cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sort by:
Med en NETAXEPT aftale fra NETS kan dine kunder betale med kort i din Visma webshop.
View full article
Metaværdier kan gøre din hjemmeside nemmere at finde i en google søgning, da den har flere sætninger der kan søges på.
View full article
Fragtmetoderne er ikke en del af systemteksterne og skal derfor manuelt oversættes.
View full article
Betalingsbetingelserne er ikke en del af systemteksterne og skal derfor manuelt oversættes.
View full article
I vores webshop har du mulighed for at tilføje flere forskellige sprog, så dine kunde selv bestemmer hvilke sprog de vil benytte når de besøger din side.
View full article
Jeg vil i denne vejledning komme ind på, hvordan PayPal opsættes som en betalingsmetode i Visma Webshop. Jeg forudsætter her, at du allerede har oprettet en PayPal-konto.
View full article
Når du arbejder med hovedmenuer i Visma Webshop+ har du mulighed for at give forskellige adgange til menuerne, så du kan bestemme hvilke besøgende der har adgang til hvad.
View full article
Ved at oprette en indlogningsgruppe, har du mulighed for at give specielle brugere en rabat når de handler på din webshop+ OBS: Indlogningsgrupper er kun tilgængelig i Visma Webshop+
View full article
Når der arbejdes med hhv. hovedmenu & underside, er det muligt at linke, via et produkt billede, internt til de forskellige undersider.
View full article
Når du benytter dig af vores webshop står det som standard at kunden skal oplyse sit CPR-nummer. I Visma Webshop og Visma Wepshop+ har du mulighed for at bestemme, hvor meget information dine kunder skal angive i kassen, når de køber varer hos dig.
View full article
Flere og flere kunder søger efter produkter og tjenester online, mens de fleste virksomheder har deres egen hjemmeside. Med din egen hjemmeside, når du ud til både nye og gamle kunder, der ønsker at vide mere om din virksomhed - døgnet rundt.
View full article
En god måde at gøre dine kunder opmærksom på flere varer, er ved at linke videre fra listen over varer, til andre varer, som kan være interessant for kunden.
View full article
Ved at gruppere dine varer i forskellige kategorier kan du præsentere flere varer fra dit sortiment samtidig. Kategoriseringen af varer er kun en angivelse af, hvilke varer der skal kunne vises sammen. Kategorierne påvirker ikke dit lagerkartotek, og en vare kan indgå i flere, forskellige lagerkategorier.
View full article
I denne video-vejledning gennemgår vi indstillingerne for hvordan du opretter dit website/webshop.
View full article
Det er vigtigt at vise billeder af dine varer, da det gør varerne så salgbare som muligt.
View full article
Det er vigtigt at gøre dine varer så tillokkende som muligt. Teksten i *Kort beskrivelse af varen* er den første beskrivelse af varerne i din webshop, som kunden ser.
View full article
Du kan vælge at vise en enkelt vare eller en hel lagerkategori i din webshop. Elementet Vare er velegnet til at fremhæve en vare ekstra meget i din webshop.
View full article
Du har mulighed for at vise kunder, hvad en vare tidligere har kostet, ved at vise varens før pris. Det medfører, at førprisen vises overstreget, når du præsenterer varen.
View full article