Mine produkter
Hjælp

Sådan laver du en lageroptælling via Håndscanner / optællingsfil

01-08-2016 18:04
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1503 Visninger
I Stellar kan du vedligeholde din lagerbeholdning via eks. håndholdt Delfi scanner. Det foregår på den måde, at du optæller dine varer direkte på lageret med håndscanneren. Efterfølgende gemmes filen på eks. en flytbar disk, hvorfra filen kan indlæses i Stellar. Vi viser dig hvordan i denne artikel

 

Hvilke procedure skal du igennem ved en lageroptælling med en optællingsfil

 

1. Du skal have en tekstfil som kan indlæses i et allerede oprettet varekartotek i Stellar. Eks. Delfi håndscanner

2. Når du vælger at indlæse lageroptællingfilen, må du vælge hvorvidt om du ønsker en optælling af dit nuværende lagerantal eller det kun er varer fra filen.

3. Efter indlæsning af lageroptællingsfilen, vil du blive præsenteret resultaet af optællingsfilen i et skærmbillede. Her kan du yderligere regulere optalt antal, vælge at udskrive en optællingsliste til brug for yderligere optælling, eller du kan vælge at udskrive en lagerværdiliste som tager udgangspunkt i optalt antal, kostpris, Sidste kostpri, Listepris eller vægtet kostpris (gns. kostpris) 

4. Når du er færdig med at foretage korrektioner, kan du bogføre lageroptællingen hvorved Stellar bogfører lagerreguleringen i dit regnskab, samt korriger antal på lager, på de enkelte optalte varer.

 

1. Hvordan skal en lageroptællingfil (eks. Delfi håndscanner) være opbygget ?

 

For at kunne indlæse lageroptællingen må din håndscanner være opbygget til at lagre/gemme følgende informationer :

Programnummer, varenr, antal(optalt), initialer, dato

Eks.
5, 900019012, 77, HLA, 27.07.2016
5, 100065874, 1523, HLA, 27.07.2016
5, TST123650, 658, HLA, 27.07.2016
5, 658544222, 25, HLA, 27.07.2016
5, ..... etc.

Filen skal gemmes som en .TXT fil (ANSI) format (download eksempelfil her :  Delfi_01_08_2016.txt )

Bemærk at varen må være oprettet på forhånd i dit varekartotek, da indlæsningen ellers afbrydes.

 

2. Sådan indlæser du en lageroptællingsfil

 

2.1. Gå via Lager - Lageroptælling

I nedenstående vindue har du mulighed for at afgrænse hvad du ønsker at indlæse evt. sammen med informationer som ligger gemt i din fil.I tilfælde du kun ønsker at indlæse de varer som som er indeholdt i filen fra din Delfi håndscanner, skal vinduet udfyldes som vist herunder. (Se yderligere muligheder i punktet Variationer)

Her afgrænser du lageroptællingen

Variationer :

Hvis du ønsker at optællingen skal indeholde samtlige dine varer hvor beholdningen er større end nul og der skal reguleres i forhold til optællingen fra håndscanner, skal din opsætning se ud som vist i punkt 2.1.


2.2. Vælg Indlæs for at igangsætte lageroptællingen

2.3. Vælg Ok for at bekræfte afgrænsningen

2.4. I feltet Filnavn, angiver eller vælger du via pilen til højre, hvor din Lageroptællingfil ligger placeret på din computer. (eks. C:\Filer_fra_håndscanner\25072016.txt)

2.5. Under filhåndteringvælger du hvad Stellar, skal gøre ved filen efterfølgende. Det kan være en fordel at vælge Omdøb med dato og tid, hvorefter filen omdøbes v. indlæsning. Derved vil du kunne se på filen denne er behandlet

  Indlæs lageroptællingsfilen

 

3. Hvad sker der når du indlæser og hvad kan jeg se / rediger ?


3.1. Når lageroptællingen er indlæst ser du nedenstående resultat, som du kan arbejde videre med.

Visning af lageroptællingen 

3.2. I givet fald du ønsker at rette en optælling kan du vælge via knappen Ret, hvorefter du får mulighed for at korriger feltet optalt på den enkelte linje

3.2.1. Knappen Optællingsliste, viser en rapport hvor du får oplyst hvad der er optalt (antal) kostpris, sidste kostpris, Listpris samt vægtet kostpris, samt en summering hvad ændringen betyder i kroner / ører for de respektive priser. Denne liste kan benyttes for kontrol af lagerværdi, for bogføring af lagerreguleringen. Ønsker du at rette priserne kan dette gøres via varekortet og herefter genudskrives listen, nu med opdateret priser. Listen tager udgangspunkt i eventuelle rettelser foretaget efter indlæsning af lagerreguleringen

Eks. Optællingsliste m. kostpriser m.v. medtager eventuelle ændringer foretaget efter indlæsning

Lageroptælling

 

3.3. Når der er foretaget de nødvendige korrektioner, bogføres lageroptællingen via knappen Bogfør. Du har mulighed for at afbryde processen undervejs, men selve bogføringen af lagerreguleringen sker ikke før lageroptællingslisten er bekræftet (udskrevet)

3.4. Nu fremkommer udskriften for bogført lagerregulering. Denne bør udskrives evt. gemmes som PDF, da listen ikke kan genudskrives.

Bøgført lageroptælling (antal / værdi)

3.5. Sluttelig bekræftes selve bogføringen af  selve lagerreguleringen i kroner / ører, hvor posteringen tilføjes en dato, lagerreguering samt tekst. Denne udskrift kan udskrives via Finans - Udskrifter - Bogførte posteringer

Nu har du foretaget en lageroptælling, eventuelle reguleringer i forhold til optalt antal.