Overføre (ændret) forbrug fra aftaler til projekt

30-07-2014 20:28
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 449 Visninger
Ved overførsel af varer på aftaler til projekt, kan medarbejderen have ændret i antallet af varer som er forbrugt på aftalen i forhold til det tilhørende projekt

Der kan ved aftalehåndtering i ServiceSuite være nødvendigt at ændre antallet af varer som oprindelig var påtænkt da projektet blev oprettet.

Når varer og tidsregistreringer skal overføres og godkendes i Stellar har du mulighed for at se hvilke varer det omhandler inden aftalen godkendes.

Du gør følgende :

Vælg at overføre enten linje, det enkelte projekt eller Overfør alle hvorefter følgende dialgogboks fremkommer  med oplysninger om hvad der ændres ved overførsel til projekt(er)

Overførsl af varer i Stellar : 

Øverst i skærmbilledet ser du aftaler oprettet i Servicesuite selekteret på markeret Status

Til venstre ser du de varer og timeregistreringer der indgår på den enkelte aftale i ServiceSuite og til højre ser du de varer som fremgår af Projektet.

Hvis antallet er ændret fremkommer nedenstående dialogboks :


Hvis der svares Ja, rettes antallet og ændringer foretages på de enkelte projekter jævnfør beskeden.

Nu kan projektet eventuel færdigbehandles afhængig af øvrige opsætninger og arbejdsgange i rengskabet / virksomheden