Systemopsætning - Kreditor - Kreditor, generelt

07-05-2014 23:00
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 710 Visninger
Før du kan tage kreditormodulet I brug I Stellar, må opsætningen for købsordre, købsfakturaer, eventuelle dimensioner faste systemkonti mv. være på plads.

Standard for opsætning af kreditorer udfyldes her. De faste konti skal indtastes for at kreditormodulet kan fungere.

Gå via Funktioner - Systemopsætning - Kreditor - Kreditor, generelt.

Fanen Kreditor opsætningen:

Fanen kreditor opsætningen

 

Fanen Kreditoropsætninge : 

Feltet Advarsel hvis firmanr. indeholder ikke-numerisk tegn : Sæt markering, hvis du ikke vil tillade bogstaver i dine firmanumre.

Autonummering af firmaer (Gælder både kreditorer, debitorer og emner) : Mærke her bevirker at oprettelse af en ny debitor, kreditor eller emne blive tildelt et automatisk nummer - dette kan benyttes, hvis man ikke ønsker f.eks at benytte telefonnummeret som kunde/leverandør/emnenummer)

Feltet Køb moms kode : Standard købsmoms kode for kreditorer. Hvis man bruger Købsfaktura modulet
skal man indtaste momskoden her.

Grupperingen Når købsordre anvendes 

Feltet Tillad ændring af antal på købsfaktura: Med mærke her kan en købsordre bogføres med vareantal, som er forskellig fra, hvad der er registreret som leveret. Kan benyttes, hvis man har varer i kommision og kun betaler for de varer, man har forbrugt til salg - og ikke for de varer man har lagt på lager.

Grupperingen Dimensioner

Feltet Fakturahoved markeres om dimensionerne skal angives på Fakturahoved eller også på Fakturalinier, og hvilke dimensioner som anvendes(Afdeling, Projekt, Bærer).

Grupperingen Købsfaktura

Feltet Tillad at der bogføres og betales straks : Ved bogføring af købsfaktura, gives
der mulighed for at bogføre og betales med det samme.

 

Fanen Faste konti

Faste konti er de generelle konti, der skal bogføres på i Finans. Her har du mulighed for, at angive på hvilke konti fra din kontoplan der skal bogføres på i forbindelse med bogføring af en købsordre. Disse kan dog overstyres afoplysninger i Kreditorgrupper og/eller oplysninger på den enkelte kreditor.
Det vil sige, at alle systemkonti kan tilsidesættes af opsætning under vare, varegrupper,
kreditor og kreditorgrupper. Der er dog 3 undtagelser – Vare i produktion, Lagerreguleringer og Varekøb ej lager. Disse kan alene oprettes i faste konti.

Der trykkes Ret eller Pil ned, og du får nu mulighed for at vælge faste konti ud fra
din Kontoplan. Vælg og tryk Ok.

Kreidtor - Faste Konti

De faste konti tilhørende kreditor kan opdeles i 3 grupper:

  1. Konti til kreditorbogholderi uden brug af købsordre/købsfaktura.
  2. Konti som benyttes i forbindelse med totalbilledet i købsfaktura.
  3. Konti til bogføring af varekøb fra købsfaktura.

Flg. konti anvendes ved bogføring i kreditormodulet og skal være oprettet.

Importmoms af varekøb udland : Konto til bogføring af varer fra udlandet (skal være forskellig fra de øvrige momskonti).

Importmoms af byggeudelser udl : Konto til bogføring af ydelser fra udlandet.

Varelager : Konto til bogføring af lagerafgang ved salg. Ikke relevant hvis specielle konti til køb benyttes. Se længere nede på siden.

Kreditorer : Samlekonto for kreditorer (balance)

Varekøb varerabat : Finanskonto tilknyttes, hvis købsfaktura total billedet benyttes.

Varekøb fakturarabat : Konto til bogføring af fakturarabat, hvis købsfaktura total billedet  benyttes.

Varekøb fragt : Finanskonto tilknyttes, hvis købsfaktura total billedet benyttes.

Varekøb porto : Finanskonto tilknyttes, hvis købsfaktura total billedet benyttes. Det er en god ide at vælge én finanskonto til porto og fragt uden moms, og en anden konto til porto og fragt af køb med moms.

Varekøb porto med moms : Finanskonto tilknyttes, hvis købsfaktura total billedet benyttes.

Kreditor rente : Benyttes alene som information.

Kreditor gebyr momsfri : Finanskonto tilknyttes, hvis købsfaktura total billedet benyttes.

Kreditor gebyr, momspligtig : Finanskonto tilknyttes, hvis købsfaktura total billedet benyttes.

Varekøb afgifter : Finanskonto tilknyttes, hvis købsfaktura total billedet benyttes.

Varekøb fragt med moms : Finanskonto tilknyttes, hvis købsfaktura total billedet benyttes.

Køb: kasserabat : Konto til bogføring af kasserabat ved køb.

Varelager  køb i DK : Konto til bogføring af køb til varelager fra kreditorer med DK Momsberegning.

Varelager: køb i EU : Konto til bogføring af køb til varelager fra kreditorer med EU momsberegning.

Varelager: køb øvrige : Konto til bogføring af køb til varelager fra kreditorer med Ingen moms.

Vare i produktion : Konto, til bogføring af værdi ved produktion af varer.
Hvis man benytter styklister og færdigvarer. Kontoen er en mellemregningskonto for vare i produktion, som endnu ikke er klarmeldt.

Varelagerregulering : Hvis udfyldt, bogføres kostværdi af varer ved lagerreguleringer. Er der  ikke tilknyttet et finanskontonummer til denne faste konto, vil lagerreguleringen ikke blive værdibogført, kun varens antal.

Varekøb ej lager : Konto til bogføring af varer, som ikke er lagervarer. Denne konto benyttes uanset kreditor moms beregningsmetode.

 

Fanen Viderefakturering

Kreditor - Opsætning - Viderefakturering

 

Hvis feltet Salgsordre Købsfaktura er udfyldt, kan man overføre linjer direkte til salgsordre. Her udfyldes hvad der skal ske med en købsordre, når den skal blive til salgsordre.