Systemopsætning - Lager

08-05-2014 23:00
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 537 Visninger
I lagermodulets systemopsætning beslutter du hvorledes du ønsker at oprette dine varer / ydelser I Stellar.

I Stellars lager-modul har du mulighed for at registrere dine varer og ydelser med priser, rabatter, sprog, tekster  m.v.

Gå via Funktioner - Systemopsætning - Lager.

  

Fanen opsætningen:

 Lager opsætning

Grupperingen Decimaler

Feltet Vare antal : Her anføres hvor mange decimaler varens antal skal vises med på tilbud og ordreindtastning.

Feltet Kostpris : Her anføres hvor mange decimaler din kostpris skal angives med. Kostprisen beregnes altid med 5 cifre, men arbejder du med relative høje kostpriser på dine vare, er det en fordel kun at se 2 decimaler. Vare til små kostpriser, gør det til en fordel at arbejde med mange decimaler.

Feltet Ved opslag efter en vare : sorter efter: Med arbejdet under tilbudsgivning eller ordreindtastning slår op i vareregistret, kan du her bestemme om varelisten skal være sorteret efter Varenr eller Varebetegnelse eller Varegrp. + Varenr.

Feltet Sammenlæg ens varelinier på udskrift : Hvis du har mærke her, vil flere varelinjer
med samme varenummer i en ordre blive sammenlagt til en linje på fakturaen, når du
bogfører.

Feltet Avanceprocent : Hvis der er mærke her, vil der ved indtastning på en ordre, blive lagt
den avanceprocent til varens kostpris, som er angivet på den enkelte vare.
Avanceprocenten skrives ind.

Feltet Beregningsgrundlag : Er kun relevant, hvis der benyttes avanceprocent, hvor
Grossistmodulet levere varedata. (eks. El- og VVS).

Feltet Sidste kostpris : Den sidste pris varen er indkøbt til. (Opdateres via købsfaktura, hvis
feltet ”opdater kostpris ved bogføring af købsfaktura” længere nede er markeret).

Feltet Kostpris : Leverandørens kostpris. (fra Grossist filen).

Feltet Listepris : Listeprisen på varen. (Typisk fra Grossist-modulet).

Feltet Opdater kostpris ved bogføring af købsfaktura : Skal kostprisen på varen opdateres
med kostprisen fra købsfakturaen.

Tryk Ok for at godkende ændringerne.

 

Fanen Lagerstyring

Lager - fanen Lagerstyring

Grupperingen Opret varer 

Feltet Som lagervarer og Med lagerstyring : Når der oprettes nye varer, sættes der flueben her, hvordan en vare skal oprettes som standard.

Gruppering Lagerregulering
Feltet Reguler bestilte varer ved lagerregulering / læg på lager : Bevirker såfremt feltet er udfyldt, at varen vil ...

 

Grupperingen Reserveret

Feltet Medtag negative antal i beregningen

OBS! Denne indstilling kan give forkert lagerantal

 

Fanen ServiceSuite

Tillægsprodukt som tilkøbe til Stellar Office Pro og vises kun såfremt du har licens til dette.

Lager - fanen ServiceSuite

Gruppering Vare Eksport

 Feltet Eksporter priser og feltet Ingen priser til Servicesuite : Udfyldes med den ønsket indstilling

Gruppering Kostpris : Her angiver du hvilke kostpris du ønsker at medtage til eksport til ServiceSuite, da ServiecSuite kun kan håndtér en kostpris.

 

Grupperingen Ordreimport

Feltet Brug priser fra ServiceSuite og Brug priser fra Stellar : Opsættes hvorvidt om du vil benytte priser fra ServiceSuite eller fra Stellar, når ordre importes.

 

Grupperingen Indlæs priser fra ServiceSuite

Fektet Opret varer i Stellar : Benyttes hvis du ønsker at oprette varer i Stellar såfremt denne ikke findes i forvejen.

Feltet Sæt ServiceSuite kostpris til : Udfyldes i forhold til hvilkle felter på varekortet i Stellar hvortil kostprisen skal overføres.