Mine produkter
Hjælp

Versionshistorik

07-09-2015 20:45
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1505 Visninger
Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af Visma Stellar version 7.

Er du ikke på den nyeste version af Visma Stellar? Du kan hente den nyeste version direkte fra programmet. Du går til Hjælp og vælger Programopdateringer, hvorefter du følger de trin du guides igennem. 


Version 7.62-006 (frigivet 1. november 2016)

Ordre

 • Nu fremkommer der en advarsel, hvis man forsøger at slette en salgsodre, hvortil der er tilknyttet en ServiceSuite aftale eller salgsordre fra ServiceSuite. Det har den fordel, at du nu får en påmindelse om tilknytningen, således du kan foretage eventuelle korrektioner.
 • Hvis salgordren har tilknyttet en ServiceSuite aftale, vises aftalenummeret nu på selve salgsodren. Hvis salgsordren, er importeret som en salgsordre fra ServiceSuite, fremgår salgsordrenummeret fra ServiceSuite  på selve salgsordren
 • Oprettelse af ordre fra debitorkartotekskort, bergner nu korrekt betalingsbetingelse

Ordre import

 • Nu huskes stien for sidste import, således bruger ikke behøver browse unødvendigt meget v. import af salgsordre

ServiceSuite

 • I hovemenuen er der mulighed for at angive, hvorvidt om Visma online ønsket vist, som en del af hovedmenuen i Stellar for at bruger hurtigt kan tilgå websiden : https://servicesuite.dk/online/ - Fejl udbedret således indstillinger matcher ønsket opsætning

Vælg Varer - visning af disponibel og kostpris

 • Ved opslag i varekarotek via Vælg varer, vises nu antal forr disponibel og kostpris, som angivet i Lager opsætningen

Udskrifter PDF

 • Ved sletning af PDF i PDF listevisningen, blev det forkerte dokument vist efterfølgende. Det betød i uheldige situationer, at bruger kunne komme til at fremsende en PDF fil, vedrørende en anden debitor 

Standard eFaktura format ved nye debitorer (OIOUBL)

 • Gælder kun ved oprettelse af nye debitorer :
  Ved oprettelse af ny debitor, angives standardformatet  for afsendelse af eFakturaer som OIOUBL.  Du kan ændre formatet manuel til OIOXML (om modtager ønsker og kan modtage dette format manuel via debitors kartotekskort) I tidligere versioner af Stellar var standardformatet OIOXML ved oprettelse af nye debitorer, men da det idag hovedsageligt afsendes i OIOUBL, er standardopsætningen tilpasset

Priser på salgsordre i Stellar, oprettet via import af Salgsordre

 • Nu vises korrekte salgspriser i Stellar, efter import af Salgsordre fra ServiceSuite.

 


Version 7.62-005 (frigivet 22. september 2016)

Tilføjet / forbedret vedligehold af Stellars mailopsætning og tilhørende mail skabelon

 • Der er nu tilføjet 2 nye knapper til vedligehold af selve opsætningen for Stellars indbygget mailklient samt vedligehold eller oprettelse af ny mailskabelon (signatur) enten som standard eller pr. bruger. 
  Du finder opsætningen via Funktioner - Systemopsætning - PDF og mailopsætning

Du finder tilhørende nye vejledninger her :

Tilføjet mulighed for at benytte SSL / STARTTLS kryptering via Stellars mailklient

 • Ny kryptering gjort muligt v. afsendelse af mails via Stellars mailklient. Benyttes eks. ved ønske om at bruge Office 365 mailkonto. 

