Registrering af køb fra et andet EU land

13-05-2014 21:00
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 600 Visninger
Når du køber fra et firma indenfor EU, må du pålægge varens / ydelsens pris en moms på 25%. Dette er din erhvervelsesmoms. Det er ikke et beløb du betaler, men det er et beløb du skal have med i dit momsregnskab og som skal oplyses til Skat, så de kan følge med i aktiviteten mellem Danmark og andre EU lande.

Sådan registrer du et varekøb / køb af ydelse fra et andet EU land :

Forudsætningen for bilaget og momsen bliver registreret korrekt er, at du har fulgt vejledningen for Opsætning for Køb af varer fra EU lande og Opsætningen for Køb af ydelse fra EU Lande

Du vil i denne artikel blive guidet igennem, hvorledes du registrerer /bogfører en købfaktura fra et andet EU land

 • Registrering og bogføring af bilag via købsfaktura
 • Dannet finansposteringer på baggrund af bogføringen

  

Først foretages bilagsregistreringen :

  

Gå via Kreditor - Fakturaer og posteringer - købsfaktura

Vælg Ny for at oprette en ny købsfaktura:

Udfyld som minimum følgende felter :

 • Leverandør :
 • Fakturanr :
 • Fak. dato :
 • Eventuel fanen Udlandshandel (kræver opsætning af Valuta)

Vælg Tilføj Varer :

Udfyld som minimum følgende felter :

 • Varenummer eller Kontonr
 • Antal 
 • Pris

Gentages indtil alle linjer er inddateret og Total beløbet matcher bilaget

Bemærk! - Der må findes en momskode pr. varelinje for korrekt beregning af erhvervelsesmoms

Registrering af EU køb via købsfaktura

Vælg Ok for at komme til næste skærmbillede : Faktura ialt :

Der må intet tilføjes eller udfyldes i markeret områdeved registrering af varekøb / ydelseskøb indenfor EU i dette skærmbillede, der der ikke afløftes korrekt erhvervelsesmoms af dette.

Købsfaktura ialt

Vælg Ok for at godkende inddateringen.

Bilaget er nu klar til at blive bogført!

 

Bogholderiet på baggrund af bogføringen :

I nedenstående skærmbillede fremgår konteringen og beregning af moms jævnfør opsætningen i henholdsvis EU varekøb og EU ydelseskøb :

Bogføringsjournal

 

Ved Momsangivelse / Momsafregning :

Der vil være forskel hvorvidt om Modtagermoms for henholdvis varer og ydelser medtages i Momsafregningen afhængig af hvilken momsafregningsmetode du benytter :

I tilfælde hvor du har valgt Moms skal bogføres ved momsafregning, må du tilpasse din Momsafregningsudskrift med konto for Modtagermoms varer og ydelser. Du finder din opsætning under Funktioner - Systemopsætning - Finans Generelle oplysninger - fanen Opsætning

Flere oplysninger finder du under Opsætning af moms - Momsafregning