cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sort by:
Med Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-Fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format direkte til / fra Stellar programmet.
View full article
Under brugerprofiler bestemmer du hvilke funktioner, hver enkelt bruger skal have adgang til I Stellar. Dette gøres ved at konfigurerer en profil,som du tilknytter en eller flere brugere. Hvis en bruger ikke får tildelt en profil, har brugeren maksimal adgang til regnskabet svarende til Generel Profil.
View full article
I Stellar er det muligt at sikre uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til det enkelte regnskab via en adgangskode. Når du installer programmet, har alle brugere adgang til at se alt. Vi anbefaler du som minimum opretter en bruger som administrator, som efterfølgende kan oprette og tildele øvrige brugere med de nødvendige adgange til ønsket funktionalitet. Det kalder vi en profil
View full article
Licensfilen har du fået tilsendt pr. mail, indeholder information om hvilken udgave med tilhørende tillægsprodukter du har købt af Stellar. Licensfilen indeholder ligeledes information om hvor mange samtidige brugere / antallet af regnskaber du kan benytte.
View full article
I tilfælde du ønsker at afvikle Stellar via din server / netværk er der en række ting du må foretage dig, både på server og klientmaskiner før Stellar tages I brug. (Gælder fra version 7.50)
View full article
Som udgangspunkt fosøger din PC at spare strøm, ved at lukke din internetforbindelse ned via netkortet, når du ikke eksempelvis streamer på nettet. Det kan dog i andre henseender være uhensigtsmæssigt
View full article
I supporten får vi en række spørgsmål omkring, hvordan opsætningen skal håndteres fra forskellige SMTP-udbydere, når brugere ønsker at benytte Stellars egen indbygget mail-pogram til afsendelse af dokumenter.
View full article
Du kan se antallet af posteringer der er lavet i dit regnskabs regnskabsår ved at: Åben det regnskab man ønsker at undersøge     Klik på: Funktioner --> Fil Status --> Fanen Posteringr pr år.   Her kan du aflæse antalet af posteringer måned for måned og se det samlede antal posteringer der er bogført i regnskabsåret.
View full article
Se hvor du finder regnskabsperioden for dit regnskab.
View full article
I Stellar kan du løbende følge antal af resterende e-klip du har tilbage. Vi viser dig her hvordan
View full article
Fra version 762-004 kan du bestille e-klip direkte fra dit Stellar program. Du ser i denne artikel hvordan.
View full article
Under debitors kontaktoplysninger, kan du vælge at tilknytte en mailadresse til en specifik rapportype eks. et tilbud, ordre eller faktura / kreditonota
View full article
Minimum en gang om året, anbefaler revisor at du foretager en fysisk lageroptælling af dine varer, således du sikre at dine lagerantal stemmer overens med din fysiske beholdning. (Aktiver) - Vi viser dig her hvordan
View full article
I Stellar kan du vedligeholde din lagerbeholdning via eks. håndholdt Delfi scanner. Det foregår på den måde, at du optæller dine varer direkte på lageret med håndscanneren. Efterfølgende gemmes filen på eks. en flytbar disk, hvorfra filen kan indlæses i Stellar. Vi viser dig hvordan i denne artikel
View full article
Du kan komme ud for at du har brug for at gensende en allerede afsendt e-faktura. Årsagen kunne være at der er afsendt i forkert format, eller der er manglende eller forkerte e-faktura oplysninger. Vi viser dig hvordan!
View full article
Jeg har allerede bogført min faktura men har brug for at tilføje eksempel Bruger ID eller ændre GLN nummeret. Hvad gør jeg?
View full article
Din e-faktura er afvist at Københavns Kommune grundet manglende Bruger Id. Hvad gør jeg ?
View full article
Som leverandør til Københavns kommune er der krav om udfyldelse af BrugerID ved udstedelse af elektronisk faktura (også kaldt e-faktura)
View full article
Når du afstemmer dine posteringer, er det en hjælp for afstemningen, at det kun er de åbenstående (ikke udlignet) bilag som vises på de enkelte kreditorer & debitorer. Det kan være sig når du afstemmer i forhold til ind- & udbetalinger samt ved rykning / rentetilskrivning af eventuelle tilgodehavende / gæld.
View full article