Sådan søger / afgrænser du på projekter

31-07-2014 21:07
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 406 Visninger
Listen over projektoversigten og igangværende projekter kan være ganske omfattende men hertil har du nogle afgrænsnings og søgemuligheder, du kan benytte

Sådan foretager du en kviksøgning på udvalget af Fastpris, Efter regning eller Intern. eller direkte efter et Projektnummer, Projekt navn eller projektansvarlig.

Gå via Projekter - Projekter

Marker eventuel Vis skjulte, for at synliggøre samtlige projekter

Øverst i skærmbilledet har du en række faneblade med selekteringsmuligheder efter Fastpris, Efter regning eller Intern. Afhængig af hvilken faneblad du vælger, sorteres visningen efter dette.

Derudover findes der faneblad for Projektnummer (Pr.nr.), Projekt navn (fanen Navn) og Projektansvarlig (fanen Ansv)
Under disse 3 faner finder du yderligere mulighed for at selektere på de respektive projektnumre, projektnavne og projektansvarlige i det tilhørende gule søgefelt.

 

Eksempel:

I oversigten kan du nu søge direkte på et Projektnavn på fanen Navn

Du indtaster blot navnet på projekt eller begyndelsen af projektnavnet i det gule felt, efterflugt af Tab-knappenpå tastaturet, hvorefter der listes op efter 1. match.

På samme måde kan du søge og selektere på eksempelvis Projekt nr. (fanen pr.nr) eller en projektansvarlig (fanen Ansv)


Sådan fortager du en udvidet søgning :


 1. Gå via Projekter - Projeketer - knappen Søg eller via Projekter-  Projektoversigter
 2. t mærke i Vis alle for at søge i alle projekter

Her får du en række faner hvori du kan udsøge på samme måde som ovenstående, på henholdvis :

 • Projektnr. (fanen Projekt)
 • Udvidet projekt nr. (projekter med underprojekter)
 • Navn (Projektnavn)
 • Kunde (vælg kunde fra kundekartoteket)
 • Ansvarlig (vælg fra medarbejderkaroteket)
 • Udførende (vælg fra medarbejderkaroteket) 
 • Status (vælg fra Statuskartoteket) eller
 • Type (vælg mellem projekttyper fastpris, efterregning eller intern)

På ovenstående udvalg kan du derudover foretage en mere specifik søgning via Filter. Se separat artikel omkring dette.