Mine produkter
Hjælp

Tekster overlapper hinanden - Udskrift af notatfelt

25-03-2015 22:20
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 657 Visninger
I visse tilfælde, kan det ske at tekster kommer til at overlappe hinanden v. udskrift af eksempelvis en faktura.

Hvis du på dit felt for Notatteksten har valgt at teksten skal tilpasse (resize) sig til indholdet. kan det ske at teksten overlapper andre felter på layoutet.

Du må derfor afgøre et af følgende :

  1. Skal Stellar afkorte teksten til den størrelse der er angivet ? (Se eksempel 1)
  2. Vil du selv manuel tilpasse din inddaterede tekst efter et skøn ( Se eksempel 2)

Eksempel :

Sådan sikre du dig tekst ikke overskriver eksisterende felter på layouet

Sådan ændres opsætning for feltet :

1. Gå via Funktioner – Rapportdesigner
2. Vælg filer og Åben det aktuelle layout (faktura)
3. Marker feltet Tekstfelt og dobbeltklik på feltet, hvorefter et nyt vindue fremkommer 

4. Fjern markering i Resize to fit (nu må du selv sikre dig, at der er plads nok til teksten. Teksten tilpasses i Stellar på selve fakturaen under knappen Notat)

5. Hvis du skønner der er plads til at ændre størrelse på feltet, ændres tallene i feltet for Højde- og/eller Bedde det nu via fanen Position. 

6. Vælg Ok for at gemme ændringen.

7. Gå via Filer - Afslut Rapportdesigner og vælg Ja til at overskrive eksistrende layout

8. Nu kan du genudskrive din faktura for at tjekke om teksten ser ud som forventet.

 

Sådan tilpasser du manuel teksten før udskrift :

1. Vælg den ønskede faktura under Ordre / Tilbud / Faktura oversigten

2. Klik på knappen Notat

3. Tilpas via et skøn hvad der er plads til på udskriften

4. Vælg Ok for at gemme ændringen.

5. Lav en udskrift og bedøm om der skal yderligere tilpasning til.