder
  • Varer
  • Medarbejdere (kræver projektmodul)
  • Arter (kræver projektmodul)

Du marker hvilke Kunder/Varer du ønsker at eksporter via knapperne Marker/Afmarker, Afmarker alle eller Marker alle
Ønsker du at overføre dele af dit Kunde- eller varekartotek, kan du med udgangspunkt i de data der sidst er ændrede, først foretage en filtrering på baggrund af tidligere ekspoteret stamdata.

Filtereringen foregår via knappen  Marker Ændrede hvorefter nedenstående skærmbillede fremkommer.

Øverst i feltet Marker Kunder/Varer ændret siden d. kan du inddatere en dato eller vælge en dato via knappen Benyt dato for enten Sidste eksport eller Sidste "marker ændrede"

Datoen som fremgår ud for feltet Sidste eksport (1-11-2014) viser datoen for hvornår du sidst foretog en Eksport. Hvis datoen er blank er der ikke tidligere fortaget nogen eksport.

Datoen for Sidste "Marker ændrede" henviser til den dato som forefindes som værende Kundens/Varens ændrede dato. Ønskes datoen ændret vælges enten knappen Benyt Dato (for sidste eksport) eller manuel ved at inddatere en dato i feltet Marker varer ændret siden d.  

Brugsscenarier :

1. Du har foretaget en prisopdatering i dit Stellarprogram men vil kun have overført de varer, hvorpå der er foretaget en ændring for den dato hvor prisopdateringen blev udført. 

Du må derfor finde de finde de varer som er prisopdateret siden en given dato. Udfyld derfor datoen i feltet  Marker varer ændret siden d. eller vælg knappen Benyt dato for som fremgår ud for teksten Sidste "Markerede ændrede"

2. Overfør de varer som er tilføjet Kunder/Varekartoteket siden sidste eksport ved at vælge knappen Benyt dato ud for Sidste Eksport eller udfyld manuel en anden dato via Marker varer ændret siden d.

 

Bemærk! - Det er ikke alle stamoplysninger der overføres mellem de 2 programmer. Det betyder der kan være data i Stellar som ikke fremgår i ServiceSuite og omvendt.