annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 327 Visninger
I Visma eAccounting findes et antal udskrifter du kan foretage. Udskrifterne kan skrives ud og gemmes som pdf-fil.

Balanceudskrift
Balancen giver en oversigt over aktiver, passiver og egenkapital. Afhængigt af hvilket udvalg du har valgt for udskriften kan du i balancen se kontonummer, kontoens navn, indgående balance, ændringen for perioden, saldoen, denne periodes saldo og udgående balance.

På nederste linje er nettoresultatet.


Finanskontokort
Finanskontokort kan tages ud for en valgfri periode . I hovedbogen listes bogføringskontorne i rækkefølge. Du kan se alle transaktioner som er foretaget på hver konto for den periode du har ønsket udskrift af. For hver transaktion ser du verifikationsdato og nummer.
De forskellige udvalg du kan knytte til eksempelvis bestemte konti og inden for en bestemt dato, begrænser hvad der kommer i udskriften af hovedbogen.


Kontoplan
På udskriften af kontoplanen listes de forskellige konti i nummerorden. Du ser også momskoderne og om kontoen er aktiv.

Du kan vælge om du vil inkludere aktive og inaktive konti.


Ubetalte salgsfaktuaer
Med dette udskriftsvalg skriver du en liste ud over de ubetalte salgsfaktuaer frem til den dato du vælger.
Listen udskrives sorteret efter forfaldsdato.


Ubetalte købsfakturaer
Med dette udskriftsvalg udskriver du en liste over dine ubetalte købsfakturaer frem til den dato, du vælger.

Listen udskrives sorteret efter forfaldsdato.


Resultatopgørelse
Denne opgørelse giver en oversigt over indtægter og udgifter. Du kan også trække en rapport ud som sammenligner resultatet med sidste år.

Bilagsliste
Hvis du vil liste bilag kan du anvende du denne funktion. Du får også transaktionsinfo med på bilagslisten.

Hvis du vil udskrive en enkelt verifikation vælger du Sorter efter bilagsnummer og angiver bilaagets serienummer i begge felter. En sådan udskrift kan du have behov for at sætte ind i bilagssmappen for bogføringsbilag, da du ikke har nogen bilag på papir. Det er anvendeligt ved ændringer i bogføringsbilagene.


Saldoliste
Saldolisten viser et overblik over den valgte periodes saldi på de angivne konti. Listen viser kontonummer og navn, indgående balance, debet- og kreditsaldi, difference og udgående balance. Saldolisten kan f.eks. hjælpe dig med at afstemme den bogførte saldo på kassekontoen mod pengene i kassen, når du udregner den.