Nu muligt at se tjeklister, billeder og andre dokumenter fra ServiceSuite direkte fra projektet i Stellar

 • Der er tilføjet en ny faneblad Tjekliste og billeder på projektets generelle fane. her vises alle tjeklister på projektet. Vi har derudover sat et lille billed-ikon hvis der er tilknyttet en tjekliste eller et billede til den viste aftale. 
  Du finder ovenstående information i Stellar under Projekt - fanebladet Projektdata (fane 1) - Tjeklister og billeder samt under Projekt - fanebladet Aftaler i ServiceSuite (fane 7) 

 Læs den fulde versionsoversigt med kommentarer og skærmbilleder her >>

 

 


Version 7.60-013 (frigivet 27-01-2016)

Debitorer

 • Debitor fanerne Tilbud og Ordre har nu fået tilføjet muligheden for at oprette henholdsvis tilbud og ordre direkte fra kunde/ debitor listen.

  Fra Abonnement fanen kan man oprette og ændre abonnement.

E-mail

 •  Ny indstilling Funktioner - Systemopsætning - PDF og mailopsætning, her vælges Send BCC (Outlook 2010), hvis adressen bliver blanket ved overførsel til mail. 

  Tip: Grundet fejl i bl.a. Outlook 2010 er det ikke muligt at sætte adressen i til, men du kan bestemme at adressen skal placeres i BCC i stedet. 

 


Version 7.60-012 (frigivet 13-01-2016)

Grossist

 • Flere leverandører er begyndt at tilbyde deres kunder at de kan modtage en fil med "Nettopriser" på de varer, som de har en speciel aftale om. Derfor kan vi nu tilbyde at importere prislisten "AO Johansen - Nettopriser". Importen følger almindelig prisavance beregning, når salgspriser udregnes. 

Statistik

 • Debitor top 20 statistik var oprindeligt en varesalgsstatistik, hvor kun varelinjer blev sammentalt. Flere har imidlertid ønsket at kunne udskrive listen med data fra fakturatotaler. Dette er nu implementeret ved at man selv kan vælge, hvilken liste man ønsker.

Hosting

 • Vi har tidligere ikke tilladt at vores kunder sendte eMail direkte fra kundekortet, denne begrænsning er nu fjernet. 

NemHandel

 • Ved indlæsning af OIOUBL-fakturaer tages enhedsbetegnelsen nu med ved oprettelse af ny vare, og den overføres nu også til fakturalinjen. 

 


Version 7.60-011 (frigivet 16-12-2015)

Oversigt over posteringer pr. måned

 • Det er nu muligt at få vist, hvor mange posteringer der er bogført pr. måned. 
  Du finder funktionen ved at gå til Funktioner - Filstatus og vælge fanen Posteringer pr. år.  

Varer - ændring af skærmbillede

 • Ved benyttelse af masseopdatering af varer, kunne det være svært at forstå skærmbilledet. Vi har nu forenklet det, så det er nemmere at forstå. 

Medlemsopkrævning - forbedret håndtering

 • Vi har forbedret håndteringen af medlemsopkrævninger, så indbetalinger fra filen identificeres bedre, og dermed nemmere kan udlignes/ bogføres automatisk af programmet. 

Projekt - Projektmenuen er ændret

Projekt - Nyt udtryk på fanerne Budget og Forbrugt

 • Vi har ændret i fanerne Budget og Forbrugt, så det er tydeligere, hvad de viser, og kolonner er højrestillet for at forbedre overblikket. 

Projekt - Udskiften DB/ Timer er forbedret

 • Udskriften DB/ Timer (Efterkalkulation) er forbedret, så DB% og dækningsbidrag pr. time vises rigtigt. 

Projekt - Nye kolonner tilføjet på fanen Forbrugt

 •  På fanen Forbrugt under Projekt, har vi under fanerne Udført arbjede, Vareforbrug og Omkostninger tilføjet nye kolonner til at vise "i alt". 

Projekt - Ny søgemulighed ved af Projekt fra Købsfaktura

Projekt - Bedre kontrol af forfaldsdato ved bogføring af Købsfaktura

 • Det vil fra nu af være således, at hvis forfaldsdatoen ikke er udfyldt på købfakturaen, vil bogføringen blive afbrudt. Forfaldsdatoen skal indtastet i feltet Forfaldsdato på Købsfakturaen.

Visma ServiceSuite - Nye felter er tilføjet til Aftalen

 •  I ServiceSuite planneren er det muligt at tilføje felterne "Anden adresse", dette har vi nu også gjort muligt ved Aftaler oprettet fra Stellar Projekt.

Visma ServiceSuite - Mulighed for egne felter på Aftalen

 • I ServiceSuite Planner er det muligt at definere nogle ekstra "Egne" felter med forskellige egenskaber, disse felter læses og overføres nu til Aftaler oprettet fra Stellar projekt. 
  Disse ændringer giver mulighed for at du kan få dine helt egne felter på Aftalen.  

Læs den fulde versionsoversigt med kommentarer og skærmbilleder her >>


Version 7.60-009 (frigivet 11-11-2015)

Visma NemHandel - Optimering af fejlmeddelser

 • Ind i mellem sker det, at afsendelsen af e-fakturaer ikke går igennem. Det har indtil nu været sådan, at når dette er sket, har fejlmeddelelsen været svær at forstå. Derfor har vi nu lavet bedre tekniske fejlmeddelelser, som skal hjælpe dig med at finde årsagen til fejlen i afsendelsen.

Projekt - Afgræns projekter ud fra status

 • Vi har erfaret, at flere af jer har oprettet egne statusser over projekter, eksempelvis: ”1 – i produktion”, ”2 – kan monteres”, ”3 – monteret”, dernæst ”4 – faktureres” og til sidst ”5 – afsluttet”.  
  Fordi flere bruger denne fremgangsmåde, har vi nu gjort det muligt at afgrænse projekterne på status. 
  Bemærk! Status på Projektet har ikke nogen sammenhæng med status i ServiceSuite

Projekt - Søg på indhold ud fra fritekst

 • Under projekt nr. har vi tilføjet et felt, hvor du kan søge efter indhold ud fra en fritekst.
  For at få adgang til denne funktion, skal du gå ind under Projekt Projektopsætning - fanen Indtastning og sæt "Hak" i Brug avanceret søgning (nederst). 

 Varer - Søg på indhold ud fra fritekst

 • Samme funktion som ovenstående har vi under Varer indført på fanerne Varenr. orden, Søgefelt, Tekst og Stegkode. 

  Denne funktion aktiveres ved at gå ind under Funktioner Systemopsætning -Lager og sæt "Hak" i Brug avanceret søgning.

Lagersalgslister

 • I layoutet til lagersalgslisten har vi tilføjet felter til at styre perioderne. For at bruge denne funktion, skal de faste månedstekster udskiftes med de nye variabler (’Tekst md. 1’ – ’Tekst md. 12’). Det betyder altså, at alle 12 tekster skal udskiftes, hvorefter perioderne vil stemme. 

Kopier ServiceSuite Aftaler fra Stellar Projekt

 • Vi har nu gjort det muligt at kopiere ServiceSuite aftaler inde fra Stellar. Kopierne kan laves fra Stellar Projekt modulet under fane 7. Aftaler i ServiceSuite, eller fra ServiceSuite modulet Aftaler, hvor man har overblik over alle aftaler i ServiceSuite

 

Læs den fulde versionsoversigt med kommentarer og skærmbilleder her

 


Version 7.60-002 (frigivet 31-08-2015)

Hurtigere tilgang til ServiceSuite

 • Til de af vores kunder som kører ServiceSuite sammen med Stellar, vil det nu være hurtigere at tilgå ServiceSuite. Det har ingen visuel eller anden indflydelse på programmet, men dem med mange aftaler vil mærke en væsentlig hastigheds forbedring.


Version 7.60-001 (frigivet 25-08-2015)

Nyt versionsnummer: Stellar 7.60

 • Vi har lavet omfattende forbedringer i Stellar-kernen blandt andet for at sikre at Stellar kan afvikles bedre på nye Windows versioner såsom Windows 10. Derfor har vi givet Stellar et nyt versionsnummer. 

Nem indtastning i Stellar Projekt

 • Det er blevet lettere at taste dine data ind i Stellar Projekt. Du kan nu taste direkte i linjerne under fanen Forbrugt og de faner, der ligger under den. Nemt og tidsbesparende. 

Sådan fungerer inline redigering

 • Lav ny linje: Tryk på Indsæt, Alt+N (2 gange) eller tryk på Ny knappen.
 • Slå op: Under indtastning i linjen kan du trykke på F8 for at slå op (fx. Varenr.)
 • Frem og tilbage i linjen: For at få en ny linje kan du blot trykke på Pil Ned - eller med Tab eller Enter bevæge dig fra felt til felt fremad i linjen og med Shift + Tab eller Enter tilbage i linjen. Du kan også blot bruge musen.
 • Fortryd eller godkend: Når du står i linjen, kan du fortryde linjen med Escape. Du godkender linjen med Pil Ned (ny linje) eller ved at bruge Tab eller Enter. 

Advarsel ved flytning fra Budget til Forbrugt

 • Fremover får du besked, hvis du er ved at godkende overførsler, som allerede er overført fra Budget til Forbrugt. Du får en advarsel, som du skal bekræfte, før overførslen godkendes. 

Diverse forbedringer i Visma Stellar

 • Fejl med mange ekstra linjer i mailskabelonen rettet
 • Navngivning af Excel dokumenter forbedret så brugere ikke låser for hinanden
 • Forfaldsdato feltet på salgsordre gjort større
 • Ved oprettelse af ServiceSuite aftale overføres leveringsadresse nu fra Stellar Projekt 
 • Budget: Priser/ antal vises nu korrekt i oversigten
 • Hastighed på Genbestillingsliste væsentligt forbedret
 • Kobsfaktura låses nu ved oprettelse fra eFaktura, så den ikke kan redigeres/ bogføres mens den behandles. 
 • 'Udskrift af periodesamler' medtager nu også arter med typen timetillæg
 • Hastighed på generering af nøgletalsrapport optimeret 
 • Beregning af priser forbedret ved import af aftaler fra ServiceSuite, nu bruges helt samme beregninger som i ordre. 

Diverse forbedringer i Visma ServiceSuite

 • Overførsel af varer/ timer fra ServiceSuite aftalen til Stellar ordre opdateret, så vi har bedre kontrol over overførslen af data. 
 • Det er nu muligt at vælge Kundens ref. i stedet for kundens kontakt som kunde reference ved oprettelse af aftale. Ved oprettelse af ServiceSuite aftale overføres leveringsadresse nu fra Stellar. 
 • Det er nu muligt at få indsat lev. adresse i overskrift ved oprettelse af aftale.
 • ERP ordre nr. eller ERP projekt nr. kan nu vises på aftalen i ServiceSuite Mobile
 • Tidsregistreringer arkiveres, hvis man har valgt Tidsregistreringer - Indstillinger - Arkivering - sæt hak i Når registreringen er udlæst. 

Læs den fulde versionsoversigt med kommentarer her >>

 


Version 7.56-018

ServiceSuite

 • Beregning af priser forbedret ved import af aftaler fra ServiceSuite, nu bruges helt samme beregninger som i ordre.

Projekt

 • Indtastning af data i Fastprisoplysninger forbedret, så indtastning nu starter i Dato feltet.

Version 7.56-017

Projekt

 • Inline-edit indført for indtastning af fastpris, budget og forbrug

Nem indtastning i Stellar Projekt

 • Nu er det blevet endnu lettere at taste dine data ind i Stellar Projekt. Frem for først at skulle åbne en indtastningsform, kan du fremover taste direkte i linjerne under fanan "Forbrugt" og de faner der ligger under den. Det samme er gældende når du skal lave budget på et projekt. 

Version 7.56-016

ServiceSuite

 • Overførsel af varer/timer fra ServiceSuite aftalen til Stellar ordre er opdateret, så vi har bedre kontrol over overførslen af data. 
 • Opdateringen har ingen visuel effekt for bruger, men er vigtig for at programmet tager rigtig højde for overførsek af opsamlet tid og materialer i ServiceSuite


Version 7.56-015

Projekt

 • 'Udskrift af periodesamler' medtager nu også arter med typen timetillæg
 • Nøgletalsrapporten er optimeret


Version 7.56-014

Projekt

 • Budget: priser/ antal vises nu korrekt i oversigten

ServiceSuite

 • ERP ordre nr. eller ERP projekt nr. kan nu vises på aftalen på Mobile
 • I opsætningen er det nu muligt at vælge Kundens ref. i stedet for kundens kontakt som kundereference ved oprettelse af aftale.
 • I opsætningen er nu også muligt at få indsat levereringsadresse i overskriften ved oprettelse af aftale.

Diverse

 • Hastighed på Genbestillingsliste væsentligt forbedret
 • Købsfaktura låses nu ved oprettelse af eFaktura, så den ikke kan redigeres/ bogføres mens den behandles.

Version 7.54-001 (frigivet 19-02-2015)

Importer nu .CSV bankfiler direkte i din posteringskladde

 • Med den nye import-funktion kan du nu importere filer direkte fra de forskellige online Netbank programmer.

Optimering af dannelse af PDF filer til bruf for afsendelse pr. mail:

 • Dokumenter kan nu sendes enkeltvis i hver sin mail, så det er nemmere for modtager at svare eller aktivere de modtagne dokumenter hensigtsmæssigt. Det kan tilmed øge hastigheden i dit Stellar-program

ServiceSuite:

 • Mulighed for at oprette kunder direkte fra mobilen

Integration til Visma Collectors (Visma's Inkassoservice)

 • Visma Stellar er nu integreret med Visma Collectors og hermed har du mulighed for at arbejde effektivt og nemt med Visma's inkassoservice. Visma Collectors er en service, som håndterer dine inkassosager.
 • Hvis du også er træt af at inddrive penge fra dårlige betalere, kan du altså nu generere en rykkerfil direkte fra Stellar til Visma Inkassoservice. Tag fat i vores salgsafdeling for at høre nærmere, hvad det kan betyde for din virksomhed på 70 27 71 78.

Læs den fulde versionsoversigt med kommentarer her >>


Version 7.52-003 (frigivet 30-12-2014)

Omvendt betalingspligt indenlands handel:

 • Korrigeret beregning af moms for indenlands handel ved salg af flere antal.

Visma ServiceSuite:

 • Mulighed for genindlæsning af salgsordre dannet i ServiceSuite
 • Korrektion af tekst på knap til brug for eksport af varer/ kunder til ServiceSuite

Rykning af debitorer:

 • Denne funktion giver mulighed for at danne en fil, til brug for overdragelse af udestående fordringer til vores samarbejdspartner Visma Collectors.

Læs den fulde versionsoversigt med kommentarer her >>


Version 7.52-001 (frigivet 07-11-2014)

Database konvertering

 • Nye indekser tilføjet tabellerne for NemHandel for at øge læsehastinger/ hurtigere afvikling. 

NemHandel

 • Nye indekser tilføjet for hurtigere visning

Abonnementsmodul

 • Mulighed for at markér abonnementstypen som Vis ikke, således at disse ikke kan vælges. Brugbar i de tilfælde, hvor abonnementstypen er udgået af sortimentet. 

Eksport af data

 • Hastighed på eksport af firmaer, varer med mere er væsentligt forbedret - op mod 5 gange. 

PDF på Tilbud/ Ordre/ Faktura

 • Begrænsning på filnavne fjernet. Filer med ordrenumre større end 999.999.999 vises nu korrekt. 

Godkendelse af aftaler til Projekt

 • Ved godkendelse af aftaler i ServiceSuite er det nu blevet muligt at sætte/rette projektstatus. Find vejledningen her.

Grossistimport

 • Format Grene er blevet ændret fra ASCII til ANSI (DOS tegnsæt til Windows tegnsæt). Importen fortsætter hvis der er fejl i linje og kommer med en fejlfri til sidst.

Læs den fulde versionsoversigt med kommentarer her >>


Version 7.50-016 (frigivet 02-09-2014)

Køb og Salg af varer med omvendt betalingspligt i Danmark

Ny varelagerliste:

 • Hvornår er varen sidst solgt? Nu er det muligt at udskrive en Vareliste, hvorpå det fremgår hvornår varen sidst er faktureret. Rapporten Vareliste skal tilpasses med feltet Faktura Dato i Rapportdesigneren.
 • Hvilke varer har jeg aldrig solgt? Ved markering af Udelad solgte kan du nu få udskrevet de varer der aldrig er blevet faktureret på rapporten Vareliste.

Diverse ikke umiddelbare synlige forbedringer:

 • Manuel øreafrundingsregulering nu ved betaling/ udligning
 • PDF kan udskrives fra Projekt-ServiceSuite billedet. 
 • Beskrivelse op ServiceSuite timeregistrering beholdes efter overførsel til Stellar.
 • Projektnavn vises nu også ved visning af købsfaktura.

Læs den fulde versionsoversigt med kommentarer her >>


Version 7.50-015 (frigivet 22-07-2014)

Finansudskrift:

 • Ny rapport med momskode Kontokort med momskoder. Kan benyttes til at synliggøre, hvilke momskoder der er anvendt på de enkelte finanskonti.

Projekt:

 • Dokumenter tilknyttet på et projekt, kan nu gemmes på harddisk (til videre behandling). Dette gør Stellar mere smidig i forhold til de forskellige dokumenttyper på tværs af platforme og operativsystemer. Læs vejledningen >>

ServiceSuite - Oversigt over aftaler overført til ServiceSuite

 • Bedre og mere synlig håndtering af omkostninger mellem aftaler i ServiceSuite og projekt i Stellar, hvor der er rettet  i overført data fra Stellar til ServiceSuite. 
  Nu oplyses pr. projekt/ aftale, ændring pr. vare nr. samt vareantal. Læs vejledningen >>


Version 7.50-014 (19-06-2014)

Rapport designer:

 • Visningen i rapportdesigneren, med feltlisten fast i venstre side, er ændret tilbage til det oprindelige udseende. Årsagen er problemer med bl.a. at trække Kontrol-felter til layoutet.

E-mail:

 •  Det er nu muligt at benytte SSL ved afsendelsen af mails. Dette har kun betydning, ved brug af Stellars indbyggede e-mailklient. Du finder funktionaliteten under Funktioner - Systemopsætning - e-mail klient - Opsætning. 

CRM:

 • Det er nu muligt at sætte BCC på ved afsendelse af mails via CRM-modulet. Du udfylder feltet under oprettelsen af e-mailen.

 

Version 7.50-013 (frigivet 26-05-2014)

Rettelse:

 • Når man viser den nye kolonne Leverandør kostpriser, vil der i sjældne tilfælde blive vist noget forkert i kolonnen "Bærer", hvilket kunne forvirre. Koden er nu forstærket, så der altid vises/ slås op i det rigtige. 


Version 7.50-012 (frigivet 21-05-2014)

 • Nyt Visma Community. Du kan som Stellar-kunde oprette dig gratis i vores nye kunde community, hvor du blandt andet kan dele erfaringer og viden med andre brugere, finde supportvejledninger, stille spørgsmål til vores revisorer og meget mere.. 
 • Leverandør kostpriser vises nu på Købsfaktura
 • Leverandørkostpriser fra flere leverandører vises samtidig. 
 • Nu vises eventuelle rabatter i OIOUBL skemaet under e-fakturaer.

Læs den fulde versionsoversigt med kommentarer her >>